ซอฟต์แวร์องค์กรคืออะไร

ซอฟต์แวร์องค์กรหรือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันองค์กรเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่องค์กรมักใช้มากกว่าผู้ใช้รายบุคคล ซอฟต์แวร์องค์กรประเภททั่วไป ได้แก่ ซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อ ข่าวกรองทางธุรกิจ การสื่อสารในองค์กร การจัดการสินค้าคงคลัง เครื่องมือทางการตลาด การชำระเงินออนไลน์ และการวางแผนทรัพยากรองค์กร องค์กรใช้ซอฟต์แวร์องค์กรในการดำเนินการ กำหนดปริมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและกระบวนการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงสร้างแอปพิลเคชันเฉพาะขององค์กร

ทำไมซอฟต์แวร์องค์กรจึงมีความสำคัญ

ซอฟต์แวร์องค์กรเป็นศูนย์กลางการทำงานวันต่อวันของธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินงานที่สำคัญในหลายๆ องค์กร บางวิธีที่องค์กรใช้ซอฟต์แวร์องค์กรแก้ปัญหามีตามตัวอย่างต่อไปนี้

กำหนดปริมาณทรัพยากร

องค์กรใช้ซอฟต์แวร์องค์กรเพื่อกำหนดปริมาณการดำเนินงานและกำหนดทรัพยากรไปยังส่วนงานที่จำเป็นต้องใช้ พวกเขาสามารถเพิ่ิ่มทรัพยากรขึ้นหรือลดลงตามความจำเป็นเพื่อให้ควบคุมค่าใช้จ่ายและทรัพยากร และงบประมาณไว้ได้ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ Amazon Chime SDK เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารที่กำหนดปริมาณได้ เช่น วิดีโอ เสียง และข้อความไปยังแอปพลิเคชันขององค์กรที่มีอยู่

ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันองค์กรจะแนะนำระบบอัตโนมัติในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน การตลาด และการบันทึกข้อมูล ทำให้พนักงานจดจ่อกับงานที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้ มอบชุดมาตรฐานของเครื่องมือการร่วมมือทำงานและขั้นตอนการทำงานที่ช่วยแก้ปัญหาความแบ่งแยกระหว่างแผนก

ปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน

เทคโนโลยีและเครื่องมือ เช่น กระบวนการอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมง่ายขึ้นและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด ทีมต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้จากทุกที่ นี่จะช่วยให้พนักงานทำงานวันต่อวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

โซลูชันซอฟต์แวร์องค์กร เช่น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการตลาดอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถพัฒนาความเข้าใจและความต้องการของลูกค้าได้อย่างละเอียด ด้วยการรวมข้อมูลและรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเข้าด้วยกัน องค์กรสามารถมอบประสบการณ์การบริการแบบเฉพาะตัวที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

มีกรณีการใช้งานของโซลูชันซอฟต์แวร์องค์กรอะไรบ้าง

องค์กรชั้นนำระดับโลกหลายแห่งบูรณาการซอฟต์แวร์องค์กรเข้ากับการดำเนินงาน เราขอยกกรณีการใช้งานทั่วไปบางกรณีตามด้านล่างนี้

การบริการลูกค้า

องค์กรใช้ซอฟต์แวร์องค์กรเพื่อส่งมอบการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ทางการเงิน Intuit ใช้ Amazon Connect เพื่อสร้างศูนย์ติดต่อระบบคลาวด์แบบหลายช่องที่รวมช่องทางการสื่อสารของลูกค้าหลายช่องทาง เช่น เสียง แชท การส่งข้อความ และเว็บ ดังนั้น Intuit จึงสามารถส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าที่มีข้อสงสัยทางการเงินมากกว่า 16.5 ล้านรายที่ติดต่อพวกเขาเป็นประจำทุกปี เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้เหมือนกันเพื่อให้สามารถสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันองค์กรช่วยปรับปรุงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบอัตโนมัติ การจัดการข้อมูล และการใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น สตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix เปลี่ยนจากโซลูชันอีเมลภายในองค์กรเป็น Amazon Simple Email Service (Amazon SES) เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารเช่น:

 • เพิ่มประสิทธิภาพบริการอีเมลสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละราย
 • ลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการเปิดเซิร์ฟเวอร์เฉพาะอีเมล
 • ปรับปริมาณเป็นทั่วโลกเพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่กว้างขึ้น

การขายและการตลาด

ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรสามารถลดความแบ่งแยกระหว่างการขายและการตลาดเพื่อให้บริษัทต่างๆ ตอบสนองได้เร็วขึ้นเพื่อการติดต่อลูกค้าใหม่ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี World Wide Technologies ประสบความสำเร็จในการขายจากการตอบสนองคำขอเบื้องต้นของลูกค้าด้วยแอปพลิเคชันการจัดการใบเสนอราคาที่ขับเคลื่อนโดย Amazon Honeycode

การสนับสนุนการดำเนินงาน

ซอฟต์แวร์องค์กรสามารถลดความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ให้กับองค์กร ตัวอย่างเช่น Domino's กำลังใช้ โซลูชันซอฟต์แวร์องค์กรของ AWS เพื่อปรับปรุงการส่งมอบบริการ ด้วยยอดขายมากกว่า 70% ของยอดขายขององค์กรมาจากการสั่งซื้อออนไลน์ Domino’s ใช้ Amazon SageMaker เพื่อสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าจะสั่งซื้อพิซซ่าใดต่อ โซลูชันนี้ช่วยลดเวลาในการรับและจัดส่ง และช่วยเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

ซอฟต์แวร์องค์กรมีประเภทใดบ้าง

มีซอฟต์แวร์องค์กรหลากหลายประเภทและยี่ห้อให้เลือกใช้ ซอฟแวร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทกว้างๆ เราขอยกตัวอย่างให้บางส่วนด้านล่าง

การวางแผนทรัพยากรองค์กร

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการขาย ทรัพยากรบุคคล ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโครงการ และเงินเดือนจากภายในระบบรวมศูนย์เดียว องค์กรใช้ซอฟต์แวร์ ERP เพื่อ

 • จัดการข้อมูลองค์กรจากแหล่งต่างๆ จากส่วนกลาง
 • ทำงานโดยอัตโนมัติและทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น
 • ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไร

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

องค์กรใช้ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อเพื่อ

 • จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
 • พัฒนาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าด้วยข้อมูล
 • มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าปัจจุบัน
 • ตัดสินใจโดยอิงข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่

ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีอยู่และกลุ่มที่อาจเป็นลูกค้าในที่เดียว ธุรกิจสามารถปรับแต่งการสื่อสารของตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พวกเขายังสามารถนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มารวมกันเพื่อสร้างการส่งข้อมูลการขายและคาดการณ์ด้านการเงิน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ข่าวกรองธุรกิจคือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันองค์กรที่รวบรวมข้อมูลที่เก็บไว้ในหลายแหล่ง – ระบบคลาวด์ ศูนย์ข้อมูลในองค์กร และสเปรดชีต – เพื่อการวิเคราะห์และการรายงาน ทุกคนภายในองค์กรได้รับมุมมองข้อมูลที่สอดคล้องกันผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ ซอฟต์แวร์ข่าวกรองธุรกิจยังเน้นรูปแบบและแนวโน้มเพื่อให้ทีมสามารถ

 • รับข้อมูลเชิงลึกกระบวนการทางธุรกิจที่มีมูลค่า
 • ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมั่นใจ
 • หลีกเลี่ยงการใช้เวลานานในการวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันเป็นเครือข่ายของผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โลจิสติกส์ และร้านค้าปลีกที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการระดับโลกที่มีความซับซ้อนสูง ทุกองค์กรต้องการโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสานงานและจัดการงานห่วงโซ่อุปทาน เช่น

 • การติดตามสินค้า
 • การปรับปรุงการผลิต
 • การจัดการใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์
 • การตรวจสอบซัพพลายเออร์

เครื่องมือการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เช่น Amazon Managed Blockchain และ Amazon Forecast ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นโซ่อุปทานของตนได้อย่างสมบูรณ์เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และพัฒนาการใช้งานพื้นที่

การจัดการทรัพยากรบุคคล

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) นั้นโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยเครื่องมือในการดูแลและควบคุมการทำงานของทรัพยากรบุคคล เช่น

