ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการล่วงหน้าในการใช้ AppFlow และลูกค้าชำระเงินตามจำนวนโฟลว์ที่เรียกใช้และโวลุ่มข้อมูลที่ประมวลผลเท่านั้น

ตารางราคา

คุณชำระเงินสำหรับทุกการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ การเรียกใช้โฟลว์คือการเรียกไปยังแอปพลิเคชันแหล่งที่มาเพื่อโอนข้อมูลไปยังปลายทาง การเรียกใช้โฟลว์เพื่อตรวจสอบข้อมูลใหม่จะนับตามค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้โฟลว์ แม้จะไม่มีข้อมูลใหม่ในระบบแหล่งที่มาสำหรับโอน

ค่าธรรมเนียมการประมวลผลข้อมูล:

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:

คุณจะชำระค่าธรรมเนียมตามคำขอมาตรฐานและพื้นที่จัดเก็บสำหรับอ่านและเขียนจากบริการของ AWS เช่น Amazon S3 และคุณจะชำระค่าธรรมเนียมโดย AWS Key Management Service สำหรับการใช้งาน AppFlow ของ Customer Master Keys (CMKs) เพื่อเข้ารหัสโทเค็นการเข้าถึงของคุณและข้อมูลที่มีการเคลื่อนย้าย ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: หากคุณตั้งค่าโฟลว์ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ที่ประมวลผลระเบียน 10,000 รายการระหว่าง Salesforce กับ Amazon Redshift แบบรายวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยที่การโอนแต่ละครั้งจะมีการอัปเดตระเบียน 10 รายการและประมวลผลข้อมูล 10 KB จำนวนการเรียกใช้โฟลว์จะเป็นจำนวนการโอน = 1,000 ค่าธรรมเนียมการเรียกใช้โฟลว์สำหรับการดำเนินการนี้คือ 1,000 x 0.001 USD = 1 USD ต่อวัน โวลุ่มข้อมูลที่ประมวลผลต่อการเรียกใช้โฟลว์อยู่ที่ 10 KB ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูลจะอยู่ที่ (1,000) x (10 KB)/ (1 GB) 0.02 USD = 0.0002 USD ค่าใช้จ่ายรวมรายวันสำหรับโฟลว์นี้จะอยู่ที่ 1.0002 USD และค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ 30.01 USD

ตัวอย่างที่ 2: หากคุณตั้งค่าโฟลว์ในยุโรป (แฟรงก์เฟิร์ต) ที่ประมวลผลข้อมูล 10 GB จาก Amazon S3 ไปยัง Snowflake ที่โฮสต์ใน AWS สองครั้งต่อสัปดาห์ ค่าธรรมเนียมการเรียกใช้โฟลว์รายเดือนจะอยู่ที่ 0.001 USD x 8 = 0.008 USD ค่าธรรมเนียมจากการประมวลผลข้อมูลสำหรับทุกการเรียกใช้โฟลว์จะอยู่ที่ 10 GB / (1 GB) x 0.02 USD = 0.20 USD ค่าธรรมเนียมจากการประมวลผลข้อมูลรายเดือนจะอยู่ที่ 1.60 USD และค่าใช้จ่ายรวมคือ 1.61 USD

หมายเหตุ:
1. การเรียกใช้โฟลว์จากการกำหนดค่าโฟลว์ที่ผิดพลาดจะถือเป็นการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ ความล้มเหลวจะจำกัดอยู่ที่ความล้มเหลวของบริการในการดำเนินการโฟลว์ที่ถูกต้อง ทุกการเรียกใช้โฟลว์ที่จัดเตรียมเพื่อตรวจสอบข้อมูลใหม่จะนับตามค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้โฟลว์ของคุณ แม้จะไม่มีข้อมูลใหม่ในระบบแหล่งที่มาสำหรับโอนก็ตาม
2. จำนวนโฟลว์สูงสุดต่อบัญชี AWS ต่อเดือนมีการจำกัดแบบผ่อนปรนและสามารถเพิ่มได้ โปรดติดต่อ AWS Support

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon AppFlow

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Amzon AppFlow

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ

ทำความเข้าใจ Amazon AppFlow ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ในคู่มือนักพัฒนา

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon AppFlow ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้