CloudEndure Disaster Recovery เก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงต่อเซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูลที่ลงทะเบียน โดยไม่คำนึงถึงความจุของพื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการใช้โซลูชันการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติของเราได้อย่างง่ายดาย โดยชำระค่าบริการเป็นรายชั่วโมงแทนที่จะต้องทำสัญญาในระยะยาวหรือกำหนดจำนวนเซิร์ฟเวอร์

ซึ่งราคาจะครอบคลุมถึงการจำลองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การฝึกซ้อมการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติเสมือนแบบไม่จำกัดครั้ง การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา และการกลับไปใช้ระบบเดิมและการเปลี่ยนระบบแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

นอกเหนือจากค่าสมัครใช้งาน CloudEndure Disaster Recovery แล้ว คุณต้องชำระค่าทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ซึ่ง CloudEndure Disaster Recovery สร้าง (เช่น EC2, EBS) ในระหว่างการจำลองข้อมูลอย่างต่อเนื่องในราคาไม่แพง คุณต้องจ่ายค่าปริมาณงานที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์เฉพาะเมื่อทำการฝึกซ้อมการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติหรือเข้าสู่โหมดกู้คืนเท่านั้น

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ลูกค้าที่นำ CloudEndure Disaster Recovery ไปใช้กับปริมาณงานด้านการผลิตเลือกซื้อการสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรจาก AWS

สมัครใช้งาน CloudEndure Disaster Recovery ได้ที่ AWS Marketplace 

รายละเอียดราคา

ค่าสมัครใช้งานต่อเซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูลที่ลงทะเบียนมีดังต่อไปนี้ อาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม 

โฮสต์ (เซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูล) ค่าใช้จ่าย (ต่อโฮสต์ต่อชั่วโมง)
อัตรารายชั่วโมงต่อเซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูล 0.028 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งานสำหรับขั้นตอนถัดไป

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
พร้อมที่จะสร้างแล้วใช่ไหม

เริ่มต้นใช้งาน CloudEndure Disaster Recovery

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้