เอเจนต์ AI คืออะไร

เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อม รวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินงานที่ตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มนุษย์ตั้งเป้าหมาย แต่เอเจนต์ AI จะเลือกการดำเนินงานที่ดีที่สุดอย่างอิสระเพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาเอเจนต์ AI ของศูนย์ติดต่อที่ต้องการแก้ไขข้อซักถามของลูกค้า เอเจนต์จะถามคำถามต่าง ๆ กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ ค้นหาข้อมูลในเอกสารภายใน และตอบกลับพร้อมวิธีแก้ไขปัญหา จากการตอบสนองของลูกค้า เอเจนต์จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถแก้ไขคำถามนั้นเองหรือส่งต่อให้กับมนุษย์เพื่อดำเนินการต่อหรือไม่

หลักการสำคัญที่กำหนดเอเจนต์ AI คืออะไร

ซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะทำงานโดยอัตโนมัติตามที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนด แล้วอะไรทำให้เอเจนต์ AI หรือเอเจนต์อัจฉริยะมีความพิเศษ 

เอเจนต์ AI เป็นเอเจนต์ที่มีเหตุผล เอเจนต์เหล่านี้จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามการรับรู้และข้อมูลที่มีเพื่อมอบประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เอเจนต์ AI จะรับรู้จากสภาพแวดล้อมด้วยอินเทอร์เฟซทางกายภาพหรือซอฟต์แวร์

ตัวอย่างเช่น เอเจนต์หุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ และแชทบอตใช้คำสั่งจากลูกค้าเป็นข้อมูลอินพุต จากนั้นเอเจนต์ AI จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตัดสินใจ เอเจนต์จะวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจะสนับสนุนเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ เอเจนต์ยังใช้ผลลัพธ์เพื่อกำหนดการดำเนินการถัดไปที่ควรทำอีกด้วย ตัวอย่างเช่น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองจะนำทางไปรอบ ๆ สิ่งกีดขวางบนท้องถนนโดยอิงจากข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัว

ประโยชน์ของการใช้เอเจนต์ AI คืออะไร

เอเจนต์ AI สามารถปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและประสบการณ์ของลูกค้าของคุณได้

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

เอเจนต์ AI เป็นระบบอัจฉริยะอัตโนมัติที่ทำงานเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาแทรกแซง องค์กรต่าง ๆ ใช้เอเจนต์ AI เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมธุรกิจจะมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อมอบหมายงานซ้ำ ๆ ให้กับเอเจนต์ AI ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะสามารถหันเหความสนใจไปที่กิจกรรมที่สำคัญต่อพันธกิจหรือกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรของพวกเขาได้

ลดค่าใช้จ่าย

ธุรกิจสามารถใช้เอเจนต์อัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นอันเนื่องมาจากความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการ ข้อผิดพลาดของมนุษย์ และกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง คุณสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากเอเจนต์อัตโนมัติมีโมเดลที่สอดคล้องกันซึ่งปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

การตัดสินใจจากข้อมูล

เอเจนต์อัจฉริยะขั้นสูงใช้แมชชีนเลิร์นนิง (ML) เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์จำนวนมหาศาล วิธีนี้จะช่วยให้ผู้จัดการธุรกิจสามารถคาดการณ์ได้ดีขึ้นในช่วงที่ต้องวางกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เอเจนต์ AI เพื่อวิเคราะห์ความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดต่าง ๆ เมื่อเรียกใช้แคมเปญโฆษณา 

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ลูกค้าแสวงหาประสบการณ์ที่น่าดึงดูดและเป็นส่วนตัวเมื่อต้องโต้ตอบกับธุรกิจ การผสานการทำงานกับเอเจนต์ AI จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งคำแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มอบการตอบสนองที่รวดเร็ว และสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลง และความภักดี 

องค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมเอเจนต์ AI มีอะไรบ้าง

เอเจนต์ในปัญญาประดิษฐ์อาจทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แบบเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เอเจนต์ดำเนินงานทั้งหมดจะใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ร่วมกัน

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมเป็นฐานที่เอเจนต์ดำเนินการ สถาปัตยกรรมอาจเป็นโครงสร้างแบบจับต้องได้ โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือทั้งสองแบบรวมกัน ตัวอย่างเช่น เอเจนต์หุ่นยนต์ AI ประกอบด้วยแอคทูเอเตอร์ เซ็นเซอร์ มอเตอร์ และแขนหุ่นยนต์ ในขณะเดียวกัน สถาปัตยกรรมที่โฮสต์เอเจนต์ซอฟต์แวร์ AI อาจใช้ข้อความแจ้ง API และฐานข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานการดำเนินการอัตโนมัติ 

ฟังก์ชันเอเจนต์

ฟังก์ชันเอเจนต์จะอธิบายว่าข้อมูลที่รวบรวมมาถูกแปลงเป็นการดำเนินการที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของเอเจนต์อย่างไร เมื่อออกแบบฟังก์ชันเอเจนต์ นักพัฒนาจะพิจารณาประเภทของข้อมูล ความสามารถของ AI ฐานความรู้ กลไกผลตอบรับ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป็น

โปรแกรมเอเจนต์

โปรแกรมเอเจนต์คือการนำฟังก์ชันเอเจนต์ไปปรับใช้งาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ฝึก และปรับใช้เอเจนต์ AI บนสถาปัตยกรรมที่กำหนด โปรแกรมเอเจนต์จะปรับตรรกะทางธุรกิจ ข้อกำหนดทางเทคนิค และองค์ประกอบประสิทธิภาพของเอเจนต์ 

เอเจนต์ AI ทำงานอย่างไร

เอเจนต์ AI ทำงานโดยทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและเป็นอัตโนมัติ เอเจนต์ที่อัตโนมัติส่วนใหญ่จะติดตามเวิร์กโฟลว์เฉพาะเมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดเป้าหมาย

เอเจนต์ AI ได้รับคำสั่งหรือมีเป้าหมายเฉพาะจากผู้ใช้ ซึ่งจะใช้เป้าหมายในการวางแผนงานที่ทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ จากนั้น เอเจนต์จะแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถดำเนินงานได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เอเจนต์จะดำเนินการงานเหล่านั้นตามคำสั่งหรือเงื่อนไขเฉพาะ 

รับข้อมูล

เอเจนต์ AI ต้องการข้อมูลเพื่อดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ได้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น เอเจนต์จะต้องแยกบันทึกการสนทนาเพื่อวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ เอเจนต์ AI อาจเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาและดึงข้อมูลที่ต้องการ ในบางแอปพลิเคชัน เอเจนต์อัจฉริยะสามารถโต้ตอบกับเอเจนต์อื่นหรือโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อเข้าถึงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 

ปรับใช้งาน

หากมีข้อมูลที่เพียงพอ เอเจนต์ AI ก็จะสามารถดำเนินงานที่มีอยู่ได้อย่างมีระบบ เมื่อทำงานสำเร็จ เอเจนต์จะลบงานออกจากรายการและดำเนินการงานถัดไป ในระหว่างที่งานเสร็จสิ้น เอเจนต์จะประเมินว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ โดยขอความคิดเห็นจากภายนอกและตรวจสอบบันทึกของตนเอง ในระหว่างกระบวนการนี้ เอเจนต์อาจสร้างและดำเนินการงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย 

อะไรคือความท้าทายในการใช้งานเอเจนต์ AI

เอเจนต์ AI เป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังนั้น องค์กรควรจัดการกับข้อกังวลต่อไปนี้เมื่อปรับใช้เอเจนต์ AI อัตโนมัติสำหรับกรณีการใช้งานทางธุรกิจ

ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การพัฒนาและดำเนินการกับเอเจนต์ AI ขั้นสูงจำเป็นต้องได้รับ จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายข้อมูลจำนวนมหาศาล องค์กรต่าง ๆ ควรตระหนักถึงข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

ความท้าทายด้านจริยธรรม

ในบางกรณี โมเดลดีปเลิร์นนิงอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ยุติธรรม มีอคติ หรือไม่ถูกต้อง การใช้มาตรการป้องกัน เช่น การตรวจสอบโดยมนุษย์ ช่วยให้ลูกค้าได้รับการตอบกลับที่เป็นประโยชน์และยุติธรรมจากเอเจนต์ที่ปรับใช้ 

ความซับซ้อนทางเทคนิค

การใช้งานเอเจนต์ AI ขั้นสูงต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะทางและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง นักพัฒนาจะต้องสามารถรวมไลบรารีแมชชีนเลิร์นนิงเข้ากับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และฝึกเอเจนต์โดยใช้ข้อมูลเฉพาะขององค์กร 

ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ที่จำกัด

การฝึกและการปรับใช้เอเจนต์ AI ดีปเลิร์นนิงจะต้องใช้ทรัพยากรการประมวลผลจำนวนมาก เมื่อองค์กรใช้งานเอเจนต์เหล่านี้ในองค์กร พวกเขาจะต้องลงทุนและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพงซึ่งไม่สามารถปรับขนาดได้ง่าย 

เอเจนต์ AI มีประเภทใดบ้าง

องค์กรต่าง ๆ สร้างและปรับใช้เอเจนต์อัจฉริยะประเภทต่าง ๆ มากมาย เรามีตัวอย่างบางส่วนให้ดูด้านล่าง 

เอเจนต์แบบซิมเปิลรีเฟลกซ์

เอเจนต์แบบซิมเปิลรีเฟลกซ์ทำงานตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลทันทีอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือกฎการดำเนินการตามเงื่อนไขเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นเอเจนต์ที่เหล่านี้จึงเหมาะสมกับงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการการฝึกที่มากมายนัก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เอเจนต์แบบซิมเปิลรีเฟลกซ์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านโดยการตรวจจับคำหลักเฉพาะในการสนทนาของผู้ใช้ 

เอเจนต์แบบโมเดลเบสรีเฟลกซ์

เอเจนต์แบบโมเดลเบสนั้นคล้ายคลึงกับเอเจนต์แบบซิมเปิลรีเฟลกซ์ ยกเว้นว่าเอเจนต์แบบโมเดลเบสมีกลไกการตัดสินใจที่ก้าวหน้ากว่า แทนที่จะปฏิบัติตามกฎเฉพาะ เอเจนต์แบบโมเดลเบสจะประเมินผลลัพธ์และผลที่ตามมาที่เป็นไปได้ก่อนตัดสินใจ การใช้ข้อมูลสนับสนุนจะสร้างโมเดลภายในของโลกโมเดลเรียนรู้ข้อมูล และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

เอเจนต์แบบโกลเบส

เอเจนต์แบบโกลเบสหรือเอเจนต์รูลเบสคือเอเจนต์ AI ที่มีความสามารถในการให้เหตุผลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากการประเมินข้อมูลสภาพแวดล้อมแล้ว เอเจนต์ยังเปรียบเทียบวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้อีกด้วย เอเจนต์แบบโกลเบสจะเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ เอเจนต์เหล่านี้เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ 

เอเจนต์แบบยูทิลิตีเบส

เอเจนต์แบบยูทิลิตีเบสใช้อัลกอริทึมการให้เหตุผลที่ซับซ้อนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มผลลัพธ์ที่ต้องการได้สูงสุด เอเจนต์จะเปรียบเทียบสถานการณ์สมมติต่าง ๆ และมูลค่าของยูทิลิตีหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเลือกแบบที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถใช้เอเจนต์แบบยูทิลิตีเบสเพื่อค้นหาตั๋วเครื่องบินโดยใช้เวลาเดินทางขั้นต่ำ โดยไม่คำนึงถึงราคา 

เอเจนต์แบบเลิร์นนิง

เอเจนต์แบบเลิร์นนิงจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ การใช้กลไกการป้อนข้อมูลและการตอบสนองทางประสาทสัมผัส เอเจนต์จะปรับองค์ประกอบการเรียนรู้เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น เอเจนต์ดังกล่าวยังใช้ตัวสร้างปัญหาเพื่อออกแบบงานใหม่เพื่อฝึกตนเองจากข้อมูลที่รวบรวมและผลลัพธ์ที่ผ่านมา 

เอเจนต์แบบไฮราคิคอล

เอเจนต์แบบไฮราคิคอลคือกลุ่มเอเจนต์อัจฉริยะที่ถูกจัดกลุ่มเอาไว้เป็นชั้นๆ เอเจนต์ระดับสูงกว่าจะแยกแยะงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานเล็ก ๆ และมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับเอเจนต์ในระดับที่ต่ำกว่า เอเจนต์ที่แต่ละตัวจะทำงานอย่างเป็นอิสระและส่งรายงานความคืบหน้าไปยังเอเจนต์ที่กำกับดูแล เอเจนต์ระดับสูงกว่าจะรวบรวมผลลัพธ์และประสานงานเอเจนต์ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้

AWS จะช่วยเหลือด้านข้อกำหนดของเอเจนต์ AI ของคุณได้อย่างไร

Amazon Connect Contact Lens คือเอเจนต์ AI อัตโนมัติที่องค์กรของคุณสามารถใช้เพื่อจัดการและสร้างการวิเคราะห์ศูนย์ติดต่อแบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างข้อมูลสรุปการติดต่อและเปิดเผยแนวโน้มการวิเคราะห์ลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ มีวิธีการดังนี้

  • Amazon Connect Contact Lens ตรวจจับและแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนในการสนทนากับลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อพยายามให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบเอเจนต์ที่เป็นมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติจากการวิเคราะห์การสนทนาที่ Amazon Connect Contact Lens สร้างขึ้น
  • เอเจนต์ที่ใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าจากคำพูดที่พวกเขาใช้

นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้าง (AI ช่วยสร้าง) และบริการ AI อื่น ๆ ของ Amazon Web Services (AWS) เพื่อสร้างเอเจนต์ AI ของตนเองได้ AWS ช่วยให้คุณสามารถเอาชนะความท้าทายทางเทคนิค โครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยมอบเครื่องมือที่มีการจัดการเพื่อสร้าง ผสานการทำงาน และปรับขนาดเอเจนต์อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น

  • Amazon Bedrock ช่วยให้สามารถเข้าถึงโมเดล AI ช่วยสร้างชั้นนำของอุตสาหกรรม เช่น Claude, Llama 2 และ Amazon Titan ได้อย่างง่ายดาย
  • Amazon SageMaker ช่วยให้คุณสามารถทดลอง สร้าง ทดสอบ และปรับใช้เอเจนต์ AI ด้วยอัลกอริทึม ML ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้
  • ฝึก ดำเนินการ และปรับขนาดเอเจนต์ AI ของคุณบน AWS Trainium ซึ่งเป็นตัวเร่งการเรียนรู้ ML ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำหรับโมเดลดีปเลิร์นนิง

เริ่มต้นใช้งานเอเจนต์ AI บน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้นด้วยบริการ AI ช่วยสร้างของ AWS 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้