ไฮไลต์ของงาน re:Invent

Jassy_Headshot
Andy Jassy ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท AWS
รับชมการกล่าวสุนทรพจน์ของ Andy Jassy 

Vogels_Headshot
Dr. Werner Vogels ผู้บริหารระดับสูงสุดด้านเทคโนโลยีของบริษัท Amazon.com
เร็วๆ นี้: รับชมการกล่าวสุนทรพจน์ของ Werner Vogel อีกครั้ง

DeSantis_Headshot
Peter DeSantis รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง
รับชมรายการ Monday Night Live กับ Peter DeSantis 

Wise_Headshot
Terry Wise รองประธานฝ่ายช่องทางการตลาดและพันธมิตร
รับชมการกล่าวสุนทรพจน์สำหรับคู่ค้าทั่วโลกกับ Terry Wise 

Barr_Headshot
Jeff Barr ผู้เผยแพร่นวัตกรรมองค์กร
อ่านโพสต์บล็อกล่าสุดจาก Jeff Barr และทีมงาน 

ดูประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

การวิเคราะห์

Divider_Line
Amazon Managed Streaming for Kafka
บริการ Apache Kafka ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ
AWS Lake Formation
สร้าง Data Lake ที่ปลอดภัยในไม่กี่วัน

บล็อกเชน

Divider_Line
Amazon Managed Blockchain
สร้างและจัดการเครือข่ายบล็อกเชนที่สามารถปรับขนาดได้
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
ฐานข้อมูลแยกประเภทที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

การประมวลผล

Divider_Line
อินสแตนซ์ Amazon EC2 A1
เหมาะสำหรับปริมาณงานแบบขยายออก
อินสแตนซ์ Amazon EC2 C5n
แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 100 Gbps
อินสแตนซ์ Amazon EC2 P3dn
เหมาะสำหรับกาารฝึกอบรม ML แบบกระจาย
AWS Outposts
เรียกใช้โครงสร้างพื้นฐาน AWS ในองค์กร

ฐานข้อมูล

Divider_Line
Amazon RDS on VMware
ดำเนินการจัดการฐานข้อมูลในองค์กรโดยอัตโนมัติ
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
ฐานข้อมูลแยกประเภทที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ
Amazon Timestream
ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Divider_Line
AWS IoT Events
การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ IoT
AWS IoT SiteWise
ตัวรวบรวมและตีความข้อมูล IoT
AWS IoT Things Graph
เชื่อมต่ออุปกรณ์และบริการบนเว็บได้อย่างง่ายดาย
AWS Partner Device Catalog
แค็ตตาล็อกที่มีการดูแลจัดการสำหรับฮาร์ดแวร์ IoT ที่ใช้งานร่วมกับ AWS ได้

Machine Learning

Divider_Line
Amazon Elastic Inference
การเร่งการอนุมานการเรียนรู้เชิงลึก
Amazon Forecast
เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์โดยใช้ Machine Learning
Amazon Personalize
สร้างคำแนะนำแบบเรียลไทม์ลงในแอปพลิเคชันของคุณ
Amazon SageMaker Ground Truth
สร้างชุดข้อมูลการฝึกฝน ML ที่ถูกต้อง
Amazon Textract
ดึงข้อความและข้อมูลจากเอกสาร
AWS DeepRacer
รถแข่งไร้คนขับ สัดส่วน 1/18 ที่ใช้ ML บังคับ
AWS Inferentia
ชิปอนุมานด้วย Machine Learning

การจัดการและการควบคุมดูแล

Divider_Line
AWS App Mesh
ตรวจสอบและควบคุมไมโครเซอร์วิส
AWS Cloud Map
การสำรวจบริการสำหรับทรัพยากรระบบคลาวด์
AWS Control Tower
ตั้งค่าและควบคุมสภาพแวดล้อมแบบหลายบัญชีที่เป็นไปตามข้อกำหนดและปลอดภัย
AWS License Manager
ติดตาม จัดการ และควบคุมการใช้ใบอนุญาต
AWS Well-Architected Tool
ติดตาม จัดการ และควบคุมการใช้ใบอนุญาต

บริการสื่อ

Divider_Line
AWS Elemental MediaConnect
การขนส่งวิดีโอถ่ายทอดสดที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

การโยกย้ายและการถ่ายโอนข้อมูล

Divider_Line
AWS DataSync
การถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์ที่ง่ายดายและรวดเร็ว
AWS Transfer for SFTP
บริการ SFTP ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

มือถือ

Divider_Line
AWS Amplify
สร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

ระบบเครือข่ายและการจัดส่งเนื้อหา

Divider_Line
AWS Global Accelerator
ปรับปรุงความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
AWS Transit Gateway
ปรับขนาดการเชื่อมต่อ VPC และบัญชีได้อย่างง่ายดาย

วิทยาการหุ่นยนต์

Divider_Line
AWS RoboMaker
พัฒนา ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันด้านวิทยาการหุ่นยนต์

ดาวเทียม

Divider_Line
AWS Ground Station
สถานีภาคพื้นที่มีการจัดการเต็มรูปแบบในฐานะบริการ

ความปลอดภัย การระบุตัวตน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Divider_Line
AWS Security Hub
ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบครบวงจร

พื้นที่จัดเก็บ

Divider_Line
Amazon FSx for Lustre
ระบบไฟล์แบบเน้นการประมวลผลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ
Amazon FSx for Windows File Server
ระบบไฟล์แบบเนทีฟของ Windows ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ
การจัดระดับความสำคัญแบบอัจฉริยะของ Amazon S3
บันทึกข้อมูลด้วยพื้นที่จัดเก็บแบบจัดระดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