Belgeler

  • Geliştirici Kılavuzu

    Bu adım adım geliştirici kılavuzunda Amazon Omics'i nasıl kullanacağınızı öğrenin.

  • API Başvurusu

    Amazon Omics API'leri ve parametreleriyle ilgili bu başvuru kılavuzunu okuyun.

  • GitHub Belgeleri

    Amazon Omics ile çalışan araçları bulmak için kaynak kod kitaplığını görüntüleyin.

Çözümler

AWS'de Çoklu Omik ve Çoklu Mod Veri Entegrasyonuna ve Analizine Yönelik Rehberlik

Bu Rehber, kullanıcıların büyük ölçekli analize yönelik genom, klinik, mutasyon, ifade ve görüntüleme alanlarında veriler hazırlamasına ve bir veri gölüne yönelik etkileşimli sorgular gerçekleştirmesine yardımcı olur. Kod olarak altyapı (IaC) otomasyonu, hızlı yineleme için sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD), verileri depolamak ve dönüştürmek için bir alım işlem hattı ve interaktif analiz için not defterleri ve panolar içerir.

Çoklu Omik ve Çoklu Mod Veri Entegrasyonu Rehberliğini Görüntüleyin »

Genel bakış videoları

VİDEO


Amazon Omics ile Omics verilerini, öngörülere dönüştürün (38:56)

VİDEO


Çok modlu sağlık verilerini entegre edin ve içgörüler elde edin (44:37)