ราคาของ Amazon Transcribe

ด้วย Amazon Transcribe คุณจะจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน การเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Free Tier เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก  

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Transcribe ได้ฟรี อันเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier Amazon Transcribe Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างคำขอถอดเสียงครั้งแรกของคุณ การใช้งาน Free Tier ของคุณได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนในทุก AWS Region และเรียกเก็บในใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยอัตโนมัติ โดยยอดการใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่ทบไปยังเดือนถัดไป ข้อจำกัดมีผลบังคับใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขข้อเสนอ เมื่อการใช้งานฟรีหมดอายุแล้ว หรือเมื่อแอปพลิเคชันใช้งานเกินระดับการใช้งานฟรี คุณก็แค่จ่ายค่าบริการในอัตรามาตรฐานตามการใช้งานจริง

 

ราคามาตรฐาน

Amazon Transcribe API ทั้งสำหรับการสตรีมและการถอดเสียงเป็นชุดจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามราคาแบบตามลำดับขั้นที่แสดงด้านล่าง อัตราราคาและส่วนลดแบบตามลำดับขั้นจะแตกต่างกันไปตามรีเจี้ยน และคุณสามารถดูอัตราที่เกี่ยวข้องได้โดยการเลือกรีเจี้ยนของคุณในรายการแบบดรอปดาวน์ด้านล่าง คุณสามารถใช้อัตราส่วนลดเฉพาะสำหรับรีเจี้ยนของคุณตามตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อหนึ่งการร้องขอที่ 15 วินาที ราคานี้จะรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น คำศัพท์แบบกำหนดเองและการกรองคำศัพท์ โดยจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติและโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

ข้อมูลเสียงมักมีช่องทางแยกกันสำหรับลำโพงแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น การสนทนาด้วยเสียงแบบสองคนอาจบันทึกเสียงจากลำโพงแต่ละตัวบนสองช่องทางแยกกัน อัตราด้านล่างรวมถึงราคาสำหรับสูงสุดสองช่องทางต่อหนึ่งสตรีมเสียงหรือไฟล์เสียง สำหรับการสนทนาแบบสองช่องทาง คุณจะชำระเงินเฉพาะสำหรับระยะเวลารวมของเสียง และจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่องทางแยกกัน

ราคาเพิ่มเติมสำหรับการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกตรวจทานข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล (PII) ด้วยการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติตามที่การถอดความของคุณต้องการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามราคาของลำดับขั้นที่แสดงไว้ด้านล่าง อัตราราคาและส่วนลดแบบตามลำดับขั้นจะแตกต่างกันไปตามรีเจี้ยน และคุณสามารถดูอัตราที่เกี่ยวข้องได้โดยการเลือกรีเจี้ยนของคุณในรายการแบบดรอปดาวน์ด้านล่าง การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาทีโดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อการร้องขอเป็นเวลา 15 วินาที Free Tier จะไม่สามารถใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติได้

ราคาเพิ่มเติมสำหรับโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง (CLM) ของคุณด้วยการฝึกโมเดลมาตรฐานของ Amazon Transcribe ด้วยข้อความในแวดวงดังกล่าวโดยเฉพาะ หลังจากที่มี CLM แล้ว คุณสามารถเลือกว่าควรใช้ CLM กับงานถอดเสียงประเภทใด คุณจะเสียค่าบริการ CLM เพิ่มเติมเฉพาะงานถอดเสียงที่มีการใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง การถอดเสียงโดยใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเองจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามราคาของลำดับขั้นที่แสดงไว้ด้านล่าง การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาทีโดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อการร้องขอเป็นเวลา 15 วินาที Free Tier จะไม่สามารถใช้งานโมเดลภาษาแบบกำหนดเองได้

ราคาของ Toxicity Detection

ด้วย Amazon Transcribe คุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้โดยอิงจากวินาทีที่ถอดเสียงเป็นรายเดือนเท่านั้น การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อการร้องขอที่ 15 วินาที นอกจากนี้คุณจะมีการเรียกเก็บเงินรายเดือนตามระดับราคาที่แสดงด้านล่าง

 • ชุดมาตรฐาน
 • โปรดทราบ:

  *สำหรับการสนทนาแบบสองช่องทาง คุณจะชำระเงินเฉพาะสำหรับระยะเวลารวมของเสียง และจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่องทางแยกกัน
  **สำหรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราคา AWS หรือผู้จัดการบัญชีของคุณสำหรับราคา

 • การสตรีมมาตรฐาน
 • โปรดทราบ:

  *สำหรับการสนทนาแบบสองช่องทาง คุณจะชำระเงินเฉพาะสำหรับระยะเวลารวมของเสียง และจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่องทางแยกกัน
  *สำหรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราคา AWS หรือผู้จัดการบัญชีของคุณสำหรับราคา

 • ชุดการตรวจทาน PII
 • การสตรีมการตรวจทาน PII
 • ชุด CLM
 • การสตรีม CLM
 • Toxicity Detection Batch

ตัวอย่างราคา*

ตัวอย่างการถอดเสียงการโทร

สมมติว่าคุณต้องการใช้ Amazon Transcribe เพื่อดำเนินการโทรสด 200,000 ครั้งต่อเดือน (ด้วยเสียงสเตอริโอที่มีสองช่องทาง) และการโทรโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งเท่ากับเสียง 2 ล้านนาทีต่อเดือนในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.024 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.015 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป ราคา Tier 3 ที่ 0.0102 USD/นาที (ส่วนลด 58% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน:

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่ถอดเสียงในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที] + [จำนวนนาที T3 * ราคา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.024 USD] + [750,000 นาที * 0.015 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0102 USD]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,000 USD] + [11,250 USD] + [10,200 USD] = 27,450 USD

ตัวอย่างการถอดเสียงการโทรด้วยการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

คราวนี้ลองสมมติว่า 200,000 คอลนั้นมีข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล (PII) เช่น หมายเลขประกันสังคมและข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่คุณต้องการลบออก ค่าใช้จ่ายรายเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ของคุณประกอบไปด้วยค่าการถอดเสียงมาตรฐาน 27,450 USD ที่คำนวณไว้ข้างต้น บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะใช้ราคาการตรวจทานเนื้อหาของ Tier 1 (T1) ซึ่งอยู่ที่ 0.0024 USD สำหรับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง โดยจะใช้ราคาการตรวจทานเนื้อหาของ Tier 2 ที่ 0.0015 USD (ส่วนลด 38% จากราคา T1) กับ 750,000 นาทีต่อไป ส่วนราคาการตรวจทานเนื้อหาของ Tier 3 ที่ 0.00102 USD/นาที (ส่วนลด 58% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน: 

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนทั้งหมดที่ถอดเสียงในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) พร้อมการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าการถอดเสียงมาตรฐาน + [จำนวนนาทีที่ตรวจทานเนื้อหา T1 * ราคาในการตรวจทานเนื้อหา T1/นาที] + [จำนวนนาทีที่ตรวจทานเนื้อหา T2 * ราคาในการตรวจทานเนื้อหา T2/นาที] + [จำนวนนาทีที่ตรวจทานเนื้อหา T3 * ราคาในการตรวจทานเนื้อหา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [27,450 USD] + [250,000 นาที * 0.0024 USD] + [750,000 นาที * 0.015 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0102 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [27,450 USD] + [600 USD] + [1,125 USD] + [1,020 USD] = 31,195 USD

ตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอ

สมมติว่าคุณต้องการใส่คำบรรยายเนื้อหาการสตรีมแบบสด 5,000 ชั่วโมงโดยใช้ Amazon Transcribe ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.024 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.015 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้ 

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีเสียงรายเดือนโดยรวมที่ทำการถอด = 300,000 นาที 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.024 USD] + [50,000 นาที * 0.015 USD] 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,000 USD] + [750 USD] = 6,750 USD

 

ตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอด้วยโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

