Dijital Dönüşüm nedir?

Dijital dönüşüm, bir kuruluşun dijital teknolojiyi bir işletmenin tüm alanlarına entegre etmek için uyguladığı süreçtir. Bu süreç, bir kuruluşun müşterilere nasıl değer sağladığını temelden değiştirir. Şirketler, değişen müşteri taleplerine daha iyi uyum sağlayan kültürel ve operasyonel değişimler gerçekleştirmek için yenilikçi dijital teknolojileri benimser. Dijital dönüşüm örnekleri aşağıdakileri içerir:

 • Şirketlerin mobil uygulamalar veya bir e-ticaret platformu gibi dijital çözümler oluşturmaya başlaması
 • Şirketlerin şirket içi bilgisayar altyapısından bulut bilgi işleme geçiş yapması
 • Şirketlerin operasyon maliyetlerini düşürmek için akıllı sensörleri benimsemesi

Dijital dönüşüm neden önemli?

"Dijital dönüşüm" terimi, sürekli değişen teknoloji ortamında rekabetçi kalabilmek için yeni teknolojilerin, yeteneklerin ve süreçlerin uygulanması anlamına gelir. Pandemi sonrası dönemde, kuruluşlar şu tür değişikliklere hızlıca adapte olabilmelidir: 

 • Pazara ulaşma süresindeki baskılar
 • Ani tedarik zinciri kesintileri
 • Hızla değişen müşteri beklentileri

Şirketler teknolojik gelişmelere ayak uydurmak istiyorlarsa dijital dönüşüm stratejilerini benimsemek zorundadır.

Dijital dönüşüm girişimlerinin bazı avantajları aşağıda verilmiştir.

Üretkenliği artırın

Bulut hizmetleri gibi yaygınlaşmakta olan teknolojiler, tüm iş süreci türlerinde zaman tasarrufu sağlayabilir ve verimliliği artırabilir. Örneğin, yapay zeka gibi bir dijital teknoloji uygulamak, çalışanların yaratıcılık ve sorun çözme becerisi gerektiren görevlere odaklanmasını sağlar. Benzer şekilde, makine öğrenimi içeren veri analizleri gerçekleştirmek, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanız için size öngörüler sağlayabilir.

Müşteri deneyimini iyileştirin

Pandemi sonrası dönemde müşteriler birden çok kanal genelinde sürekli hizmet kullanılabilirliği beklentisine sahip olmuştur. Ayrıca, mobil cihazlar üzerinde kullanımı kolay ve elverişli olan web siteleri ve iletişim sistemleri de talep ederler. Müşteri deneyimini doğrudan etkileyen dijital dönüşümlerden bazıları şunlardır:

 • Mobil uygulamalar ve mobil iş akışları geliştirme
 • Akıllı sensör teknolojisini benimseyerek siparişleri daha hızlı bir şekilde izleme ve tamamlama
 • Yapay zekayı benimseyerek müşterilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurma
 • Otomasyon kullanarak müşteri desteğini ve hizmetini iyileştirme

Operasyonel maliyetleri azaltın

Dijital teknoloji yatırımı, sürekli operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir. Mevcut iş süreçlerini optimize edebilir ve aşağıdakiler gibi maliyetleri azaltabilir:

 • Ekipman bakımı
 • Lojistik ve teslimat
 • Enerji harcamaları
 • İnsan kaynakları harcamaları
 • Müşteri desteği harcamaları

Dijital dönüşüm, tipik olarak aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olabileceğinden maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz:

 • Yoğun kaynak gerektiren belirli iş akışlarını ortadan kaldırma veya bunları başka iş akışlarıyla değiştirme
 • Yönetilen hizmetler ve bulut bilgi işlem aracılığıyla pahalı altyapı ve ekipman harcamalarını azaltma

Akıllı sensörler, akıllı cihazlar ve makine öğreniminin bir birleşimini kullanarak görevleri otomatikleştirme

Dijitalleştirme ve dijital dönüşüm arasındaki fark nedir?

Dijitalleştirme, iş süreçlerinize ve iş akışlarınıza ilişkin fiziksel özelliklerin dijital özelliklere dönüştürülmesi sürecidir. Dijital olmayan veya fiziksel unsurların dijital biçimde gösterilmesi, bir bilgisayar sisteminin bu bilgiyi kullanabilmesi anlamına gelir.

Örneğin, müşterilerin doldurduğu kağıt formlar çevrimiçi olarak doldurulmuş dijital formlara dönüştürülür. Bu dijital veriler daha sonra analiz ve iş zekası için kullanılabilir. İş dünyasında, dijitalleştirme girişimleri aşağıdaki gibi projeleri içerebilir:

 • Eski sistemleri modernize etme
 • Mevcut kağıt temelli veya manuel süreçleri otomatikleştirme
 • Bir sistemi çevrimiçi ortama taşıma 

Bununla birlikte, dijitalleştirme tek başına dönüştürücü bir süreç değildir. Dijitalleştirme, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir birinci adımdır. Dijital dönüşüm, kuruluşta baskın bir kültür değişimi oluşturan çok daha geniş bir kapsama sahiptir. 

Dijital dönüşümün temel bileşenleri nedir?

Herhangi bir dijital dönüşüm stratejisinin tam olarak etkili olabilmesi için yalnızca yeni teknolojiler benimsemek yeterli değildir. Maksimum etki için dönüşümler, kuruluşun tüm unsurları dahilinde meydana gelmelidir. Dijital dönüşümün altı temel bileşeni olarak şunları öneriyoruz.

Müşteri deneyimi

Müşteri merkezli iş inovasyonu, dijital dönüşümü pekiştiren temel bileşenlerden biridir. Yaygınlaşmakta olan bir teknolojiyi müşterinizin yolculuğu, davranışı ve beklentileri bağlamında tam olarak keşfettikten sonra benimsemek çok daha iyi bir yaklaşımdır.

Çalışanlar

Çalışanlar, dönüştürücü teknolojinin benimsenmesini destekleyici bir süreç olarak görmeli ve kendilerini bu süreç dolayısıyla tehdit altında hissetmemelidir. Yeni dijital modeller, yalnızca çalışanlarınız bunları yürekten benimsediği takdirde başarılı olabilir. Bunu çalışanları eğitme, doğru yeteneklerin ilgisini çekme ve gelişmeleri için fırsatlar oluşturarak mevcut yetenekleri elde tutma unsurlarının kombinasyonu aracılığıyla başarabilirsiniz.

Değişim

Dijital dönüşüm çalışmaları, işletmenin tüm bölümlerinde değişiklik meydana getirir. Planlama, beklenmeyen değişiklikler dolayısıyla yorgunluk ve karışıklığı önleme konusunda temel öneme sahiptir. Başarılı bir dijital dönüşüm için gerekli araçları ve ortamı sağlamanız gerekir.

İnovasyon

Dijital dönüşüm ve inovasyon yakından ilişkilidir ancak aynı değildir. İnovasyon, dönüşümü pekiştiren fikir oluşturma sürecidir. Çalışanları deney yapmaya teşvik eden bir açık iletişim, iş birliği ve yaratıcı özgürlük ortamı oluşturmanız gerekir. Bir fikir test edildikten sonra, bunu büyük ölçekte uygulamaya koymak için dijital dönüşüme devam edebilirsiniz.

Liderlik

İş liderleri proaktif olmalı ve tüm dijital dönüşümlerde sürece düzen getirmelidir. İleriyi düşünmeniz, teknolojileri birden çok farklı açıdan keşfetmeniz ve diğer kişilere aynısını yapmaları için ilham vermeniz gerekir.

Kültür

Dijital dönüşüm liderleri önceki beş temel bileşeni uygulamaya koyduğunda bir inovasyon kültürü ortaya çıkar. Mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamak için hevesli, heyecan dolu çalışanlar sayesinde, dijital dönüşüm girişimleri hızlı bir şekilde genişleyerek başarıya ulaşır.

Dijital dönüşüm türleri nelerdir?

Her kuruluşun benimseyebileceği dört ana dijital dönüşüm türü bulunur:

 • İş süreci
 • İş modeli
 • İş faaliyet alanı
 • Kuruluş veya kültür

Bunları bazı dijital dönüşüm örnekleriyle ayrıntılı şekilde keşfedelim.

İş süreci

Süreç dönüşümü mevcut dahili ve harici iş akışlarını geliştirmek için yenilikçi yolları inceler. Yeni teknolojiler, daha iyi iş sonuçları elde etmek için sıklıkla süreçleri köklü bir şekilde değiştirip geliştirirler.

Örneğin Origin Energy Ltd (Origin), Avustralya'nın lider entegre enerji şirketlerinden biridir. Origin, müşterilerini AWS hizmetlerine taşıyarak onların kendi enerji faturalarına ve kamu hizmetleri yönetimine self servis uygulamasına olanak tanıdı. Bu avantajlar sayesinde müşteriye dönük dijital süreçlerini uçtan uca dönüştürdü:

 • Tepe noktasındaki talebi ele alacak bulut bilişim kaynakları
 • Fatura işleme süresinde %30 azalma
 • Web sitesi veya uygulama aracılığıyla birden çok müşteri etkileşimini ele almak için yüksek performanslı bulut depolama 

Bu dijital dönüşüm çalışmaları, çağrı merkezi iş yükünü ve operasyon maliyetlerini azaltırken müşteri memnuniyetini de artırdı.

İş modeli

Model dönüşümü, gelişmiş teknolojiyi kullanarak mevcut bir iş modelini yeniden oluşturma sürecini kapsar. Gelir büyümesini ve müşteri erişimini artırmak için yeni yollarla veya farklı kanallar aracılığıyla temel iş hizmetleri sunmayı amaçlar.

Örneğin, Tourism Union International (TUI) dünyanın en büyük seyahat ve turizm şirketlerinden biridir. TUI, birçok seyahat acentesi, otel, hava yolu şirketi, yolcu gemisi ve perakende mağazasının sahibi ve işletmecisidir. Pandemi sırasında, toplu iptaller ve değişen seyahat ortamı ile başa çıkmak için TUI'nin kendini yeniden inşa etmesi gerekti. TUI, mahsur kalan yolcuları evlerine geri getirmeye odaklanırken dahili BT operasyonel maliyetlerini %70 oranında azaltmayı da hedefleyen yeni bir iş modeli oluşturdu.

İş faaliyet alanı

Faaliyet alanı dönüşümü, bir işletme yeni bir pazar segmentine veya faaliyet alanına başarılı şekilde hakim olduğunda meydana gelir. Bunu, yalnızca mevcut teklifleri geliştirmek yerine teklifleri genişleten dijital dönüşüm projelerine odaklanarak başarabilirsiniz.

Örneğin, Amazon başlangıçta bir e-ticaret perakende platformuydu. Ardından, akış platformumuz Amazon Prime'ı ekledik ve bulut hizmetlerine de giriş yaptık. Bugün Amazon Web Services (AWS) dünyadaki en büyük bulut bilgi işlem ve altyapı hizmeti haline geldi. Tamamen yeni iki faaliyet alanı içinde başarılı olmak için iş dönüşümünü kullandık.

Kuruluş

Kurumsal dönüşüm, müşterilere en yüksek değeri sağlamaya odaklanmak için kuruluşun tamamını veya dahili kültürü yeniden oluşturmaya yöneliktir. Rakiplere göre daha avantajlı bir konuma gelmenin ve iş hedeflerine daha hızlı ulaşmanın en iyi yoludur. 

Örneğin Thomson Reuters, iş bilgisi hizmetleri konusunda lider bir sağlayıcıdır. Şirket, finansal verilerini ve alım satım işlerini Refinitiv adlı ayrı bir tüzel kişilik altında ayırmak istedi. Bu hamlenin bir parçası olarak, şirket müşteriye dönük yüzlerce uygulamayı Amazon Esnek İşlem Bulutu'na (Amazon EC2) geçirerek eski sistemlerini baştan aşağı yeniledi. Bunu, dahili BT ekiplerinin çalışma şeklini değiştirerek çok daha hızlı bir zaman çizelgesi içinde yapmayı başardılar.

Dijital dönüşümün farklı aşamaları nedir?

Dönüşüm için net bir yol yoktur ve her şirket farklıdır. Kılavuz olarak aşağıdaki altı aşamayı öneriyoruz. 

1. Aşama - Statüko

Birinci aşamada, işletme her zamanki gibi çalışmaya devam eder ve değişen müşteri gereksinimleri ile teknolojik gelişmelerden bihaber şekilde statükoyu korur. Dijital girişimlerin yokluğu bir kuruluşun güncelliğini yitirmesine neden olabilir. Bir sonraki aşamaya olabildiğince çabuk bir şekilde geçmek kritik önem taşır.

2. Aşama - Aktif

İkinci aşamada, işletme dijital optimizasyon ihtiyacının daha çok farkındadır. Mevcut zorlukları ve bir dijital dönüşüm girişimine ilişkin ihtiyacı saptar. Farklı departmanlar aynı problemleri farklı yollarla çözmeyi denemeye başlar. Bu aşama öncekinden daha iyi olsa da, odaklanma ve birlik açısından eksiklik gösterir. Dijital dönüşüm başarısı elde etmek isteyen bir kuruluşun başlangıçtaki kaosun dışına çıkmak için bir yol bulması gerekmektedir.  

3. Aşama - Maksatlı

Dijital dönüşüm, bir işletme maksatlı aşamaya geçtiğinde başlar. Ana dijital liderler ve değişim temsilcileri ortaya çıkar ve yeni teknolojileri test etmeye başlarlar. Değişikliğe liderlik etmek için şirket yöneticilerinden resmi onay isterler. Kurumsal kültür bu noktada engelleyici bir unsur haline gelebilir ve daha ileri düzeyde dönüşüm gerçekleştirmek için liderlik etkin şekilde inovasyonu teşvik etmelidir.

4. Aşama - Stratejik

Dördüncü aşamada, kuruluş kültürel değişiklikleri başarılı şekilde gerçekleştirir ve böylece, bireysel grup ve departmanlar birbiriyle işbirliği içinde çalışmayı kabul eder. Ana paydaşlar, dijital dönüşümleri başarılı şekilde gerçekleştirmek için odaklı bir stratejik yol haritası oluşturur. Değişimin mülkiyet, araştırma, çaba ve yatırım gibi farklı yönlerini planlarlar.

5. Aşama - Hedefli

Beşinci aşamadaki işletmeler, önceki aşamada özetlenen dijital dönüşüm stratejisini uygulamaya başlarlar. Bu işletmeler, başarılı bir dijital dönüşüm gerçekleştirmek için mevcut durumda ve gelecek aylarda ne yapılması gerektiğini saptayan, departmanlar arası bir inovasyon ekibine sahiptir. Yeni dijital projeler, altyapı ve girişimler şekil almaya başlar.

6. Aşama - Adaptif

Bu aşamaya gelmeyi başaran işletmeler, gelecekteki tüm müşteri gereksinimlerini ele almak üzere uygulamaya koyduğu bir dijital dönüşüm çerçevesine sahiptir. Bu bir yaşam şekli haline gelir ve işletmeler, yenilikçi teknolojik yolları kolaylıkla takip edebilir. Dijital dönüşüm projeleri, altı aşamalı bir kuruluşta yeni standarttır.

Dijital dönüşüm stratejisi nedir?

Dijital dönüşüm stratejisi, herhangi bir organizasyonda kısa vadeli ve uzun vadeli dijital dönüşümü uygulamak için ayrıntılı bir plandır. Aşağıdaki bileşenleri dikkate alır:

 • Dönüşümü başlatan ve artıran liderler
 • Yatırım ve finansal planlama
 • Yatırım getirisini (ROI) ölçmek için temel performans göstergeleri (KPI'lar)
 • Dönüşümü destekleyecek araçlar ve süreçler
 • Dış kaynaklar ve üçüncü taraf uzmanlar
 • Dönüşümün müşteriler ve çalışanlar üzerindeki etkisi

Başarılı dijital dönüşüm stratejileri geliştirmek için gerekli dört adımı aşağıda sunuyoruz.

Dijital dönüşümü işletme hedeflerinizle uyumlu hale getirin

Dijital dönüşüm proje planlaması, belirli bir teknolojiye değil, kuruluşunuzun genel planlarına odaklanmalıdır. Temel odak alanlarınız ayrıca KPI'ların belirlenmesine, dönüşümü ölçülebilir tutmaya ve değer elde etme süresini hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

Bir kavram kanıtı geliştirin

En iyi başlangıç girişimleri altı ay veya daha az bir süre içinde ölçülebilir sonuçlar ortaya koyabilir. Yatırım getirisi ortaya koyan ve liderlik desteği alan başlangıç stratejileri geliştirmek daha iyidir. Ardından, kuruluş genelindeki bu erken prototiplere aşamalı olarak hassas ayarlama ve ölçeklendirme uygulayabilirsiniz.

Teknoloji uygulamasını planlayın

Dijital dönüşüm, kuruluşunuza değişim getirmek için kullanabileceğiniz birden çok araç içerir. Bu teknolojilerden bazıları şunlardır:

 • Müşteriye dönük uygulamalar gibi mobil teknolojiler ve üretkenliği artıran dahili uygulamalar

Bu teknolojilerin süreçlere dahil edilmesi, çalışanların çalışma şekli ve müşterilerin kuruluşunuzla etkileşime girme şeklinde önemli bir değişim oluşturabilir. Ayrıca, ekibinizi eğitmek ve kuruluşunuzun yeteneğini artırmak için harici iş ortakları ve uzmanlar getirmeniz de gerekebilir. Bunu, dijital dönüşüm stratejinizin bir parçası olarak dikkatli şekilde planlamanız gerekecektir.

Geri bildirim toplayın ve dijital dönüşüm stratejisini iyileştirin

Dijital dönüşüm projesi planlarınıza güçlü geri bildirim döngüleri dahil etmek önemlidir. Paydaşlardan düzenli geri bildirim toplayarak herkesin deneyimden bir şeyler öğrenmesini ve dinamik olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Dijital dönüşüm bir yolculuk olduğundan, kendi zaman çizelgenizde temel denetim noktaları sağlamak, size gerektiğinde değişiklik yapabilme esnekliği için fırsat tanır.

Dijital dönüşüm hakkında örnek olay incelemesi

Saint Louis Üniversitesi (SLU), dijital yolculuğuna ana iş hedefleri olan öğrenci üretkenliğini ve kampüs etkileşimini artırma çabası ile başladı.

 1. Öğrenci etkileşimi süreçlerini gözden geçirdikten sonra, dönüşüm liderleri öğrencilerin SLU'da eğitim görme konusundaki sorularına daha hızlı yanıtlar beklediğini fark etti.
 2. Öğrenci yurtlarına veya kampüs yaşam alanlarına 2.300 cihaz sağlayarak Amazon Echo cihazlarını prototiplemeye karar verdiler. Öğrenciler, cihazlara SLU hakkında sorular sorup yanıt alabiliyordu.
 3. Cihazlar, deneme süreci sırasında çok fazla kullanıldı ve öğrenci etkileşimi analizi, öğrencilerin cihazları bildirim hatırlatıcıları ayarlamak ve genel bilgi soruları sormak için kullandığını ortaya koydu.
 4. SLU, bu dijital dönüşüm fikrini daha da ileri derecede ölçeklendirmek içinAWS Professional Services ile ortaklık kurdu. Tam ölçekli bir akıllı sohbet robotu platformu oluşturmak için liderlerin daha önceki denemelerden elde ettiği zekayı kullandı. Öğrenciler artık SLU web sitesi, metin mesajları veya Amazon Echo üzerinden sohbet robotu ile etkileşim kurarak tutarlı yanıtlar alabiliyor.

SLU bu dönüşümü daha da ileriye taşımaya karar verdi. Dijital dönüşüm projesinin bir sonraki aşaması, öğrencilerin "Tarih sınavım ne zaman?" veya çalışanların "Kaç izin günüm kaldı?" gibi bireysel sorular sorabilmesi için sohbet robotunun özelleştirilmesidir.

AWS Professional Services nelerdir?

AWS Professional Services, AWS Bulut'u kullanırken dijital dönüşüm yolculuğunuzu gerçekleştirmenize yardımcı olan, uzmanlardan oluşan küresel bir ekiptir. Kurumsal bulut bilişim girişimlerinizi yürütmek için ekibiniz ve seçtiğiniz AWS Çözüm Ortağı Ağı (APN) üyesi ile birlikte çalışırız.

AWS Professional Services, bulut benimseme dijital dönüşüm yolculuğunuzun her adımında bir dizi etkinlik, en iyi uygulama ve belge sunar. Ek olarak, uzmanlık uygulamalarımız AWS Bulut ile ilgili dijital dönüşüm projelerini desteklemek üzere en iyi uygulamalar, çerçeveler, araçlar ve hizmetlerin tamamı boyunca hedeflenmiş rehberlik sunmaktadır.

AWS Professional Services, kuruluşların bulut benimseme yolculuklarına yönelik olarak etkili ve verimli planlar geliştirip yürütmeleri içinAWS Bulut Benimseme Çerçevesi'ni oluşturmuştur. Çerçeve tarafından sağlanan rehberlik ve en iyi uygulamalar, kurumunuz genelinde ve BT yaşam döngünüzün tamamına yönelik kapsamlı bir bulut bilişim yaklaşımı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

AWS dijital dönüşüm kontrol listesini ve bulutu benimsemeye hazırlık aracını kullanarak dijital dönüşümü kullanmaya başlayın. Bir AWS hesabı oluşturarak dijital dönüşüm yolculuğunuza hemen başlayın.

Dijital dönüşüm çerçevesi nedir?

Dijital dönüşüm çerçevesi, bir dijital dönüşüme tabi olan herhangi bir kuruluşta değişim yönetimine yönelik ayrıntılı bir plandır. Çerçeve, kuruluşun tüm seviyeleri ve departmanlarını değişim sürecinin tamamı boyunca yönlendiren bir araçtır.

Çerçeve, aşağıdakileri yapmak üzere en iyi uygulamaları ve süreçleri belirleyerek dijital dönüşümü destekler: 

 • Değişimin etkisini işin her alanında analiz etme
 • Değişimi etkili ve verimli şekilde yönetme
 • Dönüşümü uygulamaya koymak için adımları planlama
 • Değişimin getirdiği avantajları ölçmek için ölçümleri saptama
 • Dijital dönüşüm yolculuğunuzda ilerleme kaydetmek için yollar belirleme

AWS'de sonraki adımlar

Ürünlerle ilgili diğer kaynaklara göz atın
AWS for Data hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın