Amazon AppFlow เสนอความได้เปรียบที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการสร้างตัวเชื่อมต่อในองค์กรหรือการใช้บริการผสานแอปพลิเคชันอื่นๆ ไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการใช้ AppFlow และลูกค้าจะต้องชำระเงินตามจำนวนโฟลว์ที่เรียกใช้และปริมาณข้อมูลที่ประมวลผล

ตารางราคา

คุณชำระเงินสำหรับทุกการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ การเรียกใช้โฟลว์คือการเรียกไปยังแอปพลิเคชันแหล่งที่มาเพื่อโอนข้อมูลไปยังปลายทาง การเรียกใช้โฟลว์เพื่อตรวจสอบข้อมูลใหม่จะนับตามค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้โฟลว์ แม้จะไม่มีข้อมูลใหม่ในระบบแหล่งที่มาสำหรับโอน

ตัวเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบางตัว (เช่น SAP) อนุญาตให้มีตัวเลือกในการเร่งการโอนโดยการใช้กระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพิ่มเติมกับการเรียกใช้โฟลว์ แต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพิ่มเติมต่อการดำเนินการโฟลว์จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นโฟลว์เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการประมวลผลข้อมูล:

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:

คุณจะชำระค่าธรรมเนียมตามคำขอมาตรฐานและพื้นที่จัดเก็บสำหรับอ่านและเขียนจากบริการของ AWS เช่น Amazon S3 และคุณจะชำระค่าธรรมเนียมโดย AWS Key Management Service สำหรับการใช้งาน AppFlow ของ Customer Master Keys (CMKs) เพื่อเข้ารหัสโทเค็นการเข้าถึงของคุณและข้อมูลที่มีการเคลื่อนย้าย ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: หากคุณตั้งค่าโฟลว์ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ที่ประมวลผลระเบียน 10,000 รายการระหว่าง Salesforce กับ Amazon Redshift แบบรายวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยที่การโอนแต่ละครั้งจะมีการอัปเดตระเบียน 10 รายการและประมวลผลข้อมูล 10 KB จำนวนการเรียกใช้โฟลว์จะเป็นจำนวนการโอน = 1,000 ค่าธรรมเนียมการเรียกใช้โฟลว์สำหรับการดำเนินการนี้คือ 1,000 x 0.001 USD = 1 USD ต่อวัน โวลุ่มข้อมูลที่ประมวลผลต่อการเรียกใช้โฟลว์อยู่ที่ 10 KB ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูลจะอยู่ที่ (1,000) x (10 KB)/ (1 GB) 0.02 USD = 0.0002 USD ค่าใช้จ่ายรวมรายวันสำหรับโฟลว์นี้จะอยู่ที่ 1.0002 USD และค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ 30.01 USD

ตัวอย่างที่ 2: หากคุณตั้งค่าโฟลว์ในยุโรป (แฟรงก์เฟิร์ต) ที่ประมวลผลข้อมูล 10 GB จาก Amazon S3 ไปยัง Snowflake ที่โฮสต์ใน AWS สองครั้งต่อสัปดาห์ ค่าธรรมเนียมการเรียกใช้โฟลว์รายเดือนจะอยู่ที่ 0.001 USD x 8 = 0.008 USD ค่าธรรมเนียมจากการประมวลผลข้อมูลสำหรับทุกการเรียกใช้โฟลว์จะอยู่ที่ 10 GB / (1 GB) x 0.02 USD = 0.20 USD ค่าธรรมเนียมจากการประมวลผลข้อมูลรายเดือนจะอยู่ที่ 1.60 USD และค่าใช้จ่ายรวมคือ 1.61 USD หมายเหตุ:

ตัวอย่างที่ 3: หากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูล 10 GB จาก SAP ค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนคือ 1 x 0.001 USD (ต้นทุนโฟลว์) และ 10 GB x 0.02 USD (ต้นทุนการประมวลผลข้อมูล) ส่งผลให้มีต้นทุนรวม 0.201 USD อย่างไรก็ตาม เพื่อลดเวลาการโอน คุณต้องใช้กระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 9 กระบวนการกับโฟลว์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนนี้จะเท่ากับ (1+9) x 0.001 USD (ต้นทุนโฟลว์) และ 10 GB x 0.02 USD (ต้นทุนการประมวลผลข้อมูล) ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนรวม 0.210 USD

1. การเรียกใช้โฟลว์จากการกำหนดค่าโฟลว์ที่ผิดพลาดจะถือเป็นการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ ความล้มเหลวจะจำกัดอยู่ที่ความล้มเหลวของบริการในการดำเนินการโฟลว์ที่ถูกต้อง ทุกการเรียกใช้โฟลว์ที่จัดเตรียมเพื่อตรวจสอบข้อมูลใหม่จะนับตามค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้โฟลว์ของคุณ แม้จะไม่มีข้อมูลใหม่ในระบบแหล่งที่มาสำหรับโอนก็ตาม
2. จำนวนโฟลว์สูงสุดต่อบัญชี AWS ต่อเดือนมีการจำกัดแบบผ่อนปรนและสามารถเพิ่มได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ AWS

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon AppFlow

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Amzon AppFlow

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ

ทำความเข้าใจ Amazon AppFlow ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ในคู่มือนักพัฒนา

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon AppFlow ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้