AWS Certified Machine Learning - Specialty

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองนี้และทรัพยากรของ AWS ที่สามารถช่วยคุณเตรียมพร้อมได้

ป้ายกำกับ AWS Certified Machine Learning - Specialty

ข้อมูลประจำตัวนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถระบุและพัฒนาผู้มีความสามารถที่มีทักษะสำคัญในการนำความคิดริเริ่มของระบบคลาวด์ไปใช้ การได้รับ AWS Certified Machine Learning - Specialty นี้เป็นการตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการสร้าง ฝึกฝน ปรับแต่ง และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) บน AWS

ใครคือผู้ที่ควรเข้ารับการสอบนี้

AWS Certified Machine Learning - Specialty มีไว้สำหรับบุคคลที่มีบทบาทด้านการพัฒนาหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล และมีประสบการณ์มากกว่าหนึ่งปีในการพัฒนา ออกแบบสถาปัตยกรรม หรือใช้งานเวิร์กโหลดแมชชีนเลิร์นนิ่ง/ดีปเลิร์นนิงใน AWS Cloud ก่อนดำเนินการสอบครั้งนี้ เราขอแนะนำให้คุณมีสิ่งต่อไปนี้

  • ประสบการณ์ตรงในการพัฒนา ออกแบบสถาปัตยกรรม และใช้งานเวิร์กโหลด ML หรือดีปเลิร์นนิงอย่างน้อย 2 ปีใน AWS Cloud
  • ความสามารถในการแสดงญาณทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังอัลกอริธึม ML พื้นฐาน
  • มีประสบการณ์ในการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์พื้นฐานให้เหมาะสม
  • มีประสบการณ์กับเฟรมเวิร์ก ML และดีปเลิร์นนิง
  • ความสามารถในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกแบบจำลอง การนำไปใช้จริง และการปฏิบัติงาน

ต้องทำอย่างไรจึงจะได้ใบรับรองนี้

เพื่อให้ได้รับการรับรองนี้ คุณจะต้องสอบและผ่านการสอบ AWS Certified Machine Learning - Specialty exam (MLS-C01) ข้อสอบประกอบด้วยรูปแบบคำถาม 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบหลายตัวเลือกและหลายคำตอบ คู่มือการสอบจะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เค้าโครงเนื้อหาการสอบโดยละเอียดและคะแนนที่ผ่านเกณฑ์

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ »

ภาพรวมการสอบ

ระดับ: Specialty
ระยะเวลา: มีเวลาในการสอบ 180 นาที
ค่าใช้จ่าย: 300 USD ไปที่การกำหนดราคาการสอบเพื่อดูข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รูปแบบ: คำถาม 65 ข้อ โดยมีทั้งแบบหลายตัวเลือกและแบบหลายคำตอบ
วิธีสอบ:ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์ Pearson VUE

ภาษาที่ให้บริการ

การสอบนี้ให้บริการในภาษาต่อไปนี้ ได้แก่ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ

เตรียมตัวสอบ

คุณตั้งเป้าหมายแล้ว ขณะนี้ได้เวลาเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อขับเคลื่อนอาชีพของคุณให้ก้าวหน้าแล้ว ดูทรัพยากรเหล่านี้จาก AWS Training and Certification ที่เกี่ยวข้องกับ AWS Certified Machine Learning – Specialty คุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมใด ๆ ก่อนดำเนินการสอบ ทรัพยากรที่แนะนำเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ AWS

ทรัพยากรเพิ่มเติม ได้แก่ AWS Builder Labs และการเรียนรู้ตามเกมเพื่อเสริมการเตรียมตัวของคุณ สามารถใช้ได้เมื่อทำการสมัครใช้งาน AWS Skill Builder

เลือกประเภททรัพยากรจากส่วนด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ซื้อคูปองการสอบสำหรับกลุ่ม

คุณสามารถสนับสนุนทีมให้เข้าสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS Certified โดยให้ทุนสนับสนุนในการสอบ AWS Certification ด้วยคูปองการสอบ ส่งสัญญาณถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะ จัดการงบประมาณการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้คูปอง

หากมีคำถามเกี่ยวกับ AWS Certification