ตอนนี้ให้ลองสมมติว่าเนื้อหาของการสตรีมสดกว่า 5,000 ชั่วโมงที่คุณต้องการเพิ่มคำบรรยายนั้นคือการบรรยายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ในเนื้อหานั้นมีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่คนทั่วไปไม่รู้จักอยู่หลายคำ คุณจึงสร้างโมเดลภาษาแบบกำหนดเองด้วย Amazon Transcribe เพื่อจดจำคำศัพท์เฉพาะทางเหล่านี้ ค่าใช้จ่ายรายเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ของคุณจะประกอบไปด้วยค่าการถอดเสียงการสตรีมมาตรฐาน 6,750 USD ที่คำนวณไว้ข้างต้น บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนำโมเดลภาษาแบบกำหนดเองมาใช้ ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) ซึ่งอยู่ที่ 0.006 USD/นาทีสำหรับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง CLM ราคา Tier 2 ที่ 0.00375 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไปของการถอดเสียง CLM เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีที่ถอดเสียงรายเดือนโดยรวม = 300,000 นาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [ค่าใช้จ่ายการถอดเสียงมาตรฐาน] + [จำนวนนาทีของ CLM T1 * ราคา CLM T1 /นาที] + [จำนวนนาทีของ CLM T2 * ราคา CLM T2 /นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,750 USD] +[250,000 นาที * 0.006 USD] + [50,000 นาที * 0.00375 USD] =

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,750 USD] + [1,500 USD] + [187.50 USD] = 8,437.50 USD

ตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอที่มีการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติและโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

สมมติว่าคุณมีการประชุมกับลูกค้า/โบรกเกอร์ที่ต้องการเพิ่มคำบรรยายเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน การประชุมดังกล่าวมักมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าซึ่งคุณต้องการตรวจทานจากการถอดเสียงในแต่ละครั้ง นอกจากนี้คุณยังต้องการใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง (CLM) ของ Amazon Transcribe ที่คุณฝึกมาเพื่อจดจำคำศัพท์เฉพาะแวดวง เช่น ชื่อบริษัท เครื่องมือในการลงทุน และคำศัพท์ทางการเงิน ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) สำหรับการถอดเสียงการสตรีม การตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ และโมเดลภาษาแบบกำหนดเองในราคา 0.024 USD/นาที, 0.0024 USD/นาที, และ 0.006 USD/นาที ตามลำดับสำหรับคำบรรยาย 250,000 นาทีแรก ราคา Tier 2 สำหรับการถอดเสียงการสตรีม การตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ และโมเดลภาษาแบบกำหนดเองจะใช้ราคาที่ 0.015 USD/นาที, 0.0015 USD/นาที, และ 0.00375 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) กับการถอดเสียง CLM ใน 750,000 นาทีถัดไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีที่ถอดเสียงรายเดือนโดยรวม = 10,000 ชั่วโมง x 60 นาที/ชั่วโมง = 600,000 นาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = จำนวนนาที T1 * [ราคา T1 /นาที + ราคาการตรวจทานเนื้อหา T1 + ราคา CLM T1] + จำนวนนาที T2 * [ราคาT2 /นาที + ราคาการตรวจทานเนื้อหา T2 + ราคา CLM T2]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = 250,000 นาที * [0.024 USD + 0.0024 + 0.006 USD] + 350,000 นาที * [0.015 USD + 0.0015 USD + 0.00375 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [8,100.00 USD] + [7,087.50 USD] = 15,187.50 USD

หมายเหตุ: การคำนวณเหล่านี้สันนิษฐานว่าปริมาณการใช้งานไม่รวม Free Tier

ตัวอย่าง Amazon Transcribe Toxicity Detection

สมมติว่าคุณมีเสียงการเล่นเกม 10,000 ชั่วโมงที่คุณต้องการวิเคราะห์หาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ราคาเทียร์ 1 (T1) สำหรับการถอดเสียงและการตรวจจับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่ที่ 0.024 USD/นาที และ 0.0036 USD/นาทีตามลำดับสำหรับเสียง 250,000 นาทีแรก ระดับที่ 2 สำหรับการถอดเสียงและการตรวจจับความเป็นพิษคือ 0.015 USD/นาที และ 0.00225 USD/นาที (ส่วนลด 38% สำหรับราคา T1) และเช่นเดียวกันกับเสียงอีก 750,000 นาที เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีที่ถอดเสียงรายเดือนโดยรวม = 10,000 ชั่วโมง x 60 นาที/ชั่วโมง = 600,000 นาที

ค่าใช้จ่ายรวม = T1 นาที* [ราคา T1/นาที+ราคาการตรวจหาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม T1] + T2 นาที* [ราคา T2/นาที+ราคาการตรวจหาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม T2]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = 250,000 นาที * [0.024 USD + 0.0036 USD] + 350,000 นาที * [0.015 USD + 0.00225 USD]

ค่าใช้จ่ายรวม = [6,900 USD] + [6,037 USD] = 12,937 USD หมายเหตุ: การคำนวณเหล่านี้สันนิษฐานว่าปริมาณการใช้งานไม่รวม Free Tier

* การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อการร้องขอที่ 15 วินาที การคำนวณเหล่านี้สันนิษฐานว่าปริมาณการใช้งานไม่รวม Free Tier

ราคา Amazon Transcribe Call Analytics

Amazon Transcribe Call Analytics คือ API สำหรับการสร้างบทถอดเสียงการโทรอย่างเต็มรูปแบบ การแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ และการดึงข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาที่ดำเนินการได้ Amazon Transcribe Call Analytics ทำให้คุณจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง และถูกเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามราคาของระดับที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถใช้ส่วนลดเฉพาะสำหรับรีเจี้ยนของคุณตามตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ได้ การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อหนึ่งการร้องขอที่ 15 วินาที ค่าบริการนี้จะรวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น คำศัพท์แบบกำหนดเองและการกรองคำศัพท์ มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการสรุปการโทรแบบช่วยสร้างและโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Call Analytics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อสมัครแล้ว คุณจะสามารถเริ่มการวิเคราะห์เสียงในการโทรสูงสุด 60 นาทีต่อเดือนได้ฟรี 12 เดือนแรก ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และใช้ในการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ ข้อจำกัดมีผลบังคับใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขข้อเสนอ

 • การวิเคราะห์หลังการโทร
 • คุณสามารถเลือกจ่ายเงินสำหรับความสามารถในการวิเคราะห์หลังการโทรเท่านั้น หรือสำหรับความสามารถในการวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์และหลังการโทร (ไม่บังคับ) ก็ได้ ราคาสำหรับความสามารถในการวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์เท่านั้น แบบเรียลไทม์เป็นกลุ่ม และหลังการโทรจะยังคงเหมือนเดิม

  *สำหรับการสนทนาแบบสองช่องทาง คุณจะชำระเงินเฉพาะสำหรับระยะเวลารวมของเสียง และจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่องทางแยกกัน
  **สำหรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราคา AWS หรือผู้จัดการบัญชีของคุณสำหรับราคา

 • การวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์
 • สำหรับการวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์ ความสามารถบางอย่าง เช่น การตรวจทานเสียงเพื่อหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน และคุณสมบัติของการสนทนา เช่น เวลาที่ไม่ได้คุย การขัดจังหวะ ความดัง และความเร็วในการพูด จะได้รับการประมวลผลหลังการโทร ความสามารถเหล่านี้รวมอยู่ในราคาของการวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์ โมเดลภาษาแบบกำหนดเองเป็นความสามารถเสริม ซึ่งจะเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก

  *สำหรับการสนทนาแบบสองช่องทาง คุณจะชำระเงินเฉพาะสำหรับระยะเวลารวมของเสียง และจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่องทางแยกกัน
  **สำหรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราคา AWS หรือผู้จัดการบัญชีของคุณสำหรับราคา

 • การสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง (หลังการโทร)
 • การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อการร้องขอที่ 15 วินาที คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินรายเดือนตามระดับราคาที่แสดงข้างต้น

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: ตัวอย่างการวิเคราะห์การโทร

สมมติว่าคุณต้องการใช้ Amazon Transcribe Call Analytics เพื่อดำเนินการโทร 200,000 ครั้งต่อเดือน (ด้วยเสียงสเตอริโอที่มีสองช่องทาง) และการโทรโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งเท่ากับเสียง 2 ล้านนาทีต่อเดือนในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.0300 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.0186 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป ราคา Tier 3 ที่ 0.0138 USD/นาที (ส่วนลด 54% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน:

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่วิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที] + [จำนวนนาที T3 * ราคา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.0300 USD] + [750,000 นาที * 0.0186 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0138 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [7,500 USD] + [13,950 USD] + [13,800 USD] = 35,250 USD

ตัวอย่างที่ 2: ตัวอย่างการวิเคราะห์การโทรและการสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง

ตอนนี้ สมมติว่าคุณต้องการสรุปการโทร 200,000 ครั้งเหล่านั้น ค่าใช้จ่ายรายเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ของคุณประกอบไปด้วยค่าการวิเคราะห์การถอดเสียงการโทร 35,250 USD ที่คำนวณไว้ข้างต้น บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะใช้ราคาการสรุปการโทรแบบช่วยสร้างของ Tier 1 (T1) ซึ่งอยู่ที่ 0.0024 USD สำหรับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง โดยจะใช้ราคาการสรุปการโทรแบบช่วยสร้างของ Tier 2 ที่ 0.0015 USD (ส่วนลด 38% จากราคา T1) กับ 750,000 นาทีต่อไป โดยจะใช้ราคาการสรุปการโทรแบบช่วยสร้างของ Tier 3 ที่ 0.0011 USD/นาที (ส่วนลด 54% จากราคา T1) กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน:

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่วิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = Transcribe Call Analytics cost + [นาทีการสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง T1 * ราคาการสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง T1/นาที] + [นาทีการสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง T2 * ราคาการสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง T2/นาที] + [การสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง T3 * ราคาการสรุปการโทรแบบช่วยสร้าง T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 35,250 USD + [250,000 * 0.0024 USD] + [750,000 * 0.0015 USD] + [(2,000,000 - 750,000 - 250,000) นาที * 0.0011 USD]] 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 35,250 USD + 600 USD + 1,125 USD + 1,100 USD = 38,075 USD

การสรุปการโทรแบบช่วยสร้างเป็นความสามารถเสริมแบบทางเลือก

ราคา Amazon Transcribe Medical

ด้วย Transcribe Medical คุณจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน Transcribe Medical Free Tier นั่นเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

Transcribe Medical Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างการถอดความครั้งแรกของคุณ เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกิน Free Usage Tier คุณเพียงแค่จ่ายในอัตรามาตรฐาน ตามอัตราการใช้งานจริงของคุณ

ราคามาตรฐาน

 • ชุดมาตรฐาน
 • โปรดทราบ:

  *สำหรับการสนทนาแบบสองช่องทาง คุณจะชำระเงินเฉพาะสำหรับระยะเวลารวมของเสียง และจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่องทางแยกกัน
  *สำหรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราคา AWS หรือผู้จัดการบัญชีของคุณสำหรับราคา

 • การสตรีมมาตรฐาน
 • โปรดทราบ:

  *สำหรับการสนทนาแบบสองช่องทาง คุณจะชำระเงินเฉพาะสำหรับระยะเวลารวมของเสียง และจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่องทางแยกกัน
  *สำหรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราคา AWS หรือผู้จัดการบัญชีของคุณสำหรับราคา

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง

ความยาว

ราคา

การสนทนาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ผู้จัดการคลินิก พยาบาล และอื่นๆ

15 นาที

1.125 USD

แพทย์บันทึกหมายเหตุเสียง

30 นาที

2.250 USD

เสียงสนทนาแบบ Telemedicine

45 นาที

3.375 USD

การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์

60 นาที

4.500 USD

การรายงานการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

75 นาที

5.625 USD

การสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

90 นาที

6.750 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ค้นหาทรัพยากร Amazon Transcribe เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลองใช้ Amazon Transcribe Console
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา