GRC คืออะไร

การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) เป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการปรับด้านไอที ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ในขณะที่จัดการกับความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและของรัฐบาลทั้งหมด ประกอบด้วยเครื่องมือและกระบวนการในการรวมการควบคุมดูแลองค์กรและการจัดการความเสี่ยงเข้ากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการนำไปใช้ บริษัทต่างๆ ใช้ GRC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างน่าเชื่อถือ ขจัดความไม่แน่นอน และปฏิบัติตามข้อกำหนด

GRC ย่อมาจากอะไร

GRC ย่อมาจากการกำกับดูแล (การบริหาร) ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ธุรกิจส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำเหล่านี้ แต่ได้รับการฝึกดำเนินการแยกกันมาก่อน GRC ผสมผสานการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นโมเดลเดียว ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การกำกับดูแล

การกำกับดูแลคือชุดของนโยบาย กฎเกณฑ์ หรือกรอบการทำงานที่บริษัทใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ มันกำหนดความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ เช่น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ตัวอย่างเช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสนับสนุนทีมของคุณในการรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไว้ในแผนงาน

การกำกับดูแลที่ดีประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • จริยธรรมและความรับผิดชอบ
 • การแบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใส
 • นโยบายการแก้ไขข้อขัดแย้ง
 • การจัดการทรัพยากร
   

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลากหลายประเภท ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงด้านการเงิน กฎหมาย กลยุทธ์ และความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมช่วยให้ธุรกิจค้นพบความเสี่ยงเหล่านี้และค้นหาวิธีแก้ไขได้ บริษัทต่างๆ ใช้โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การประเมินความเสี่ยงเพื่อค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณและดำเนินการแก้ไข 

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

การปฏิบัติตามข้อกำหนด คือการปฏิบัติตามกฎ กฎหมาย และข้อบังคับดังต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อบังคับทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดโดยหน่วยงานอุตสาหกรรมและนโยบายภายในองค์กรด้วย ใน GRC การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น องค์กรด้านการดูแลสุขภาพต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่น HIPAA ที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

เหตุใด GRC จึงมีความสำคัญ

การใช้โปรแกรม GRC จะทำให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ตระหนักว่ามีความเสี่ยง โปรแกรม GRC ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆ กำหนดนโยบายจากมุมมองที่ใช้ร่วมกันและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ด้วย GRC ทั้งบริษัทจะรวมตัวกันในด้านนโยบาย การตัดสินใจ และการดำเนินการ 

ต่อไปนี้คือข้อดีบางประการของการนำกลยุทธ์ GRC ไปใช้ในองค์กรของคุณ

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คุณสามารถทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักได้ภายในกรอบเวลาที่สั้นลงโดยการตรวจสอบทรัพยากรของคุณ ตั้งค่ากฎหรือกรอบงาน และใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือของ GRC

การปฏิบัติการที่รับผิดชอบ

GRC ปรับปรุงการดำเนินงานตามวัฒนธรรมร่วมที่ส่งเสริมค่านิยมทางจริยธรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเติบโต มันเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และทำการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม

ปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์

ด้วยแนวทาง GRC แบบผสมผสาน ธุรกิจสามารถใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนตัว การใช้กลยุทธ์ GRC นั้นสำคัญสำหรับองค์กรของคุณเนื่องจากความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งคุกคามข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ด้วยกลยุทธ์ด้านไอทีของ GRC คุณจะสร้างความไว้ใจให้กับลูกค้า และช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากการถูกลงโทษ

อะไรเป็นแรงผลักดันให้มีการนำ GRC ไปใช้

บริษัททุกขนาดต่างเผชิญกับความท้าทายที่อาจเป็นอันตรายต่อรายได้ ชื่อเสียง ผลประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความท้าทายเหล่านี้ได้แก่

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในพื้นที่เก็บข้อมูล
 • ธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่หรือกฎที่ได้รับการปรับปรุง
 • บริษัทต่างๆ ต้องการความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
 • บริษัทเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นในแนวทางของธุรกิจสมัยใหม่
 • ต้นทุนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน
 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่สามที่ซับซ้อนนั้นเพิ่มความเสี่ยง
ความท้าทายเหล่านี้ทำให้ต้องการกลยุทธ์ในการนำทางธุรกิจไปสู่เป้าหมาย การบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สามแบบธรรมดา และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เพียงพอ ดังนั้น GRC จึงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

GRC ทำงานอย่างไร

GRC ในองค์กรต่างทำงานบนหลักการดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ

GRC ต้องการความร่วมมือข้ามสายงานจากแผนกต่างๆ ที่ปฏิบัติตามการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังตัวอย่างบางส่วนต่อไปนี้

 • ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องประเมินความเสี่ยงขณะทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • ทีมกฎหมายที่ช่วยธุรกิจลดความเสี่ยงด้านคดีความ
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงินที่สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับ
 • ผู้บริหาร HR ที่ต้องจัดการกับข้อมูลการรับสมัครที่เป็นความลับ
 • แผนกไอทีที่ปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

กรอบการทำงาน GRC

กรอบการทำงาน GRC เป็นแบบจำลองสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุนโยบายหลักที่สามารถขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายได้ ในการนำกรอบการทำงาน GRC มาใช้ คุณอาจใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน และสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจมีความต่อเนื่อง 

บริษัทต่างๆ นำ GRC ไปใช้โดยการนำกรอบการทำงาน GRC ซึ่งมีนโยบายหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรมาใช้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ จะทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันจากกรอบการทำงาน GRC เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้คิดค้นนโยบาย โครงสร้างเวิร์กโฟลว์ และการกำกับดูแลบริษัท บริษัทต่างๆ อาจใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการประสานงานและติดตามความสำเร็จของกรอบการทำงาน GRC

ระดับการพัฒนาของ GRC

ระดับการพัฒนาของ GRC คือระดับการผสานการกำกับดูแล การประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในองค์กร คุณจะมีระดับการพัฒนาของ GRC ในระดับสูงเมื่อกลยุทธ์ GRC ที่วางแผนไว้อย่างดีนั้นมีความคุ้มค่า มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง ในทำนองเดียวกัน ระดับการพัฒนาของ GRC ในระดับต่ำนั้นไม่เกิดประสิทธิผล และทำให้หน่วยธุรกิจทำงานแบบแยกส่วน

GRC ทำงานอย่างไร

GRC ในองค์กรต่างทำงานบนหลักการดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ

GRC ต้องการความร่วมมือข้ามสายงานจากแผนกต่างๆ ที่ปฏิบัติตามการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังตัวอย่างบางส่วนต่อไปนี้

 • ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องประเมินความเสี่ยงขณะทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • ทีมกฎหมายที่ช่วยธุรกิจลดความเสี่ยงด้านคดีความ
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงินที่สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับ
 • ผู้บริหาร HR ที่ต้องจัดการกับข้อมูลการรับสมัครที่เป็นความลับ
 • แผนกไอทีที่ปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

กรอบการทำงาน GRC

กรอบการทำงาน GRC เป็นแบบจำลองสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุนโยบายหลักที่สามารถขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายได้ ในการนำกรอบการทำงาน GRC มาใช้ คุณอาจใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน และสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจมีความต่อเนื่อง 

บริษัทต่างๆ นำ GRC ไปใช้โดยการนำกรอบการทำงาน GRC ซึ่งมีนโยบายหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรมาใช้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ จะทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันจากกรอบการทำงาน GRC เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้คิดค้นนโยบาย โครงสร้างเวิร์กโฟลว์ และการกำกับดูแลบริษัท บริษัทต่างๆ อาจใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการประสานงานและติดตามความสำเร็จของกรอบการทำงาน GRC

ระดับการพัฒนาของ GRC

ระดับการพัฒนาของ GRC คือระดับการผสานการกำกับดูแล การประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในองค์กร คุณจะมีระดับการพัฒนาของ GRC ในระดับสูงเมื่อกลยุทธ์ GRC ที่วางแผนไว้อย่างดีนั้นมีความคุ้มค่า มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง ในทำนองเดียวกัน ระดับการพัฒนาของ GRC ในระดับต่ำนั้นไม่เกิดประสิทธิผล และทำให้หน่วยธุรกิจทำงานแบบแยกส่วน 

โมเดลความสามารถของ GRC คืออะไร

โมเดลความสามารถของ GRC ประกอบด้วยแนวทางที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ นำ GRC ไปใช้และบรรลุผลการปฏิบัติงานตามหลักการ มันช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการสื่อสาร นโยบาย และการฝึกอบรม คุณสามารถใช้แนวทางที่เชื่อมโยงกัน และมีโครงสร้างเพื่อรวมการดำเนินงานของ GRC ทั่วทั้งองค์กรของคุณ 

เรียนรู้

คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบริบท คุณค่า และวัฒนธรรมของบริษัท คุณจึงจะสามารถกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ปรับให้สอดคล้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ การดำเนินการ และวัตถุประสงค์ของคุณสอดคล้องกัน คุณทำได้โดยพิจารณาเกี่ยวกับโอกาส ภัยคุกคาม คุณค่า และข้อกำหนดเมื่อทำการตัดสินใจ

ดำเนินการ

GRC สนับสนุนให้คุณดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ขัดขวางเป้าหมาย และตรวจสอบการดำเนินการของคุณเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกะทันหัน

ตรวจสอบ

คุณทบทวนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจต้องเปลี่ยนวิธีการ

เครื่องมือ GRC ทั่วไปคืออะไร

เครื่องมือ GRC คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อจัดการนโยบาย ประเมินความเสี่ยง ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจใช้เครื่องมือ GRC ต่อไปนี้เพื่อผสานกระบวนการทางธุรกิจ ลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์ GRC

ซอฟต์แวร์ GRC ช่วยให้กรอบการทำงาน GRC เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ธุรกิจต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ GRC เพื่อทำงานเหล่านี้

 • กำกับดูแลนโยบาย จัดการความเสี่ยง และปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • อัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยู่เสมอ
 • ส่งเสริมหน่วยธุรกิจหลายหน่วยให้ทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียว
 • ลดความซับซ้อนและเพิ่มความถูกต้องของการตรวจสอบภายใน
คุณยังสามารถรวมกรอบการทำงาน GRC ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ AWS Cloud Operationsเพื่อควบคุมทรัพยากรในระบบคลาวด์และในองค์กร 

การจัดการผู้ใช้

คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผู้ใช้ ซอฟต์แวร์นี้สนับสนุนการให้สิทธิ์แบบละเอียด ดังนั้นคุณจึงสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง การจัดการผู้ใช้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลความปลอดภัยและการจัดการเหตุการณ์ (SIEM)

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ข้อมูลความปลอดภัยและการจัดการเหตุการณ์ เพื่อตรวจจับภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น ทีมไอทีใช้ซอฟต์แวร์ SIEM อย่างAWS CloudTrailเพื่อปิดช่องว่างด้านความปลอดภัยและเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว 

การตรวจสอบ

คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ เช่นAWS Audit Managerเพื่อประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรม GRC แบบผสมผสานในบริษัทของคุณ การตรวจสอบภายในช่วยให้คุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่แท้จริงกับเป้าหมาย GRC ได้ จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่ากรอบการทำงาน GRC นั้นมีประสิทธิภาพและทำการปรับปรุงที่จำเป็นหรือไม่

อะไรคือความท้าทายของการนำ GRC ไปใช้งาน

ธุรกิจอาจเผชิญกับความท้าทายเมื่อทำการผสานองค์ประกอบของ GRC เข้ากับกิจกรรมขององค์กร

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

รายงาน GRC ให้ข้อมูลเชิงลึกที่แนะนำแนวทางให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยได้มากเมื่อธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องลงทุนในโปรแกรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของ GRC 

การจัดการข้อมูล

หลายบริษัทดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานโดยแยกหน้าที่ของแต่ละแผนกออกจากกัน แต่ละแผนกสร้างและจัดเก็บข้อมูลของตนเอง GRC ทำงานโดยการรวมข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร ส่งผลให้พบกับข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการข้อมูล 

ขาดกรอบการทำงานของ GRC ทั้งหมด

กรอบการทำงาน GRC ที่สมบูรณ์จะผสานกิจกรรมทางธุรกิจเข้ากับส่วนประกอบของ GRC มันมีประโยชน๋เมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องรับมือกับกฎระเบียบใหม่ๆ หากไม่มีการผสานกันอย่างราบรื่น การใช้งาน GRC ของคุณก็มีแนวโน้มที่จะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาวัฒนธรรมทางจริยธรรม

ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะให้พนักงานทุกคนมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรม ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดโทนของการเปลี่ยนแปลงและให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังทุกระดับชั้นขององค์กร 

ความชัดเจนในการสื่อสาร

ความสำเร็จของการนำ GRC ไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ราบรื่น การแชร์ข้อมูลระหว่างทีมงานที่ปฏิบัติตาม GRC ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพนักงานจะต้องมีความโปร่งใส ซึ่งจะทำให้กิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจทำได้ง่ายขึ้น 

องค์กรต่างๆ ใช้กลยุทธ์ GRC อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

คุณต้องนำส่วนต่างๆ ของธุรกิจมารวมกันเป็นเฟรมเวิร์กเพื่อนำ GRC ไปใช้ การสร้าง GRC ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เคล็ดลับต่อไปนี้ทำให้การใช้งาน GRC ง่ายขึ้น 

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการทำให้สำเร็จด้วยแบบจำลอง GRC ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดการกับความเสี่ยงของการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเมินขั้นตอนที่มีอยู่

ประเมินกระบวนการและเทคโนโลยีที่บริษัทของคุณมีอยู่เพื่อจัดการกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากนั้น คุณสามารถวางแผนและเลือกกรอบการทำงานและเครื่องมือ GRC ที่เหมาะสม

เริ่มจากด้านบนสุด

ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในโปรแกรม GRC พวกเขาต้องเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำ GRC ไปปฏิบัติในเชิงนโยบาย และเข้าใจว่ามันช่วยในการตัดสินใจของพวกเขา และยังช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายที่ขับเคลื่อนโดย GRC อย่างชัดเจน และกระตุ้นให้มีการยอมรับภายในองค์กร

ใช้โซลูชัน GRC

คุณสามารถใช้โซลูชัน GRC เพื่อจัดการและตรวจสอบโปรแกรม GRC ขององค์กรได้ โซลูชัน GRC เหล่านี้ให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับกระบวนการ ทรัพยากร และบันทึกที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น Netflix ใช้ AWS Configเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากร AWS เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย Symetra ใช้ AWS Control Towerเพื่อจัดสรรบัญชีใหม่ที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว

ทดสอบกรอบการทำงานของ GRC

ทดสอบกรอบการทำงานของ GRC ในหน่วยธุรกิจหรือกระบวนการอันใดอันหนึ่ง แล้วประเมินว่ากรอบการทำงานที่เลือกมานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือไม่ โดยทำการทดสอบขนาดเล็ก คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ให้กับระบบ GRC ก่อนที่คุณจะนำไปใช้ในทั้งองค์กร

กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน

GRC เป็นความพยายามร่วมกันของทีม แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่กำหนดนโยบายหลัก แต่บุคลากรด้านกฎหมาย การเงิน และไอทีต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จของ GRC อย่างเท่าเทียมกัน การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนจะกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ช่วยให้พนักงานสามารถรายงานและแก้ไขปัญหา GRC ได้ทันที 

AWS สามารถช่วยในการใช้งาน GRC ได้อย่างไร

AWS Cloud Operations ช่วยปรับทรัพยากรระบบคลาวด์ให้เหมาะสมด้วยความคล่องตัวทางธุรกิจและการควบคุมการกำกับดูแล คุณสามารถจัดการทรัพยากรแบบไดนามิกในขนาดมหึมาและลดต้นทุนได้

ตัวอย่างเช่น ด้วย AWS Cloud Operations คุณสามารถทำงานต่อไปนี้

 • ควบคุม เติบโต และปรับขนาดเวิร์กโหลด AWS ได้ในที่เดียว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคุณสอดคล้องกับการตรวจสอบ
 • ทำการจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นงานอัตโนมัติ เพื่อขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ การจัดการและการควบคุมดูแล AWSหรือเริ่มด้วยการสร้าง บัญชี AWSวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการ AWS Cloud 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้