อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ส่วนลดคุณค่อนข้างสูง (สูงสุด 75%) เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามต้องการ นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ Availability Zone จะมีการจัดเตรียมการสำรองพื้นที่ให้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าคุณสามารถเปิดใช้งานอินสแตนซ์ได้เมื่อคุณต้องการ  

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานให้ส่วนลดคุณค่อนข้างสูง (สูงสุด 75%) เมื่อเทียบกับราคาแบบตามต้องการ และสามารถซื้อได้ในแบบระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยน Availability Zone ขนาดของอินสแตนซ์และประเภทระบบเครือข่ายของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐาน

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

ซื้อ Convertible Reserved Instance หากต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ความสามารถในการใช้กลุ่มประเภทของอินสแตนซ์ ระบบปฏิบัติการ หรือการเช่าที่แตกต่างกันในช่วงระยะเวลาการเหมาจ่าย Convertible Reserved Instance ให้ส่วนลดคุณค่อนข้างสูง (สูงสุด 54%) เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์แบบตามต้องการ และสามารถซื้อได้ในแบบระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี

คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้จากทั้งหมด 3 วิธี เมื่อซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานหรือ Convertible Reserved Instance สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน คุณจะต้องชำระค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามระยะสัญญาทั้งหมดล่วงหน้าในครั้งเดียว ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลดสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามต้องการ สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าบางส่วน คุณจะต้องชำระล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย และจากนั้นคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินค่าอินสแตนซ์ในอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะสัญญาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับตัวเลือกไม่ต้องชำระล่วงหน้า คุณจะไม่ต้องชำระล่วงหน้าแต่อย่างใด และจะได้รับอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะสัญญา

หมายเหตุ: สำหรับอินสแตนซ์ T2 และ T3 แบบไม่จำกัด จะเรียกเก็บ CPU Credit ที่อัตราดังนี้

 • 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES และ
 • 0.096 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Windows และ Windows ที่ใช้ SQL Web

ราคา CPU Credit จะเท่ากันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T2 และ T3 ทั้งหมดสำหรับอินสแตนซ์แบบตามต้องการและอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและครอบคลุมภูมิภาค T2 และ T3 ทั้งหมด

โปรดดูเอกสาร T2 และ T3 แบบไม่จำกัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเรียกเก็บค่าบริการ CPU Credit

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอินสแตนซ์ EC2 ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

**ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณทุกๆ ชั่วโมงหรือวินาทีในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักกลบลบล้างของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

หมายเหตุ: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) จะมีเฉพาะอินสแตนซ์ที่มีการเหมาจ่ายและอินสแตนซ์ Spot ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และจะใช้เฉพาะเมื่ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหมดอายุและไม่มีการต่ออายุ 

หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2 ในภูมิภาค AWS คุณจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานในภูมิภาค AWS ในอนาคต ชั้นของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของรายการ (ราคารวมที่ไม่มีส่วนลด) สำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้งานอยู่ที่คุณมีต่อภูมิภาค AWS ด้านล่างนี้เป็นรายการชั้นของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมด:

ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐาน

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมด


ส่วนลดล่วงหน้า


ส่วนลดรายชั่วโมง

น้อยกว่า 500,000 USD

0%

0%

500,000 USD ถึง 4,000,000 USD

5%

5%

4,000,000 USD ถึง 10,000,000 USD

10%

10%

มากกว่า 10,000,000 USD

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ตัวอย่างเช่น ทันทีที่คุณได้รวมอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้งานอยู่ที่มีมูลค่ารายการรวมกันเกินกว่า 500,000 USD ในภูมิภาค AWS เดียว คุณจะได้รับส่วนลด 5% สำหรับค่าใช้บริการล่วงหน้าและค่าใช้บริการรายชั่วโมงสำหรับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานทั้งหมดในภูมิภาค AWS นั้นในอนาคต และส่วนลดเหล่านั้นจะยังคงใช้ได้กับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานใหม่ ตราบใดที่คุณยังคงมีสิทธิ์ได้รับชั้นส่วนลด สำหรับตัวอย่างเชิงลึก โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย EC2

โปรดทราบว่าการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับ Windows ที่ใช้ SQL Server จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณส่วนลดชั้นเมื่อซื้อในปริมาณมาก นอกจากนี้ เนื่องจากขนาดของค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานของ Microsoft ส่วนลดตามระดับเมื่อซื้อในปริมาณมากจะไม่สามารถใช้ได้กับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของ Windows ที่ใช้ SQL Server Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและ Convertible Reserved Instance จะไม่สามารถรับส่วนลดตามระดับเมื่อซื้อในปริมาณมากได้ แต่จะนับรวมมูลค่ารายการสำหรับการซื้อเหล่านี้ในสถานะส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย โปรดดูที่หัวข้อการทำความเข้าใจระดับของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

การซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามกําหนดเวลาที่เกิดซ้ำจะช่วยให้คุณสามารถชําระค่าความจุในการประมวลผลตามชั่วโมง และได้รับการเหมาจ่ายความจุล่วงหน้าได้ในช่วงเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

Amazon EC2 จะกำหนดราคาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของความจุอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามกำหนดเวลาและลักษณะเวลาของการกำหนดเวลาของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามกำหนดเวลาแล้ว ราคาที่คุณได้รับสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะเป็นราคาที่คุณจะจ่าย

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อบ่งชี้ถึงภูมิภาคและประเภทอินสแตนซ์ที่สามารถซื้อได้ และราคาโดยประมาณสำหรับแต่ละรายการ (ราคาจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเป็นครั้งคราว) ราคาในช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูงสะท้อนถึงส่วนลด 5% สำหรับค่าใช้จ่ายการใช้งานตามต้องการ ช่วงเวลาที่ไม่มีอุปสงค์สูงจะรวมส่วนลดเพิ่มอีก 5% เมื่อใช้บริการแบบตามต้องการ ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานระบบปฏิบัติการ (หากมีการใช้งาน) จะไม่ได้รับส่วนลด

ภูมิภาค
ช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูง (UTC)
ช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูง
ส่วนลด
ช่วงเวลาที่ไม่มีอุปสงค์สูง (UTC)
ช่วงเวลาที่ไม่มีอุปสงค์สูง
ส่วนลด

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ)

ตั้งแต่วันจันทร์ 0:00 น. ถึงวันเสาร์ 0:00 น.
ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการแบบตามต้องการ ตั้งแต่วันเสาร์ 0:00 น. ถึงวันจันทร์ 0:00 น. ส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการแบบตามต้องการ

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

ตั้งแต่วันจันทร์ 12:00 น. ถึงวันเสาร์ 12:00 น.
ตั้งแต่วันเสาร์ 12:00 น. ถึงวันจันทร์ 12:00 น.

สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์)

ตั้งแต่วันจันทร์ 9:00 น. ถึงวันเสาร์ 9:00 น.
ตั้งแต่วันเสาร์ 9:00 น. ถึงวันจันทร์ 9:00 น.
 • Linux


  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุระบุไว้  สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะมีการคิดภาษีการใช้งานของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Windows


  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุระบุไว้  สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะมีการคิดภาษีการใช้งานของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการดูความพร้อมใช้งานและราคาสำหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ AWS Management Console จากนั้นเลือกแท็บ "Amazon EC2"
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก "อินสแตนซ์ตามกำหนดเวลา"
 3. เลือก "ซื้ออินสแตนซ์ตามกำหนดเวลา" แล้วป้อนข้อกำหนดในกำหนดเวลาของคุณ