ค้นหาชั้นเรียนใกล้เคียง

ทุกเส้นทาง     |     Cloud Practitioner     |     สถาปนิก     |     Developer     |     ฝ่ายปฏิบัติการ     |     Specialty     |     คู่ค้า     |     พื้นที่เก็บข้อมูล     |     AWS Media Services

เส้นทางการรับรองนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างและยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกับ AWS Cloud ในภาพรวม เส้นทางนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทด้านการซ่อมแซม การจัดการ การขาย การจัดซื้อ หรือการเงินที่ทำงานกับ AWS Cloud

cloud-practitioner-path_WIDE

cloud practitioner launchpad

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner

ชม Kevin Kelly หัวหน้าฝ่าย AWS Certification พูดคุยเกี่ยวกับข้อสอบใหม่ล่าสุดของเราได้ที่ AWS re:Invent 2017 Kevin จะอธิบายว่าใครควรสมัครสอบ ผู้สมัครควรเตรียมตัวอย่างไร พร้อมตอบคำถามสดจากผู้ชมทาง Twitch


ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง | ฟรี

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ AWS และทำความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud เตรียมความพร้อมในการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner

เรียนรู้เพิ่มเติม
| เข้าเรียนในชั้นเรียนดิจิทัล

1.5 ชั่วโมง

ข้อสอบนี้ช่วยให้ผู้เข้าใจ AWS Cloud ในภาพรวมทดสอบความรู้ของตนได้ด้วยการรับรองที่ได้รับการยอมรับจากในอุตสาหกรรม ข้อสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ด้าน ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา

เรียนรู้เพิ่มเติม
| กำหนดเวลาการสอบ