Amazon Web Services (AWS) มีโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้บริการเมื่อลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรและจ่ายเงินเฉพาะที่ลูกค้าใช้ไป วิธีหนึ่งที่ไม่ซับซ้อนในการลดค่าใช้จ่ายคือหยุดทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ แล้วเริ่มทรัพยากรดังกล่าวอีกครั้งเมื่อจำเป็นต้องใช้

ตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์ AWS เป็นโซลูชันที่ไม่ซับซ้อนจาก AWS โซลูชันดังกล่าวช่วยให้ลูกค้ากำหนดเวลาเริ่มและหยุด Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance และ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) instance เองได้ง่ายๆ เป็นโซลูชันที่ปรับใช้ได้ง่ายและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาหรือสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ลูกค้าที่ใช้โซลูชันนี้เรียกใช้อินสแตนซ์ในเวลาทำการปกติจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 70% เมื่อเทียบกับการเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน

หน้าเว็บนี้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้การดำเนินการกับทรัพยากรโดยอัตโนมัติ และภาพรวมของหน้าตาและฟังก์ชันการทำงานของตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์

instance-scheduler-savings

เมื่อเรียกใช้โครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ ให้ติดตามและจัดการทรัพยากรโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้ และอย่าลืมหยุดทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ การดำเนินการโดยอัตโนมัติมีความน่าเชื่อถือกว่าขั้นตอนที่ทำด้วยตนเอง โดยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดและระบุแนวโน้มในการจัดสรรทรัพยากรมากเกินไป โปรดคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เมื่อใช้โซลูชันการเริ่ม-หยุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้

  • วางแผนข้อยกเว้นและพิจารณาถึงกำหนดเวลาและกรณีการใช้ทรัพยากรต่างๆ การใช้วิธีเดียวแก้ปัญหาทั้งหมดเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล แม้ในแผนกเดียวกันก็ตาม เลือกเครื่องมือที่ยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้
  • ใช้ระบบการระบุทรัพยากร เช่น แท็กสำหรับอินสแตนซ์ วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการดำเนินการโดยอัตโนมัติจะได้รับการกำหนดเป้าหมายไปที่ทรัพยากรที่ถูกต้อง และช่วยให้กรอง แก้ไข และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้นตามหมวดหมู่ที่คุณกำหนด
  • มอบสิทธิ์แบบพิเศษน้อยสุดในการเข้าถึงทรัพยากรแก่บุคคลหรือระบบที่ดำเนินการกับทรัพยากรโดยอัตโนมัติ  

AWS มีโซลูชันที่ไม่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้คุณสร้างกำหนดเวลาเริ่มและหยุด Amazon EC2 instance และ Amazon RDS instance โดยอัตโนมัติได้ แผนภาพด้านล่างแสดงองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงานที่คุณสร้างขึ้นได้โดยใช้คู่มือการใช้ตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์และเทมเพลต AWS CloudFormation ที่ให้มา

instance-scheduler-architecture
  1. เหตุการณ์ Amazon CloudWatch จะทริกเกอร์ฟังก์ชัน AWS Lambda ซึ่งจะตรวจสอบสถานะปัจจุบันของอินสแตนซ์แต่ละรายการที่ได้รับการแท็กอย่างเหมาะสมโดยเทียบกับสถานะที่กำหนดเป็นเป้าหมายและระบุไว้ในกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องใน Amazon DynamoDB
  2. จากนั้น ฟังก์ชัน Lambda ก็จะเริ่มหรือหยุดอินสแตนซ์
  3. นอกจากนี้ ฟังก์ชัน Lambda ยังบันทึกชื่อกำหนดเวลา จำนวนอินสแตนซ์ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดเวลาดังกล่าว และจำนวนอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่ในฐานะตัววัดที่กำหนดเองและจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ก็ได้ใน Amazon CloudWatch  
ปรับใช้โซลูชัน
คู่มือการใช้งาน

สิ่งที่คุณจะบรรลุ

ปรับใช้ตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์ AWS โดยใช้ AWS CloudFormation เทมเพลต CloudFormation จะเปิดใช้และกำหนดค่าองค์ประกอบต่างๆ โดยอัตโนมัติซึ่งจำเป็นต่อการเริ่มและหยุด Amazon EC2 instance และ Amazon RDS instance ในภูมิภาค AWS ของบัญชีคุณโดยอัตโนมัติ

กำหนดเวลาเริ่มและหยุดหลายรายการโดยปรับใช้ตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์จำนวนมากหรือแก้ไขแท็กทรัพยากรแต่ละรายการ โซลูชันตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์ช่วยให้คุณจัดการกำหนดเวลาจำนวนมากได้ตามต้องการ

ตรวจสอบตัววัดตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์เพื่อให้ประเมินปริมาณและการใช้อินสแตนซ์ได้ดีขึ้น รวมถึงคำนวณการประหยัดค่าใช้จ่ายได้

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่ม

บัญชี AWS: คุณจะต้องมีบัญชี AWS ก่อนจึงจะเริ่มจัดสรรทรัพยากรได้ ลงชื่อสมัครใช้งาน AWS

ระดับทักษะ: โซลูชันนี้มีไว้สำหรับมืออาชีพด้านโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีและ DevOps ซึ่งมีประสบการณ์ในการกำหนดขั้นตอนต่างๆ ให้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติและการออกแบบสถาปัตยกรรมบน AWS Cloud

ถาม: ฉันจะกำหนดเวลาอินสแตนซ์ได้อย่างไร

อันดับแรก คุณจะต้องกำหนดเวลาในตาราง Amazon DynamoDB การกำหนดค่าของโซลูชัน จากนั้น ให้แท็ก Amazon EC2 instance และ Amazon RDS instance ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ชื่อกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง

ถาม: เวลาเริ่มและหยุดตามค่าเริ่มต้นที่ตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์ใช้คือเวลาใด

คุณจะต้องกำหนดเวลาโดยระบุเวลาเรียกใช้อินสแตนซ์ เวลาดังกล่าวประกอบด้วยเวลาเริ่มและเวลาหยุดอินสแตนซ์ หากคุณกำหนดเฉพาะเวลาเริ่ม คุณจะต้องหยุดอินสแตนซ์ด้วยตนเอง ในทำนองเดียวกัน หากคุณกำหนดเฉพาะเวลาหยุด คุณจะต้องเริ่มอินสแตนซ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกใช้อินสแตนซ์ในวันหรือเดือนที่ต้องการได้อีกด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน

ถาม: ฉันสามารถสร้างกำหนดเวลาเริ่ม-หยุดหลายรายการให้อินสแตนซ์รายการเดียวได้หรือไม่

ได้ กำหนดเวลาแต่ละรายการสามารถมีช่วงเวลามากกว่า 1 ช่วงได้ เมื่อใช้ช่วงเวลามากกว่า 1 ช่วงในกำหนดเวลา ตัวกำหนดเวลาอินสแตนซ์จะเริ่มอินสแตนซ์เมื่อมีกฎใดกฎหนึ่งเกี่ยวกับช่วงเวลาเป็นจริง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน

ถาม: ตัวกำหนดเวลาสามารถเริ่มและหยุดอินสแตนซ์ได้เมื่อใดบ้าง

โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชัน AWS Lambda จะตรวจสอบสถานะของอินสแตนซ์แต่ละรายการทุก 5 นาที ในกรณีนี้ โซลูชันจะเริ่มและหยุดอินสแตนซ์ทุก 5 นาที คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเริ่มต้นได้ แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจทำกำหนดเวลามีความละเอียดยิบย่อยน้อยลง ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน Lambda ที่กำหนดให้ทำงานทุก 15 นาทีจะเริ่มและหยุดอินสแตนซ์ทุก 15 นาทีเท่านั้น

ถาม: ฉันจะได้กำหนดเวลาเริ่มและหยุดในโซนเวลาท้องถิ่นของฉันหรือไม่

ในช่วงแรกที่กำหนดค่า คุณจะได้กำหนดโซนเวลาเริ่มต้นที่จะใช้กับอินสแตนซ์ทุกรายการที่คุณกำหนดเวลาด้วยโซลูชันนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดโซนเวลาให้กำหนดเวลาแต่ละรายการที่ใช้กับอินสแตนซ์ที่ใช้กำหนดเวลานี้เท่านั้นได้อีกด้วย

ต้องการทรัพยากรเพิ่มเพื่อเริ่มต้นใช้งาน AWS ใช่หรือไม่ โปรดไปที่ศูนย์ทรัพยากรสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเพื่อค้นหาบทแนะนำสอนการใช้งาน โปรเจกต์ และวิดีโอสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน AWS

โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณ