สื่อ WebRTC

Amazon Chime SDK ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการส่งเสียง วิดีโอ การแชร์หน้าจอ และการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ให้กับแอปพลิเคชันของคุณได้ คุณสามารถปรับให้การดำเนินงานง่ายดายขึ้น และสร้างคุณสมบัติเหล่านี้โดยไม่ต้องจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารตามเวลาจริง Amazon Chime SDK จะปรับให้ตรงกับความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างยืดหยุ่น และให้แอปพลิเคชันของคุณได้สร้างสื่อเซสชัน WebRTC ใน AWS region อื่นๆ ไปที่ตารางรีเจี้ยนบริการของ AWS สำหรับรายการรีเจี้ยนที่พร้อมให้บริการ

Amazon Chime SDK คิดราคาแบบชำระตามการใช้งานจริงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า นักพัฒนาที่ใช้งานสื่อ WebRTC สามารถเลือกที่จะปรับใช้รูปแบบของสื่อที่มีอยู่บางรายการหรือทั้งหมดได้ (เสียง, วิดีโอ, และการแชร์หน้าจอ) โดยใช้อัตราราคาเดียว

นักพัฒนาสามารถเลือกระหว่างเซสชันสื่อ WebRTC แบบมาตรฐานหรือความละเอียดสูงได้ เซสชันมาตรฐานรองรับผู้เข้าร่วมแบบโต้ตอบได้มากถึง 250 คน โดยมีวิดีโอความละเอียดสูงสุด 720p (1280x720) และการแชร์หน้าจอสูงสุด 1080p (1920 x 1080) เซสชันความละเอียดสูงรองรับผู้เข้าร่วมแบบโต้ตอบได้มากถึง 25 คน โดยมีวิดีโอความละเอียดสูงสุด 1080p (1920 x 1080) และการแชร์หน้าจอสูงสุด 4K (3840 x 2160)

เซสชันทั้งสองประเภทสามารถจำลองแบบได้สูงสุด 40 เซสชันเพิ่มเติม โดยให้การเผยแพร่สื่อแก่ผู้เข้าร่วม 10,000 คนสำหรับเซสชันมาตรฐาน และผู้เข้าร่วม 1,000 คนสำหรับเซสชันที่มีความละเอียดสูง

 • สื่อ WebRTC
 • เซสชันสื่อ WebRTC จะถูกเรียกเก็บเงินต่อนาทีตามจำนวน "ผู้เข้าร่วม" แต่ละคน (เช่น อินสแตนซ์ของแอปพลิเคชันของคุณ) โดยเชื่อมต่อกับเซสชันโดยไม่คํานึงถึงรูปแบบสื่อ (การแชร์หน้าจอ มุมมองหน้าจอ เสียงแบบสองทาง เสียงแบบทางเดียว วิดีโอสองทาง หรือวิดีโอทางเดียว) 
  นาทีความจุเซสชันสื่อจะถูกเรียกเก็บเงินตามความจุที่ตั้งไว้สำหรับการประชุมและระยะเวลาของการประชุม 
  เซสชันจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มครั้งละ 6 วินาที โดยมีขั้นต่ำ 6 วินาที 

 • การจำลองแบบของสื่อ
 • การทำซ้ำสื่อจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นนาทีสําหรับแต่ละเซสชันสื่อ WebRTC ปลายทาง โดยไม่คํานึงถึงจํานวนผู้เข้าร่วมที่เชื่อมต่อกับเซสชัน การทำซ้ำสื่อจะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนาทีของผู้เข้าร่วมที่เรียกเก็บเงินสําหรับผู้เข้าร่วมที่เชื่อมต่อกับทั้งเซสชันสื่อ WebRTC ปลายทาง

 • ไลฟ์คอนเนคเตอร์
 • ไลฟ์คอนเนคเตอร์ช่วยให้คุณสามารถสตรีมสื่อแบบสดจากการประชุม Amazon Chime SDK โดยการส่งวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มสตรีมมิง เช่น Amazon Interactive Video Service (IVS), Amazon Elemental MediaLive, Wowza, Facebook Live และ YouTube Live เพื่อแสดงให้กับผู้ชมจํานวนมากได้ ลูกค้าสามารถสตรีมสื่อเรียลไทม์แบบสดไปยังผู้ชมจํานวนมากโดยใช้ไลฟ์คอนเนคเตอร์ร่วมกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง สื่อแบบเรียลไทม์ที่สามารถสตรีมแบบสดได้ ได้แก่ วิดีโอแอคทีฟสปีคเกอร์พร้อมกับการแชร์เสียงและเนื้อหาและวิดีโอสัญญาณเดี่ยว ไลฟ์คอนเนคเตอร์จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนาทีค่าบริการขอผู้เข้าร่วมที่เรียกเก็บเงินสําหรับผู้เข้าร่วมที่เชื่อมต่อกับเซสชันสื่อ WebRTC

 • การบันทึกสื่อ
 • การบันทึกสื่อช่วยให้คุณสามารถบันทึกเนื้อหาของเซสชันสื่อ WebRTC ของ Amazon Chime SDK และบันทึกลงในบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (S3) ที่คุณเลือกได้ สื่อจะถูกเก็บเป็นเซกเมนต์ 5 วินาทีที่สามารถใช้กับคุณสมบัติการเรียงต่อกันเพื่อสร้างไฟล์เดียวจากลําดับของเซกเมนต์

  เมื่อบันทึกสื่อ เหตุการณ์และข้อความข้อมูลจะถูกบันทึกด้วย แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสําหรับการบันทึกรายการเหล่านี้

  * ค่าใช้จ่ายต่อนาที (รวมส่วนนาทีใดๆ วัดทีละ 6 วินาทีที่อัตรา 1/10 ต่อนาทีโดยมีขั้นต่ํา 6 วินาที โปรดดูราคาของ Amazon S3 สําหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จัดเก็บ S3 และการถ่ายโอนข้อมูล

 • การสตรีมสื่อ
 • ส่งเสียงจากเซสชันสื่อ WebRTC ของ Amazon Chime SDK ไปยัง Amazon Kinesis Video Streams การส่งเสียงเซสชัน WebRTC ไปยัง Amazon Kinesis Video Streams ช่วยให้คุณเข้าถึงเสียงสําหรับการวิเคราะห์แบบสดในระหว่างเซสชันได้ คุณสามารถส่งเสียงการประชุมไปยังสตรีมเดียว เสียงสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนไปยังสตรีมที่แยกต่างหาก หรือทั้งสอง

  ระบบจะเรียกเก็บเงินการสตรีมสื่อต่อนาทีต่อสตรีม*

  * ค่าใช้จ่ายต่อนาที (รวมส่วนนาทีใดๆ วัดทีละ 6 วินาทีที่อัตรา 1/10 ต่อนาทีโดยมีขั้นต่ํา 6 วินาที โปรดดูที่ราคา Amazon Kinesis Video Stream สําหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

 • การเรียงต่อ
 • การเรียงต่อจะสร้างไฟล์หนึ่งไฟล์โดยการประมวลผลลําดับของเซกเมนต์ที่สร้างโดยการบันทึกสื่อ Amazon Chime SDK  การเรียงต่อกจะรองรับการประมวลผลกลุ่มสื่อเสียง วิดีโอ เนื้อหา และการถอดเสียง  ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยใช้การเรียงต่อสามารถใช้สําหรับการเล่นตามความต้องการ เก็บถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเพื่อทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้บริการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ AWS ได้

ตัวอย่างราคาสื่อ WebRTC 1

นักพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ได้รวม Amazon Chime SDK ลงในโซลูชันเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการบรรยายสดจากเว็บแอปพลิเคชันของพวกเขา แต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยผู้สอน 1 คนและนักเรียน 29 คน โดยมีระยะเวลา 60 นาที 

ในตัวอย่างนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับ Amazon Chime SDK มีดังนี้

แต่ละเซสชันของหลักสูตร

Amazon Chime SDK
ผู้เข้าร่วม 30 คน × 60 นาที × 0.0017 USD ต่อหนึ่งนาทีของผู้เข้าร่วม = 3.06 USD ต่อหนึ่งเซสชันของหลักสูตร

สรุปรวมสําหรับเซสชัน
ผู้เข้าร่วม 30 คน × 60 นาที × 0.0017 USD ต่อหนึ่งนาทีของผู้เข้าร่วม = 3.06 USD ต่อหนึ่งเซสชันของหลักสูตร

ตัวอย่างราคาสื่อ WebRTC 2

นักพัฒนาของแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ได้รวม Amazon Chime SDK เข้ากับโซลูชันของตนสเพื่อการนำเสนอคีย์โน๊ต พวกเขากําลังใช้เซสชันสื่อ WebRTC หนึ่งเซสชันสําหรับผู้นําเสนอโดยมีการทำซ้ำสื่อเพื่อแยกเซสชัน WebRTC ให้กับสมาชิกผู้ชม  การนําเสนอแต่ละครั้งประกอบด้วยผู้ดูแล 1 คน ผู้นําเสนอ 1 คน และผู้ชม 500 คน และมีระยะเวลา 60 นาที

ในตัวอย่างนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับ Amazon Chime SDK มีดังนี้

แต่ละเซสชัน

Amazon Chime SDK
ผู้เข้าร่วม 502 คน × 60 นาที × 0.0017 USD ต่อหนึ่งนาทีของผู้เข้าร่วม = 51.204 USD ต่อหนึ่งเซสชันของหลักสูตร
การทำซ้ำสื่อ 2 รายการ x 60 นาที x 0.0085 USD ต่อนาที = 1.02 USD ต่อเซสชันการนําเสนอ

สรุปรวมสําหรับเซสชัน
51.204 USD สําหรับผู้เข้าร่วม + 1.02 USD สําหรับการทำซ้ำสื่อ = 52.224 USD ต่อเซสชัน

ตัวอย่างราคาสื่อ WebRTC 3

นักพัฒนาแอปพลิเคชันฟิตเนสเสมือนได้รวม Amazon Chime SDK เข้ากับโซลูชันของตนในการสตรีมเซสชันการออกกําลังกายแบบสดโดยการส่งวิดีโอแบบเรียลไทม์ไปยัง YouTube Live แต่ละเซสชั่นประกอบด้วยครูสอนฟิตเนส 1 คน ลูกค้า 5 คน และมีระยะเวลา 60 นาที

ในตัวอย่างนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับ Amazon Chime SDK มีดังนี้

แต่ละเซสชัน

Amazon Chime SDK
ผู้เข้าร่วม 6 คน × 60 นาที × 0.0017 USD ต่อหนึ่งนาทีของผู้เข้าร่วม = 0.612 USD ต่อหนึ่งเซสชันของหลักสูตร

ไลฟ์คอนเนคเตอร์เพื่อส่งวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของบุคคลที่สาม*
สตรีมวิดีโอ HD 1 ครั้ง x 60 นาที x 0.09 USD ต่อการสตรีม-นาที = 5.4 USD ต่อเซสชัน

สรุปรวมสําหรับเซสชัน
0.612 USD สําหรับ Amazon Chime SDK + 5.4 USD สําหรับการส่งวิดีโอแบบเรียลไทม์ไปยัง YouTube Live = 6.012 USD

*ค่าบริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับการเผยแพร่เนื้อหา

ตัวอย่างราคาสื่อ WebRTC 4

ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ได้จากภายในเว็บแอปพลิเคชัน แต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยผู้สอน 1 คนและนักเรียน 30 คน โดยมีระยะเวลา 60 นาที ต้องบันทึกชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและเล่นซ้ำในชั้นเรียนได้ แอปพลิเคชันใช้เซสชันสื่อ WebRTC ของ Amazon Chime SDK พร้อมการจับภาพสื่อเพื่อสร้างการบันทึกเสียงการประชุมแบบสัญญาณรวม 1080p วิดีโอเว็บแคม และการแชร์หน้าจอของผู้สอน และการเรียงต่อเพื่อสร้างไฟล์เดียวจากส่วนสื่อที่จับภาพ  เรียกใช้ API CreateMediaCapturePipeline เมื่อเริ่มต้นการเรียนการสอนและเรียกใช้ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการเรียนการสอน

ในตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายสําหรับ Amazon Chime SDK มีดังต่อไปนี้:

แต่ละเซสชั่น (ชั้นเรียน)

สื่อ WebRTC
ผู้สอน 1 คน + นักเรียน 30 คน = ผู้เข้าร่วม 31 คน ผู้เข้าร่วม 31 คน × 60 นาที × 0.0017 USD ต่อนาทีของผู้เข้าร่วม = 3.162 USD ต่อเซสชัน

การบันทึกสื่อ
1 x สื่อสัญญาณรวมความละเอียด 1080p x 60 นาที x 0.0125 USD ต่อนาที = 0.75 USD ต่อเซสชัน

การเรียงต่อ

เซกเมนต์สื่อสัญญญาณผสม 1 ชุด x 60 นาที x 0.002 USD ต่อนาที = 0.12 USD ต่อเซสชัน

สรุปรวมสําหรับเซสชัน
3.162 USD สําหรับ WebRTC Media + 0.75 USD สําหรับการบันทึกสื่อ + 0.12 USD สําหรับการต่อกัน = 4.032 USD ต่อเซสชัน

ตัวอย่างราคาสื่อ WebRTC 5

แอปพลิเคชัน Telehealth ช่วยให้คําปรึกษาออนไลน์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย โดยทั่วไปการให้คําปรึกษาจะใช้เวลา 20 นาที เซสชันทั้งหมดจะต้องถูกบันทึกด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด

แอปพลิเคชันใช้เซสชันสื่อ WebRTC ของ Amazon Chime SDK ที่มีการจับภาพสื่อและการเรียงต่อเพื่อบันทึกเสียงการประชุมและวิดีโอเว็บแคมแต่ละรายการของแพทย์และผู้ป่วย  ผู้ป่วยจะเข้าร่วมก่อนแพทย์ 5 นาทีและเริ่มแชร์วิดีโอทันทีเมื่อเข้าร่วมเซสชั่น แพทย์แชร์วิดีโอตลอด 15 นาทีขณะอยู่ในเซสชั่น  จะเรียกใช้ API CreateMediaCapturePipeline เมื่อการให้คําปรึกษาเริ่มต้นและเรียกใช้ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการให้คําปรึกษา 

ในตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายสําหรับ Amazon Chime มีดังต่อไปนี้:

แต่ละเซสชั่น (การให้คําปรึกษา)

สื่อ WebRTC
ผู้ป่วย 1 คน × 20 นาที × 0.0017 USD ต่อนาทีผู้เข้าร่วม = 0.034 USD ต่อเซสชัน

แพทย์ 1 คน × 15 นาที × 0.0017 USD ต่อนาทีสําหรับผู้เข้าร่วม = 0.0255 USD ต่อเซสชัน

= 0.0595 USD ต่อเซสชัน 

การบันทึกสื่อ

สตรีมเสียงสัญญาณรวม 1 สตรีม x 20 นาที x 0.0017 USD ต่อสตรีม-นาที = 0.034 USD ต่อเซสชัน

สตรีมวิดีโอผู้ป่วย 1 สตรีม × 20 นาที × 0.0017 USD ต่อนาทีผู้เข้าร่วม = 0.034 USD ต่อเซสชัน

สตรีมวิดีโอของแพทย์ 1 สตรีม × 15 นาที × 0.0017 USD ต่อการสตรีม-นาที = 0.0255 USD ต่อเซสชัน

= 0.0935 ดอลลาร์ 

การเรียงต่อ

เซกเมนต์เสียง 1 ชุด x 20 นาที x 0.002 USD ต่อนาที = 0.04 USD ต่อเซสชัน

เซกมนต์วิดีโอผู้ป่วย 1 ชุด x 20 นาที x 0.002 USD ต่อนาที = 0.04 USD ต่อเซสชัน

เซกเมนต์วิดีโอแพทย์ 1 ชุด x 15 นาที x 0.002 USD ต่อนาที = 0.03 USD ต่อเซสชัน

= 0.11 USD ต่อเซสชัน 

สรุปสําหรับเซสชัน

0.0595 USD สําหรับสื่อ WebRTC + 0.0935 USD สําหรับการบันทึกสื่อ + 0.11 USD สําหรับการเรียงต่อ = 1.1045 USD ต่อเซสชัน 

* อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
**ราคาไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ เว้นแต่จะมีหมายเหตุบอกไว้

ตัวอย่างราคาสื่อ WebRTC 6

โรงเรียนสอนภาษามีการสอนออนไลน์เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาใหม่  การสอนแบบตัวต่อตัวและโดยทั่วไปจะใช้เวลา 30 นาที  ในแต่ละเซสชั่น นักเรียนจะทําการประเมิน 5 นาทีโดยจะมีการวิเคราะห์คำพูดของนักเรียนโดยอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์

แอปพลิเคชันใช้เซสชันสื่อ Amazon Chime SDK WebRTC ที่มีการสตรีมเสียงไปยัง Kinesis Video Streams เพื่อทําการประเมิน

ในตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายสําหรับ Amazon Chime SDK มีดังต่อไปนี้:

แต่ละเซสชัน

สื่อ WebRTC
ผู้เข้าร่วม 2 คน × 30 นาที × 0.0017 USD ต่อหนึ่งนาทีของผู้เข้าร่วม = 0.102 USD ต่อหนึ่งเซสชันของหลักสูตร

การสตรีมเสียง
ผู้เข้าร่วม 1 คน x 5 นาที x 0.0017 USD ต่อนาทีของผู้เข้าร่วม = 0.0085 USD ต่อเซสชัน

สรุปสําหรับเซสชัน
0.102 USD สําหรับสื่อ WebRTC + 0.0085 USD สําหรับการสตรีมไปยัง KVS = 0.1105 USD ต่อเซสชัน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการพูด

Amazon Chime SDK นําเสนอความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพเสียงพูดตามแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) รวมถึงการลดสัญญาณรบกวนโดยใช้ Amazon Voice Focus และการลดเสียงสะท้อน การลดเสียงรบกวนใช้ ML เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม เช่น ลมพัดลม และน้ําไหล เสียงพื้นหลัง เช่นเครื่องตัดหญ้าและสุนัขเห่า และเสียงเบื้องหน้า เช่น การพิมพ์แป้นพิมพ์ และเสียงกระดาษ

การลดเสียงสะท้อนได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเสียงสะท้อนก่อกวนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในการประชุมเสมือนจริงเมื่อเสียงที่เล่นออกลําโพงของผู้เข้าร่วมนั้นเข้าไปในไมโครโฟนของตัวเองและสะท้อนเข้าไปในการประชุม กลไกการยกเลิกเสียงสะท้อน WebRTC มาตรฐานมีให้ใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นใน Amazon Chime SDK แต่ลูกค้าสามารถเลือกอัปเกรดเป็นการลดเสียงสะท้อนที่ใช้ ML ที่ล้ำสมัยของ Amazon Chime SDK ได้เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การพูดคุยซ้อนเมื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสมือนหลายคนพูดพร้อมกัน การลดเสียงสะท้อนของ Amazon Chime SDK ช่วยลดความเสี่ยงของการมีเสียงสะท้อนในการประชุมเพราะผู้ใช้ที่ต้องการมีส่วนร่วมโดยไม่ใช้ชุดหูฟังหรือเฮดโฟน

หมายเหตุ: Amazon Voice Focus สําหรับผู้ให้บริการนั้นมีให้บริการในบาง AWS Region หากต้องการทราบราคาโปรดติดต่อเรา

การวิเคราะห์การโทร

 • การวิเคราะห์การโทร
 • บันทึกการโทร

ตัวอย่างราคาการวิเคราะห์การโทร 1

ลองนึกถึงธนาคารที่ต้องการใช้การวิเคราะห์การโทรของ Amazon Chime SDK เพื่อสร้างการถอดเสียงแบบเรียลไทม์จากการสื่อสารระหว่างเทรดเดอร์การเงิน และรับข้อมูลเชิงลึกด้วยเสียงโดยใช้ความสามารถในการค้นหาผู้พูด โดยเฉลี่ยแล้วการสื่อสารแต่ละครั้งใช้เวลา 30 นาทีและมีการโทร 1,000 ครั้งต่อเดือนระหว่างเทรดเดอร์

ในตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายสําหรับการวิเคราะห์การโทร Amazon Chime SDK จะเป็นดังต่อไปนี้*:

ค่าใช้จ่ายต่อการโทร:
30*0.023 USD = 0.69 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน
1,000*0.69 USD = 690 USD

*มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับ Amazon Transcribe, Amazon Kinesis Video Streams และ Amazon S3

ตัวอย่างราคาการวิเคราะห์การโทร 2

ลองนึกถึงบริษัทประกันภัยที่ต้องการใช้การบันทึกการโทรของ Amazon Chime SDK เพื่อบันทึกการสนทนาระหว่างตัวแทนประกันภัยและลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการฝึกอบรม โดยเฉลี่ยแล้วการโทรแต่ละครั้งใช้เวลา 15 นาทีและมีการโทร 15,000 ครั้งต่อเดือน

ในตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายสําหรับการบันทึกการโทร Amazon Chime SDK จะเป็นดังนี้*:

ค่าใช้จ่ายต่อการโทร:
15*0.010 USD = 0.15 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน
15,000*0.15 USD = 2,250 USD

*มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับ Amazon Kinesis Video Streams และ Amazon S3
 

การสลับโทรด้วยเสียงด้วยเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN)

Amazon Chime SDK ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมโดยใช้โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือได้ สําหรับการโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง และใช้ตัวเลือกดรอปดาวน์รีเจี้ยน AWS เลือก AWS region เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศที่พร้อมใช้งานจาก AWS region นั้นๆ สําหรับการโทรออก บริการนี้รองรับการโทรไปยังกว่า 100 ประเทศ หากต้องการใช้การโทรด้วยเสียงด้วย PSTN ผู้สร้างจะสร้างแอปพลิเคชัน IVR แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ AWS Lambda

"เซสชัน" คือสายเรียกเข้าหรือสายโทรออกใหม่ การใช้งานแอปพลิเคชันเสียง PSTN จะถูกเรียกเก็บเงินตามแต่ละนาทีรวมถึงส่วนนาทีใดๆ โดยวัดทีละ 6 วินาทีที่อัตรา 1/10 ต่อนาทีโดยมีขั้นต่ำ 6 วินาที การโทรจะเชื่อมต่อกับเซสชันการประชุม Amazon Chime SDK โดยอัตโนมัติ นอกจากการใช้งานแอปพลิเคชันเสียง PSTN แล้ว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นนาทีสําหรับการเชื่อมต่อกับเซสชันการประชุม Amazon Chime SDK นอกจากนี้ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนสําหรับ DID/DDI และหมายเลขโทรฟรี ตามนาทีที่เข้าถึง PSTN และตามการใช้งาน AWS Lambda (ดูราคาของ AWS Lambda) ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

 • หมายเลขโทรศัพท์
 • การโทรเข้า
 • ประเทศ อัตราค่าบริการสำหรับการโทรเข้าต่อนาที (USD) อัตราค่าบริการฟรีสำหรับการโทรเข้าต่อนาที (USD)
  ออสเตรเลีย 0.005446 USD 0.051430 USD
  ออสเตรีย 0.003221 USD 0.340708 USD
  แคนาดา 0.002216 USD 0.011910 USD
  เดนมาร์ก 0.002400 USD 0.322500 USD
  ฟินแลนด์ 0.003221 USD 0.237602 USD
  เยอรมนี 0.003221 USD 0.168000 USD
  ไอร์แลนด์ 0.003221 USD 0.574730 USD
  อิตาลี 0.003221 USD 0.359430 USD
  นิวซีแลนด์  0.007036 USD 0.231539 USD
  ไนจีเรีย 0.003000 USD ไม่ระบุ
  เกาหลีใต้ ไม่ระบุ 0.063195 USD
  สวีเดน 0.003221 USD 0.166861 USD
  สวิตเซอร์แลนด์ 0.003221 USD 0.602430 USD
  สหราชอาณาจักร 0.003221 USD 0.091151 USD
  สหรัฐอเมริกา 0.002216 USD 0.011910 USD
 • การโทรออก
 • บันทึกการโทร
 • การบันทึกการโทรด้วยเสียง PSTN ของ Amazon Chime SDK จะเรียกเก็บเงินเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ในอัตราต่อนาทีสําหรับเวลาที่เปิดการบันทึกการโทรเท่านั้น

  ตัวอย่างราคา

  สมมติว่าคุณต้องการบันทึกโดยไม่ต้องถอดเสียง 200,000 สายต่อเดือนที่ฝั่งผู้บริโภค และการโทรเฉลี่ยนั้นเท่ากับประมาณ 10 นาทีต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับเสียง 2 ล้านนาทีต่อเดือนในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ด้วยราคา0.0028 USD/นาที ค่าบริการรายเดือนของคุณจะเป็นดังนี้

  การคํานวณค่าบริการรายเดือนสําหรับการบันทึกการโทรด้วยเสียง PSTN ของ Amazon Chime SDK:

  จำนวนนาทีการโทรรายเดือนที่บันทึกสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) = 2 ล้านนาที

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = T นาที * ราคา P/นาที

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการบันทึกการโทรด้วยเสียงผ่าน PSTN ของ Amazon Chime SDK = 2,000,000 * 0.0028 USD = 5,600 USD

ตัวอย่างค่าบริการเสียง PSTN

การโทรเข้าการประชุม Amazon Chime SDK

ลองนึกถึงบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนที่ต้องการเข้าร่วมการประชุม Amazon Chime SDK จากโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือด้วยขั้นตอนง่ายๆ บริษัทต้องการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์โทรฟรีของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้พนักงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเข้าประชุม โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานแต่ละคนจะโทร 10 ครั้งต่อเดือนซึ่งมีความยาว 22 นาทีรวม 11,000 นาทีต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการโทรขาเข้า, การใช้แอปพลิเคชันเสียง PSTN, การเรียกดำเนินการ AWS Lambda, การเชื่อมต่อกับเซสชันการประชุม Amazon Chime SDK และการเช่าหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรีเท่ากับ:

ค่าบริการต่อนาทีการโทรขาเข้า (โทรฟรี)
11,000 (นาที) x 0.011910 USD (ต่อนาที) = 131.01 USD

ค่าใช้จ่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันเสียง PSTN
11,000 (นาที) x 0.002 USD (ต่อนาที) = 22.00 USD

ค่าใช้จ่ายการเรียกใช้ AWS Lambda
0.2 USD (ต่อการเรียก 1 ล้านรายการ) / 1,000,000 x 5 (การเรียกดำเนินการเฉลี่ยต่อการโทร) x 500 (การโทรต่อเดือน) = 0.0005 USD

ค่าใช้จ่ายระยะเวลา AWS Lambda
0.0000000021 USD (ค่าใช้จ่ายสําหรับทุกๆ 128MB-มิลลิวินาที) x 5 (การเรียกดำเนินการเฉลี่ยต่อการโทร) x 5 (ระยะเวลาของแต่ละการเรียกเป็นมิลลิวินาที) x 500 (การเรียกใช้ต่อเดือน) = 0.00105 USD

การเชื่อมต่อกับเซสชันการประชุมของ Amazon Chime SDK
11,000 นาที x 0.0017 USD ต่อนาที = 18.70 USD

ค่าหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี
1 USD

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด
131.01 USD + 22.00 USD + 0.0005 USD+ 0.00105 USD + 18.70 USD + 1 USD = 172.71155 USD**

การเพิ่มตัวเลือกการลดเสียงรบกวนสําหรับการโทรผ่าน PSTN โดยใช้ Amazon Voice Focus
ในฐานะผู้สร้าง คุณสามารถเลือกได้ว่าบริการของคุณจะใช้ประโยชน์จากการลดเสียงรบกวนสําหรับการโทร PSTN หรือไม่และอย่างไร คุณสามารถ (ก) ใช้การควบคุมแบบรวมศูนย์ด้วยการตั้งโปรแกรมเพื่อเปิด/ปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวนสําหรับการโทรทั้งหมด หรือ (ข) อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเปิด/ปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวนในฝั่งไคลเอ็นต์ตามที่ต้องการ สําหรับการโทรทั้งหมด การโทรบางสาย หรือบางส่วนของการโทร คล้ายกับการปิด/เปิดเสียงได้อีกด้วย

ตัวอย่าง (ก): เปิดใช้งาน Amazon Voice Focus สําหรับการโทรทั้งหมด 
Amazon Voice Focus มีค่าใช้จ่าย
0.0045 USD (ต่อผู้ใช้ต่อนาที) x 11,000 (นาที) = 49.50 USD
ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด (เมื่อเปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวนสําหรับการโทรผ่าน PSTN ทั้งหมด) 172.71155 USD + 49.50 USD = 222.21155 USD (ปัดเศษเป็น 222.21 USD**)

ตัวอย่าง (ข): กำหนดค่า Amazon Voice Focus และใช้กับ 40% ของเวลาโทร PSTN
Amazon Voice Focus มีค่าใช้จ่าย 0.0045 USD (ต่อผู้ใช้ต่อนาที) x 11,000 (นาที) x 40% = 19.80 USD
ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด (เมื่อเปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวนเป็นเวลา 40% ของเวลาการโทรผ่าน PSTN) 172.71155 USD + 19.80 USD = 192.51155 USD (ปัดเศษเป็น 192.51 USD**)

* อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
*ราคาไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ เว้นแต่จะมีหมายเหตุบอกไว้

SIP Trunking

Amazon Chime Voice Connector ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ในองค์กรเข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) และบริการสำหรับการประชุมของ Amazon Chime SDK แทนที่เครือข่ายแบบเดิมของคุณ Voice Connector สามารถใช้งานสำหรับการโทรเข้าเท่านั้น การโทรออกเท่านั้น หรือทั้งการโทรเข้าและโทรออก การโทรไปยัง Voice Connector อื่นๆ จะไม่เสียค่าบริการ เสียงจากอุปกรณ์การโทร Voice Connector และการบันทึกสื่อแบบอิง SIP ในองค์กร (SIPREC) สามารถสตรีมไปยัง Amazon Kinesis Video Streams สำหรับวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิงได้

Amazon Chime Voice Connector คิดราคาแบบชำระตามการใช้งานจริงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า คุณสามารถส่งข้อมูลเสียงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดไปยัง Voice Connector โดยชำระค่าบริการเป็นนาทีสำหรับการโทรเข้าและโทรออก บริการนี้ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความจุเสียงของคุณ สำหรับการโทรศัพท์ Amazon Chime Voice Connector มีให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์สายตรง (DID) และหมายเลขโทรฟรี DID/DDI และหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรีจะคิดค่าบริการในอัตราต่อหมายเลขต่อเดือน มีค่าธรรมเนียม 1/10 ของอัตราต่อนาทีทุกๆ 6 วินาที (ขั้นต่ำ 6 วินาที) สําหรับการโทรใดๆ ตามประเภทของหมายเลขโทรศัพท์สําหรับสายโทรเข้าและปลายทางสําหรับสายโทรออก สําหรับการใช้งานสตรีม Amazon Chime Voice Connector คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 1/10 ของอัตราต่อนาทีทุกๆ 6 วินาที (ขั้นต่ำ 6 วินาที) จะมีการเรียกเก็บเงินขึ้นเมื่อฝ่ายที่โทรมารับสายและหยุดเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวางสาย 

 • การโทรเข้า
 • ข้อมูลข้างต้นแสดงค่าใช้จ่ายต่อนาทีสำหรับการโทรเข้าที่รับผ่าน Amazon Chime Voice Connector หรือเซสชันการโทรผ่านพร็อกซี อัตราที่กล่าวถึงแสดงค่าบริการจาก Amazon Chime Voice Connector เท่านั้น โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่

  *ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ เว้นแต่จะมีหมายเหตุบอกไว้

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูราคาของ Amazon Chime Voice Connector ได้จาก AWS Price List API เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ การใช้ AWS Price List API

 • การโทรออก
 • ข้อมูลข้างต้นแสดงค่าใช้จ่ายต่อนาทีสำหรับการโทรออกผ่าน Amazon Chime Voice Connector และเซสชันการโทรผ่านพร็อกซี การโทรทั้งหมดเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา อัตราที่กล่าวถึงแสดงค่าบริการจาก Amazon Chime Voice Connector เท่านั้น โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่

  *ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ เว้นแต่จะมีหมายเหตุบอกไว้
  คุณยังสามารถใช้บริการ Amazon Chime Voice Connector ได้อีกด้วย

 • รับข้อความ
 • ข้อมูลข้างต้นแสดงค่าใช้จ่ายต่อนาทีสำหรับการโทรเข้าที่รับผ่านเซสชันการโทรผ่านพร็อกซีของ Amazon Chime SDK อัตราที่กล่าวถึงแสดงค่าบริการจาก Amazon Chime Voice Connector เท่านั้น โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่

  ปัจจุบัน การส่งข้อความจะรองรับเฉพาะเซสชันการโทรผ่านพร็อกซีของ Amazon Chime SDK เท่านั้น 

 • ส่งข้อความ
 • ประเทศ อัตราค่าบริการต่อข้อความ (USD)
  อาร์มีเนีย  0.1200 USD
  อารูบา  0.0020 USD
  ออสเตรเลีย  0.1500 USD
  บาฮามาส  0.0020 USD
  บาห์เรน  0.1200 USD
  บังกลาเทศ  0.1200 USD
  เบลีซ  0.0020 USD
  เบอร์มิวดา  0.0020 USD
  ภูฏาน  0.1200 USD
  โบลิเวีย  0.0020 USD
  บราซิล  0.0020 USD
  บรูไนดารุซซาลาม  0.1200 USD
  บัลแกเรีย  0.1200 USD
  กัมพูชา  0.1200 USD
  แคนาดา  0.0150 USD
  ชิลี  0.0020 USD
  จีน  0.1200 USD
  โคลอมเบีย  0.0020 USD
  คอสตาริกา  0.0020 USD
  ไซปรัส  0.1200 USD
  สาธารณรัฐเช็ก  0.1500 USD
  เดนมาร์ก  0.1500 USD
  สาธารณรัฐโดมินิกัน  0.1400 USD
  เอกวาดอร์  0.0020 USD
  อียิปต์  0.1200 USD
  เอลซัลวาดอร์  0.0020 USD
  เอธิโอเปีย  0.1200 USD
  หมู่เกาะแฟโร  0.1200 USD
  ฟิจิ  0.1200 USD
  ฟินแลนด์  0.1500 USD
  ฝรั่งเศส  0.1500 USD
  เยอรมนี  0.1500 USD
  ยิบรอลตาร์  0.1200 USD
  กรีซ  0.1200 USD
  กัวเดอลุป  0.1200 USD
  กวม  0.1200 USD
  กัวเตมาลา  0.1200 USD
  กายอานา  0.0020 USD
  ฮ่องกง  0.1400 USD
  ฮังการี  0.1200 USD
  ไอซ์แลนด์  0.1400 USD
  อินเดีย  0.1200 USD
  อินโดนีเซีย  0.1200 USD
  อิรัก  0.1200 USD
  ไอร์แลนด์  0.1500 USD
  อิสราเอล  0.1500 USD
  อิตาลี  0.1500 USD
  จาเมกา  0.0020 USD
  ญี่ปุ่น  0.1400 USD
  จอร์แดน  0.1200 USD
  คาซัคสถาน  0.1200 USD
  เคนยา  0.1400 USD
  คูเวต  0.1400 USD
  สปป. ลาว  0.1400 USD
  ลัตเวีย  0.1500 USD
  ลิทัวเนีย  0.1500 USD
  ลักเซมเบิร์ก  0.1200 USD
  มาเก๊า  0.1400 USD
  มาเลเซีย  0.1200 USD
  มอลตา  0.1200 USD
  หมู่เกาะมาร์แชลล์  0.1200 USD
  มาร์ตีนิก  0.1200 USD
  มอริเชียส  0.1400 USD
  เม็กซิโก  0.0020 USD
  มองโกเลีย  0.1200 USD
  นามิเบีย  0.1200 USD
  เนปาล  0.1200 USD
  เนเธอร์แลนด์  0.1500 USD
  เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส  0.0020 USD
  นิวซีแลนด์  0.1500 USD
  นิการากัว  0.0020 USD
  ไนจีเรีย  0.1500 USD
  นอร์เวย์  0.1500 USD
  ปากีสถาน  0.1200 USD
  ปานามา  0.0020 USD
  ปารากวัย  0.0020 USD
  เปรู  0.0020 USD
  ฟิลิปปินส์  0.1200 USD
  โปแลนด์  0.1500 USD
  โปรตุเกส  0.1500 USD
  เปอร์โตริโก  0.0020 USD
  กาตาร์  0.1200 USD
  โรมาเนีย  0.1200 USD
  สหพันธรัฐรัสเซีย  0.1500 USD
  เซนต์บาร์เธเลมี  0.1200 USD
  เซนต์มาร์ติน (ส่วนของฝรั่งเศส)  0.1200 USD
  ซาอุดีอาระเบีย  0.1500 USD
  สิงคโปร์  0.1400 USD
  สโลวาเกีย  0.1200 USD
  แอฟริกาใต้  0.1500 USD
  เกาหลีใต้  0.1400 USD
  สเปน  0.1500 USD
  ศรีลังกา  0.1200 USD
  ซินต์มาร์เติน  0.0020 USD
  สวีเดน  0.1500 USD
  สวิตเซอร์แลนด์  0.1500 USD
  ไต้หวัน  0.1400 USD
  ทาจิกิสถาน  0.1200 USD
  ไทย  0.1200 USD
  ตรินิแดดและโตเบโก  0.0020 USD
  ตุรกี  0.1200 USD
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  0.1500 USD
  สหราชอาณาจักร  0.1500 USD
  สหรัฐอเมริกา  0.0150 USD
  หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ  0.0150 USD
  อุซเบกิสถาน  0.1200 USD
  เวเนซุเอลา  0.1200 USD
  เวียดนาม  0.1200 USD

  ข้อมูลข้างต้นแสดงค่าใช้จ่ายต่อข้อความ SMS หรือ MMS ที่ส่งหรือที่รับผ่านเซสชันการโทรผ่านพร็อกซีของ Amazon Chime SDK อัตราที่กล่าวถึงแสดงค่าบริการจาก Amazon Chime Voice Connector เท่านั้น โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่

  การส่งข้อความจะรองรับเฉพาะเซสชันการโทรผ่านพร็อกซีของ Amazon Chime SDK เท่านั้น 

 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เซสชันการโทรผ่านพร็อกซี
 • ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งเซสชันที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ 2 หมายเลข ระยะเวลาของเซสชันเริ่มต้นที่ 4 ชั่วโมง และสามารถขยายเวลาได้ถึง 12 ชั่วโมง 

  เมื่อมีการสร้างเซสชัน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเซสชัน นอกจากนี้ เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนนาทีของสายที่โทรเข้าและออกระหว่างหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในเซสชัน รวมถึงจำนวนข้อความขาออกที่ส่ง อัตราค่าโทรศัพท์และข้อความสามารถดูได้ที่แท็บการโทรเข้า การโทรออก รับข้อความ และส่งข้อความ 

  อัตราที่กล่าวถึงแสดงค่าบริการจาก Amazon Chime Voice Connector เท่านั้น โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่ 

 • แอปพลิเคชันเสมือน
 • ค่าใช้จ่ายต่อนาทีในการสตรีมเสียงจากการโทร Voice Connector หรือจากกอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ SIPREC ไปยัง Amazon Kinesis Video Streams ดูราคา Kinesis Video Streams สำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสตรีม Kinesis

ตัวอย่างราคา

Amazon Chime Voice Connector

ลองพิจารณาบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนซึ่งต้องการวิธีแชทที่ง่าย และต้องการโทรออกไปยังเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ การโทรออกจากสหรัฐฯ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะด้วย Amazon Chime Voice Connector โดยเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 11,100 นาทีต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายสำหรับ Amazon Chime Voice Connector มีดังนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานนาทีที่โทรออก = 11,100 (นาที) x 0.0048 USD (ต่อนาที) = 53.28 USD

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด: 53.28 USD**
* อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
**ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ เว้นแต่จะมีหมายเหตุบอกไว้
 

การส่งข้อความ

การส่งข้อความเป็นการจ่ายต่อการใช้งานด้วยอัตราสําหรับการส่งข้อความ การรับข้อความ และการจัดเก็บข้อความ Amazon Chime SDK จะเรียกเก็บเงินจากคุณเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น คุณจึงสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ *

Amazon Chime SDK สามารถผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ AWS ได้ รวมถึง Amazon S3 สําหรับการแนบไฟล์ที่ข้อความ การเรียกเก็บเงินของ Amazon Chime SDK จะไม่รวมการใช้งานบริการของ AWS อื่นๆ

ระบบจะคิดค่าบริการการส่งข้อความต่อปลายทาง ผู้เข้าร่วมสิบคน แต่ละคนเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เดียวผ่านเว็บซ็อกเก็ตที่ใช้งานอยู่จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการรับแยกกันสิบครั้ง นอกจากนี้ยังมีค่าบริการส่งข้อความแยกต่างหากทุกครั้งที่มีการเรียก ListChannelMessage API เพื่อดึงประวัติข้อความและเมื่อข้อความถูกส่งไปยัง Amazon Pinpoint เป็นการแจ้งเตือนแบบพุช

ข้อความระบบคือข้อความที่ Amazon Chime SDK ส่งสําหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น มีผู้เข้าร่วมหรือออกจากแชนเนล สําหรับรายการข้อความระบบทั้งหมด โปรดดูที่คู่มือนักพัฒนา

ปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ถูกเรียกเก็บเงินในหนึ่งเดือน จะขึ้นอยู่กับพื้นที่เก็บข้อมูลเฉลี่ยที่ใช้ตลอดทั้งเดือน เราวัดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลของคุณใน "TimedStorage-ByteHrs" ซึ่งจะถูกรวบรวมตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน ขนาดพื้นที่จัดเก็บจะวัดตามจํานวนอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บ ข้อความแชนแนลมาตรฐานแต่ละข้อความนับเป็น 4KB ข้อความควบคุมแต่ละข้อความนับเป็น 30 ไบต์ อ็อบเจ็กต์อื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแชนเนล อินสแตนซ์แอป ผู้ใช้อินสแตนซ์ของแอป ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลแชนเนล การเป็นสมาชิกของแชนเนล การแบนผู้ใช้ และไทม์สแตมป์ในการอ่าน จะมีขนาด 1KB ต่อรายการ

* ราคาไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ เว้นแต่จะมีหมายเหตุบอกไว้

* อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ตัวอย่างราคาการส่งข้อความ 1

นักพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ได้รวม Amazon Chime SDK ลงในโซลูชันเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการบรรยายสดจากเว็บแอปพลิเคชันของพวกเขา แอปพลิเคชันจะโฮสต์เซสชันประจำสัปดาห์ 100 รายการสำหรับนักเรียน แต่ละเซสชันมีแชนแนลแชทที่นักเรียนและครูสามารถสื่อสารกันได้ แต่ละเซสชั่นประกอบด้วยผู้สอน 1 คนและนักเรียน 29 คน สําหรับแต่ละเซสชัน จะมีข้อความมาตรฐานที่ส่งโดยเฉลี่ย 50 ข้อความและข้อความควบคุม 35 ข้อความเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในการแชท ข้อความควบคุมในตัวอย่างนี้ไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ ข้อความจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 15 วันจากนั้นจะถูกลบตามนโยบายการเก็บรักษา

(โปรดทราบ: ในตัวอย่างนี้ เราจะถือว่าแชนเนลและผู้ใช้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นก่อนเซสชันแล้ว ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในต้นทุนพื้นที่จัดเก็ของเซสชัน แต่จะรวมอยู่ในต้นทุนพื้นที่จัดเก็บโดยรวมของลูกค้า ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านลูกค้ารายเดียวในช่วงเวลาเดียวกันก็จะรับข้อความจํานวนเท่ากัน และตัวอย่างนี้จะถือว่ามี 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน (365 วันในหนึ่งปี x 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน / 12 เดือนในหนึ่งปี)

ในตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งข้อความเท่ากับ:

แต่ละเซสชันของหลักสูตร

ข้อความ
ข้อความระบบ 31 ข้อความ (เพิ่มสมาชิกแชนแนล 30 ราย + ลบแชนเนล 1 รายการ) x 0.000003 USD = 0.000093 USD
ข้อความที่ส่ง 50 ข้อความ× 0.0007 USD ต่อข้อความ = 0.035 USD
ข้อความควบคุม 35 ข้อความที่ส่ง x 0.000003 USD = 0.000105 USD
ข้อความที่ส่ง 116 ข้อความ x ผู้เข้าร่วม 30 คน x 0.00001 USD = 0.0348 USD

พื้นที่จัดเก็บ
ข้อความมาตรฐาน 50 ข้อความ x (4 x 1024) x 15 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 73,728,000 ไบต์-ชั่วโมง = 0.0687 GB-ชั่วโมง
ใน GB-เดือน = 0 0687 GB-ชั่วโมง/ (730 ชั่วโมง/เดือน) = 0.000094 GB-เดือน
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด = 0.000094 x 5 USD/GB-เดือน = 0.000470 USD

สรุปรวมสําหรับเซสชัน
0.000093 USD สําหรับข้อความระบบ + 0.035 USD สําหรับข้อความมาตรฐาน + 0.000105 USD สําหรับข้อความควบคุม + 0.0348 USD สําหรับการรับข้อความ + 0.000470 USD สําหรับพื้นที่จัดเก็บ = 0.0705 USD ต่อเซสชัน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน
0.0705 USD ต่อเซสชัน × 100 เซสชันต่อสัปดาห์ = 7.05 USD ต่อสัปดาห์

ตัวอย่างราคาการส่งข้อความ 2

แบรนด์ขนาดใหญ่จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และออกอากาศไปยังผู้ชม 1,000 คน ผู้ชมทั้งหมดรวมอยู่ในช่องแชทที่พวกเขาสามารถสื่อสารกันและสื่อสารกับโฮสต์ได้ผ่านการส่งข้อความแชท ในระหว่างการออกอากาศจะมีการส่งข้อความมาตรฐาน 1,000 ข้อความ ระบบจะจัดเก็บข้อความเป็นเวลา 30 วัน แล้วลบตามนโยบายการเก็บข้อมูล

(โปรดทราบ: ในตัวอย่างนี้ เราจะถือว่าแชนเนลและผู้ใช้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นก่อนเซสชันแล้ว ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในต้นทุนพื้นที่จัดเก็ของเซสชัน แต่จะรวมอยู่ในต้นทุนพื้นที่จัดเก็บโดยรวมของลูกค้า ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านลูกค้ารายเดียวในช่วงเวลาเดียวกันก็จะรับข้อความจํานวนเท่ากัน และตัวอย่างนี้จะถือว่ามี 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน (365 วันในหนึ่งปี x 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน / 12 เดือนในหนึ่งปี)

ในตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งข้อความเท่ากับ:

ส่งข้อความระบบ 1,001 ข้อความ (เพิ่มสมาชิก 1,000 คน + ลบแชนเนล 1 รายการ) x 0.000003 USD = 0.003 USD
ข้อความที่ส่ง 1,000 ข้อความ x 0.0007 USD ต่อข้อความ = 0.70 USD
ข้อความที่ส่ง 2,001 ข้อความ x ผู้เข้าร่วม 1,000 คน x 0.00001 USD ต่อการจัดส่ง = 20.01 USD
ข้อความมาตรฐาน 1,000 ข้อความ x (4 x 1024) x 30 วัน x (24 ชั่วโมง/วัน) = 2,949,120,000 ไบต์-ชั่วโมง = 2.75 GB-ชั่วโมง
ใน GB-เดือน = 2.75 / 730 ชั่วโมง/เดือน = 0.003767 GB-เดือน
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด = 0.003767 GB-เดือน x 5 USD/GB-เดือน = 0.01884 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับเซสชัน
0.70 USD สําหรับข้อความ + 20.01 USD สําหรับการรับ + 0.01884 USD สําหรับพื้นที่จัดเก็บ = 20.73 USD

ตัวอย่างราคาการส่งข้อความ 3

บริษัทจัดส่งใช้การส่งข้อความ Amazon Chime SDK เพื่อเชื่อมต่อพนักงงานขับรถส่งสินค้ากับลูกค้า ทั้งพนักงานจัดส่งและลูกค้าใช้แอพมือถือของบริษัทขนส่ง และจะสร้างแชนแนลสําหรับการจัดส่งทุกครั้ง สําหรับการจัดส่งที่พนักงานขับรถส่งของและลูกค้าติดต่อกันจะมีการส่งข้อความโดยเฉลี่ย 5 ข้อความและผู้ใช้มักจะปิดแอปหลังจากส่งข้อความ ดังนั้นจะมีการส่งการแจ้งเตือนแบบพุชสําหรับข้อความทั้งหมด หลังจากส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังผู้ใช้ ผู้ใช้จะคลิกที่การแจ้งเตือนและโหลดแชทที่ใช้ ListChannelMessages API เพื่อโหลดข้อความ จะมีการข้อความระบบเมื่อเพิ่มผู้ใช้ลงในแชนเนลและเมื่อแชนเนลถูกลบ ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมต่อกับ WebSocket เมื่อเกิดการดำเนินการนี้ขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้อความระบบ 3 ข้อความที่ส่งไป ข้อความจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันตามนโยบายการเก็บรักษาที่กําหนดโดยบริษัทขนส่ง ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการคํานวณต้นทุนสําหรับการจัดส่งครั้งเดียวที่คนขับและลูกค้าแลกเปลี่ยนข้อความ 5 ข้อความ

(โปรดทราบ: การแจ้งเตือนแบบพุชใน Amazon Chime SDK จะถูกส่งผ่านการผสานการทำงานร่วมกับ Amazon Pinpoint ค่าบริการของ Amazon Pinpoint ไม่รวมอยู่ในตัวอย่างด้านล่าง ดู หน้าราคาของ Amazon Pinpoint สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับราคาของการแจ้งเตือนแบบพุช ในตัวอย่างนี้ เนื่องจากผู้ใช้ปิดแอปพลิเคชันและเปิดแชนเนลสําหรับข้อความใหม่แต่ละข้อความอีกครั้ง จึงมีการเรียกใช้ ListChannelMessages แยกกัน 5 ครั้ง จะมีการเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวหากแชนแนลถูกเปิดและ ListChannelMessages ถูกเรียกใช้จากส่งข้อความทั้งหมดแล้วเท่านั้น ListChannelMessages สามารถส่งคืนข้อความได้สูงสุด 50 ข้อความต่อการเรียกใช้หนึ่งครั้ง) ในตัวอย่างนี้ ค่าบริการส่งข้อความ Amazon Chime SDK สําหรับการจัดส่งครั้งเดียวที่มีข้อความ 5 ข้อความที่ส่งระหว่างพนักงานขับรถส่งของและลูกค้าเท่ากับ:

 • ข้อความมาตรฐาน 5 ข้อความที่ส่ง x 0.0007 USD ต่อข้อความ = 0.0035 USD
 • ข้อความระบบ 3 ข้อความ x 0.000003 ต่อข้อความระบบ = 0.000009 USD
 • 0.00001 USD x 5 สําหรับการจัดส่งไปยัง Amazon Pinpoint แบบพุช = 0.00005 USD
 • 0.00001 USD x 5 การเรียกใช้ ListChannelMessages API แต่ละครั้งที่ผู้ใช้เปิดแชนเนลเพื่ออ่านข้อความใหม่ = 0.00005 USD
 • ข้อความมาตรฐาน 5 ข้อความ x (4 x 1024) x 30 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 14,745,600 ไบต์-ชั่วโมง = 0.01373 GB-ชั่วโมง
 • ใน GB-เดือน = 0.01373 / 730 ชั่วโมง/เดือน = 0.0000188122 GB-เดือน
  ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด = 0.0000188122 GB-เดือน x 5 USD/GB-เดือน = 0.00009406 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับ Amazon Chime SDK สําหรับการรับครั้งเดียว: 0.0035 USD สําหรับข้อความ + 0.000009 USD สําหรับข้อความระบบ + 0.0001 USD สําหรับการรับ + 0.00009406 USD สําหรับการจัดเก็บ = 0.00370306 USD

ราคาส่วนลด

การกําหนดราคาส่วนลดมีให้สําหรับลูกค้าที่มั่นใจว่าจะมีปริมาณการใช้งานขั้นต่ำแน่นอน

โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ดูคุณสมบัติของ Amazon Chime SDK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon Chime SDK

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Chime SDK

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
พร้อมสร้างหรือยัง

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Chime SDK

เริ่มต้นใช้งาน