นี่คือวิธีการที่เราจ้างงานที่ AWS

แบนเนอร์ภาพต่อกันที่มีพนักงาน AWS ที่หลากหลายในที่ทำงาน

เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการสร้างความประทับใจที่ดี

วันทำงานของเราที่ AWS นั้นไม่เหมือนที่ไหน และกระบวนการจ้างงานของเราก็เช่นกัน นี่คือวิธีการของเราในการค้นหาบุคคลที่จะเติบโตก้าวหน้าในองค์กรของเรา และยกระดับมาตรฐานให้แก่พนักงาน กระบวนการของเราประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ได้แก่ การสมัครงานทางออนไลน์ การประเมิน การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์แบบพบปะตัวจริง

ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งทำงานโดยใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โต๊ะคนเดียว

การสมัครงานทางออนไลน์

เริ่มจากการค้นหางานที่ใช่สำหรับคุณ ไปที่หน้า AWS Careers เพื่อค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้ง หมวดหมู่งาน หรือคำสำคัญ เมื่อพบบทบาทที่คุณสนใจ ให้คลิก "Apply Now" (สมัครเลย) ที่ด้านบนของหน้าเว็บ ระบบจะขอให้คุณสร้างโปรไฟล์ใหม่ หรือเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ที่คุณมีอยู่หากคุณได้สมัครงานไปแล้ว คำแนะนำออนไลน์จะช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการสมัครงาน

ภาพต่อกันที่มีพนักงาน AWS กำลังใช้แล็ปท็อปทำงานและเขียนบนไวท์บอร์ด

การประเมิน

การประเมินออนไลน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดคุณลักษณะสำคัญที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในบทบาทต่างๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราประเมินผู้สมัครได้อย่างสอดคล้องและเท่าเทียมกัน เนื่องจากทุกคนจะได้รับประสบการณ์แบบเดียวกัน รวมถึงข้อมูลแบบเดียวกันในการประเมินให้เสร็จสมบูรณ์

ระบบอาจขอให้คุณทำการประเมินในระหว่างกระบวนการสมัครงาน หรือเราอาจส่งการประเมินไปให้หลังจากที่คุณสมัครงานแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่สมัคร จำนวนของการประเมินจะขึ้นอยู่กับบทบาทที่คุณสมัคร และในบางกรณี การประเมินเหล่านี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยการประเมินทั่วไปจะมีสองประเภท ได้แก่ การประเมินรูปแบบการทำงาน และการจำลองตัวอย่างการทำงาน

  • การประเมินรูปแบบการทำงาน
    คำถามเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมเฉพาะตัวและ Leadership Principles หรือหลักการเป็นผู้นำของ Amazon ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้คุณเลือกข้อความที่แสดงถึงรูปแบบการทำงานของคุณ เช่น "ฉันชอบให้สิ่งต่างๆ มีการกำหนดโครงสร้างอย่างชัดเจน” หรือ “ฉันตั้งตารอโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ" โดยทั่วไปแล้ว การประเมินเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที

  • การจำลองตัวอย่างการทำงาน
    ระบบจะขอให้คุณทำงานเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่คุณกำลังสมัคร ซึ่งอาจรวมถึงการตัดสินใจโดยอิงตาม Leadership Principles ของเรา การทำกิจกรรมที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จที่ AWS และการแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการแก้ปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคุณ สำหรับบางบทบาท ระบบอาจขอให้คุณตีความข้อมูลจากแผนภูมิ ตอบคำถามของลูกค้า เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมจากหลายแหล่งที่มา โดยทั่วไปแล้ว การทำงานเสมือนจริงเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 20-60 นาที
พนักงานคนหนึ่งใช้แล็ปท็อปทำงานขณะคุยโทรศัพท์อยู่

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

การสนทนาเหล่านี้จะครอบคลุมถึงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์หรือความท้าทายในอดีตที่คุณเคยประสบ และวิธีที่คุณรับมือกับสิ่งเหล่านั้น คุณควรให้ความสนใจกับคำถามที่เราถาม โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำตอบของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจน และเนื่องจาก AWS เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คุณจึงควรระบุตัวชี้วัดหรือข้อมูลตามความเหมาะสม และขอให้อ้างอิงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทุกครั้งที่สามารถทำได้

ตลอดการสัมภาษณ์ เราจะหลีกเลี่ยงคำถามประเภทปัญหาเชาวน์ เพราะเราพบว่าคำถามเหล่านี้ไม่มีความน่าเชื่อถือในการพยากรณ์ความสำเร็จที่ AWS ของผู้สมัคร แต่เราจะมุ่งเน้นไปที่คำถามเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์และรูปแบบการทำงานของคุณแทน  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ STAR

เราจะพยายามติดต่อคุณกลับภายในสองวันทำการหลังจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ภาพต่อกันที่มีรูปภาพของพนักงาน AWS จากสำนักงานต่างๆ

