เราขอแนะนำ Savings Plans (มากกว่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย) Savings Plans มีราคาที่ถูกกว่า (โดยประหยัดได้สูงสุดถึง 72% เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ) เช่นเดียวกับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย นอกจากนี้ Savings Plans ยังมอบความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตามความต้องการของคุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ด้วย Compute Savings Plans จะมีการนำราคาที่ต่ำกว่ามาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนจากอินสแตนซ์ C4 เป็น C6g, เปลี่ยนเวิร์กโหลดจากสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) เป็นสหภาพยุโรป (ลอนดอน) หรือย้ายปริมาณงานจาก Amazon EC2 ไปยัง AWS Fargate หรือ AWS Lambda

ตัวเลือกการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมอบส่วนลดให้คุณเป็นจำนวนมาก (สูงสุด 72%) เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ นอกจากนี้ เมื่อมีการกำหนดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไปยัง Availability Zone แบบเฉพาะเจาะจง ก็จะมีการจัดเตรียมการสำรองความจุให้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะสามารถเรียกใช้อินสแตนซ์ได้เมื่อคุณต้องการ

ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานและ Convertible Reserved Instance

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานให้ส่วนลดคุณค่อนข้างสูง (สูงสุด 72%) เมื่อเทียบกับราคาแบบตามความต้องการ และสามารถซื้อได้ในแบบระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยน Availability Zone, ขนาดของอินสแตนซ์ และประเภทระบบเครือข่ายของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐาน

ซื้อ Convertible Reserved Instance หากต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ความสามารถในการใช้กลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ระบบปฏิบัติการ หรือการเช่าที่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายนั้น Convertible Reserved Instance มอบส่วนลดให้คุณเป็นจำนวนมาก (สูงสุด 66%) เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ และสามารถซื้อได้ในแบบระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี

ตัวเลือกการชำระเงินอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้จากทั้งหมด 3 วิธี เมื่อซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานหรือ Convertible Reserved Instance สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน คุณจะต้องชำระค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามระยะเวลาทั้งหมดล่วงหน้าในครั้งเดียว ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลดสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าบางส่วน คุณจะต้องชำระล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย และจากนั้นคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินค่าอินสแตนซ์ในอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับตัวเลือกไม่ต้องชำระล่วงหน้า คุณจะไม่ต้องชำระล่วงหน้าแต่อย่างใด และจะได้รับอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะสัญญา

หมายเหตุ: Red Hat กำลังอัปเดตรูปแบบราคาระบบคลาวด์สำหรับ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ราคาสำหรับ EC2 RHEL จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบราคาตาม vCPU ต่อชั่วโมง ดูข้อมูลเกี่ยวกับราคาใหม่ได้ใน RHEL บนหน้าราคาของ AWS

  • Standard Reserved Instance สำหรับ Amazon EC2
  • Convertible Reserved Instance สำหรับ Amazon EC2

หมายเหตุ: สำหรับอินสแตนซ์ T4g ในโหมดไม่จำกัด จะมีการเรียกเก็บค่า CPU Credit ในอัตรา 0.04 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES

สำหรับอินสแตนซ์ T2 และ T3 แบบไม่จำกัด จะมีการเรียกเก็บค่า CPU Credit ในอัตราดังนี้

  • 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES และ
  • 0.096 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Windows และ Windows ที่ใช้ SQL Web

ราคา CPU Credit จะเหมือนกันสำหรับอินสแตนซ์ทุกขนาด สำหรับอินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์สปอต และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และทั่วทุกภูมิภาค

โปรดดูรายละเอียดว่าเมื่อใดจึงจะเรียกเก็บ CPU Credit ได้ที่โหมดไร้ขีดจำกัดสำหรับอินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอินสแตนซ์ EC2 ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

**ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณทุกๆ ชั่วโมงหรือวินาทีในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

หมายเหตุ: เขตเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) จะมีเฉพาะอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและอินสแตนซ์ Spot ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการในเขตเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และจะใช้เฉพาะเมื่ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหมดอายุและไม่มีการต่ออายุ

ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานของ Amazon EC2

หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2 ในภูมิภาค AWS คุณจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานในภูมิภาค AWS ในอนาคต ชั้นของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของรายการ (ราคารวมที่ไม่มีส่วนลด) สำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้งานอยู่ที่คุณมีต่อภูมิภาค AWS ด้านล่างนี้เป็นรายการชั้นของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมด:

ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐาน

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมด

ส่วนลดล่วงหน้า

ส่วนลดรายชั่วโมง

น้อยกว่า 500,000 USD

0%

0%

500,000 USD ถึง 4,000,000 USD

5%

5%

4,000,000 USD ถึง 10,000,000 USD

10%

10%

มากกว่า 10,000,000 USD

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ตัวอย่างเช่น ทันทีที่คุณได้รวมอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้งานอยู่ที่มีมูลค่ารายการรวมกันเกินกว่า 500,000 USD ในภูมิภาค AWS เดียว คุณจะได้รับส่วนลด 5% สำหรับค่าใช้บริการล่วงหน้าและค่าใช้บริการรายชั่วโมงสำหรับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานทั้งหมดในภูมิภาค AWS นั้นในอนาคต และส่วนลดเหล่านั้นจะยังคงใช้ได้กับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานใหม่ ตราบใดที่คุณยังคงมีสิทธิ์ได้รับชั้นส่วนลด สำหรับตัวอย่างเชิงลึก โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของ EC2

โปรดทราบว่าการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับ Windows ที่ใช้ SQL Server จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณส่วนลดชั้นเมื่อซื้อในปริมาณมาก นอกจากนี้ เนื่องจากขนาดของค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานของ Microsoft ส่วนลดตามระดับเมื่อซื้อในปริมาณมากจะไม่สามารถใช้ได้กับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของ Windows ที่ใช้ SQL Server Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและ Convertible Reserved Instance จะไม่สามารถรับส่วนลดตามระดับเมื่อซื้อในปริมาณมากได้ แต่จะนับรวมมูลค่ารายการสำหรับการซื้อเหล่านี้ในสถานะส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย โปรดดูที่หัวข้อการทำความเข้าใจระดับของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามกำหนดเวลา

การซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามกําหนดเวลาที่เกิดซ้ำจะช่วยให้คุณสามารถชําระค่าความจุในการประมวลผลตามชั่วโมง และได้รับการเหมาจ่ายความจุล่วงหน้าได้ในช่วงเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

ดูราคา »

คุณสมบัติ RI แบบมาตรฐานและแบบแปลงได้

คุณสมบัติของ RI ทั้งหมดสรุปได้ดังนี้

ให้ส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับการเรียกใช้อินสแตนซ์ตามความต้องการ

  • ใช้กับการใช้งานใน Availability Zone ทั้งหมดในเขต AWS ได้ หรือให้การสำรองความจุเมื่อกำหนดให้กับ Availability Zone แห่งใดแห่งหนึ่ง
  • ให้บริการภายใต้ตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้า 3 แบบเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการชำระเงินเมื่อซื้อ
  • สามารถแชร์ระหว่างหลายบัญชีภายในกลุ่ม Consolidated Billing

Marketplace ของ RI

Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะทำให้ลูกค้า AWS รายอื่นสามารถลงทะเบียน RI แบบมาตรฐานสำหรับขายได้ RI แบบมาตรฐานจากบริษัทภายนอกไม่มีความแตกต่างจากอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานที่ซื้อโดยตรงจาก AWS เว้นแต่ว่ามักจะได้รับการลงรายการขายในราคาต่ำกว่าและในระยะเวลาที่สั้นกว่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานจาก AWS หรือจากบริษัทภายนอก โปรดไปที่หน้า “เริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2” เรียนรู้เพิ่มเติม »

วิธีซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

การซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่ใช่เรื่องยาก คุณสามารถใช้ AWS Management Console หรือเครื่องมือ API เพื่อทำการซื้อให้สมบูรณ์ เรียนรู้เพิ่มเติม »

วิธีการทำงานของการเรียกเก็บเงิน

ลูกค้าที่ใช้อินสแตนซ์ทั้งแบบเหมาจ่ายและตามต้องการจะถูกคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยอัตราอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่าย คุณจะชำระอัตราการใช้งานรายชั่วโมงที่ไม่แพงสำหรับทุกๆ ชั่วโมงที่อยู่ในระยะสัญญาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณ (ซึ่งหมายความว่าคุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงแม้ว่าจะมีชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานเลยก็ตาม) เมื่อปริมาณอินสแตนซ์ที่ใช้งานทั้งหมดมีชั่วโมงที่เกินจากจำนวนอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่คุณมี คุณจะถูกเรียกเก็บเงินที่อัตราแบบตามต้องการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณครอบครองอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามรายการซึ่งมีคุณลักษณะอินสแตนซ์และภูมิภาคเดียวกัน (หรือ Availability Zone เดียวกัน ถ้ามี) ระบบการเรียกเก็บเงินจะตรวจสอบแต่ละชั่วโมงเพื่อดูว่ารวมทั้งหมดแล้วมีอินสแตนซ์ที่คุณใช้งานจำนวนเท่าไรที่ตรงกับพารามิเตอร์ดังกล่าว หากมีไม่เกินสามรายการ คุณจะถูกเรียกเก็บที่อัตราอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับอินสแตนซ์ที่ตรงกันแต่ละรายการซึ่งทำงานในชั่วโมงดังกล่าว หากมีการใช้งานมากกว่าสามรายการ คุณจะถูกเรียกเก็บที่อัตราอินสแตนซ์แบบตามความต้องการสำหรับอินสแตนซ์ส่วนที่เกินมา