AWS Certified SysOps Administrator - ระดับ Associate

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองนี้และทรัพยากรของ AWS ที่สามารถช่วยคุณเตรียมพร้อมได้

ป้ายกำกับ AWS Certified SysOps Administrator ระดับ Associate

ใบรับรองนี้จะช่วยให้องค์กรหาตัวและพัฒนาผู้มีความสามารถด้วยทักษะที่สำคัญต่อ
การนำโครงการริเริ่มระบบคลาวด์ไปใช้ การได้รับ Earning AWS Certified SysOps Administrator – ระดับ Associate
แสดงประสบการณ์ในการปรับใช้ จัดการ และปฏิบัติงานกับปริมาณงานบน AWS

ใครคือผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมหลักสูตร

AWS Certified SysOps Administrator – ระดับ Associate มีไว้ให้ผู้ดูแลระบบในบทบาทการดำเนินงานระบบคลาวด์ตรวจสอบความถูกต้องของทักษะทางเทคนิค ก่อนดำเนินการสอบนี้ เราขอแนะนำให้คุณมีสิ่งต่อไปนี้

  • ประสบการณ์ใช้งานเทคโนโลยีของ AWS จริงอย่างน้อย 1 ปี
  • ประสบการณ์ในการปรับใช้ จัดการ และปฏิบัติงานกับปริมาณงานบน AWS รวมถึงการปรับใช้การควบคุมการรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ความคุ้นเคยกับการใช้ทั้ง AWS Management Console และ AWS Command Line Interface (CLI)
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับ AWS Well-Architected Framework รวมถึงบริการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของ AWS

ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อให้ได้ใบรับรองนี้

เพื่อให้ได้ใบรับรองนี้ คุณจะต้องสอบและผ่านการสอบ AWS Certified SysOps Administrator - ระดับ Associate ข้อสอบประกอบด้วยรูปแบบคำถาม 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบหลายตัวเลือก แบบหลายคำตอบ และแล็บการสอบ แล็บการสอบช่วยให้คุณสามารถแสดงทักษะของคุณได้โดยการสร้างโซลูชันด้วย AWS Management Console และ AWS Command Line Interface (CLI) คู่มือการสอบจะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เค้าโครงเนื้อหาการสอบโดยละเอียดและคะแนนที่ผ่านเกณฑ์

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ »

quotes-white

การสอบ AWS Certified SysOps Administrator – ระดับ Associate จะตรวจสอบว่าผู้สมัครมีประสบการณ์และทักษะในการมีส่วนช่วยและ "เริ่มดำเนินการ" ภายในทีมที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมของ AWS Cloud ผู้สมัครที่รับใบรับรองได้สำเร็จควรจะสามารถเข้าร่วมภายในองค์กรที่มีบริการของ AWS ได้อย่างรวดเร็วและดำเนินงานที่คาดหวังจากผู้ที่มีประสบการณ์ 1-2 ปีในการสนับสนุนปริมาณงานด้านการประมวลผลที่หลากหลาย”

Justin Raines
สถาปนิกอาวุโสด้านองค์กรของ CTAC

ภาพรวมการสอบ

ระดับ: Associate
ระยะเวลา: มีเวลาในการสอบ 180 นาที
ค่าใช้จ่าย: 150 USD
ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ราคาการสอบ

รูปแบบ: โอกาสในการทำคะแนน 65 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นแบบหลายตัวเลือก แบบหลายคำตอบ หรือแล็บการสอบ
วิธีที่ใช้ในการสอบ: ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์ Pearson VUE

ภาษาที่ให้บริการ

การสอบนี้ให้บริการในภาษาต่อไปนี้ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ

รับคำถามตัวอย่าง

อ่านคำถามตัวอย่างที่แสดงรูปแบบของคำถามที่ใช้ในการสอบนี้และให้เหตุผลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

เตรียมตัวสอบ

คุณตั้งเป้าหมายแล้ว ตอนนี้ได้เวลาเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อขับเคลื่อนอาชีพของคุณให้ก้าวหน้า ดูแหล่งข้อมูลเหล่านี้จาก AWS Training and Certification ที่เกี่ยวข้องกับ AWS Certified SysOps Administrator - ระดับ Associate คุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมใดๆ ก่อนดำเนินการสอบ ทรัพยากรที่แนะนำเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ AWS

เอกสารประกอบทางเทคนิคของ AWS

หากต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับเคล็ดลับในการสอบทุกสัปดาห์

ลงทะเบียนเพื่อรับเคล็ดลับและทรัพยากรทุกสัปดาห์จาก AWS Training and Certification เตรียมพร้อมสำหรับการสอบด้วยเคล็ดลับในการดำเนินการสอบ คู่มือการสอบและคำถามตัวอย่าง รวมถึงโอกาสในการเจาะลึกกลยุทธ์การสอบกับผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจาก AWS

ซื้อคูปองการสอบสำหรับกลุ่ม

คุณสามารถสนับสนุนทีมให้เข้าสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS โดยให้ทุนสนับสนุนในการสอบ AWS Certification ด้วยคูปองการสอบ ส่งสัญญาณถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะ จัดการงบประมาณการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้คูปอง