เรียนรู้เกี่ยวกับ...

สถาปนิก

เรียนรู้การออกแบบแอปพลิเคชันและระบบบน AWS


เริ่มต้นเส้นทางการฝึกอบรมสถาปนิกของคุณวันนี้

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และคุ้มค่าใช้จ่าย รับใบรับรอง AWS Solutions Architect ระดับ Associate และ AWS Solutions Architect ระดับ Professional ที่ได้รับการยอมรับจากในอุตสาหกรรม
ผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมกับแล็ปท็อปและกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบแอปพลิเคชันและระบบบน AWS

คู่มือ AWS Ramp-Up: สถาปนิก

คู่มือ AWS Ramp-Up นี้สร้างขึ้นเพื่อสถาปนิกด้านโซลูชัน สถาปนิกด้านคลาวด์ และวิศวกร โดยมอบข้อมูลด้านความคืบหน้าของแหล่งข้อมูลที่แนะนำเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมใน AWS Cloud คู่มือนี้ประกอบด้วยการฝึกอบรมแบบดิจิทัลและในชั้นเรียน แล็บฝึกปฏิบัติจริง เวิร์กช็อป เอกสารรายงาน การรับรอง และอื่นๆ ที่แนะนำ

 • เริ่มต้นใช้งาน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ดูว่ามีอะไรใหม่
 • เริ่มต้นใช้งาน
 • หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาพื้นฐาน

  AWS Cloud Practitioner Essentials

  พื้นฐาน

  หลักสูตรหนึ่งวันเต็มสำหรับเรียนรู้ภาพรวมของ AWS Cloud โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบทบาททางเทคนิคใดๆ

  ชั้นเรียน | 1 วัน ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

  Architecting on AWS

  ระดับกลาง

  เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จาก AWS Cloud ให้เหมาะสมที่สุดโดยการทำความเข้าใจบริการของ AWS และเรียนรู้ว่าบริการเหล่านั้นมีความเหมาะสมกับโซลูชันที่อยู่บนระบบคลาวด์อย่างไร

  ชั้นเรียน | 3 วัน

  การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate

  ระดับกลาง

  เรียนรู้วิธีเตรียมตัวสำหรับการสอบด้วยหลักสูตรดิจิทัลแบบตามความต้องการหรือชั้นเรียนที่สอนโดยผู้สอน

  ชั้นเรียน | 0.5 วัน ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

  เวิร์กช็อปพิเศษสำหรับเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate

  ระดับกลาง

  ทบทวนบทเรียนในหลักสูตร Architecting on AWS และการเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate เพื่อช่วยให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสอบ AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate ได้

  ชั้นเรียน | 5 วัน
  สำรวจหลักสูตรสถาปัตยกรรมทั้งหมด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หลักสูตรระดับกลางและหลักสูตรขั้นสูงถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคุณ

  Advanced Architecting on AWS

  ขั้นสูง

  ขยายความเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้กล่าวถึงใน Architecting on AWS เรียนรู้วิธีสร้างโซลูชันที่ซับซ้อนซึ่งรวมบริการด้านข้อมูล การกำกับดูแล และการรักษาความปลอดภัยบน AWS ไว้ด้วยกัน 

  ชั้นเรียน | 3 วัน

  Architecting on AWS - Accelerator

  ระดับกลาง

  ทบทวนบทเรียนในหลักสูตร Architecting on AWS และAdvanced Architecting on AWS เพื่อรับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและสมจริงในการสร้างสถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์

  ชั้นเรียน | 5 วัน

  การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Professional

  ขั้นสูง

  เรียนรู้วิธีเตรียมตัวสำหรับการสอบด้วยหลักสูตรดิจิทัลแบบตามความต้องการหรือชั้นเรียนที่สอนโดยผู้สอน

  ชั้นเรียน | 1 วัน ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง
  สำรวจหลักสูตรสถาปัตยกรรมทั้งหมด
 • ดูว่ามีอะไรใหม่
 • สำรวจหลักสูตรใหม่ล่าสุดของเรา

  สถาปัตยกรรมโซลูชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

  ระดับกลาง

  เรียนรู้วิธีรวม AWS Managed Services ซึ่งรวมถึง AWS Lambda และ Amazon API Gateway ด้วยรูปแบบที่เน้นการจำลองเหตุการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับขนาดได้และปลอดภัย

  ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

  AWS Well-Architected

  พื้นฐาน

  เรียนรู้วิธีตัดสินใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอย่างละเอียดรอบคอบในแบบ cloud-native และทำความเข้าใจผลกระทบจากการตัดสินใจของคุณ

  ดิจิทัล | 1.5 ชั่วโมง
  สำรวจหลักสูตรสถาปัตยกรรมทั้งหมด

กำลังมองหาภาพของเส้นทางการเรียนรู้สำหรับสถาปนิกอยู่ใช่ไหม

กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใช่หรือไม่