เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudSearch ฟรี

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ Amazon CloudSearch คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมการติดตั้งหรือภาระผูกพันล่วงหน้าในการเริ่มใช้ Amazon CloudSearch ค่าใช้จ่ายส่วนสำคัญของโดเมนโดยทั่วไปมาจากการใช้อินสแตนซ์ค้นหา เอกสารต้นฉบับและการอัปเดตทั้งหมดที่มีต่อโดเมนจะถูกจัดเก็บไว้เบื้องหลังบน Amazon S3 เพื่อความคงทนและการกู้คืนข้อมูล โดยลูกค้าจะได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเหนือโครงสร้างพื้นฐานการค้นหาแบบจัดการเอง ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Simple Monthly Calculator

ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินตามการใช้งานรายเดือนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • อินสแตนซ์ค้นหา
  • การอัปโหลดชุดเอกสาร
  • คำขอ IndexDocuments
  • การถ่ายโอนข้อมูล

ทดลองใช้งาน Amazon CloudSearch ฟรี

เริ่มลองใช้งาน CloudSearch ฟรี
เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้งานอินสแตนซ์ค้นหาครบทุกฟังก์ชันฟรี 750 ชั่วโมงเป็นเวลา 30 วัน การเริ่มต้นใช้งาน:

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AWS และเปิดใช้ CloudSearch Console

สร้างและกำหนดค่าโดเมนการค้นหาด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการอินสแตนซ์เป็นรายชั่วโมง

Region

อินสแตนซ์รุ่น search.small, search.medium, search.large, search.xlarge และ search.2xlarge เป็นอินสแตนซ์ CloudSearch รุ่นล่าสุดที่เราเปิดตัวในเดือนมกราคม 2021 โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับอินสแตนซ์ CloudSearch รุ่นล่าสุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

คิดราคาตามจำนวนอินสแตนซ์-ชั่วโมงที่ใช้งานสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ค้นหา ตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงาน จำนวนอินสแตนซ์-ชั่วโมงที่ใช้ไม่ครบชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเต็มชั่วโมง

เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon CloudSearch จะให้และรักษาอินสแตนซ์ค้นหาเพิ่มเติมใน Availability Zone อื่น ปริมาณข้อมูลในการค้นหาจะถูกกระจายไปทั่วทุกอินสแตนซ์ และอินสแตนซ์ในแต่ละโซนจะสามารถจัดการปริมาณข้อมูลทั้งหมดได้ในกรณีที่บริการหยุดชะงัก เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก Multi-AZ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ค้นหาในอัตราปกติสำหรับเขตที่เกี่ยวข้อง

ราคาสำหรับอินสแตนซ์รุ่นก่อนแสดงอยู่ที่ด้านล่างนี้ ซึ่งใช้ได้กับโดเมนการค้นหาที่มีอยู่แล้วเท่านั้น โดยจะจัดให้โดเมนที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดได้รับตัวเลือกอินสแตนซ์รุ่นที่ใหม่กว่าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Region

ประเภทอินสแตนซ์ search.previousgeneration.xlarge, search.previousgeneration.2xlarge, search.previousgeneration.large และ search.previousgeneration.small ที่แสดงไว้ด้านบนเป็นอินสแตนซ์ใหม่ที่มาแทนที่ search.m2.xlarge, search.m2.2xlarge, search.m1.large และ search.m1.small ตามลำดับ อินสแตนซ์ใหม่ให้ความเสถียรที่ดีกว่าในราคาเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CloudSearch

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

คิดราคาตามจำนวนอินสแตนซ์-ชั่วโมงที่ใช้งานสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ค้นหา ตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงาน จำนวนอินสแตนซ์-ชั่วโมงที่ใช้ไม่ครบชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเต็มชั่วโมง

เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon CloudSearch จะให้และรักษาอินสแตนซ์ค้นหาเพิ่มเติมใน Availability Zone อื่น ปริมาณข้อมูลในการค้นหาจะถูกกระจายไปทั่วทุกอินสแตนซ์ และอินสแตนซ์ในแต่ละโซนจะสามารถจัดการปริมาณข้อมูลทั้งหมดได้ในกรณีที่บริการหยุดชะงัก เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก Multi-AZ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ค้นหาในอัตราปกติสำหรับเขตที่เกี่ยวข้อง

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนชุดเอกสารทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังโดเมนการค้นหาของคุณ เอกสารที่อัปโหลดจะถูกจัดทำดัชนีโดยอัตโนมัติ

  • 0.10 USD ต่อ 1,000 คำขออัปโหลดแบตช์ (แต่ละแบตช์มีขนาดสูงสุด 5 MB)

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าต่อดัชนีของคุณ เช่น การเพิ่มฟิลด์ คุณจะต้องสร้างดัชนีขึ้นมาใหม่ ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยใช้ AWS Management Console, เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง, AWS SDK, หรือ API เพื่อออกคำขอ IndexDocuments คำขอดังกล่าวมีค่าบริการ

  • 0.98 USD ต่อ GB ของข้อมูลที่จัดเก็บในโดเมนการค้นหาของคุณ

Amazon CloudSearch อาจออกการเรียกใช้เหล่านี้ให้กับคุณเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คุณเพิ่มข้อมูลในโดเมนของคุณ Amazon CloudSearch อาจสร้างดัชนีของคุณขึ้นมาใหม่เองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูล คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการในกรณีนี้และกรณีอื่นๆ ที่คุณไม่ได้เรียกใช้ IndexDocuments ด้วยตัวเอง

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS มาตรฐานสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon CloudSearch คุณจะไม่ถูกคิดค่าบริการจากการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon CloudSearch จากบริการของ AWS อื่นภายในรีเจี้ยนเดียวกัน