ข่าวกรองด้านการดำเนินงานคืออะไร

ข่าวกรองด้านการดำเนินงาน (OI) คือกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของระบบและลดปัญหาอย่างล่วงหน้า OI แบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านไอทีเป็นหลัก: ข้อมูลและเมตริกที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย การปรับใช้แอปพลิเคชัน การกำหนดค่า และความปลอดภัยด้านไอที ด้วยการเปิดตัว Internet of Things (IoT) และเซนเซอร์อัจฉริยะ จะทำให้ OI รวมการตรวจสอบการดำเนินงานในโลกแห่งความเป็นจริงแบบเรียลไทม์ เช่น ไปป์ไลน์ต่าง ๆ เครื่องจักร และอุปกรณ์พลังงาน ในทั้งสองกรณี OI ใช้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อค้นพบแนวโน้มการดำเนินงานเชิงรุก คาดการณ์ปัญหา และช่วยให้พนักงานแนวหน้าตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IoT

ข่าวกรองด้านการดำเนินงานเชิงอุตสาหกรรมคืออะไร

ข่าวกรองด้านการดำเนินงานเชิงอุตสาหกรรม เป็นคำที่ใช้ในองค์กรที่จัดการโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและตัวเครื่องจักร เช่น สถานีไฟฟ้า เครือข่ายโลจิสติกส์ และการเหมืองแร่ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเหล่านี้:

 • โครงสร้างพื้นฐานมีความเจาะจงมากขึ้น
 • ประเภทของอุปกรณ์ IoT เพิ่มมากขึ้น
 • อาจมีห่วงโซ่อุปทานที่ยาวและซับซ้อน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมีความซับซ้อนกว่ามาก

องค์กรเหล่านี้มักต้องการโซลูชันที่ทรงพลังเฉพาะอุตสาหกรรมหรือซอฟต์แวร์ที่กำหนดค่าแบบกำหนดเองเพื่อจัดการสถาปัตยกรรม ความสามารถของข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ของการดำเนินงาน โซลูชันที่กำหนดเองรวมเครือข่ายอุปกรณ์ IoT เฉพาะเข้ากับซอฟต์แวร์วิเคราะห์เฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินการด้านพลังงานจะใช้เซนเซอร์เพื่อวัดประสิทธิภาพของกังหันลม และตัดสินใจแบบเรียลไทม์เพื่อบำรุงรักษา ปิด หรือซ่อมกังหันลม ข้อมูลยังใช้สำหรับการวางแผนเชิงคาดการณ์ของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ตามความต้องการที่คาดไว้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์

ข้อดีของข่าวกรองด้านการดำเนินงานมีอะไรบ้าง

OI เป็นโซลูชันที่มีประโยชน์สูงสำหรับองค์กรสมัยใหม่หรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีสถาปัตยกรรมระบบที่ซับซ้อนและเชื่อมต่อกัน ข้อดีบางส่วนของ OI มีดังนี้

การตรวจสอบการทำงานแบบเรียลไทม์

คุณสามารถใช้ระบบ OI ที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบสถานะและสภาพการทำงานของระบบและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ที่ผ่านมา ทีมไอทีต้องตรวจสอบบันทึกข้อมูลในอดีตและสแนปช็อตย้อนหลังเพื่อกำหนดสถานะระบบและการสื่อสาร ซึ่งมักทำให้เกิดระยะเวลารอที่ยาวนานในการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน และการตัดสินใจทางธุรกิจ วันนี้ คุณสามารถพัฒนาการสืบค้นที่ทำงานบนข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ เพื่อการแสดงเป็นภาพและการรายงานที่ทันสมัย

การระบุข้อผิดพลาด

คุณสามารถใช้เครื่องมือ OI เพื่อทำแผนที่การไหลของข้อมูลการทำงานปกติเพื่อเพิ่มการมองเห็นของระบบ ซึ่งจะให้มุมมองขนาดใหญ่เกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนที่ข้อมูลระหว่างส่วนประกอบของระบบต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถระบุความเบี่ยงเบนจากการทำงานของระบบปกติ ที่สำคัญกว่าคือ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะในระบบ OI ที่ตรวจจับข้อผิดพลาดและกระตุ้นการดำเนินการแก้ไขโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณตั้งค่าการแจ้งเตือน คุณสามารถค้นหาผ่านข้อมูลบันทึกเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพหรือรูปแบบข้อผิดพลาด 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

OI ช่วยให้สามารถตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจและระบบเพื่อค้นหาความไร้ประสิทธิภาพด้านการใช้งาน การกำหนดค่า และต้นทุนที่ไม่เหมาะสม คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาปัตยกรรมในระบบธุรกิจของคุณ โซลูชัน OI บางอย่างยังสามารถจำลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของระบบทั่วห่วงโซ่การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกและช่วยในการตัดสินใจ 

การลดความเสี่ยง

การรับรู้และการแสดงข้อมูลสถานะปัจจุบันของการดำเนินธุรกิจให้เป็นภาพจะช่วยลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ OI จะช่วยให้คุณมีมุมมองแบบบูรณาการของข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ลดโอกาสสำหรับความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกะทันหันต่อธุรกิจอย่างกะทันหัน 

ข่าวกรองด้านการดำเนินงานทำงานอย่างไร

ระบบ OI ผสมผสานเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภาพรวมของกระบวนการ มีดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เวิร์กโฟลว์ OI เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึง Data Stream แบบเรียลไทม์ เช่น บันทึก เมตริก และข้อมูลประสิทธิภาพ หรือข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ ตัวอย่างแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่:

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และเครือข่าย
 • เดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
 • อุปกรณ์ IoT เช่น เซนเซอร์และสมาร์ทมิเตอร์
 • แพลตฟอร์มความปลอด
 • คลิกสตรีม
 • แอปพลิเคชัน

การรวบรวมข้อมูลจะให้ความสำคัญกับการจับภาพในทุกแง่มุมการทำงานของระบบ ตั้งแต่เมตริกการใช้งานและการโต้ตอบของผู้ใช้ ไปจนถึงประสิทธิภาพของเครื่องและข้อมูลสภาพแวดล้อม 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากรวบรวมข้อมูล ระบบจะประมวลผลโดยใช้เทคนิคการคำนวณต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อนระบุและวิเคราะห์รูปแบบของเหตุการณ์ในหลายสตรีมของข้อมูล การประมวลผลข้อมูลยังรวมถึงการกรอง การรวบรวม และการแปลงข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการวิเคราะห์

การแสดงเป็นภาพและการรายงาน

ระบบปฏิบัติการมีคุณสมบัติการแสดงข้อมูลเป็นภาพ เช่น แดชบอร์ดและรายงาน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเข้าถึงได้ คุณสามารถสังเกตแนวโน้ม รูปแบบ และความผิดปกติในการดำเนินงานของคุณในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งมักจะเป็นแบบเรียลไทม์ โซลูชัน OI ยังสร้างการแจ้งเตือนและช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางอย่าง เช่น เมื่อเมตริกการดำเนินงานข้ามเกณฑ์ ระบบยังสามารถกระตุ้นการดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การปิดบริการแยกการดำเนินการ หรือเพิ่มบริการใหม่ หากจำเป็น

การปรับตัวอัตโนมัติ

ระบบ OI หลายระบบรวมอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่จะพัฒนาตามเวลา ซึ่งจะเรียนรู้จากผลลัพธ์ของการตัดสินใจในอดีต โดยการปรับแต่งเกณฑ์สำหรับการแจ้งเตือนและการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบหรือความผิดปกติที่เฉพาะเจาะจง แง่มุมที่ปรับตัวได้นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง

แผนภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของ OI ในโรงงาน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลโดยอุปกรณ์ IoT ในสถานที่ ไปจนถึงการนำข้อมูลเข้า และการประมวลผลในคลาวด์ ไปจนถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับผู้จัดการฝ่ายการผลิต

เทคโนโลยีที่สำคัญในข่าวกรองด้านการดำเนินงานคืออะไร

OI ใช้เทคโนโลยีหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ทับซ้อนกับระบบวิเคราะห์ข่าวกรองอื่น ๆ ภาพรวมแบบกว้าง ๆ มีดังนี้

ซอฟต์แวร์ข่าวกรองด้านการดำเนินการ

ซอฟต์แวร์ OI มีชุดเครื่องมือบริการตนเองสำหรับการสำรวจข้อมูลและการค้นหาการแจ้งเตือนแดชบอร์ดการรายงานและการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ มีโซลูชันซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันซึ่งนำเสนอแหล่งที่มาของข้อมูล เครื่องมือ การดำเนินการ เวิร์กโฟลว์ และการผสานรวมที่หลากหลาย คุณต้องเลือกโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

เทคโนโลยีการประมวลผลสตรีม

เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญของข้อมูลการดำเนินงานคือข้อมูลสตรีม หรือข้อมูลที่ปล่อยออกมาปริมาณสูงในลักษณะที่ต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น  เทคโนโลยีการประมวลผลสตรีมสามารถบัฟเฟอร์ ประมวลผล แปลง และจัดเก็บข้อมูลสตรีมด้วยความเร็วสูงในขณะที่เคลื่อนย้ายไปสู่การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ในหลายสตรีมของข้อมูลแบบเรียลไทม์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสตรีม

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมระบบ

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติรวมเข้ากับระบบ OI เพื่อกระตุ้นการกระทำตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมระบบจำเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยการนำทรัพยากรไปใช้ การปรับการกำหนดค่า หรือกระตุ้นกระบวนการโดยไม่ต้องมีมนุษย์แทรกแซง

เทคโนโลยีการวิเคราะห์

ระบบ OI จะผสานเข้ากับการวิเคราะห์ธุรกิจที่มี เพื่อความมั่นใจว่าจะมีการส่งมอบข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการในบริบทการปฏิบัติงานขององค์กร มีการใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอัลกอริทึม ML ในการทำนายแนวโน้มกำหนดการกระทำและการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ เครื่องมือสร้างข้อมูลเป็นภาพจะทำให้แดชบอร์ดมีไดนามิกและมีความสามารถในการรายงานที่เปลี่ยนชุดข้อมูลอันซับซ้อนให้เป็นการแสดงแบบกราฟิกที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลข่าวกรองด้านการดำเนินงานและข่าวกรองธุรกิจคืออะไร

ข่าวกรองด้านธุรกิจ (BI) หมายถึงการวิเคราะห์ที่สนับสนุนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นเป็นสาขา ก็จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลธุรกิจในอดีตเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลได้รับการขยายให้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในโดเมนต่าง ๆ เมื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงาน ก็จะเรียกว่าข่าวกรองเชิงปฏิบัติการ

ความแตกต่างที่สำคัญคือ OI รวมถึงการตรวจสอบเชิงรุกและการดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานรันไทม์ BI มีโฟกัสระยะยาวและย้อนหลังมากกว่า และไม่มีแง่มุมการแจ้งเตือนและการแก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ตาม OI และ BI มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก OI มีบทบาทสำคัญในการก้าวหน้า BI โดยปกติคุณจะมีโซลูชัน BI และ OI ที่ทำงานร่วมกัน เป้าหมายทางธุรกิจหลายอย่าง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการขายทางธุรกิจ การสร้างความเหมาะสมกับตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน คุณสามารถป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์จากซอฟต์แวร์ OI ไปยังเครื่องมือ BI เพื่อให้ได้ภาพของธุรกิจให้กว้างขึ้น

อ่านเกี่ยวกับข่าวกรองด้านธุรกิจ

อ่านเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

ความท้าทายในด้านการข่าวกรองการดำเนินงานคืออะไร

ความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานจำนวนมากยังคงเป็นการมีข้อมูลที่สะอาด และมีโครงสร้างที่ดีเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลจะต้องสะอาด ติดแท็ก และมีระเบียบ และต้องจัดเก็บข้อมูลในอดีตอย่างถูกต้องเพื่อให้คุณเข้าใจโซลูชัน OI พื้นฐานได้ ความท้าทายอื่น ๆ มีดังนี้

เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

อุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูลลดลงจากเมื่อคุณทำงานกับฐานข้อมูลพื้นฐานและอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) อย่างไรก็ตาม การใช้งานและการรวมข้อมูล ตลอดจนการสืบค้นและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ยังคงเป็นปัญหาท้าทาย ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการพัฒนาการสืบค้นที่ซับซ้อนจึงเป็นข้อสำคัญสำหรับการจัดการแบบทันท่วงที อาจต้องใช้เวลาพัฒนาชุดทักษะที่จำเป็นในทีมของคุณ

อ่านเกี่ยวกับ CLI

ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ

การกำกับดูแลและการจัดการข้อมูลยังคงเป็นข้อกังวลตลอดเวิร์กโฟลว์การดำเนินงาน แม้ว่าแดชบอร์ดและการรายงาน OI จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่หลากหลายทั่วธุรกิจของคุณ แต่คุณต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการดำเนินงานยังเป็นความลับ และต้องได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ

AWS สามารถรองรับข้อกำหนดของปัญญาประดิษฐ์ของคุณได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) นำเสนอโซลูชัน OI ที่หลากหลายสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อภารกิจแบบเรียลไทม์

AWS Systems Manager เป็นโซลูชันสถาปัตยกรรม OI ที่คุณสามารถปรับใช้เพื่อจัดการและกำหนดค่าบริการ AWS แบบหลายคลาวด์ ในสถานที่ตั้ง และไฮบริดอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การแพตช์และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทั่วทั้ง AWS ภายในองค์กร และระบบคลาวด์อื่น ๆ เป็นแบบอัตโนมัติ คุณสามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานอย่างรวดเร็วก่อนจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้

Amazon CloudWatch รวบรวมเมตริกและข้อมูลบันทึกแบบเรียลไทม์จากบริการ AWS ต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถแสดงภาพและเชื่อมโยงข้อมูลบริการการทำงานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีโดยใช้สัญญาณเตือนและการดำเนินการแบบอัตโนมัติที่ตั้งให้เปิดใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

AWS IoT เป็นกลุ่มบริการของ AWS ที่คุณสามารถใช้ในการปรับใช้ จัดการ ปรับขนาด และวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมและข้อมูลที่ช่วยในข่าวกรองการดำเนินงาน บริการเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ด้วย AWS IoT Analytics คุณสามารถทำความสะอาดและเพิ่มคุณค่าข้อมูล IoT ดำเนินการวิเคราะห์และการอนุมาน AI/ML และสืบค้นข้อมูลเซนเซอร์
 • ด้วย AWS IoT Events คุณสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์จากเซนเซอร์และข้อมูล IoT ด้วยการใช้กฎตรรกะและข้อมูลที่กำหนดเอง คุณสามารถสร้างภาพประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินธุรกิจด้วยเซนเซอร์
 • AWS IoT SiteWise เป็นโซลูชันสำหรับ OI อุตสาหกรรมทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ IoT ด้วย AWS IoT SiteWise คุณสามารถจัดการการทำงานของอุปกรณ์อุตสาหกรรมของคุณได้โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

เริ่มต้นด้วยข่าวกรองการดำเนินงานและการตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจบน AWS โดยการสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูข้อเสนอฟรีสำหรับบริการวิเคราะห์ในระบบคลาวด์ 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้