ราคาการเชื่อมต่อ AWS Site-to-Site VPN และ Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็ว

Region

การถ่ายโอนข้อมูลออกบน AWS Site-to-Site VPN มีค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูลออกตามที่อธิบายไว้ในหน้าราคา EC2 แบบตามความต้องการ

ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ Site-to-Site VPN แบบเจาะจงสำหรับการเปิดใช้ข้อมูลบันทึก Site-to-Site VPN เราจะเรียกเก็บเงินตามราคามาตรฐานสำหรับการใช้บริการ Amazon CloudWatch (การเผยแพร่ในข้อมูลบันทึก Site-to-Site VPN ไปยัง CloudWatch)

ราคาสำหรับการเชื่อมต่อ Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็ว:
หากคุณเปิดใช้งานการเร่งความเร็วเมื่อสร้างการเชื่อมต่อ AWS Site-to-Site VPN ไปยัง Amazon VPC ของคุณ จะคิดราคาการเชื่อมต่อ Site-to-Site VPN ตามที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ยังมีค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับ Global Accelerator ต่อการเชื่อมต่อ VPN และค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลออกแบบ Premium (DT-Premium) ค่าธรรมเนียม DT-Premium จะขึ้นอยู่กับต้นทาง (ภูมิภาคของ AWS) และปลายทาง (สถานที่ตั้ง Edge) ดู หน้าราคา AWS Global Accelerator จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการของ AWS Global Accelerator ใดๆ สำหรับ VPN ที่ไม่ได้เร่งความเร็ว

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคาที่ 1: Site-to-Site VPN

คุณสร้างการเชื่อมต่อ AWS Site-to-Site VPN ไปยัง Amazon VPC ของคุณในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) การเชื่อมต่อนี้ใช้งานได้ 30 วัน ตลอดทั้งวัน 24 ชั่งโมง คุณโอนเข้า 1,000 GB และโอนออก 500 GB ผ่านการเชื่อมต่อนี้

  • ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ AWS Site-to-Site VPN: มีค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับ AWS Site-to-Site VPN ในขณะที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับ US East (Ohio) Region ค่าธรรมเนียมคือ 0.05 USD ต่อชั่วโมง คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ 36.00 USD ต่อเดือน
  • ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลออก: ฟรี 100 GB แรก ดังนั้นคุณจ่ายเฉพาะ 400 GB ที่ 0.09 USD ต่อ GB คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลออก 36.00 USD ต่อเดือน

คุณต้องจ่าย 72.00 USD ต่อเดือนสำหรับ AWS Site-to-Site VPN

ตัวอย่างราคาที่ 2: Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็ว

คุณสร้างการเชื่อมต่อ Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็วจาก Amazon VPC ของคุณในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) ไปยังเว็บไซต์ระยะไกลในทวีปยุโรป การเชื่อมต่อนี้ใช้งานได้ 30 วัน ตลอดทั้งวัน 24 ชั่งโมง คุณโอนเข้า 1,000 GB และโอนออก 500 GB ผ่านการเชื่อมต่อดังกล่าว

  • ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็ว: มีค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับ Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็วในขณะที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับ US East (Ohio) Region ค่าธรรมเนียมคือ 0.05 USD ต่อชั่วโมง คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ 36.00 USD ต่อเดือน
  • ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลออก: ฟรี 100 GB แรก ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเฉพาะ 400 GB ที่ 0.09 USD ต่อ GB คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลออก 36.00 USD ต่อเดือน
  • ค่าธรรมเนียมรายชั่งโมงของ AWS Global Accelerator: คุณจ่ายเป็นรายชั่วโมงสำหรับ Global Accelerator สองรายการสำหรับแต่ละชั่วโมงที่มีการเชื่อมต่อ ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับ Global Accelerator แต่ละรายการคือ 0.025 USD หรือ 0.05 USD ต่อชั่วโมง คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงของ Global Accelerator 36.00 USD ต่อเดือน 
  • ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็วระดับพรีเมียม: ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล VPN ระดับพรีเมียมจะพิจารณาจากทิศทางการถ่ายโอนข้อมูลที่ขนาดใหญ่กว่า ในกรณีนี้คือข้อมูลขนาด 1,000 GB ที่โอนเข้า ค่าธรรมเนียมจะเป็น 0.015 USD ต่อ GB สำหรับการรับส่งข้อมูล 1,000 GB ระหว่าง Region ในอเมริกาและยุโรป คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็วระดับพรีเมียม 15.00 USD ต่อเดือน

คุณต้องจ่าย 123.00 USD ต่อเดือนสำหรับ Site-to-Site VPN แบบเร่งความเร็ว

ราคา AWS Client VPN

Region

ตัวอย่างราคา: AWS Client VPN

คุณสร้างตำแหน่งข้อมูล AWS Client VPN ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) แล้วเชื่อมต่อเข้ากับหนึ่ง Subnet แล้วคุณจึงสร้าง 10 การเชื่อมต่อ Client VPN ไปยังตำแหน่งข้อมูล AWS Client VPN ของคุณ การเชื่อมต่อเหล่านี้จะคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

  • ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล AWS Client VPN: สำหรับ AWS Region นี้ คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล AWS Client VPN 0.10 USD ต่อชั่วโมง
  • ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ AWS Client VPN: มีการเปิดใช้งาน 10 การเชื่อมต่อ AWS Client VPN เป็นเวลา 1 ชั่วโมง คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ AWS Client VPN 0.50 USD ต่อชั่วโมง

ในกรณีนี้ คุณต้องจ่าย 0.60 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ AWS Client VPN

ดูคำตอบได้ที่ AWS VPN

อ่านคำถามที่พบบ่อยบน AWS VPN

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS VPN ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน