ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองคืออะไร

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองเป็นส่วนประกอบซอฟต์แวร์หรือบริการที่จะจัดการการประมวลผล หน่วยความจำ และทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นในการเรียกใช้การจำลอง องค์กรสมัยใหม่มีแอปพลิเคชันที่จำลองหรือสร้างสถานที่และกระบวนการในโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นมาใหม่แบบดิจิทัล ระบบจำลองดังกล่าวต้องวิเคราะห์ข้อมูลภาพและเสียงจำนวนมากเพื่อสร้างฉากที่สมจริงขึ้นมา นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังต้องใช้พลังการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบเรียลไทม์และรักษาความแม่นยำในการจำลอง ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองจะดำเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้แอปพลิเคชันจำลองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การจำลองเชิงพื้นที่คืออะไร

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่โดยละเอียด

การจำลองพื้นที่เป็นเทคนิคการสร้างแบบจำลองการประมวลผลที่จะสร้างระบบที่ซับซ้อนด้วยส่วนประกอบเชิงพื้นที่หรือทางภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการดิจิทัล โดยมีทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนที่เลียนแบบพฤติกรรมของโลกแห่งความจริงและช่วยให้ผู้ใช้สามารถลองดูสถานการณ์ต่างๆ ได้

การจำลองจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้: 

  • สภาพแวดล้อม
  • ลักษณะทางประชากร
  • การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี

คำว่าเชิงพื้นที่หมายความว่าแบบจำลองจะอ้างอิงตามแอตทริบิวต์เวลาและพื้นที่เมื่อโต้ตอบกับโมเดลอื่นๆ หรือโลกเสมือน ยกตัวอย่างเช่น กระป๋องโลหะจะเกิดสนิมเมื่อเวลาผ่านไปในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และอาจเกิดรอยบุ๋มเมื่อตีด้วยค้อน 

ประโยชน์ของตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจำลองคืออะไร

ต่อไปนี้คือบางส่วนของประโยชน์ของการใช้ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลอง

จำลองโมเดลที่ซับซ้อน

เมื่อความซับซ้อนของการจำลองเพิ่มขึ้น ขนาดของทรัพยากรการคำนวณที่จำเป็นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การจำลองกระแสของการจราจรสำหรับเมืองใหญ่หรือห่วงโซ่อุปทานทั่วประเทศเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ในเอนทิตี้เป็นร้อยเป็นพัน

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองช่วยให้นักพัฒนาสามารถจำลองระบบที่ซับซ้อนโดยการจัดการโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน โดยจะกระจายเวิร์กโหลดทั่วเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การจำลองที่เกิดขึ้นจริงได้

ปรับขนาดการจำลองของคุณ

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองช่วยขจัดปัญหาการปรับขนาด ในการทำเช่นนี้ ตัวจัดการจะแบ่งพื้นที่โลกเสมือนจริงของคุณ และกระจายชิ้นส่วนไปทั่วคลัสเตอร์ของอินสแตนซ์การประมวลผลที่ทำงานในระบบคลาวด์

อินสแตนซ์การประมวลผลทำงานร่วมกันเพื่อประมวลผลทั้งโลกจำลองในแบบคู่ขนาน โลกจำลองของคุณจะปรากฏเป็นพื้นที่แบบบูรณาการที่รวมศูนย์ทุกอย่างในนั้นและไคลเอ็นต์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่

คุณไม่จำเป็นต้องลดความซับซ้อนของการจำลองเนื่องจากขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการประมวลผลได้มากขึ้นในระบบคลาวด์แทน

ลดต้นทุนการจำลอง

ในสมัยก่อน องค์กรต่างๆ จะต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพงสำหรับนักพัฒนาในการสร้างและเรียกใช้แบบจำลองต่างๆ ซึ่งทำให้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

แต่ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจำลองจะทำงานในระบบคลาวด์เพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจ่ายเพียงสิ่งที่ใช้ และคุณสามารถปรับลดหรือขยายขนาดได้โดยอัตโนมัติตามความจำเป็น 

ลดเวลาการพัฒนา

ในสมัยก่อน นักพัฒนาจะต้องใช้เครื่องมือการสร้างแบบจำลอง โมดูลหน่วยความจำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการตั้งค่าอื่นๆ ก่อนที่จะเริ่มการจำลอง และยังต้องอัปเดตการกำหนดค่าและทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี ซึ่งทั้งกินเวลาและความทุ่มเทในการพัฒนา

การใช้โครงสร้างพื้นฐานจำลองที่มีการจัดการจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเนื้อหาจำลองและโค้ดได้ แทนที่จะกังวลเรื่องงานบำรุงรักษา

กรณีการใช้งานบางอย่างที่ต้องใช้ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองมีอะไรบ้าง

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองช่วยให้คุณสามารถจำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างประหยัดและง่ายดาย สามารถดูตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

การวางแผนกิจกรรม

กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอาศัยการประสานงานอย่างแน่นแฟ้นระหว่างหลายฝ่ายและการวางแผนรองรับเรื่องไม่แน่นอน การวางแผนที่เหมาะสมควรจะเริ่มก่อนกิจกรรมหลายเดือนหรือหลายสัปดาห์

นักวางแผนกิจกรรมจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงต่างๆ เช่นสภาพการจราจร จำนวนแขกที่มาเข้าร่วม และความล่าช้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหา 

การรับมือต่อภาวะฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และไฟไหม้ เป็นอันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองช่วยให้ผู้ตอบแรกสามารถจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินและกำหนดการตอบกลับที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการเมืองสามารถทดสอบระบบการรับมือที่มีอยู่และมั่นใจว่าพวกเขาพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น 

การพัฒนาเมือง

การวางผังเมืองต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมทั้งประชากร สิ่งอำนวยความสะดวก อสังหาริมทรัพย์ การจราจร การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

นักพัฒนาเมืองต้องคาดการณ์ผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและความยั่งยืนของประชากรในอนาคต พวกเขาใช้ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลอง เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริง ผ่านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ได้การคาดการณ์ที่สมจริง 

การฝึกอบรม

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจำลองจะช่วยรันโปรแกรมจำลองการฝึกอบรม เช่น การจำลองการบิน ด้วยความสามารถในการประมวลผลที่ปรับขนาดได้ ซอฟต์แวร์การฝึกอบรมสามารถรวมพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อสะท้อนสภาพที่สมจริงของการปฏิบัติการเครื่องบินในชีวิตจริงได้

ในทำนองเดียวกัน แพทย์ฝึกหัดสามารถจำลองขั้นตอนการผ่าตัดทีที่มีสถานการณ์เดียวกันได้แน่นอนโดยใช้ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลอง

การพัฒนาเกม

นักพัฒนาเกมใช้ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองเพื่อทดสอบการทำงานด้วยสถานการณ์การเล่นเกมที่สมจริง พวกเขาสามารถแสดงอ็อบเจ็กต์เกมจำนวนมากของในเกมจำลองและเชื่อมต่อกับตรรกะเกม 

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองทำงานอย่างไร

แทนที่จะจำลองโลกทั้งโลก ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองจะทำการจำลองแบบขนานหลายแบบบนระบบคลาวด์

ต่อไปเราจะอธิบายลักษณะสำคัญและส่วนประกอบของตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลอง

กริดจำลอง

สภาพแวดล้อมจำลองประกอบด้วยเอนทิตี้ที่เคลื่อนไหวหรือคงที่ เช่น รถยนต์และต้นไม้ ที่กระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่ ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองแบ่งโลกจำลองออกเป็นสี่เหลี่ยมหลายๆ ส่วน แต่ละส่วนที่เรียกว่ากริดจำลองที่ควบคุมเอนทิตี้ภายในขอบเขตของมัน 

พื้นที่แอปพลิเคชัน

พื้นที่แอปพลิเคชันแต่ละส่วนจะควบคุมกริดจำลองและกำหนดตรรกะการจำลองไปยังเอนทิตี้ แต่ละพื้นที่จะควบคุมพื้นที่ภายในตารางที่เรียกว่าพื้นที่ ที่เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานของการจำลองให้พื้นที่แอปพลิเคชันมีทรัพยากรการประมวลผลที่เพียงพอสำหรับการแสดงภาพแต่ละการประมวลผลข้อมูลและดำเนินการจำลองเสมือนอื่นๆ พื้นที่แอปพลิเคชันมากมายสามารถทำงานจากหน่วยการประมวลผลบนคลาวด์พื้นฐานเดียวกันได้ เช่น อินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

พื้นที่พ่วงข้อมูล

พื้นที่แอปพลิเคชันสามารถมองเห็นเอนทิตี้ทั้งหมดและสภาพแวดล้อมจำลองภายในพื้นที่เป็นเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม พื้นที่แอปพลิเคชันจำเป็นต้องแบ่งแยกอีเวนต์เอนทิตี้ในส่วนอื่นของโลกจำลองได้ ในกรณีเช่นนี้ พื้นที่แอปพลิเคชันจะสร้างพื้นที่พ่วงข้อมูลขึ้นมา

พื้นที่พ่วงข้อมูลช่วยให้พื้นที่แอปพลิเคชันได้รับเหตุการณ์จากพื้นที่จำลองที่อยู่ติดกันที่พื้นที่แอปพลิเคชันอื่นเป็นเจ้าของ ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถใช้พื้นที่พ่วงข้อมูลในการรับข้อมูลพื้นที่ 100 ฟุตที่อยู่ข้างหน้าตัวเองได้ 

การเคลื่อนไหวของเอนทิตี้

ในโลกจำลอง เอนทิตี้ย้ายจากกริดจำลองแห่งหนึ่งไปอีกแห่ง เมื่อเอนทิตี้เคลื่อนย้ายจากพื้นที่ความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน พื้นที่แอปพลิเคชันใหม่จะเข้าควบคุมเอนทิตี้นั้น

ในทำนองเดียวกัน เอนทิตี้ยังสามารถย้ายระหว่างพื้นที่เจ้าของต่างๆ ที่ควบคุมโดยพื้นที่แอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ ในกรณีเช่นนี้ ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองจัดการการสื่อสารเครือข่ายในการถ่ายโอนการควบคุมไปยังพื้นที่แอปพลิเคชันใหม่ 

คุณสมบัติหลักที่ต้องค้นหาในตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองมีอะไรบ้าง

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองที่ดีช่วยให้องค์กรสามารถจำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและรวมถึงคุณลักษณะที่สำคัญบางอย่างเหล่านี้

โครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการ

เลือกตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองที่จัดเตรียมการคำนวณ ระบบเครือข่าย และทรัพยากรข้อมูลที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถลดระยะเวลาการเตรียมได้เมื่อคุณสร้างสถานการณ์โลกทางกายภาพในโลกจำลอง 

การผสานรวมแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง

บางโครงการจำลองต้องใช้แอปพลิเคชันที่คุณเลือกเองเพื่อทำงานควบคู่ไปกับตรรกะเชิงพื้นที่ ในกรณีดังกล่าว เลือกตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจำลองที่ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดซอฟต์แวร์จำลองของคุณเองและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโค้ดจำลองได้

การแบ่งพาร์ติชันพื้นที่อัตโนมัติ

แบ่งพื้นที่แบ่งโลกจำลองของคุณออกเป็นกลุ่มที่หลากหลาย ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองที่มีประสิทธิภาพจะทำเช่นนี้โดยอัตโนมัติตามการกำหนดค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 

การสนับสนุนการรับรู้เอนทิตี้

ตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจำลองอัจฉริยะจะทำให้แน่ใจว่ายังมีการรับทราบพื้นที่ แม้จะอยู่ในกริดจำลองที่ต่างกัน โดยจะเก็บข้อมูลทั่วโลกในทุกอินสแตนซ์พื้นที่ ซึ่งจะทำให้เอนทิตี้ข้ามพื้นที่จำลองที่แตกต่างกันได้โดยไม่สูญเสียบริบทและการรับรู้พื้นที่ 

AWS สามารถตอบรับความต้องการของแบบจำลองของคุณได้อย่างไร

AWS SimSpace Weaver เป็นตัวจัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองที่ช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนในหลายระดับ

SimSpace Weaver ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ Amazon Web Services (AWS) และเป็นโซลูชันที่มีการจัดการอย่างเต็มที่ องค์กรสามารถสร้างแบบจำลองของระบบแบบเรียลเวิลด์ได้ด้วย SimSpace Weaver โดยไม่ต้องลงทุนในโซลูชันในองค์กรที่มีราคาแพง

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์จาก AWS SimSpace Weaver:

  • ใช้อินสแตนซ์ Amazon EC2 หลายอินสแตนซ์ในการประมวลผล ให้หน่วยความจำ และสร้างเครือข่ายทรัพยากร
  • ผสานรวมกับ Unreal Engine 5 และ Unity LTS Release เพื่อผลลัพธ์การจำลองที่สมจริง
  • เรียกใช้การจำลองความถี่สูง (ต่ำถึง 10Hz หรือ 15Hz) เพื่อตอบสนองความต้องการของแบบจำลอง

เริ่มต้นใช้งานผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานจำลองได้เลย ด้วยการสร้างบัญชี AWS วันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูบริการเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้