เริ่มต้นใช้งาน

ดูหน้าการเริ่มต้นใช้งาน Amazon Transcribe เพื่อหาเอกสารประกอบ บทแนะนำสอนการใช้งาน ตัวอย่างโค้ด และ SDK

วิดีโอ

Amazon Transcribe คืออะไร (1:43)
ปรับปรุงศูนย์ติดต่อของคุณให้ทันสมัยด้วย AI: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าโดยการถอดเสียงบันทึก (5:33)
ทำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอให้สามารถค้นหาได้โดยใช้ Amazon Transcribe และ Amazon Kendra (8:17)
Zillow: การสร้างการวิเคราะห์เสียงพูดโดยใช้บริการ AI ของ AWS (5:57)
AWS re:Invent 2020: ปรับปรุงศูนย์การติดต่อของคุณให้ทันสมัยด้วย AWS Contact Center Intelligence (CCI) (30:59)
AWS re:Invent 2020: การใช้ AI เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานทางคลินิกเป็นไปโดยอัตโนมัติ (17:33)
AWS re:Invent 2020: เพิ่มความแม่นยำในการรู้จำเสียงพูดโดยใช้โมเดลภาษาแบบกำหนดเอง (27:34)
AWS re:Invent 2020: การใช้ Amazon Transcribe เพื่อทำให้เนื้อหาสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ (28:38)

การประเมินบริการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
Scott Seyfarth และ Paul Zhao

อ่านบล็อกโพสต์ »

การสร้างโมเดลภาษาแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงคำพูดเป็นข้อความสำหรับ Amazon Transcribe
Paul Zhao และ Vivek Govindan

อ่านบล็อกโพสต์ »

ทำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอของคุณให้สามารถค้นหาได้โดยใช้ Amazon Transcribe และ Amazon Kendra
Bob Strahan และ Abhinav Jawadekar

อ่านบล็อกโพสต์ »

บล็อกโพสต์

ไม่พบโพสต์บล็อกตอนนี้ โปรดดูแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ในบล็อกของ AWS 

เพิ่มเติม…

มีอะไรใหม่

  • วันที่
เพิ่มเติม…

ลองใช้ Amazon Transcribe

เข้าสู่ระบบ Console
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา