เรียนรู้เกี่ยวกับ...

เรียนรู้ตามบทบาทหรือโซลูชัน

คุณพยายามสร้างทักษะสำหรับบทบาทหรือโดเมนใด

เพิ่มระดับทักษะของคุณและเตรียมความพร้อมในการใช้งาน AWS Cloud ด้วยความช่วยเหลือจาก AWS Training and Certification สำรวจโอกาสในการเรียนรู้ที่จัดหมวดหมู่ตามบทบาท ตามขอบเขตโซลูชัน หรือความต้องการของคู่ค้าของ AWS เลือกบทบาทหรือโซลูชันเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับชั้นเรียน แผนการเรียนรู้ และทรัพยากร

เรียนรู้ตามบทบาท

สร้างทักษะคลาวด์เพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพของคุณ

เรียนรู้ตามโซลูชัน

สร้างทักษะด้านระบบคลาวด์เพื่อแก้ปัญหาในในสถานการณ์จริง

การฝึกอบรมคู่ค้า AWS

ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมที่สอนพื้นฐาน AWS Cloud และขยายขีดความสามารถระดับมืออาชีพ

หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม