ราคา Amazon Transcribe

ด้วย Amazon Transcribe คุณจะจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน การเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe Free Tier เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก  

ราคา

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

Amazon Transcribe Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างคำขอถอดความครั้งแรกของคุณ เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินระดับการใช้งานฟรี คุณเพียงแค่จ่ายในอัตรามาตรฐาน ตามอัตราการใช้งานจริงของคุณ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวของเสียง ราคา
วิดีโอโซเชียลมีเดีย ประมาณ 10 วินาที 0.006 USD
วิทยุเชิงพาณิชย์ ประมาณ 15 วินาที
0.006 USD
ตัวอย่างวิดีโอ ประมาณ 2 นาที และ 30 วินาที 0.06 USD
การสัมมนาบนเว็บที่บันทึก ประมาณ 30 นาที 0.72 USD
ตอนของ ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ ประมาณ 60 นาที 1.44 USD
ความยาวเฉลี่ยของการบนัทึกการประชุมบอร์ด ประมาณ 120 นาที 2.88 USD
บันทึกการโทรของฝ่ายดูแลลูกค้า ประมาณ 10 นาที 0.24 USD

ราคา Amazon Transcribe Medical

ด้วย Transcribe Medical คุณจ่ายตามการใช้งานของคุณตามวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน Transcribe Medical Free Tier นั่นเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย เมื่อสมัครแล้ว ให้เริ่มการวิเคราะห์เสียงสูงสุด 60 นาทีต่อเดือน ฟรี 12 เดือนแรก

ราคา

Free Tier

60 นาทีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

Transcribe Medical Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณสร้างการถอดความครั้งแรกของคุณ เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือน หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินระดับการใช้งานฟรี คุณเพียงแค่จ่ายในอัตรามาตรฐาน ตามอัตราการใช้งานจริงของคุณ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง

ความยาว

ราคา

การสนทนาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ผู้จัดการคลินิก พยาบาล และอื่นๆ

15 นาที

1.125 USD

แพทย์บันทึกหมายเหตุเสียง

30 นาที

2.25 USD

เสียงสนทนาแบบ Telemedicine

45 นาที

3.375 USD

การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์

60 นาที

4.50 USD

การรายงานการทดลองทางแพทย์เกี่ยวกับยา

75 นาที

5.625 USD

การสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

90 นาที

6.75 USD

ราคาการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับงานถอดความของคุณได้ คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้คุณสมบัติการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัตินอกเหนือจากค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ Transcribe API ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณจ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนวินาทีของการถอดเสียงต่อเดือน ด้วยการเปิดใช้งานการตรวจทานเนื้อหาอัตโนมัติ

ราคา

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวของเสียง ค่าใช้จ่ายในการถอดความ ค่าใช้จ่ายในการตรวจทานเนื้อหา ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บันทึกการโทรของฝ่ายดูแลลูกค้า ประมาณ 10 นาที 0.24 USD 0.024 USD 0.264 USD

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ค้นหาทรัพยากร Amazon Transcribe เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลองใช้ Amazon Transcribe Console
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา