AWS Certified Security - Specialty

วัดทักษะทางเทคนิคและความชำนาญด้วยการรับรองที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรม และพัฒนาอาชีพของคุณ

AWS Certified Solutions Architect - Specialty เหมาะสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์จริงในการรักษาความปลอดภัยปริมาณงานของ AWS อย่างน้อยสองปีขึ้นไป

ความสามารถที่วัดได้โดยการรับรอง

  • ความเข้าใจในการจัดประเภทข้อมูลที่มีความพิเศษและกลไกการป้องกันข้อมูลของ AWS
  • ความเข้าใจในวิธีการเข้ารหัสข้อมูลและกลไกของ AWS เพื่อนำไปใช้งาน
  • ความเข้าใจในโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและกลไกของ AWS เพื่อนำไปใช้งาน
  • ความรู้ด้านการทำงานเกี่ยวกับบริการด้านความปลอดภัยของ AWS และคุณสมบัติของบริการเพื่อมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
  • ความสามารถที่ได้รับจากประสบการณ์การใช้งานด้านการผลิตอย่างน้อยสองปี โดยใช้บริการและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ AWS
  • ความสามารถในการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยคำนึงถึงต้นทุน ความปลอดภัย และความซับซ้อนในการปรับใช้งานเมื่อได้รับชุดข้อกำหนดด้านการใช้งาน
  • ความเข้าใจในการดำเนินการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง
  • ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อยสองปีในการรักษาความปลอดภัยของงานของ AWS
  • การควบคุมความปลอดภัยสำหรับปริมาณงานบน AWS
  • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทาง IT อย่างน้อยห้าปีโดยเป็นการออกแบบและการใช้โซลูชันด้านความปลอดภัย

เตรียมตัวสอบ

ไม่มีการเตรียมตัวใดดีไปกว่าประสบการณ์ตรง เรามีหลักสูตร AWS Training ที่เกี่ยวข้องหลายหลักสูตร และมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยคุณเสริมสร้างความรู้และทักษะเพิ่มเติมสำหรับการสอบ โปรดตรวจสอบคู่มือการสอบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้วัดผลในการสอบรับรอง

AWS Certified Security - ระดับ Specialty (0:39)

รายละเอียดการสอบ

mini-icon_exam_2

รูปแบบ
คำถาม 65 ข้อ: ทั้งแบบหลายตัวเลือกหรือหลายคำตอบ

mini-icon_level

ประเภท
ผู้ชำนาญพิเศษ

mini-icon_modality

วิธีที่ใช้ในการสอบ
ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์

mini-icon_time

เวลา
มีเวลาในการสอบ 170 นาที

mini-icon_price

ค่าใช้จ่าย
300 USD (แบบฝึกหัดเตรียมสอบ: 40 USD)

mini-icon_language

ภาษา
มีทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