ราคา Amazon Transcribe

ด้วย Amazon Transcribe คุณจะจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน การเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Free Tier เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก  

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Transcribe ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี Amazon Transcribe Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างคำขอถอดเสียงครั้งแรกของคุณ ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และใช้ในการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ เมื่อการใช้งานฟรีครบ 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันใช้เกิน Free Usage Tier คุณจะต้องจ่ายค่าบริการในอัตรามาตรฐานตามการใช้งานจริงของคุณ

ราคามาตรฐาน

ตัวอย่างราคา*

ตัวอย่างการถอดเสียงการโทร

สมมติว่าคุณต้องการใช้ Amazon Transcribe เพื่อดำเนินการโทร 200,000 ครั้งต่อเดือน และการโทรโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งเท่ากับเสียง 2 ล้านนาทีต่อเดือนในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.024 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.015 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป ราคา Tier 3 ที่ 0.0102 USD/นาที (ส่วนลด 58% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน: 

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่ถอดเสียงในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที] + [จำนวนนาที T3 * ราคา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.024 USD] + [750,000 นาที * 0.015 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0102 USD]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,000 USD] + [11,250 USD] + [10,200 USD] = 27,450 USD

ตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอ

สมมติว่าคุณต้องการใส่คำบรรยายเนื้อหาการสตรีมแบบสด 5,000 ชั่วโมงโดยใช้ Amazon Transcribe ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.024 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.015 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้ 

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีเสียงรายเดือนโดยรวมที่ทำการถอด = 300,000 นาที 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.024 USD] + [50,000 นาที * 0.015 USD] =

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [6,000 USD] + [750 USD] = 6,750 USD

 

* การคำนวณเหล่านี้สันนิษฐานว่าปริมาณการใช้งานไม่รวมถึง Free Tier

ราคา Amazon Transcribe Call Analytics

Amazon Transcribe Call Analytics คือ API สำหรับการสร้างบทถอดเสียงการโทรอย่างเต็มรูปแบบ การแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ และการดึงข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาที่ดำเนินการได้ ด้วย Amazon Transcribe Call Analytics คุณจะชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง และจะถูกเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามราคาแบบตามลำดับขั้นที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถใช้อัตราส่วนลดเฉพาะสำหรับรีเจี้ยนของคุณตามตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (รีเจี้ยนเวอร์จิเนียเหนือ) การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อหนึ่งการร้องขอที่ 15 วินาที ราคานี้จะรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น คำศัพท์แบบกำหนดเองและการกรองคำศัพท์ มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับโมเดลภาษาที่กำหนดเอง

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Call Analytics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อสมัครแล้ว คุณจะสามารถเริ่มการวิเคราะห์เสียงในการโทรสูงสุด 60 นาทีต่อเดือนได้ฟรี 12 เดือนแรก ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และใช้ในการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ สำหรับข้อจำกัดการใช้งาน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าคุณต้องการใช้ Amazon Transcribe Call Analytics เพื่อดำเนินการโทร 200,000 ครั้งต่อเดือน และการโทรโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งเท่ากับเสียง 2 ล้านนาทีต่อเดือนในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.0300 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.0186 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป ราคา Tier 3 ที่ 0.0138 USD/นาที (ส่วนลด 54% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน:

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่วิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที] + [จำนวนนาที T3 * ราคา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.0300 USD] + [750,000 นาที * 0.0186 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0138 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [7,500 USD] + [13,950 USD] + [13,800 USD] = 35,250 USD

ราคา Amazon Transcribe Medical

ด้วย Transcribe Medical คุณจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน Transcribe Medical Free Tier นั่นเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

Transcribe Medical Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างการถอดความครั้งแรกของคุณ เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกิน Free Usage Tier คุณเพียงแค่จ่ายในอัตรามาตรฐาน ตามอัตราการใช้งานจริงของคุณ

ราคามาตรฐาน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง

ความยาว

ราคา

การสนทนาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ผู้จัดการคลินิก พยาบาล และอื่นๆ

15 นาที

1.125 USD

แพทย์บันทึกหมายเหตุเสียง

30 นาที

2.250 USD

เสียงสนทนาแบบ Telemedicine

45 นาที

3.375 USD

การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์

60 นาที

4.500 USD

การรายงานการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

75 นาที

5.625 USD

การสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

90 นาที

6.750 USD

ราคาการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับงานถอดเสียงของคุณได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณจ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือนที่มีการเปิดใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

ราคาเพิ่มเติมสำหรับการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวของเสียง ค่าใช้จ่ายในการถอดความ ค่าใช้จ่ายในการตรวจทานเนื้อหา ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บันทึกการโทรของฝ่ายดูแลลูกค้า ประมาณ 10 นาที 0.240 USD 0.024 USD 0.264 USD

ราคาโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง (CLM) ของคุณด้วยการฝึกโมเดลมาตรฐานของ Transcribe ด้วยข้อความในแวดวงดังกล่าวโดยเฉพาะ หลังจากที่มี CLM แล้ว คุณสามารถเลือกว่าควรใช้ CLM กับงานถอดเสียงประเภทใด คุณจะเสียค่าบริการ CLM เพิ่มเติมเฉพาะงานถอดเสียงที่มีการใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

ราคา

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวของเสียง ค่าใช้จ่ายในการถอดเสียง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บันทึกการโทรของลูกค้า เสียงประมาณ 10 นาที  0.240 USD 0.060 USD 0.300 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ค้นหาทรัพยากร Amazon Transcribe เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลองใช้ Amazon Transcribe Console
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา