สำหรับ Amazon WorkMail ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำ และไม่มีสัญญาระยะยาว

Amazon WorkMail มีค่าใช้จ่าย 4 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือนและมีพื้นที่เก็บข้อมูลกล่องจดหมาย 50 GB ให้ผู้ใช้แต่ละราย คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยมีผู้ใช้ได้สูงสุด 25 คน

ทรัพยากรราคา AWS เพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

สำรวจทรัพยากร Amazon WorkMail

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon WorkMail
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา