การแสดงข้อมูลด้วยภาพคืออะไร

การแสดงข้อมูลด้วยภาพเป็นกระบวนการใช้ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ เช่น แผนภูมิ กราฟ หรือแผนที่ในการแสดงข้อมูล ซึ่งเป็นการแปลข้อมูลที่ซับซ้อน ข้อมูลจำนวนมาก หรือข้อมูลตัวเลขให้แสดงเป็นภาพเพื่อง่ายในการประเมินผล เครื่องมือการแสดงข้อมูลด้วยภาพช่วยปรับปรุงกระบวนการสื่อสารด้วยภาพและทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อความถูกต้องและรายละเอียดที่ชัดเจน คุณสามารถใช้การแสดงด้วยภาพเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากข้อมูลดิบ

เหตุใดการแสดงข้อมูลด้วยภาพจึงมีความสำคัญ

ธุรกิจสมัยใหม่มักจะประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ภายในและภายนอก
 • อุปกรณ์อัจฉริยะ
 • ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน
 • โซเชียลมีเดีย

แต่ถ้าเป็นข้อมูลดิบอาจทำความเข้าใจและนำไปใช้ได้ยาก ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงต้องเตรียมและนำเสนอข้อมูลในบริบทที่เหมาะสม พวกเขาต้องนำเสนอเป็นรูปภาพเพื่อให้ผู้ที่ต้องทำการตัดสินใจได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบหรือแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ การแสดงข้อมูลด้วยภาพสร้างเรื่องราวที่นำระบบธุรกิจอัจฉริยะก้าวขึ้นไปอีกระดับ และรองรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลรวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ประโยชน์ของการแสดงข้อมูลด้วยภาพคืออะไร

ประโยชน์ของการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ และผู้บริหารระดับสูงใช้การแสดงข้อมูลด้วยภาพเพื่อตีความข้อมูลอย่างมีความหมาย ประหยัดเวลาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นและมีความสามารถในการมองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถระบุรูปแบบ ค้นพบแนวโน้ม และรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำหน้าคู่แข่ง

การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น

การแสดงข้อมูลเน้นความต้องการของลูกค้าและความอยากได้ของลูกค้าผ่านการแสดงแบบกราฟิก คุณสามารถระบุช่องว่างในการบริการลูกค้าของคุณ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีกลยุทธ์ และลดความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้

เพิ่มความผูกพันที่พนักงานมีต่องานและองค์กร

เทคนิคการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีประโยชน์สำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับทีมขนาดใหญ่ ทั้งทีมสามารถเห็นภาพข้อมูลร่วมกัน เพื่อพัฒนาเป้าหมายและแผนร่วมกัน พวกเขาสามารถใช้การวิเคราะห์ด้วยภาพเพื่อวัดเป้าหมายและความคืบหน้า และเพิ่มแรงจูงใจให้กับทีม ตัวอย่างเช่น ทีมขายทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความสูงของแผนภูมิแท่งของยอดขายในหนึ่งไตรมาส

องค์ประกอบของการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีอะไรบ้าง

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรวมสามองค์ประกอบหลักสำหรับการแสดงข้อมูลเป็นภาพดังนี้

เรื่องราว

เรื่องราวแสดงถึงจุดประสงค์เบื้องหลังของการแสดงข้อมูลด้วยภาพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายรายเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุโดยการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจต้องการวัดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักหรือคาดการณ์ยอดขาย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้ใช้งานทางธุรกิจทำงานร่วมกันเพื่อระบุเรื่องราวที่ต้องการได้รับจากข้อมูล

ข้อมูล

จากนั้นนักวิเคราะห์ข้อมูลจะระบุชุดข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยพวกเขาบรรยายเรื่องราวของข้อมูล พวกเขาแก้ไขรูปแบบข้อมูลที่มีอยู่ ล้างข้อมูล ลบค่าผิดปกติ และดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติม หลังจากเตรียมข้อมูลแล้ว พวกเขาวางแผนวิธีการสำรวจด้วยภาพแบบต่างๆ

Visual

จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเลือกวิธีการสร้างภาพข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ พวกเขาสร้างแผนภูมิและกราฟที่เน้นจุดข้อมูลหลักและทำให้ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนดูง่ายขึ้น พวกเขาคิดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลสำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ขั้นตอนในกระบวนการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีอะไรบ้าง

การแสดงภาพข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีด้วยกันห้าขั้นตอน

กำหนดเป้าหมาย

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการแสดงข้อมูลด้วยการระบุคำถามที่ชุดข้อมูลที่มีอยู่ของคุณอาจตอบได้ เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยในการกำหนดประเภทของ:

 • ข้อมูลที่คุณใช้
 • การวิเคราะห์ที่คุณกระทำ
 • ภาพที่คุณใช้ในการสื่อสารผลการวิจัยของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

 ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกพยายามทำความเข้าใจประเภทของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับยอดขายมากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลภายในและภายนอก มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมใช้งานออนไลน์สำหรับการซื้อและการใช้งาน บริษัทของคุณอาจมีที่เก็บข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บรวบรวมปริมาณการขาย แคมเปญการตลาด และข้อมูลบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาเพื่อหาบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้

คลีนข้อมูล

การคลีนข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ดำเนินการจัดการทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป หรือการกรองและการแปลงข้อมูลเพื่อให้ตรงกับเกณฑ์คำถาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจลบข้อมูลปริมาณการขายจากเดือนวที่เป็นวันหยุดและหลังแคมเปญการตลาดเพื่อระบุยอดขายเฉลี่ยตามประเภทบรรจุภัณฑ์ได้

เลือกภาพข้อมูล

คุณสามารถเลือกได้ประเภทแผนภูมิที่แตกต่างกันมากมายเพื่อผลลัพธ์การแสดงภาพที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างจุดข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการในการสื่อสารจะเป็นตัวกำหนดการแสดงภาพกราฟิกที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้กราฟแท่งเพื่อแสดงยอดขายบรรจุภัณฑ์ตามสีในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แผนภูมิวงกลมอาจจะเหมาะสมกว่าที่จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของบรรจุภัณฑ์สีในสินค้าคงคลังของคุณ การแสดงภาพข้อมูลนั้นมีด้วยกันสองประเภทหลัก

การสร้างภาพแบบคงที่

การสร้างภาพแบบคงจะให้เรื่องราวข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพียงมุมมองเดียว อินโฟกราฟิกเป็นตัวอย่างของการสร้างภาพแบบนิ่ง

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบอินเทอร์แอคทีฟ

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบโต้ตอบจะให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับกราฟและแผนภูมิได้ ผู้ดูสามารถเปลี่ยนตัวแปรในพารามิเตอร์การแสดงภาพเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ หรือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ ซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูลด้วยภาพโดยทั่วไปจะมีแดชบอร์ดสำหรับใช้โต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ

สร้างภาพข้อมูล

คุณสามารถสร้างภาพข้อมูลที่คุณต้องการโดยใช้เครื่องมือการแสดงข้อมูล เครื่องมือส่วนใหญ่นำเข้าชุดข้อมูลสุดท้ายและสร้างรายงานที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ส่วนหนึ่งของหลักการออกเพื่อการแสดงภาพข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนั้นมีดังต่อนไปนี้:

 • ดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้เข้ากับรายละเอียดที่สำคัญโดยใช้ขนาด สี ฟอนต์ และกราฟิก
 • ให้บริบทกับข้อมูลโดยใช้ตัวชี้นำภาพ
 • เลือกชุดสีที่เหมาะสม
 • ใช้ชื่อคำอธิบายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่ผู้ชมและช่วยให้ผู้ชมมุ่งเน้นไปที่คำถามที่ถูกต้อง
 • เพิ่มป้ายกำกับและตัวเลขที่ชัดเจน  

เทคนิคประเภทต่างๆ ในการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีอะไรบ้าง

แม้ว่าแผนภูมิและกราฟจะเป็นรูปแบบทั่วไป แต่คุณสามารถใช้วิธีการแสดงข้อมูลด้วยภาพได้หลากหลายวิธี วิธีการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีหลักๆ อยู่ห้าประเภทดังต่อไปนี้

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบชั่วคราว

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบชั่วคราวใช้เพื่อแสดงถึงวัตถุเชิงเส้นหนึ่งมิติ เช่น กราฟเส้น แผนภูมิเส้น หรือไทม์ไลน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิเส้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด เส้นหลายๆ เส้นในแผนภูมิเส้นแสดงให้เห็นถึงความผันแปรของปัจจัยต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบเป็นลำดับชั้น

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบเป็นลำดับชั้น หมายถึงกลุ่มหรือชุดของรายการที่มีความเชื่อมโยงทั่วไปกับรายการหลัก คุณสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้เหล่านี้ในการแสดงคลัสเตอร์ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงปริมาณข้อมูลสินค้าคงคลังเป็นแผนผังที่มีโหนดพ่อแม่ (เสื้อผ้า) และโหนดลูก (เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว และถุงเท้า)

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบเครือข่าย

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบเครือข่ายมีประโยชน์ในการแสดงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น

 • แผนภูมิจุดแบบกระจัดกระจายที่แสดงข้อมูลเป็นจุดบนกราฟ
 • กราฟบับเบิ้ลที่เพิ่มปัจจัยของข้อมูลที่สามให้กับแผนภูมิจุดแบบกระจัดกระจาย
 • Word Cloud ที่แสดงความถี่ของคำโดยใช้คำที่มีขนาดต่างๆ กัน

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบหลายมิติ

การแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบหลายมิติจะแสดงตัวแปรข้อมูลตั้งแต่สองตัวขึ้นไปให้เป็นภาพแบบสองหรือสามมิติ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่งแบบต่อกันเป็นตัวอย่างที่นิยมในการแสดงภาพเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแท่งจะเปรียบเทียบปัจจัยข้อมูลตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไป และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนภูมิวงกลมแสดงภาพส่วนต่างๆ ของทั้งหมดในแต่ละหมวดหมู่ 

การแสดงข้อมูลด้วยภาพที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

การแสดงข้อมูลด้วยภาพที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น การไฮไลท์สีที่ต่างกันคล้ายอุณหภูมิลงในการแสดงข้อมูล แผนที่แสดงความหนาแน่น หรือแผนที่คาร์โตแกรม ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในโลกความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น การแสดงข้อมูลด้วยภาพที่บอกถึงจำนวนลูกค้าที่เข้าชมสาขาของร้านค้าปลีกต่างๆ

วิธีที่ดีที่สุดในการแสดงข้อมูลด้วยภาพคืออะไร

วิธีที่ดีที่สุดในการแสดงข้อมูลด้วยภาพช่วยเพิ่มความชัดเจน ความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้กับรายงานด้านข้อมูลของคุณ

การออกแบบองค์ประกอบ

การออกแบบองค์ประกอบที่สร้างสรรค์สามารถทำให้การแสดงข้อมูลด้วยภาพของคุณเข้าถึงได้มากขึ้น คุณสามารถใช้สี เฉดสี และรูปร่าง เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ไอคอนรูปหยดน้ำเพื่อแสดงค่าข้อมูลในรายงานการใช้น้ำ

การแสดงข้อมูลที่ครอบคลุม

การใช้ข้อมูลจำนวนมากในการวิเคราะห์ สามารถปรับปรุงความแม่นยำของการแสดงข้อมูลด้วยภาพได้ ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้น ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจและยังช่วยให้เห็นค่าผิดปกติได้ชัดเจน คุณสามารถรวบรวมรายงานสรุปข้อมูล หรือแสดงข้อมูลที่รวมไว้ให้เป็นภาพรวมของการแสดงข้อมูลด้วยภาพซึ่งจะมีรายละเอียดมากขึ้น

การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง

การเปรียบเทียบให้บริบทกับข้อมูลและเน้นย้ำประเด็นของคุณ และยังทำให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การแสดงข้อมูลปัจจุบันหลังจากทดลองใช้แนวคิดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการทดลอง จะแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าสิ่งต่างๆ เคยเป็นอย่างไรและเกิดสิ่งนั้นได้อย่างไร

อะไรคือความท้าทายในการแสดงข้อมูลด้วยภาพ

การแสดงข้อมูลด้วยภาพมีความท้าทายบางอย่างที่อาจนำไปสู่การแปลข้อมูลผิดพลาดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

การทำให้ข้อมูลเรียบง่ายเกินไป

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องหาความสมดุลระหว่างความเข้าใจในข้อมูลและการสื่อสาร การทำให้ข้อมูลเรียบง่ายเกินไปอาจทำให้ข้อมูลสำคัญสูญหายได้ ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณารายงานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลการเรียน รายงานที่แสดงแบบแผนภูมิแท่งระบุว่าผลการเรียนแย่ลง ในขณะที่แสดงการใช้วิดีโอเกมของนักเรียนเพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา รายงานสรุปว่าการใช้วิดีโอเกมส่งผลกระทบในทางลบต่อการเรียน อย่างไรก็ตามการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีความเรียบง่ายเกินไป ไม่ได้พิจารณาถึงข้อมูลประชากรและปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่ส่งผลต่อผลการเรียนด้วย

อคติต่อคนใดคนหนึ่ง

อคติของคนเราส่งผลเสียต่อการแสดงข้อมูลด้วยภาพ ทีมที่สร้างรายงานข้อมูลอาจมีอคติโดยเลือกข้อมูลล่วงหน้าที่เหมาะสมกับวาระส่วนตัวของพวกเขา แม้ว่าเครื่องมือการแสดงข้อมูลด้วยภาพจะมีความแม่นยำมากกว่า แต่ทีมที่ดำเนินการก็อาจมีอคติโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านการเลือกและล้างข้อมูลอย่างมีอคติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรวมทีมและความคิดเห็นที่หลากหลาย ในการพยายามให้ได้มาถึงการแสดงข้อมูลด้วยภาพของคุณ

การกล่าวเกินจริง

คุณสามารถแสดงภาพข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีอยู่จริง ผู้ไม่หวังดีอาจใช้การแสดงภาพข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือทำให้มีการตัดสินใจที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่น ทีมงานใช้อุปกรณ์การผลิตมากเกินไปเพื่อสนับสนุนซัพพลายเออร์ที่มีความสัมพันธ์แบบครอบครัว พวกเขาเลยให้เหตุผลในการซื้อโดยใช้รายงานแสดงข้อมูลด้วยภาพ โดยเน้นว่าความปลอดภัยของพนักงานดีขึ้นอย่างไรหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ใหม่

อะไรคือสิ่งที่คุณควรมองหาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูลด้วยภาพ

มีเครื่องมือการแสดงข้อมูลด้วยภาพมากมายทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่าย และการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

รองรับโครงสร้างพื้นฐาน

ซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูลด้วยภาพของคุณควรผสานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลไอทีที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังควรรองรับข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลหลายแหล่ง เพื่อให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลภายนอกได้โดยตรงเมื่อจำเป็น

การรายงานเชิงโต้ตอบ

รายงานเชิงโต้ตอบช่วยปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถค้นพบรูปแบบ พวกเขาสามารถใช้ตัวกรอง การจัดเรียง หรือการย้ายตัวแปรข้อมูลในแผนภูมิเชิงโต้ตอบขณะที่พล็อตค่าข้อมูล พวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทีมเทคนิคทุกครั้งที่มีการแนะนำให้เปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง

การรักษาความปลอดภัย

เครื่องมือการแสดงข้อมูลด้วยภาพสามารถสร้างช่องโหว่เพิ่มเติมในระบบธุรกิจอัจฉริยะของคุณ มันควรมีความปลอดภัยสูง ต้องจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้งานและบทบาทที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความสามารถในการปรับขนาด

เราขอแนะนำเครื่องมือแสดงข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยภาพ ที่สามารถจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งควรมีความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำงานในการแสดงข้อมูลด้วยภาพเป็นอัตโนมัติในขนาดต่างๆ

AWS สามารถช่วยในการแสดงข้อมูลด้วยภาพได้อย่างไร

AWS มีเครื่องมือการแสดงข้อมูลด้วยภาพหลักๆ อยู่สองแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทุกประเภท

Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบสำหรับโอเพนซอร์ส Grafana ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์โอเพ่นซอร์สยอดนิยมสำหรับการสืบค้น แสดงภาพ และทำความเข้าใจเมตริกของคุณไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใด Amazon Managed Grafana ผสานรวมกับแหล่งที่มาของข้อมูล AWS ในบัญชี AWS ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถเลือกการแสดงข้อมูลด้วยภาพที่สร้างไว้แล้วล่วงหน้าแบบต่างๆ เพื่อเริ่มวิเคราะห์ตัววัด ข้อมูลบันทึก และติดตามได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างแดชบอร์ดใหม่เองทั้งหมด

Amazon QuickSight

Amazon QuickSightเป็นบริการธุรกิจอัจฉริยะ Cloud-Native แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ให้ภาพข้อมูล แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย ML คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ ทำการคาดการณ์ที่แม่นยำ และปลดล็อกโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ QuickSight ใช้ ML เพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามธรรมดาเกี่ยวกับข้อมูล

เริ่มต้นใช้งานการแสดงข้อมูลด้วยภาพบน AWS ด้วยการสร้างบัญชีฟรีวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Analytics Services 
AWS Analytics Services แบบ Free Tier

ดูบริการด้านฐานข้อมูล AWS Free Tier

ดูบริการ AWS Analytics ฟรี 
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้