ราคา Amazon Transcribe

ด้วย Amazon Transcribe คุณจะจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน การเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Free Tier เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก  

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Transcribe ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี Amazon Transcribe Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างคำขอถอดเสียงครั้งแรกของคุณ ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และใช้ในการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ เมื่อการใช้งานฟรีครบ 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันใช้เกิน Free Usage Tier คุณจะต้องจ่ายค่าบริการในอัตรามาตรฐานตามการใช้งานจริงของคุณ

ราคามาตรฐาน

Amazon Transcribe API ทั้งสำหรับการสตรีมและการถอดเสียงเป็นชุดจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามราคาแบบตามลำดับขั้นที่แสดงด้านล่าง อัตราราคาและส่วนลดแบบตามลำดับขั้นจะแตกต่างกันไปตามรีเจี้ยน และคุณสามารถดูอัตราที่เกี่ยวข้องได้โดยการเลือกรีเจี้ยนของคุณในรายการแบบดรอปดาวน์ด้านล่าง คุณสามารถใช้อัตราส่วนลดเฉพาะสำหรับรีเจี้ยนของคุณตามตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อหนึ่งการร้องขอที่ 15 วินาที ราคานี้จะรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น คำศัพท์แบบกำหนดเองและการกรองคำศัพท์ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติและโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

ราคาเพิ่มเติมสำหรับการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกตรวจทานข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล (PII) ด้วยการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติตามที่การถอดความของคุณต้องการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามราคาของลำดับขั้นที่แสดงไว้ด้านล่าง อัตราราคาและส่วนลดแบบตามลำดับขั้นจะแตกต่างกันไปตามรีเจี้ยน และคุณสามารถดูอัตราที่เกี่ยวข้องได้โดยการเลือกรีเจี้ยนของคุณในรายการแบบดรอปดาวน์ด้านล่าง การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาทีโดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อการร้องขอเป็นเวลา 15 วินาที Free Tier จะไม่สามารถใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติได้

ราคาเพิ่มเติมสำหรับโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง (CLM) ของคุณด้วยการฝึกโมเดลมาตรฐานของ Amazon Transcribe ด้วยข้อความในแวดวงดังกล่าวโดยเฉพาะ หลังจากที่มี CLM แล้ว คุณสามารถเลือกว่าควรใช้ CLM กับงานถอดเสียงประเภทใด คุณจะเสียค่าบริการ CLM เพิ่มเติมเฉพาะงานถอดเสียงที่มีการใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง การถอดเสียงโดยใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเองจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามราคาของลำดับขั้นที่แสดงไว้ด้านล่าง การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาทีโดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อการร้องขอเป็นเวลา 15 วินาที Free Tier จะไม่สามารถใช้งานโมเดลภาษาแบบกำหนดเองได้

 • ชุดมาตรฐาน
 • การสตรีมมาตรฐาน
 • ชุดการตรวจทาน PII
 • การสตรีมการตรวจทาน PII
 • ชุด CLM
 • การสตรีม CLM
 • ชุดมาตรฐาน
 • การสตรีมมาตรฐาน
 • ชุดการตรวจทาน PII
 • การสตรีมการตรวจทาน PII
 • ชุด CLM
 • การสตรีม CLM

ตัวอย่างราคา*

ตัวอย่างการถอดเสียงการโทร

สมมติว่าคุณต้องการใช้ Amazon Transcribe เพื่อดำเนินการโทร 200,000 ครั้งต่อเดือน และการโทรสดโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งเท่ากับเสียง 2 ล้านนาทีต่อเดือนในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.024 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.015 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป ราคา Tier 3 ที่ 0.0102 USD/นาที (ส่วนลด 58% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน: 

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่ถอดเสียงในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที] + [จำนวนนาที T3 * ราคา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.024 USD] + [750,000 นาที * 0.015 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0102 USD]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,000 USD] + [11,250 USD] + [10,200 USD] = 27,450 USD

ตัวอย่างการถอดเสียงการโทรด้วยการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

ตอนนี้ให้ลองสมมติว่าตลอดทั้ง 200,000 นาทีนั้นมีข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล (PII) เช่น หมายเลขประกันสังคม และข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่คุณต้องการลบออก ค่าใช้จ่ายรายเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการถอดเสียงมาตรฐานที่ 27,450 USD ที่คำนวณไว้ข้างต้นบวกกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคาการตรวจทานเนื้อหาของ Tier 1 (T1) คือ 0.0024 USD กับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง โดยจะใช้ราคาการตรวจทานเนื้อหาของ Tier 2 ที่ 0.0015 USD (ส่วนลด 38% จากราคา T1) กับ 750,000 นาทีต่อไป ส่วนราคาการตรวจทานเนื้อหาของ Tier 3 ที่ 0.00102 USD/นาที (ส่วนลด 58% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน: 

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่ถอดเสียงในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) พร้อมกับการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = ค่าใช้จ่ายการถอดเสียงมาตรฐาน + [จำนวนนาทีที่ตรวจทานเนื้อหา T1 * ราคาในการตรวจทานเนื้อหา T1/นาที] + [จำนวนนาทีที่ตรวจทานเนื้อหา T2 * ราคาในการตรวจทานเนื้อหา T2/นาที] + [จำนวนนาทีที่ตรวจทานเนื้อหา T3 * ราคาในการตรวจทานเนื้อหา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [27,450 USD] + [250,000 นาที * 0.0024 USD] + [750,000 นาที * 0.015 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0102 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [27,450 USD] + [600 USD] + [1,125 USD] + [1,020 USD] = 31,195 USD

ตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอ

สมมติว่าคุณต้องการใส่คำบรรยายเนื้อหาการสตรีมแบบสด 5,000 ชั่วโมงโดยใช้ Amazon Transcribe ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.024 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.015 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้ 

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีเสียงรายเดือนโดยรวมที่ทำการถอด = 300,000 นาที 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.024 USD] + [50,000 นาที * 0.015 USD] 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,000 USD] + [750 USD] = 6,750 USD

 

ตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอด้วยโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

ตอนนี้ให้ลองสมมติว่าเนื้อหาของการสตรีมสดกว่า 5,000 ชั่วโมงที่คุณต้องการเพิ่มคำบรรยายนั้นคือการบรรยายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในเนื้อหานั้นจะประกอบด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้พบเป็นประจำอยู่หลายคำ ดังนั้นคุณจึงสร้างโมเดลภาษาแบบกำหนดเองด้วย Amazon Transcribe เพื่อจดจำคำศัพท์ในแวดวงดังกล่าวโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายรายเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการถอดเสียงการสตรีมมาตรฐานที่ 6,750 USD ที่คำนวณไว้ข้างต้นบวกกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ใช้กับโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.006 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง CLM ราคา Tier 2 ที่ 0.00375 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไปของการถอดเสียง CLM เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีที่ถอดเสียงรายเดือนโดยรวม = 300,000 นาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [ค่าใช้จ่ายการถอดเสียงมาตรฐาน] + [จำนวนนาทีของ CLM T1 * ราคา CLM T1 /นาที] + [จำนวนนาทีของ CLM T2 * ราคา CLM T2 /นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,750 USD] +[250,000 นาที * 0.006 USD] + [50,000 นาที * 0.00375 USD] =

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [6,750 USD] + [1,500 USD] + [187.50 USD] = 8,437.50 USD

ตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอที่มีการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติและโมเดลภาษาแบบกำหนดเอง

สมมติว่าคุณมีการประชุมกับลูกค้า/โบรกเกอร์ที่ต้องการเพิ่มคำบรรยายเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน การประชุมดังกล่าวมักมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าซึ่งคุณต้องการตรวจทานจากการถอดเสียงในแต่ละครั้ง นอกจากนี้คุณยังต้องการใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง (CLM) ของ Amazon Transcribe ที่คุณฝึกมาเพื่อจดจำคำศัพท์เฉพาะแวดวง เช่น ชื่อบริษัท เครื่องมือในการลงทุน และคำศัพท์ทางการเงิน ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) สำหรับการถอดเสียงการสตรีม การตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ และโมเดลภาษาแบบกำหนดเองในราคา 0.024 USD/นาที, 0.0024 USD/นาที, และ 0.006 USD/นาที ตามลำดับสำหรับคำบรรยาย 250,000 นาทีแรก ราคา Tier 2 สำหรับการถอดเสียงการสตรีม การตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ และโมเดลภาษาแบบกำหนดเองจะใช้ราคาที่ 0.015 USD/นาที, 0.0015 USD/นาที, และ 0.00375 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) กับการถอดเสียง CLM ใน 750,000 นาทีถัดไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสองลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่าย:

จำนวนนาทีที่ถอดเสียงรายเดือนโดยรวม = 10,000 ชั่วโมง x 60 นาที/ชั่วโมง = 600,000 นาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = จำนวนนาที T1 * [ราคา T1 /นาที + ราคาการตรวจทานเนื้อหา T1 + ราคา CLM T1] + จำนวนนาที T2 * [ราคาT2 /นาที + ราคาการตรวจทานเนื้อหา T2 + ราคา CLM T2]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = 250,000 นาที * [0.024 USD + 0.0024 + 0.006 USD] + 350,000 นาที * [0.015 USD + 0.0015 USD + 0.00375 USD]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [8,100.00 USD] + [7087.50 USD] = 15,187.50 USD

หมายเหตุ: การคำนวณเหล่านี้สันนิษฐานว่าปริมาณการใช้งานไม่รวมถึง Free Tier

* การคำนวณเหล่านี้สันนิษฐานว่าปริมาณการใช้งานไม่รวมถึง Free Tier

ราคา Amazon Transcribe Call Analytics

Amazon Transcribe Call Analytics คือ API สำหรับการสร้างบทถอดเสียงการโทรอย่างเต็มรูปแบบ การแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ และการดึงข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาที่ดำเนินการได้ ด้วย Amazon Transcribe Call Analytics คุณจะชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง และจะถูกเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามราคาแบบตามลำดับขั้นที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถใช้อัตราส่วนลดเฉพาะสำหรับรีเจี้ยนของคุณตามตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (รีเจี้ยนเวอร์จิเนียเหนือ) การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำต่อหนึ่งการร้องขอที่ 15 วินาที ราคานี้จะรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น คำศัพท์แบบกำหนดเองและการกรองคำศัพท์ มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับโมเดลภาษาที่กำหนดเอง

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Call Analytics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อสมัครแล้ว คุณจะสามารถเริ่มการวิเคราะห์เสียงในการโทรสูงสุด 60 นาทีต่อเดือนได้ฟรี 12 เดือนแรก ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และใช้ในการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ สำหรับข้อจำกัดการใช้งาน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าคุณต้องการใช้ Amazon Transcribe Call Analytics เพื่อดำเนินการโทร 200,000 ครั้งต่อเดือน และการโทรโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งเท่ากับเสียง 2 ล้านนาทีต่อเดือนในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะใช้ราคา Tier 1 (T1) คือ 0.0300 USD/นาทีกับ 250,000 นาทีแรกของการถอดเสียง ราคา Tier 2 ที่ 0.0186 USD/นาที (ส่วนลด 38% จากราคา T1) จะใช้กับ 750,000 นาทีต่อไป ราคา Tier 3 ที่ 0.0138 USD/นาที (ส่วนลด 54% จากราคา T1) จะใช้กับ 4,000,000 นาทีต่อไป เนื่องจากปริมาณการใช้งานของคุณมีทั้งสามลำดับขั้นราคาที่แตกต่างกัน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน:

จำนวนนาทีการโทรรายเดือนโดยรวมที่วิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) = 2 ล้านนาที

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [จำนวนนาที T1 * ราคา T1/นาที] + [จำนวนนาที T2 * ราคา T2/นาที] + [จำนวนนาที T3 * ราคา T3/นาที]

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = [250,000 นาที * 0.0300 USD] + [750,000 นาที * 0.0186 USD] + [(2,000,000 - 750,000 – 250,000) นาที * 0.0138 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [7,500 USD] + [13,950 USD] + [13,800 USD] = 35,250 USD

ราคา Amazon Transcribe Medical

ด้วย Transcribe Medical คุณจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน Transcribe Medical Free Tier นั่นเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

Transcribe Medical Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างการถอดความครั้งแรกของคุณ เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกิน Free Usage Tier คุณเพียงแค่จ่ายในอัตรามาตรฐาน ตามอัตราการใช้งานจริงของคุณ

ราคามาตรฐาน

 • ชุดมาตรฐาน
 • การสตรีมมาตรฐาน
 • ชุดมาตรฐาน
 • การสตรีมมาตรฐาน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง

ความยาว

ราคา

การสนทนาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ผู้จัดการคลินิก พยาบาล และอื่นๆ

15 นาที

1.125 USD

แพทย์บันทึกหมายเหตุเสียง

30 นาที

2.250 USD

เสียงสนทนาแบบ Telemedicine

45 นาที

3.375 USD

การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์

60 นาที

4.500 USD

การรายงานการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

75 นาที

5.625 USD

การสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

90 นาที

6.750 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ค้นหาทรัพยากร Amazon Transcribe เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลองใช้ Amazon Transcribe Console
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา