กำหนดเวลาการสอบ

การสอบ AWS Certified Solutions Architect – Professional ตรวจสอบทักษะทางเทคนิคขั้นสูงและประสบการณ์ในการออกแบบแอปพลิเคชันและระบบที่กระจายในแพลตฟอร์ม AWS แนวคิดตัวอย่างที่คุณควรเข้าใจสำหรับการสอบนี้ประกอบด้วย

 • การออกแบบและปรับใช้แอปพลิเคชันที่สามารถปรับขนาดได้แบบไดนามิก มีความพร้อมใช้งานในระดับสูง ทนต่อข้อผิดพลาด และเชื่อถือได้ใน AWS
 • การเลือกบริการของ AWS ที่เหมาะสมในการออกแบบและปรับใช้แอปพลิเคชันตามความต้องการที่กำหนด
 • การโอนย้ายแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและมีหลายระดับบน AWS
 • การออกแบบและปรับใช้การดำเนินงานที่ปรับขนาดได้ทั่วทั้งองค์กรใน AWS
 • การใช้กลยุทธ์การควบคุมต้นทุน

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • การรับรอง AWS Certified Solutions Architect – Associate ที่แนะนำ
 • ประสบการณ์การทำงานสองปีหรือมากกว่าในการออกแบบและปรับใช้สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์บน AWS
 • ความสามารถในการประเมินความต้องการของแอปพลิเคชันระบบคลาวด์และสร้างคำแนะนำทางสถาปัตยกรรมสำหรับการใช้งาน การปรับใช้ และการจัดเตรียมแอปพลิเคชันบน AWS
 • ความสามารถในการให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมในหลายแอปพลิเคชัน โพรเจกต์ หรือองค์กร
 • คำถามแบบเลือกตอบและตอบได้หลายข้อ
 • มีเวลา 170 นาทีในการสอบ
 • การสอบเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนการสอบเชิงปฏิบัติคือ 40 USD
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนการสอบคือ 300 USD
ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ
ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง

คู่มือทรัพยากรสำหรับการเตรียมตัวสอบ

ค้นหาทรัพยากรและข้อแนะนำเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมสำหรับการรับรองของ AWS

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง