ข้อมูลจีโนมคืออะไร

ข้อมูลจีโนมคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมในสิ่งมีชีวิต จีโนมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์ทั้งหมดที่สิ่งมีชีวิตต้องใช้เพื่อเติบโตและทำงาน ข้อมูลจีโนมรวมถึงข้อมูลอย่างลำดับของโมเลกุลในยีนของสิ่งมีชีวิต และยังรวมถึงหน้าที่ของแต่ละยีน องค์ประกอบกำกับดูแลที่ควบคุมลักษณะของยีน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนและโปรตีนต่างๆ เครือข่ายนักชีววิทยา นักพันธุศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั่วโลกต่างรวบรวมข้อมูลจีโนม คาดว่าเครือข่ายนี้จะสร้างข้อมูลจีโนมได้จำนวนมากจนถึงระดับเอกซาไบต์ (EB) ในทศวรรษถัดไป

วิทยาศาสตร์ข้อมูลจีโนมคืออะไร

วิทยาศาสตร์ข้อมูลจีโนมรวบรวมพันธุศาสตร์และการวิจัยชีววิทยาการคำนวณเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจีโนมจะใช้ข้อมูลจากลำดับ DNA เพื่อวิจัยโรคและค้นพบการรักษาแบบใหม่ๆ ข้อมูลจะช่วยให้พวกเขาระบุสายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคและกำหนดหน้าที่ได้ 

วิทยาศาสตร์ข้อมูลจีโนมต้องใช้วิธีการคำนวณและเครื่องมือที่หลากหลายในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลทางพันธุกรรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจีโนมต้องพัฒนาวิธีการรวบรวมข้อมูลหลายประเภทในรูปแบบที่ครอบคลุม โมเดลเหล่านี้ทำงานได้หลากหลาย เช่น ทำนายความเสี่ยงของโรคที่พบบ่อยโดยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล

การแบ่งปันข้อมูลจีโนมคืออะไร

การแบ่งปันข้อมูลจีโนมคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางพันธุกรรมระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกัน เช่น องค์กร สถาบันวิจัย และบุคคล ซึ่งช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนม 

นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการรักษาโรคทางพันธุกรรม ระบุเครื่องหมายทางพันธุกรรมใหม่ และสร้างยาเฉพาะบุคคล

ข้อมูลจีโนมมักจะใช้ร่วมกันผ่านฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย บริหารจัดการโดยองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ฐานข้อมูลเหล่านี้ทำให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมจากแหล่งต่างๆ ได้

ข้อมูลอะไรบ้างที่พบในข้อมูลจีโนม

โดยทั่วไปข้อมูลจีโนมจะมีข้อมูลต่อไปนี้

RNA

RNA เป็นโมเลกุลที่ขนส่งข้อมูลทางพันธุกรรมในเซลล์และสร้างโปรตีน นักวิทยาศาสตร์ใช้ RNA ในจีโนมิกส์สำหรับการใช้งานอย่างเช่น ลักษณะของยีน การแทรกแซง RNA และการแปลข้อมูล

DNA

DNA เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ลำดับ DNA มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของยีน นักวิทยาศาสตร์ศึกษาข้อมูล DNA เพื่อระบุตัวตนและลักษณะการกลายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค ทำความเข้าใจว่ายีนมีปฏิสัมพันธ์อย่างไร และค้นพบยีนใหม่

โปรตีน

โปรตีนเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการของเซลล์จำนวนมาก โปรตีนมีบทบาทในลำดับ DNA ลักษณะของยีน และกิจกรรมเกี่ยวกับเซลล์อื่นๆ 

ทำไมจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจีโนม

ข้อมูลจีโนมจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลทางพันธุกรรมควบคุมแนวทางที่สิ่งมีชีวิตพัฒนาและทำงาน ต่อไปเราจะพูดถึงการนำข้อมูลจีโนมไปใช้งานจริง

งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลจีโนมเพื่อทำความเข้าใจและสำรวจประวัติวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เพื่อติดตามวิวัฒนาการของสปีชีส์บางสปีชีส์ นักวิจัยจะศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมและเรียนรู้ว่าสปีชีส์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การศึกษารหัสพันธุกรรมทำให้ชุมชนวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่ยีนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ว่าปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาและสุขภาพของสิ่งมีชีวิตอย่างไร

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

ข้อมูลจีโนมถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยและตรวจสอบโรคทางพันธุกรรมเช่น โรคมะเร็ง ความผิดปกติทางพันธุกรรม และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เครื่องหมายทางพันธุกรรมเฉพาะจะถูกระบุและตรวจสอบเพื่อกำหนดความก้าวหน้าของโรคและการรักษา การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันใช้การวิจัยจีโนมิกส์ในการรักษาในช่วงต้นและปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น

การพัฒนายา

นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลจีโนมของมนุษย์เพื่อสอบสวนโรคหรือสภาวะทางการแพทย์ ระบุและประเมินเป้าหมายของยา และพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ ข้อมูลจีโนมช่วยให้พัฒนายาที่มีประสิทธิภาพและปรับการรักษาส่วนบุคคลได้ รวมถึงการคัดกรองและทดสอบยาในอนาคต 

อ่านข้อมูลว่า AWS ช่วยบริษัทในการค้นพบยาได้อย่างไร »

นิติวิทยาศาสตร์

นักนิติวิทยาศาสตร์ศึกษาข้อมูลจีโนมเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ข้อมูล DNA สามารถเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยกับสถานที่เกิดเหตุและล้างมลทินให้กับผู้บริสุทธิ์ได้ 

พันธุศาสตร์ประชากร

ข้อมูลจีโนมใช้ในการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติวิวัฒนาการ นักวิจัยได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์และการพัฒนาประชากรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมของมนุษย์

เทคโนโลยีอะไรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนม

การวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มข้อมูลทางพันธุกรรม

เครื่องมือชีวสารสนเทศ

ชีวสารสนเทศรวมทุกสาขาของชีววิทยา ทั้งชีวเคมี พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา และชีววิทยาโมเลกุล เข้ากับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ นักวิทยาศาสตร์ใช้ชีวสารสนเทศเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลจีโนมได้ เครื่องมือชีวสารสนเทศช่วยให้นักวิจัยสามารถเปรียบเทียบและเปรียบความแตกต่างของข้อมูลจีโนมจากสปีชีส์ต่างๆ ระบุลำดับจีโนม และกำหนดหน้าที่ของยีนและโปรตีนได้

แมชชีนเลิร์นนิง

แมชชีนเลิร์นนิงระบุรูปแบบในข้อมูลจีโนม เช่น ความแปรผันทางพันธุกรรม รูปแบบของลำดับ และองค์ประกอบการควบคุม อัลกอริทึมสามารถจำแนกข้อมูลจีโนมออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ทำนายหน้าที่ของยีนหรือโปรตีน หรือระบุเครื่องหมายชีวภาพของโรคได้

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิงบน AWS »

ซอฟต์แวร์ทางสถิติ

ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น R หรือ SAS วิเคราะห์ข้อมูลจีโนมและตีความผลลัพธ์ โดยสามารถระบุรูปแบบข้อมูล เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยีนหรือลักษณะต่างๆ ได้ ซอฟแวร์ดำเนินการทดสอบทางสถิติและพิจารณาว่ารูปแบบจีโนมมีความสำคัญทางสถิติหรือไม่ นอกจากนี้ยังสร้างแบบจำลองคาดการณ์ เช่น ความเสี่ยงของความผิดปกติทางพันธุกรรม 

เทคโนโลยีการจัดลำดับ

เทคโนโลยีการจัดลำดับ เช่น Next-Generation Sequencing (NGS) หรือ Sanger Sequencing จะสร้างข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและอัลกอริทึมทางชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีเหล่านี้จะเรียงลำดับโมเลกุล DNA และ RNA และใช้ข้อมูลในการระบุความแปรผันทางพันธุกรรม วิเคราะห์ลักษณะของยีน และตรวจจับการกลายพันธุ์

เครื่องมือการแสดงข้อมูลด้วยภาพ

เทคโนโลยีการแสดงข้อมูลด้วยภาพแสดงข้อมูลจีโนมได้อย่างชัดเจน เพื่อให้นักวิจัยทำความเข้าใจและตีความได้ง่าย องค์ประกอบภาพ เช่น แผนภูมิ กราฟ หรือแผนที่ เน้นจุดข้อมูลสำคัญและลดความซับซ้อนของชุดข้อมูลจีโนมที่ซับซ้อน นักวิทยาศาสตร์ใช้การแสดงด้วยภาพเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากข้อมูลจีโนม

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลด้วยภาพ »

เครื่องมือ Big Data

เครื่องมือ Big Data ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเก็บชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ลำดับจีโนม ลักษณะของยีน และข้อมูลการกลายพันธุ์ในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย จากนั้นข้อมูลนี้จะใช้ในการระบุรูปแบบ ความสัมพันธ์ และความผิดปกติ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Big Data »

ความท้าทายในการจัดการข้อมูลจีโนมคืออะไรบ้าง

ปริมาณและความเป็นส่วนตัวเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดสองอย่าง ในการจัดการข้อมูลจีโนม

ปริมาณ

ชุดข้อมูลจีโนมมีปริมารมาก ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งยากที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมด้วยเหตุผลบางประการ ดังนี้

  • ข้อมูลจีโนมมีความซับซ้อนสูง ซึ่งมีการเชื่อมโยงหลายจุดที่สร้างความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  • ข้อมูลเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการอัปเดตเป็นประจำ
  • อัลกอริทึมที่มีความซับซ้อนต้องการข้อมูลที่จัดรูปแบบล่วงหน้าในรูปแบบที่ซับซ้อนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

องค์กรต้องใช้กำลังในการคำนวณและทรัพยากรจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจีโนม

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลจีโนมมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและประวัติทางการแพทย์ของแต่ละบุคคล ความเป็นส่วนตัวเป็นความท้าทายที่สำคัญ เนื่องจากลักษณะที่ละเอียดอ่อนของข้อมูลและความเป็นไปได้ในการใช้ในทางที่ผิด

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจีโนมสามารถระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงของโรคและอาการบางอย่างที่เพิ่มขึ้นได้ จึงอาจมีการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิดเพื่อเลือกปฏิบัติโดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปใช้ในทางที่ผิด ธุรกิจต้องทำให้แน่ใจว่ามีการควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับการจัดการข้อมูลจีโนม

AWS จะสนับสนุนความต้องการด้านข้อมูลจีโนมของคุณได้อย่างไร

ที่ Amazon Web Services (AWS) เรานำเสนอ Amazon Omics เพื่อรองรับความต้องการข้อมูลจีโนมของคุณ Omics ช่วยให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์สามารถจัดเก็บ สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงงานที่ใช้เวลานาน ทำให้การวิจัยจีโนมของคุณมีความคืบหน้าได้เร็วขึ้น คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้

ต่อไปนี้คือประโยชน์ของการใช้ Omics ในงานวิจัยของคุณ

  • พื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดและสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ชีวสารสนเทศ
  • เวิร์กโฟลว์และการวิเคราะห์ข้อมูลชีวสารสนเทศที่ปรับขนาดได้
  • การทำงานร่วมกันและการกำกับดูแลข้อมูลสำหรับการแบ่งปันข้อมูลจีโนม

เริ่มต้นใช้งานข้อมูลจีโนมบน AWS ด้วยการสร้างบัญชี AWS ฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ตรวจสอบบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้