AWS_Educate_Logo2

Các câu chuyện trên toàn thế giới

Tiếng nói của thành viên AWS Educate

AWS Podcast: Phát triển lực lượng lao động bằng AWS Educate

Thắp lửa đam mê

AWS Educate khởi động AWS Siklab Pilipinas tại Manila, Philippines. Siklab — một từ tiếng Tagalog nghĩa là ngọn lửa và bùng cháy — đã cung cấp khóa đào tạo thiết yếu và hội chợ việc làm trên đám mây cho 400 học viên và 80 chuyên viên giáo dục tại 90 tổ chức.

Khởi động chương trình Bằng cấp đám mây

Điện toán đám mây đã được LinkedIn nhấn mạnh là kỹ năng toàn cầu phổ biến số 1 trong 4 năm qua. Bắc Virginia cũng là một trong những nơi tập trung nhiều công việc CNTT nhất trong cả nước. Hãy tìm hiểu về dịch vụ bằng cấp sáng tạo đến từ NOVA và AWS Educate.

Khóa học đám mây với quy mô linh hoạt

Được tạo ra với mục tiêu mở rộng quy mô, CA Cloud tạo ra tiền lệ cho việc suy nghĩ có tham vọng về chương trình đào tạo đám mây toàn cầu. Dự án California Cloud Workforce (“CA Cloud”) đã thiết kế một Chứng chỉ điện toán đám mây phối hợp cùng với các giảng viên tại Cao đẳng Santa Monica và AWS Educate.

Tái trang bị kỹ năng cho người lao động trưởng thành

Trung tâm học tập của Tổng công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) làm việc cùng AWS Educate để tiếp cận đối tượng khác: người học trưởng thành. NTUC dự định sẽ đào tạo và tái trang bị kỹ năng cho 20.000 người Singapore để xây dựng các kỹ năng điện toán đám mây chậm nhất là đến cuối năm 2019.

Bắt đầu với AWS Educate ngay hôm nay

Thật đơn giản để bắt đầu với AWS Educate. Đăng ký tài khoản ngay hôm nay và tận hưởng tất cả những lợi ích mà AWS Educate mang lại!

*Hiện tại, chỉ ở Hoa Kỳ các chủ lao động mới có thể nhắn tin cho học viên ngay trong AWS Educate và Công cụ tăng tốc phỏng vấn của AWS Educate. AWS không đưa ra bất kỳ đề xuất gì liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng hay công ty tuyển dụng cụ thể. Ngoài ra, AWS không chịu trách nhiệm về (i) nội dung, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của bất kỳ tin tuyển dụng nào, (ii) tính có sẵn hoặc không có của bất kỳ công việc nào xuất hiện trong các tin tuyển dụng hoặc (iii) mọi liên lạc giữa các công ty tuyển dụng và thành viên của AWS Educate xuất phát từ các tin tuyển dụng này. Việc sử dụng tính năng Bảng thông báo việc làm của AWS Educate phải tuân theo Điều khoản & Điều kiện của AWS Educate.

AWS Educate cung cấp cho các thành viên quyền truy cập miễn phí vào nội dung học tập và các dịch vụ AWS được thiết kế để xây dựng kiến thức và kỹ năng trong điện toán đám mây. AWS Educate có mặt trên toàn cầu cho các học viên từ 14 tuổi trở lên, ngoại trừ Trung Quốc, Thụy Sĩ và các nước thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (từ 16 tuổi trở lên); Algeria, Lebanon và Bồ Đào Nha (từ 18 tuổi trở lên). Điều khoản & Điều kiện của AWS Educate quy định việc tham gia Chương trình AWS Educate. Việc sử dụng Tín dụng khuyến mại của AWS phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện về Tín dụng khuyến mại của AWS.