วิดีโอและการสาธิต

บทนำสู่ Amazon AppFlow (3:33)
บทนำสู่ AppFlow: คุณสมบัติและกรณีใช้งาน (27:23)
วิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก Google Analytics ไปยัง Amazon S3 โดยใช้ Amazon AppFlow (7:55)
วิธีแทรกเรกคอร์ดใหม่ใน Salesforce ด้วยข้อมูลใน Amazon S3 โดยใช้ Amazon AppFlow (7:20)
วิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก Slack ไปยัง Amazon S3 โดยใช้ Amazon AppFlow (9:06)
วิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก Zendesk Support ไปยัง Amazon S3 โดยใช้ Amazon AppFlow (9:47)
วิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก Slack ไปยัง Amazon S3 โดยใช้ Amazon AppFlow (7:06)
วิธีใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อมูล Salesforce โดยใช้ Amazon AppFlow (30:07)
วิธีเรียกใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกบน Slack Data โดยใช้ Amazon AppFlow ที่มี Amazon Comprehend (10:05)
ขอแนะนำ Marketo Connector ใน Amazon AppFlow (7:20)

6 ขั้นตอนในการใช้ AppFlow

1 - กำหนดค่าโฟลว์ของคุณ

ตั้งชื่อโฟลว์ของคุณและเลือกที่จะเพิ่มคำอธิบายที่เข้าใจง่ายเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 

b Step 2 - select source and destination
 คลิกเพื่อขยาย

2 - เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและปลายทางของคุณ

เลือกจากแหล่งข้อมูลและปลายทางของแอปพลิเคชันที่ผสานรวม และป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ

 

a Get started
 คลิกเพื่อขยาย

3 - เลือกทริกเกอร์โฟลว์ข้อมูลของคุณ

โฟลว์ตามความต้องการจะทำงานทันทีเพียงครั้งเดียว โฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้จะทำงาน ณ ช่วงเวลาที่ระบุ และโฟลว์ตามเหตุการณ์จะทำงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางธุรกิจ เช่น การสร้างโอกาสในการขายหรือการเปลี่ยนสถานะของตั๋วแจ้งปัญหา

c Step 3 - Select Flow Trigger
 คลิกเพื่อขยาย

4 - จับคู่ฟิลด์ต้นทางกับปลายทาง

กำหนดค่าการจับคู่ฟิลด์ภายใน AppFlow หรืออัปโหลดไฟล์ csv ที่มีการจับคู่ฟิลด์เป็นกลุ่มสำหรับชุดข้อมูลที่มีฟิลด์จำนวนมาก คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มการแปลงฟิลด์ข้อมูลได้ เช่น การมาสก์ข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนหรือการรวมชื่อและนามสกุลเข้าด้วยกัน

d Step 4 - Map Data fields
 คลิกเพื่อขยาย

5 - เพิ่มตัวกรองข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้อง

เพิ่มตัวกรองข้อมูล ซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้ เช่น การรวมเฉพาะฟิลด์ข้อมูลใหม่หรือฟิลด์ข้อมูลที่เลือกลงในโฟลว์ของคุณ และการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ตัวเลขประกอบด้วยตัวเลข

 

e Step 5 - Set filters and validations
 คลิกเพื่อขยาย

6 - เสร็จแล้ว

คลิก สร้างโฟลว์ และข้อมูลของคุณจะเริ่มเปลี่ยนค่าไปตามทริกเกอร์ที่คุณตั้งค่าไว้ คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโฟลว์ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยการย้อนกลับไปดูที่แดชบอร์ดของคุณ

 

f - finish
 คลิกเพื่อขยาย

บล็อก

วันที่
  • วันที่
1

ขณะนี้ ไม่มีบล็อกของ Amazon AppFlow โปรดไปที่ บล็อกของ AWS เพื่อดูเนื้อหาบล็อกทั้งหมด

มีอะไรใหม่

วันที่
  • วันที่
1
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์

เข้าไปที่หน้าราคาของ Amazon Appflow

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ

ทำความเข้าใจ Amazon AppFlow ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ในคู่มือนักพัฒนา

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon AppFlow ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้