โพสต์บน: Dec 1, 2016

การลดราคา Amazon EC2 C4, M4 และอินสแตนซ์ T2 ทั่วทั้งภูมิภาค AWS ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2016 มีผลแล้ว

อินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย (มาตรฐานและแบบเปลี่ยนแปลงได้) และราคา Dedicated Host สำหรับ C4, M4 และอินสแตนซ์ T2 ลดราคาแล้วสูงสุด 25% ตามภูมิภาคและแพลตฟอร์ม (Linux, RHEL, SUSE, Windows)

การลดราคาวันนี้จะทำให้วัฒนธรรมของ AWS ในการลดค่าใช้จ่ายดำเนินต่อไป และส่งต่อความประหยัดให้กับลูกค้าของเรา หากต้องการดูราคา EC2 โปรดไปที่หน้าราคา Amazon EC2