การแปลภาษาด้วยเครื่องคืออะไร

การแปลภาษาด้วยเครื่องคือกระบวนการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง การแปลภาษาด้วยเครื่องสมัยใหม่ได้ก้าวข้ามการแปลแบบคำต่อคำอย่างง่ายๆ ไปเป็นการสื่อสารที่รักษาความหมายจากภาษาต้นฉบับและถ่ายทอดเป็นภาษาเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมดของข้อความและรู้ว่าแต่ละคำมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร

การแปลภาษาด้วยเครื่องมีประโยชน์อะไรบ้าง

นักแปลที่เป็นมนุษย์ใช้บริการการแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อทำให้แปลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างประโยชน์ของการแปลภาษาด้วยเครื่องมีดังนี้

ความช่วยเหลือในการแปลแบบอัตโนมัติ

การแปลภาษาด้วยเครื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักแปลมืออาชีพที่เป็นมนุษย์ ระบบจัดการการแปลมากมายได้รวมรูปแบบการแปลภาษาด้วยเครื่องมากกว่าหนึ่งรูปแบบไว้ในเวิร์กโฟลว์ โดยตั้งค่าให้ทำการแปลโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงส่งคำแปลไปให้นักแปลที่เป็นมนุษย์ทำการตรวจแก้คำแปล

ความเร็วและปริมาณงาน

การแปลภาษาด้วยเครื่องทำงานได้เร็วมาก โดยสามารถแปลหลายล้านคำได้เกือบจะทันที จึงสามารถแปลข้อมูลปริมาณมาก เช่น แชทแบบเรียลไทม์หรือคดีความทางกฎหมายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลเอกสารภาษาต่างประเทศ ค้นหาคำที่เกี่ยวข้อง และจดจำคำเหล่านั้นสำหรับใช้งานในภายหลังได้

ตัวเลือกภาษาจำนวนมาก

ผู้ให้บริการการแปลภาษาด้วยเครื่องรายใหญ่สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 50 ไปจนถึงมากกว่า 100 ภาษา การแปลยังดำเนินการพร้อมกันได้หลายภาษา ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเปิดตัวสินค้าทั่วโลกและการอัปเดตเอกสาร

การแปลที่คุ้มค่าใช้จ่าย

การแปลภาษาด้วยเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการแปลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ลดเวลาในการออกสู่ตลาด มนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมน้อยลงในกระบวนการนี้เนื่องจากการแปลภาษาด้วยเครื่องจะมอบคำแปลที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่า เป็นการลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน ตัวอย่างเช่น สำหรับโปรเจกต์ที่มีจำนวนคำมาก คุณสามารถรวมการแปลภาษาด้วยเครื่องเข้ากับระบบจัดการเนื้อหาของคุณได้ เพื่อแท็กและจัดระเบียบเนื้อหาโดยอัตโนมัติก่อนแปลเป็นภาษาต่างๆ

 

กรณีใช้งานการแปลภาษาด้วยเครื่องมีอะไรบ้าง

กรณีใช้งานการแปลภาษาด้วยเครื่องมีมากมาย ดังตัวอย่างที่แสดงข้างล่าง

การสื่อสารภายใน

สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การสื่อสารอาจเป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก ทักษะด้านภาษาของพนักงานอาจแตกต่างกันไปและพนักงานบางคนอาจไม่เข้าใจภาษาทางการของบริษัทได้ดีพอ การแปลภาษาด้วยเครื่องจะช่วยลดหรือกำจัดอุปสรรคด้านภาษาในการสื่อสาร พนักงานแต่ละคนจะได้รับคำแปลข้อความที่รวดเร็วและเข้าใจสารหลักของเนื้อหา คุณยังสามารถใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อแปลการนำเสนอ กระดานข่าวของบริษัท และการสื่อสารทั่วไปอื่นๆ

การสื่อสารภายนอก

บริษัทต่างๆ ใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น คุณสามารถแปลเอกสารสำคัญเป็นภาษาอื่นๆ สำหรับคู่ค้าและลูกค้าทั่วโลก หากร้านค้าออนไลน์ดำเนินกิจการในหลายประเทศ การแปลภาษาด้วยเครื่องสามารถแปลรีวิวสินค้าได้ ทำให้ลูกค้าสามารถอ่านรีวิวในภาษาของตนเองได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

การแปลภาษาด้วยเครื่องบางประเภทสามารถประมวลผลความคิดเห็นที่สร้างโดยผู้ใช้หลายล้านรายการและมอบผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงได้ในระยะเวลาสั้นๆ บริษัทต่างๆ แปลเนื้อหาจำนวนมากของโพสต์ในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ทุกวันเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ เช่น บริษัทสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ลูกค้าเขียนเป็นภาษาต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

การบริการลูกค้าออนไลน์

การแปลภาษาด้วยเครื่องทำให้แบรนด์โต้ตอบกับลูกค้าจากทั่วโลกได้ ไม่ว่าลูกค้าจะพูดภาษาใด ตัวอย่างการใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องของบริษัทต่างๆ มีดังนี้

 • แปลคำขอของลูกค้าจากทั่วโลกอย่างแม่นยำ
 • ขยายขอบเขตของแชทสดและสร้างอีเมลบริการลูกค้าแบบอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม

การวิจัยทางกฎหมาย

แผนกกฎหมายใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อเตรียมเอกสารทางกฎหมายของประเทศต่างๆ เนื้อหาปริมาณมากที่ประมวลผลได้ยากในภาษาอื่นจะถูกวิเคราะห์ได้เมื่อใช้การแปลภาษาด้วยเครื่อง

การแปลภาษาด้วยเครื่องมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

แนวคิดในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแปลภาษามนุษย์โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1950 อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้น ความซับซ้อนของการแปลสูงกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประเมินไว้ในตอนแรก จึงจำเป็นต้องมีพลังการประมวลผลและเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเกินความสามารถของเครื่องจักรในช่วงแรกๆ

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูล และฮาร์ดแวร์เริ่มมีความสามารถในการแปลภาษาด้วยเครื่องระดับพื้นฐาน นักพัฒนาในช่วงแรกใช้ฐานข้อมูลทางสถิติของภาษาเพื่อฝึกให้คอมพิวเตอร์แปลข้อความ ซึ่งต้องใช้แรงงานและเวลามหาศาล โดยจะต้องมีการเริ่มต้นพัฒนาสำหรับภาษาใหม่ทุกครั้งที่เพิ่มแต่ละภาษาเข้าไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแปลภาษาด้วยเครื่องมีการพัฒนาทั้งในด้านความเร็วและความแม่นยำ กลยุทธ์การแปลภาษาด้วยเครื่องต่างๆ ก็ได้เกิดขึ้นด้วย

แนวทางต่างๆ ของการแปลภาษาด้วยเครื่องมีอะไรบ้าง

ในการแปลภาษาด้วยเครื่อง ข้อความหรือภาษาดั้งเดิมจะถูกเรียกว่าภาษาต้นฉบับ ส่วนภาษาที่ต้องการคำแปลจะเรียกว่าภาษาเป้าหมาย การแปลภาษาด้วยเครื่องทำงานด้วบกระบวนการพื้นฐานสองขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ถอดรหัสความหมายในภาษาต้นฉบับของข้อความต้นฉบับ
 2. เข้ารหัสความหมายเป็นภาษาเป้าหมาย

แนวทางพื้นฐานบางอย่างที่เทคโนโลยีการแปลภาษานำกระบวนการแปลภาษาด้วยเครื่องไปใช้มีดังนี้

การแปลภาษาด้วยเครื่องตามกฎ

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้พัฒนากฎทางภาษาศาสตร์ในตัวและพจนานุกรมสองภาษาสำหรับอุตสาหกรรมหรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง การแปลภาษาด้วยเครื่องตามกฎจะใช้พจนานุกรมเหล่านี้เพื่อแปลเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงอย่างแม่นยำ ขั้นตอนของกระบวนการมีดังนี้

 1. ซอฟต์แวร์การแปลภาษาด้วยเครื่องจะแยกวิเคราะห์ข้อความอินพุตและสร้างการแสดงข้อมูลแบบเปลี่ยนผ่าน
 2. แล้วแปลงข้อมูลที่แสดงเป็นภาษาเป้าหมายโดยอ้างอิงกฎไวยากรณ์และพจนานุกรม

ข้อดีและข้อเสีย

การแปลภาษาด้วยเครื่องตามกฎสามารถปรับแต่งตามอุตสาหกรรมหรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงได้ มีผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้และให้คำแปลที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม หากข้อความต้นฉบับมีคุณภาพต่ำหรือไม่ได้ใช้คำที่ปรากฏในพจนานุกรมในตัว ผลลัพธ์ก็จะออกมาไม่ดี วิธีการปรับปรุงเพียงวิธีเดียวคือการอัปเดตพจนานุกรมด้วยตนเองเป็นประจำ

การแปลภาษาด้วยเครื่องตามสถิติ

การแปลภาษาด้วยเครื่องตามสถิติจะใช้ Machine Learning ในการแปลภาษาของข้อความ แทนการใช้กฎทางภาษาศาสตร์ อัลกอริทึมของ Machine Learning จะวิเคราะห์คำแปลจำนวนมากที่มีอยู่แล้วของมนุษย์ และมองหารูปแบบทางสถิติ จากนั้นซอฟต์แวร์จะใช้ทำการคาดเดาอย่างชาญฉลาดเมื่อได้รับคำขอให้แปลข้อความต้นฉบับใหม่ โดยการคาดเดาจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ทางสถิติที่คำหรือวลีหนึ่งจะปรากฏร่วมกับคำหรือวลีอื่นในภาษาเป้าหมาย

การแปลภาษาด้วยเครื่องตามไวยากรณ์

การแปลภาษาด้วยเครื่องตามไวยากรณ์เป็นหมวดหมู่ย่อยของการแปลภาษาด้วยเครื่องตามสถิติ โดยจะมีการใช้กฎไวยากรณ์เพื่อแปลหน่วยวากยสัมพันธ์ต่างๆ และวิเคราะห์ประโยคเพื่อรวมกฎไวยากรณ์เข้ากับรูปแบบการแปลตามสถิติ

ข้อดีและข้อเสีย

แนวทางการใช้สถิติจำเป็นต้องมีการฝึกฝนกับคำหลายล้านคำในทุกคู่ภาษา อย่างไรก็ตาม การแปลภาษาด้วยเครื่องจะแม่นยำเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากพอ

การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัล

การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้ภาษาและปรับปรุงความรู้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เจาะจงของ Machine Learning ซึ่งเรียกว่านิวรัลเน็ตเวิร์ก และมักจะทำงานร่วมกับวิธีการแปลภาษาตามสถิติ

นิวรัลเน็ตเวิร์ก

นิวรัลเน็ตเวิร์กเป็นชุดโหนดที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสมองของมนุษย์ เป็นระบบข้อมูลที่ให้ข้อมูลอินพุตวิ่งผ่านโหนดต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเอาต์พุต ซอฟต์แวร์การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลจะใช้นิวรัลเน็ตเวิร์กเพื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ละโหนดจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างต่อข้อความต้นฉบับไปเรื่อยๆ จนกระทั่งโหนดเอาต์พุตแสดงผลลัพธ์สุดท้ายออกมา

การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลเทียบกับวิธีการแปลรูปแบบอื่น

นิวรัลเน็ตเวิร์กจะพิจารณาประโยคอินพุตทั้งประโยคในแต่ละขั้นตอนเมื่อสร้างประโยคเอาต์พุต แต่รูปแบบการแปลภาษาด้วยเครื่องอื่นๆ จะแบ่งประโยคอินพุตออกเป็นชุดของคำและวลี จากนั้นจึงจับคู่กับคำหรือประโยคในภาษาเป้าหมาย ระบบการแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลสามารถจัดการกับข้อจำกัดมากมายที่รูปแบบอื่นๆ พบเจอและมักจะสร้างคำแปลที่มีคุณภาพดีกว่า

การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบไฮบริด

เครื่องมือการแปลภาษาด้วยเครื่องแบบไฮบริดใช้รูปแบบการแปลภาษาด้วยเครื่องตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไปในซอฟต์แวร์หนึ่งรายการ คุณสามารถใช้วิธีไฮบริดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการแปลภาษารูปแบบเดียว โดยทั่วไป กระบวนการแปลภาษาด้วยเครื่องนี้จะใช้ระบบย่อยของการแปลภาษาด้วยเครื่องตามกฎและสถิติ ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของการแปลจึงเป็นการนำเอาต์พุตของระบบย่อยทั้งหมดมารวมกัน

ข้อดีและข้อเสีย

รูปแบบการแปลภาษาด้วยเครื่องแบบไฮบริดปรับปรุงคุณภาพการแปลได้สำเร็จ โดยก้าวข้ามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแปลด้วยวิธีเดียว

เครื่องมือช่วยแปลคืออะไร

เครื่องมือช่วยแปล (Computer-Assisted Translation: CAT) ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อสนับสนุนการแปลข้อความ เครื่องมือ CAT จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลโดยอัตโนมัติ เช่น การแก้ไข การจัดการ และการจัดเก็บคำแปล ข้อความที่ป้อนลงในซอฟต์แวร์ CAT จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ เช่น วลี ประโยค หรือย่อหน้า ซอฟต์แวร์จะบันทึกแต่ละส่วนและคำแปลไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการแปลและรับรองความสอดคล้องกับคำแปลก่อนหน้า

 

บริษัทระดับโลกหลายแห่งใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ CAT เพื่อทำให้โปรเจกต์ที่ต้องมีการแปลดำเนินการไปได้โดยอัตโนมัติ

การแปลภาษาแบบอัตโนมัติ

การแปลภาษาแบบอัตโนมัติหมายถึงระบบอัตโนมัติใดๆ ที่มาพร้อมเครื่องมือ CAT และจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลคำซ้ำๆ การแปลภาษาแบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับทริกเกอร์ที่ฝังอยู่ในข้อความซึ่งจะบอกให้ระบบใช้การทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น ใช้แทรกข้อความที่ปรากฏบ่อยจากฐานข้อมูลลงในเอกสาร

เทคโนโลยีการแปลภาษาด้วยเครื่องที่แม่นยำที่สุดคือเทคโนโลยีใด

การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีการแปลภาษาด้วยเครื่องที่แม่นยำ ใช้งานได้หลากหลาย และสละสลวยที่สุด การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงกลางทศวรรษ 2010 และนับแต่นั้นมาก็ได้กลายเป็นเทคโนโลยีการแปลภาษาด้วยเครื่องที่ก้าวหน้าที่สุด เพราะมีความแม่นยำมากกว่าการแปลภาษาด้วยเครื่องตามสถิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสละสลวยหรือความหมายโดยรวม จึงถือเป็นมาตรฐานปัจจุบันของการพัฒนาการแปลภาษาด้วยเครื่อง

ประสิทธิภาพการทำงานของการแปลภาษาด้วยเครื่องจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงปัจจัยต่อไปนี้

 • เทคโนโลยีหรือโปรแกรมการแปลภาษาด้วยเครื่อง
 • คู่ภาษา
 • ข้อมูลการฝึกอบรมที่มี
 • ประเภทข้อความสำหรับการแปล หากซอฟต์แวร์ทำการแปลในภาษาหรือโดเมนใดโดยเฉพาะมากกว่า ผลลัพธ์ของคำแปลก็จะมีคุณภาพสูงกว่าไปด้วย เมื่อได้รับการฝึกฝนแล้ว การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลจะมีความแม่นยำขึ้น รวดเร็วขึ้น และเพิ่มภาษาใหม่ได้ง่ายขึ้น

การแปลภาษาด้วยเครื่องจะแทนที่การแปลโดยมนุษย์ได้หรือไม่

การแปลภาษาด้วยเครื่องสามารถแทนที่การแปลภาษาของมนุษย์ได้ในบางกรณีที่มีความเหมาะสมและมีปริมาณงานมาก เช่น บริษัทด้านการบริการหลายแห่งใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผ่านฟีเจอร์แชททันทีหรือตอบกลับอีเมลอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คำแปลอาจไม่ถูกต้องหากต้องแปลเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น หน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือ การให้นักแปลที่เป็นมนุษย์ตรวจแก้เนื้อหาก่อนนำไปใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Amazon Translate ช่วยคุณได้อย่างไร

Amazon Translate คือบริการแปลภาษาด้วยเครื่องแบบนิวรัลซึ่งทำการแปลได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง และปรับแต่งได้ คุณสามารถแปลเนื้อหาอย่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อผู้ใช้ที่หลากหลาย แปลข้อความจำนวนมากอย่างง่ายดายสำหรับการวิเคราะห์ และทำการสื่อสารข้ามภาษาระหว่างผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Amazon Translate ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณอย่างง่ายดายด้วยการใช้ API ที่เรียบง่าย
 • ปรับแต่งคำแปลจากเครื่องของคุณเองด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเอง เพื่อกำหนดคำแปลของชื่อแบรนด์ ชื่อรุ่น และคำศัพท์เฉพาะอื่นๆ
 • ปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแปลของคุณด้วยการแปลที่รวดเร็วและไว้ใจได้

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Translate โดย สร้างบัญชี AWS ได้แล้ววันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Translate 
ดู AWS Free Tier

เข้าถึงบริการฟรีได้ทันทีด้วย AWS Free Tier

ดู AWS Free Tier 
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างใน AWS Management Console

ลงชื่อสมัครใช้งาน