AWS Certified: SAP on AWS - Specialty

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองนี้และทรัพยากรของ AWS ที่สามารถช่วยคุณเตรียมพร้อมได้

ป้ายกำกับ AWS Certified: SAP on AWS Specialty

การรับรองนี้วัดความชำนาญในการออกแบบ นำไปใช้ โยกย้าย และดำเนินการกับเวิร์กโหลด SAP บน AWS องค์กรจึงสามารถระบุและพัฒนาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมด้วยความรู้และทักษะที่สำคัญในการปรับเวิร์กโหลด SAP บน AWS ให้เหมาะสม

ใครคือผู้ที่ควรเข้ารับการสอบนี้

AWS Certified: SAP on AWS - Specialty เหมาะสำหรับบุคคลในบทบาทต่างๆ ที่ต้องมีประสบการณ์กับทั้งด้าน SAP และ AWS ก่อนดำเนินการสอบนี้ เราขอแนะนำให้คุณมีสิ่งต่อไปนี้

  • ประสบการณ์ด้าน SAP ห้าปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ SAP on AWS หนึ่งปีขึ้นไป
  • ความสามารถในการออกแบบโซลูชัน SAP ที่ทำงานใน AWS Cloud โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่กำหนดไว้ใน AWS Well-Architected Framework และข้อกำหนดด้านการรับรองและการสนับสนุนของ SAP

ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อให้ได้ใบรับรองนี้

เพื่อให้ได้รับการรับรองนี้ คุณจะต้องสอบและผ่านการสอบ AWS Certified: SAP on AWS - Specialty (PAS-C01) ข้อสอบประกอบด้วยรูปแบบคำถาม 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบหลายตัวเลือกและหลายคำตอบ คู่มือการสอบจะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เค้าโครงเนื้อหาการสอบโดยละเอียดและคะแนนที่ผ่านเกณฑ์

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ »

อ่านคำถามตัวอย่างที่แสดงรูปแบบของคำถามที่ใช้ในการสอบนี้และให้เหตุผลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง »

ภาพรวมการสอบ

ระดับ: Specialty
ระยะเวลา: มีเวลาในการสอบ 170 นาที
ค่าใช้จ่าย: 300 USD
ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ราคาการสอบ 

รูปแบบ: คำถาม 65 ข้อ โดยมีทั้งแบบหลายตัวเลือกและแบบหลายคำตอบ
วิธีสอบ:ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์ Pearson VUE

ภาษาที่ให้บริการ

การสอบนี้ให้บริการในภาษาต่อไปนี้ ได้แก่ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ

ลูกค้ามากมายของผมที่ใช้งาน SAP บน AWS ต้องประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ชุดเทคโนโลยี ต้นทุน การวางแผน และการประเมิน การรับรอง AWS Certified: SAP บน AWS – Specialty จะช่วยประเมินความเข้าใจของผมเกี่ยวกับ SAP และ AWS ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม การโยกย้าย และการจัดการเวิร์กโหลด SAP บน AWS การรับรองดังกล่าวช่วยให้ผมสามารถมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าได้ ผมขอแนะนำการรับรองนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของลูกค้าแบบองค์รวมและการประเมินความเชี่ยวชาญด้าน SAP บน AWS ของตน”

Sourabh Chordiya
สถาปนิกด้านโซลูชันของ Wipro Limited

เตรียมตัวสอบ

คุณตั้งเป้าหมายแล้ว ตอนนี้ได้เวลาเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อขับเคลื่อนอาชีพของคุณให้ก้าวหน้า ดูทรัพยากรเหล่านี้ได้จากการฝึกอบรมและการรับรองจาก AWS ที่เกี่ยวข้องกับ AWS Certified: SAP บน AWS - Specialty คุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะใด ๆ ก่อนดำเนินการสอบ ทรัพยากรที่แนะนำเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ AWS

ทรัพยากรเพิ่มเติม ได้แก่ AWS Builder Labs และการเรียนรู้ตามเกมเพื่อเสริมการเตรียมตัวของคุณ สามารถใช้ได้เมื่อทำการสมัครใช้งาน AWS Skill Builder

เลือกประเภททรัพยากรจากส่วนด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ซื้อคูปองการสอบสำหรับกลุ่ม

คุณสามารถสนับสนุนทีมให้เข้าสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS Certified โดยให้ทุนสนับสนุนในการสอบ AWS Certification ด้วยคูปองการสอบ ส่งสัญญาณถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะ จัดการงบประมาณการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้คูปอง

หากมีคำถามเกี่ยวกับ AWS Certification