 • การสรรหาและการฝึกอบรม
 • การจัดการวันหยุดประจำปี
 • บัญชีเงินเดือน
 • การรักษาคนเก่งและความผูกพัน

องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรโดยการนำทุกหน้าที่ที่แผนกทรัพยากรบุคคลขององค์กรในปัจจุบันกำกับดูแล

AWS ช่วยเหลือซอฟต์แวร์องค์กรได้อย่างไร

AWS มีโซลูชันซอฟต์แวร์องค์กรมากมายที่สามารถช่วยให้องค์กรปรับขนาดได้ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันทางธุรกิจของ AWS เป็นบริการซอฟต์แวร์ในระบบคลาวด์ระดับองค์กรที่ปรับขนาดได้และจ่ายตามที่ใช้งาน มีบริการมากมายพร้อมโซลูชันสำหรับศูนย์ติดต่อ การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน การทำงานระยะไกลและไฮบริด และแอปพลิเคชันที่ไม่มีรหัส เช่น

 • ใช้ Amazon Connect สามารถให้บริการลูกค้าอย่างเหนือกว่าในราคาต่ำด้วยศูนย์ติดต่อหลายช่องทาง ประโยชน์ของ Amazon Connect รวมถึงความสามารถในการเพิ่มทรัพยากรและปัญญาประดิษฐ์.
 • ใช้ Amazon Honeycode สามารถสร้างแอปเพื่อจัดการงานของทีมโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารหัส บริการสามารถทำงานแบบเรียลไทม์ ดังนั้นการปรับปรุงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับแอปหรือข้อมูลของจะถูกแชร์กับทีมทันที นอกจากนี้ สามารถรวมเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่สำหรับเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันจากระยะไกลได้
 • Amazon Pinpoint เป็นบริการการสื่อสารที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สำหรับการตลาดขาเข้าและขาออก สามารถใช้ Pinpoint เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, SMS, แบบพุช เสียง และการส่งข้อความในแอป ยังสามารถแบ่งส่วนลูกค้าด้วยการส่งข้อความส่วนบุคคลเพื่อผลลัพธ์สูงสุดและรักษาผลการจัดส่งและข้อมูลแคมเปญไว้เพียงปลายนิ้วเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญ
 • Amazon WorkDocs เป็นบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มที่เพื่อการทำงานร่วมกัน สร้างเนื้อหา และจัดเก็บเอกสารที่ราบรื่นและปลอดภัย ใช้ Amazon WorkDocs สามารถเข้าถึงเอกสารผ่านอุปกรณ์ต่างๆ และตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเพื่อปรับปรุงการจัดการเอกสาร Amazon WorkDocs ยังมีเทคโนโลยีสำหรับองค์กรในการพัฒนาแอพเนื้อหาของตนเองโดยใช้บริการนี้

ฉันสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์องค์กรที่มีอยู่บน AWS ได้หรือไม่

ปัจจุบัน AWS ได้ร่วมมือกับ SAP และ Oracle อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ SAP และ Oracle บน AWS ได้ ลูกค้าของ SAP มากกว่า 5,000 รายจัดการเวิร์กโหลดโดย SAP บน AWS ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและบริการมากมายเพื่อสร้างระบบ SAP ที่แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และกำหนดปริมาณได้บนโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ทั่วโลก

ในทำนองเดียวกัน AWS รองรับฐานข้อมูลของ Oracle และมีโซลูชันมากมายสำหรับการย้ายและปรับใช้แอปพลิเคชันในระดับองค์กรบน AWS สามารถเปิดสแต็คซอฟต์แวร์องค์กรทั้งหมดจาก Oracle บน AWS สร้างแอปพลิเคชันออราเคิลระดับองค์กรและใช้ฐานข้อมูลของ Oracle และซอฟต์แวร์ตัวกลาง

เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กรบน AWS ด้วยการสร้าง บัญชี AWS ฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปกับซอฟต์แวร์องค์กรบน AWS

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การประมวลผลของผู้ใช้ปลายทาง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS สำหรับทุกแอปพลิเคชัน 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

สร้างบัญชีฟรี 
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้