การสัมภาษณ์แบบพบปะตัวจริง

เนื่องจากการระบาดใหญ่ที่ส่งผลให้ต้องมีข้อควรระวังต่างๆ มากมาย ขณะนี้การสัมภาษณ์แบบพบปะตัวจริงจึงดำเนินการในรูปแบบเสมือนจริง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสัมภาษณ์แบบเสมือนจริงของเรา

ลูปการสัมภาษณ์ของเราประกอบด้วยชุดการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงานในอนาคต และฝ่ายที่เป็นกลางที่เรียกว่า Bar Raiser Bar Raiser จะมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ระยะยาวมากกว่าความจำเป็นด้านการว่าจ้างในปัจจุบัน และทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีอคติ เพื่อรับรองว่าผู้สมัครทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ที่เปิดกว้าง เที่ยงตรง และเป็นธรรม การผสมผสานระหว่างผู้สัมภาษณ์ที่หลากหลายเช่นนี้ช่วยให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของคุณและความสอดคล้องต้องกันกับวัฒนธรรมบริษัทของเรา

ก่อนการสัมภาษณ์ ขอให้คุณพิจารณาความสำเร็จและความล้มเหลวของคุณเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Leadership Principles ของเรา และวางแผนว่าคุณจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรโดยใช้วิธีการแบบ STAR ยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเน้นให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณ และแสดงให้เห็นว่าระหว่างทางคุณได้ลองเสี่ยง ประสบความสำเร็จ ล้มเหลว และเติบโตอย่างไรบ้าง โปรดอย่าลืมว่าความล้มเหลวคือส่วนสำคัญของนวัตกรรม เพราะโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเราบางโปรแกรมก็มีรากฐานมาจากโครงการที่ล้มเหลวนั่นเอง สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากความพยายามเหล่านั้น  

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคล็ดลับสำหรับการสัมภาษณ์แบบพบปะตัวจริงของ Amazon  

ภาพใบหน้าของผู้สรรหา AWS

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้สรรหาพนักงานใหม่ของ Amazon

เราได้สอบถามมุมมองของบุคคลวงในจากผู้สรรหาพนักงานใหม่ของเราเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่ AWS เคล็ดลับ 11 ข้อนี้จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และโดดเด่นขึ้นมาจากผู้สมัครคนอื่นๆ

เข้าร่วมเครือข่ายพนักงานของ AWS

หลังจากที่คุณทราบกระบวนการแล้ว โปรดเข้าร่วมเครือข่ายพนักงานของเรา และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีบทบาทที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

 

ฉันสามารถสมัครงานในหลายตำแหน่งได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสมัครงานในบทบาทต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจและชุดทักษะของคุณได้ แต่คุณจะสามารถบันทึกเรซูเม่ในโปรไฟล์ของคุณได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น คุณจะได้รับการประเมินตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละบทบาทที่คุณสมัคร และแต่ละบทบาทก็จะมีกระบวนการสมัครงานและการสัมภาษณ์เป็นของตนเอง

ฉันจะดูสถานะของใบสมัครได้ที่ใด ฉันจะได้รับการติดต่อกลับจาก Amazon เมื่อใด
คุณสามารถดูสถานะใบสมัครของคุณได้ในพอร์ทัลผู้สมัคร

  • หากคุณสมัครงานในบทบาทด้านเทคนิคในอเมริกาเหนือ ยกเว้นบทบาทเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์วิศวกรรมด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบที่นี่
  • สำหรับบทบาทอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงฮาร์ดแวร์วิศวกรรมด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบที่นี่

เราจะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีการส่งเข้ามาเป็นระยะ และจะติดต่อคุณหากเราสนใจที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของกระบวนการ

ฉันจะดูข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันได้ที่ใด
คุณสามารถดูกฎหมายและคำแนะนำในโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันได้บนเว็บไซต์ของ EEOC

ฉันจำเป็นต้องทราบข้อมูลใดบ้างหากขณะนี้ฉันเป็นพนักงานของภาครัฐ
กฎหมายและข้อบังคับบางอย่างจำกัดการสนทนาเกี่ยวกับการจ้างงานระหว่างพนักงานของภาครัฐกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมของนายจ้างเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ การดำเนินการต่อเพื่อเข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับการจ้างงานใดๆ กับ Amazon หรือบริษัทในเครือใดๆ แสดงว่าคุณได้ยืนยันกับนายจ้างของคุณ หรือผ่านการสอบถามอื่นๆ ตามสมควรแล้วว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการสนทนาดังกล่าวภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

ฉันจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสสำหรับนักศึกษาได้จากที่ใด
โปรดไปที่โปรแกรมของ AWS สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสสำหรับนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตจบใหม่

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทรัพยากรเพิ่มเติมใดๆ ที่จะช่วยให้ฉันเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ที่ AWS หรือไม่
มี คุณสามารถอ้างอิงจากคู่มือทรัพยากรสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแบบเจาะลึกยิ่งขึ้น