เริ่มต้นใช้งาน

ดูหน้าการเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe เพื่อหาเอกสารประกอบ บทแนะนำสอนการใช้งาน ตัวอย่างโค้ด และ SDK

วิดีโอ

Amazon Transcribe คืออะไร
AWS re:Invent 2020: ปรับปรุงศูนย์การติดต่อของคุณให้ทันสมัยด้วย AWS Contact Center Intelligence (CCI)
เพิ่มความแม่นยำในการรู้จำเสียงพูดโดยใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง
AWS re:Invent 2020: การใช้ Amazon Transcribe เพื่อทำให้เนื้อหาสามารถค้นหาและเข้าถึงได้
AWS re:Invent 2020: การใช้ AI เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานทางคลินิกเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ปรับปรุงศูนย์ติดต่อของคุณให้ทันสมัยด้วย AI: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าโดยการบันทึกการถอดความ

โพสต์ในบล็อก

เพิ่มเติม…

ไม่พบโพสต์บล็อกตอนนี้ โปรดดูแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ในบล็อกของ AWS 

มีอะไรใหม่

วันที่
  • วันที่
เพิ่มเติม…

ลองใช้ Amazon Transcribe

เข้าสู่ระบบ Console
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา