Veri merkezi nedir?

Veri merkezi, bilgi işlem makinelerini ve ilgili donanım ekipmanlarını depolayan fiziksel bir konumdur. BT sistemlerinin ihtiyaç duyduğu sunucular, veri depolama sürücüleri ve ağ ekipmanı gibi bilgi işlem altyapısını içerir. Herhangi bir şirketin dijital verilerini depolayan fiziksel tesistir.

Veri merkezlerin neden önemli?

Her işletme kendi web uygulamalarını yürütmek, müşterilere hizmetler sunmak, ürün satmak veya hesaplar, insan kaynakları ve operasyon yönetimi için dahili uygulamalar çalıştırmak için bilgi işlem ekipmanına ihtiyaç duyar. İşletme büyüyüp BT operasyonları arttıkça, gereken ekipmanların ölçeği ve miktarı da katlanarak artar. Birden çok şube ve konuma dağıtılmış olan ekipmanın bakımını yapmak zordur. Bunun yerine şirketler, cihazlarını merkezi bir konuma getirmek ve bunları uygun bir maliyetle yönetmek için veri merkezlerini kullanır. Merkezi şirket içinde tutmak yerine, üçüncü taraf veri merkezlerini de kullanabilirler.

Veri merkezleri şunlar gibi birçok avantaj sunar: 

 • Enerji kesintilerini yönetmek için yedek güç kaynakları
 • Olağanüstü durum kurtarma için birden çok makine genelinde veri çoğaltma
 • Ekipmanın kullanım ömrünü uzatmak için sıcaklık kontrollü tesisler
 • Veri kanunlarına uygunluk için güvenlik önlemlerinin daha kolay şekilde hayata geçirilmesi 

Modern veri merkezleri nasıl gelişti?

Veri merkezleri ilk olarak, bilgisayar donanımını çalıştırma ve bakımını sağlama sürecinin karmaşık olduğu 1940'ların başında ortaya çıktı. İlk bilgisayar sistemleri, operatörlerin çok sayıda kabloya bağlaması gerektiği birçok büyük bileşene ihtiyaç duyuyordu. Bunlar ayrıca büyük miktarda enerji tüketiyordu ve aşırı ısınmayı önlemek için soğutma gerektiriyordu. Ana bilgisayar olarak adlandırılan bu bilgisayarları yönetmek için, şirketler genellikle tüm donanımı veri merkezi olarak adlandırılan tek bir odaya yerleştirdi. Her şirket, kendi veri merkezi tesisine yatırım yapıp bakımını üstlendi.

Zaman içinde, donanım teknolojisindeki inovasyonlar bilgisayarların boyutunu ve güç gereksinimlerini azalttı. Ancak aynı zamanda, BT sistemleri aşağıdaki şekillerde olduğu gibi daha karmaşık hale geldi: 

 • Şirketler tarafından oluşturulan ve depolanan veri miktarı katlanarak arttı.
 • Sanallaştırma teknolojisi, yazılımı altta yatan donanımdan ayırdı.
 • Ağ iletişimindeki inovasyonlar, uzak donanım üzerinde uygulama yürütmeyi mümkün hale getirdi.

Modern veri merkezleri

Modern veri merkezi tasarımı, BT karmaşıklığını daha iyi şekilde yönetmek için evrimleşti. Şirketler, fiziksel altyapıyı her yerden erişebildikleri bir merkezi konumda depolamak için veri merkezlerini kullandı. Bulut bilgi işlemin ortaya çıkmasıyla, üçüncü taraf şirketler veri merkezlerini yönetip bakımını sağlıyor ve altyapıyı diğer kuruluşlara bir hizmet olarak sunuyor. Dünyanın lider bulut hizmetleri sağlayıcısı olarak AWS, dünya çapında yenilikçi bulut veri merkezleri inşa etti.

Veri merkezinin içi nedir?

Çoğu kurumsal veri merkezi altyapısı, üç geniş kategori kapsamına girer:

 • İşlem
 • Depolama

Veri merkezi ekipmanı ayrıca, ana ekipmanın etkili bir şekilde işlev göstermesine yardımcı olan, enerji sistemleri gibi destek altyapıları içerir.

Bilgi işlem altyapısı

Bilgi işlem kaynakları; değişken dahili bellek, işlem gücü ve diğer spesifikasyonlarla birden çok sunucu türü içerir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir.

Raf sunucuları

Raf sunucuları düz, dikdörtgen bir tasarıma sahiptir ve bunları bir sunucu dolabındaki raflarda istifleyebilirsiniz. Dolap; havalandırmalı kapaklar, kayar raflar gibi ayrıcalıklı özelliklere ve de kablo ve fanlar gibi diğer veri merkezi kaynaklarına yönelik alanlara sahiptir.

Blade sunucular

Blade sunucu, modüler bir cihazdır ve küçük bir alana birden çok sunucu istifleyebilirsiniz. Sunucunun kendisi fiziksel olarak incedir ve tipik olarak yalnızca belleğe, CPU'lara, entegre ağ denetleyicilere ve bazı yerleşik depolama sürücülerine sahiptir. Birden çok sunucuyu, kasa olarak adlandırılan tek bir depolama birimine geçirebilirsiniz. Kasa, içindeki sunucuların gerektirdiği tüm ek bileşenlerin teminini kolaylaştırır. Blade sunucular, raf sunuculara kıyasla daha az yer kaplar ve daha yüksek işlem hızı, minimum kablolama ve daha düşük enerji tüketimi sağlar.

Depolama altyapısı

İki tür veri merkezi depolama sistemi aşağıda verilmiştir.

Blok depolama cihazları 

Sabit sürücüler ve katı hal sürücüleri gibi blok depolama cihazları, verileri bloklar halinde depolar ve terabaytlarca veri kapasitesi sunar. Depolama alanı ağları (SAN'lar), birden çok dahili sürücü içeren ve büyük blok depolama sistemleri olarak işlev gösteren depolama birimleridir. 

Dosya depolama cihazları

Ağa bağlı depolama (NAS) gibi dosya depolama cihazları yüksek hacimde dosya depolayabilir. Bunları görüntü ve video arşivleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Ağ altyapısı

Kablolar, anahtarlar, yönlendiriciler ve güvenlik duvarları gibi yüksek sayıda ağ iletişimi cihazları, diğer veri merkezi bileşenlerini birbirine ve son kullanıcı konumlarına bağlar. Sistem genelinde pürüzsüz veri hareketi ve bağlantısı sunarlar.

Destek altyapısı

Veri merkezleri ayrıca şu bileşenleri içerir:

 • Enerji alt sistemleri
 • Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
 • Yedek jeneratörler
 • Havalandırma ve soğutma ekipmanı
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Bina güvenliği sistemleri 

Bu veri merkezi bileşenleri, veri merkezi tesislerini kesintisiz olarak kullanabilmeniz için ana ekipmanı destekler.

Veri merkezi tasarımındaki standartlar nelerdir?

Boyutu ve karmaşıklığı gittikçe artan veri merkezleri hassas ve kritik bilgiler depolamaya başlayınca, hükümetler ve diğer kuruluşlar bu merkezlere düzenlemeler uyguladı. Telekomünikasyon Endüstrisi Derneği (TIA), aşağıdakiler dahil olmak üzere veri merkezi tasarımının tüm yönlerini kapsayan dört seviye veya standart inşa etmiştir:

 • Mimari ve topoloji
 • Çevresel tasarım
 • Enerji, soğutma sistemleri ve dağıtım
 • Kablo sistemleri, yollar ve yedeklilik
 • Güvenlik ve fiziksel emniyet

Benzer şekilde Uptime Institute, saha performansını nesnel bir şekilde karşılaştırmak ve altyapı yatırımlarını işletme hedefleriyle uyumlu hale getirmek için dört katman oluşturmuştur. Dört veri merkezi katmanını aşağıda listeliyoruz. 

Katman I

Katman I veri merkezi, bir ofis ortamı veya ötesi için BT sistemlerini destekleyen temel kapasite seviyesidir. Katman I tesis için bazı gereksinimler şunları içerir:

 • Güç kesintileri ve ani artışlar için kesintisiz güç kaynağı (UPS)
 • BT sistemleri için fiziksel alan
 • 7/24 çalışan tahsis edilmiş soğutma ekipmanı
 • Yedek güç jeneratörü

Katman I, insan hatasından kaynaklanan hizmet kesintilerine karşı koruma sağlar ancak beklenmedik hatalara veya enerji kesintilerine karşı koruma sağlamaz. Ayrıca, Katman I veri merkezlerinde yıllık 29 saatlik bir kesinti süresi beklenebilir.

Katman II

Katman II tesisler, kesintilere karşı daha iyi bakım ve güvenlik sağlamak üzere ek soğutma bileşenleri sunar. Örneğin, bu veri merkezleri aşağıdakilere sahip olmalıdır:

 • Altyapı jeneratörleri
 • Soğutucular
 • Soğutma üniteleri
 • Pompalar

Katman II veri merkezlerini kapatmaya gerek olmadan bunlardan bileşen çıkarabilmenize rağmen, beklenmedik hatalar sistemi etkileyebilir. Katman II veri merkezinden yıllık 22 saatlik bir kesinti süresi beklenebilir.

Katman III

Katman III veri merkezleri daha büyük veri yedekliliği sağlar ve sistemi kapatmadan ekipman bakımı veya değişimi yapabilirsiniz. Ayrıca, yıllık yalnızca 1,6 saatlik bir kesinti süresini garanti etmek için enerji ve soğutma birimleri gibi destek sistemleri üzerinde yedeklilik sağlayabilirler.

Katman IV

Katman IV veri merkezleri, hem planlı hem de plansız etkinliklerden kaynaklanan kesintileri önlemek için birden çok fiziksel olarak yalıtılmış sistem içerir. Bunlar, tam yedekli sistemler içerecek şekilde tamamen hata toleranslıdır ve her yıl sadece 26 dakikalık bir kesinti süresini garanti edebilir.

Veri merkezi hizmetlerinin türleri nelerdir?

Gereksinimlerinize bağlı olarak birçok türdeki veri merkezi hizmetleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Şirket içi veri merkezleri

Şirket içi veri merkezleri, söz konusu şirket için hassas verileri ve kritik uygulamaları depolayan, tamamen şirketin sahip olduğu veri merkezleridir. Veri merkezinin kurulumunu gerçekleştirir, devam eden operasyonlarını yönetir ve ekipmanı satın alıp bakımını yaparsınız.

Avantajları: Riskleri dahili olarak yönettiğinizden, kurumsal veri merkezi daha iyi bir güvenlik sunar. Veri merkezini, gereksinimlerinizi karşılaması için özelleştirebilirsiniz.

Sınırlamalar: Kendi veri merkezinizi kurup devam eden personel istihdamını ve çalışma maliyetlerini yönetmek pahalıdır. Ayrıca, tek veri merkezi tek hata noktası bağlamında yüksek riskli olabildiğinden birden çok veri merkezine ihtiyacınız vardır.

Ortak barındırma veri merkezleri

Ortak barındırma tesisleri; sunucularınızı, raflarınızı ve diğer bilgi işlem donanımınızı depolamak için alan kiralayabileceğiniz büyük veri merkezi tesisleridir. Ortak barındırma merkezi tipik olarak, soğutma ve ağ bant genişliği gibi güvenlik ve destek altyapısını temin eder.

Avantajlar: Ortak barındırma tesisleri devam eden bakım maliyetlerini azaltır ve donanımınızı barındırmak için sabit aylık maliyetler sağlar. Ayrıca, gecikme süresini en aza indirmek ve son kullanıcılarınıza daha yakın olmak için donanımı coğrafi olarak dağıtabilirsiniz.  

Sınırlamalar: Dünya çapında ve hedeflediğiniz farklı coğrafi bölgelerde ortak barındırma tesisleri tedarik etmek zorlayıcı olabilir. Siz büyüdükçe maliyetler de hızlı bir şekilde artabilir.

Bulut veri merkezleri

Bir bulut veri merkezinde, hem alan hem de altyapı kiralayabilirsiniz. Bulut sağlayıcıları, büyük veri merkezlerini eksiksiz güvenlik ve uygunluk ile muhafaza ederler. Bu altyapıya, kullanım ve ödemede size daha fazla esneklik sunan farklı hizmetleri kullanarak erişebilirsiniz.

Avantajlar: Bulut veri merkezi, hem donanım yatırımını hem de tüm altyapıların devam eden bakım maliyetlerini azaltır. Kullanım seçenekleri, kaynak paylaşımı, erişilebilirlik ve yedeklilik bakımından daha büyük bir esneklik sağlar.

AWS, veri merkezlerini nasıl yönetir?

AWS'de, veri merkezlerini bir araya topladığımız dünya çapındaki fiziksel konumları ifade eden Bölge kavramı bulunmaktadır. Her bir mantıksal veri merkezi grubunu Erişilebilirlik Alanı (AZ) olarak adlandırırız. Her bir AWS Bölgesi, bir coğrafi bölge içinde yalıtılmış ve fiziksel olarak ayrı şekilde konumlandırılmış birden fazla AZ'den oluşur. Her AZ bir veya daha fazla fiziksel veri merkezinden meydana gelir. Her AZ'yi konum, güç ve su tedariki açısından diğer AZ'lerden tamamen yalıtılmış şekilde tasarlarız.

Bir bölgeyi genellikle tek bir veri merkezi olarak tanımlayan diğer bulut sağlayıcılarının tersine, AWS Bölgelerinden her birinin birçok AZ içeren tasarımı müşterilerimize güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve mümkün olan en düşük gecikme süresi gibi ek avantajlar sunar. Örneğin:

 • AZ'ler, yüksek erişilebilirlik için uygulamaları bölümlere ayırmayı mümkün kılar. Bir uygulama AZ'ler arasında bölümlere ayrıldığında şirketler güç kesintileri, yıldırım, kasırga, deprem ve bunun gibi sorunlardan daha iyi korunur ve yalıtılır.
 • Bir AWS Bölgesindeki AZ'ler, AZ'ler arasında yüksek aktarım hızına ve düşük gecikme süresine sahip ağ iletişimi sunmanın yanı sıra tam yedeklilik sağlayan, tahsis edilmiş metro fiber ağı üzerinden yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süreli ağ iletişimi ile birbirine bağlıdır.
 • AZ'ler arasındaki trafik şifrelenir. Ağ performansı, AZ'ler arasında zaman uyumlu çoğaltma yapmak için yeterlidir.

Ayrıca AWS, veri merkezi güvenliğini dört katman veya seviyede sunar. 

Çevre katmanı

Çevre güvenliği önlemleri, fiziksel ekipmana ilişkin erişim denetimini şunları kullanarak sağlar:

 • Güvenlik önlemleri
 • Çitler
 • Güvenlik akışları
 • Sızma algılama teknolojisi
 • Giriş denetimi ve izleme

Altyapı katmanı

Altyapı katmanı güvenliği, ekipmanı hasardan ve aşırı ısınmadan korur. Şunlar gibi önlemler içerir:

 • Birinci sınıf soğutma sistemleri ve yangın söndürme ekipmanı
 • Yedek güç kaynağı ekipmanı
 • Rutin makine bakımı ve tanılaması
 • Su, güç, telekomünikasyon ve internet bağlantısı yedekleri 

Veri katmanı

Veri katmanı güvenliği, verinin kendisini yetkisiz erişimden ve kayıplardan korur. Bu katmandaki tipik önlemler şunlardır:

 • Veri merkezinde tehdit ve elektronik sızma algılama sistemleri
 • Sunucu odası erişim noktalarında elektronik denetim cihazları
 • Yıl boyunca 2.600'ün üzerinde gereksinim için harici denetimler 

Ortam katmanı

Ortam katmanı, sürdürülebilirliği destekleyen ortamsal kontrol önlemlerine tahsis edilmiştir. Buna ilişkin bazı önlemler şunlardır: 

 • Sel, yangın ve diğer doğal afetleri otomatik olarak algılayan sensörler ve müdahale ekipmanları
 • Doğal afetlerden kaynaklanan kesintilerin nasıl önleneceği ve azaltılacağını özetleyen bir operasyon süreci kılavuzu

%100 yenilenebilir enerji ve çevresel ölçek ekonomileri

AWS Hibrit Bulut hizmetleri nedir?

AWS Hibrit Bulut hizmetleri, şirket içi ve bulut veri merkezleri arasında tutarlı bir AWS deneyimi temin eder. Özel gereksinimlerinizi ve kullanım örneklerinizi karşılayan hibrit mimariler oluşturmak için en kapsamlı bilgi işlem, ağ iletişimi, depolama, güvenlik, kimlik, veri entegrasyonu, yönetim, izleme ve operasyon hizmetleri arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin, şu hizmetleri kullanmaya karar verebilirsiniz:

 • AWS Outposts, tutarlı bir hibrit deneyimi için neredeyse tüm veri merkezlerine, ortak barındırma alanlarına veya şirket içi tesislere aynı AWS altyapısını, hizmetlerini ve araçlarını sunan tam olarak yönetilen bir hizmettir.
 • AWS Direct Connect, ağınızı doğrudan AWS'ye bağlayarak ve genel interneti kullanmak zorunda kalmadan performansı artırır. Bu bağlantılar, 50 Mbps'den başlayıp 100 Gbps'ye kadar ölçeklenen hızlarla dünya çapında 100'den fazla konumda yapılır.
 • AWS Snow Ailesi cihazları, uygulamalarınızın en zorlu koşullarda bile çalışması için uç ile AWS arasında veri toplar ve işler.
 • AWS Wavelength, daha hızlı uygulama yanıt süresi için AWS işlem ve depolama hizmetlerini 5G ağlarının ucuna yerleştirir.

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak birinci sınıf veri merkezi altyapısını kullanmaya başlayın.

AWS veri merkezi için sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
AWS veri merkezi hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS yönetim konsolunda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın