SOAP และ REST แตกต่างกันอย่างไร

SOAP และ REST เป็นกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสองระบบ ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าระบบบัญชีภายในของคุณแบ่งปันข้อมูลกับระบบบัญชีของลูกค้าเพื่อจัดการการออกใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ แอปพลิเคชันทั้งสองใช้ข้อมูลร่วมกันโดยใช้ API ที่กำหนดกฎการสื่อสารไว้ SOAP และ REST เป็นวิธีที่แตกต่างกันสองวิธีที่ใช้ออกแบบ API วิธีของ SOAP ยึดตามโครงสร้างสูงและใช้รูปแบบข้อมูล XML REST มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยให้แอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนข้อมูลได้หลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API »

อ่านเกี่ยวกับ XML »

ความคล้ายคลึงกันระหว่าง SOAP และ REST คืออะไรบ้าง

ในการสร้างแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม สถาปัตยกรรม และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันได้ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง เพราะแต่ละเทคโนโลยีมีรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้ง SOAP และ REST สร้างขึ่้นมาด้วยความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้

คุณสามารถใช้ SOAP และ REST เพื่อสร้าง API หรือจุดสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันที่หลากหลายได้ คำว่า บริการเว็บ และ API สามารถใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม API เป็นหมวดหมู่ที่กว้างกว่า บริการเว็บเป็นประเภทพิเศษของ API

ต่อไปนี้เป็นความคล้ายคลึงกันเพิ่มเติมระหว่าง SOAP และ REST

 • ทั้งสองอธิบายกฎและมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีที่แอปพลิเคชันทำ ประมวลผล และตอบสนองต่อคำขอข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่น
 • ทั้งสองใช้ HTTP โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • ทั้งสองรองรับ SSL/TLS สำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยและมีการเข้ารหัส

คุณสามารถใช้ SOAP หรือ REST ก็ได้ในการสร้างระบบการกระจายที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้ และทนต่อข้อผิดพลาด

อ่านเกี่ยวกับใบรับรอง SSL »

SOAP API และ REST API ทำงานอย่างไร

SOAP เป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่า ซึ่งต้องทำสัญญาการสื่อสารระหว่างระบบที่เข้มงวด มาตรฐานการให้บริการเว็บแบบใหม่มีการเพิ่มเข้ามาเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น REST ได้รับการพัฒนาขึ้นหลังจาก SOAP และต้องมีการแก้ปัญหาข้อบกพร่องหลายอย่างเป็นปกติ บริการเว็บ REST หรือเรียกว่า บริการเว็บ RESTful

SOAP API

SOAP เป็นโปรโตคอลที่กำหนดกฎการสื่อสารที่เข้มงวด แต่ก็มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ควบคุมทุกแง่มุมของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่อไปนี้คือตัวอย่างมาตรฐานบางส่วนที่ SOAP ใช้

 • Web Services Security (WS-Security) ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การใช้ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันที่เรียกว่า โทเค็น
 • Web Services Addressing (WS-Addressing) ต้องมีการรวมข้อมูลการกำหนดเส้นทางที่เป็นข้อมูลเมตา
 • WS-ReliableMessaging เป็นมาตรฐานการจัดการข้อผิดพลาดในการส่งข้อความ SOAP
 • Web Services Description Language (WSDL) อธิบายขอบเขตและการทำงานของบริการเว็บ SOAP

เมื่อคุณส่งคำขอไปยัง SOAP API คุณต้องใส่คำขอ HTTP ของคุณในซองจดหมาย SOAP นี่คือโครงสร้างข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหา HTTP พื้นฐานที่มีความต้องการคำขอ SOAP ในซองจดหมายคุณยังสามารถส่งคำขอไปยังบริการเว็บ SOAP ด้วยโปรโตคอลการขนส่งอื่น ๆ เช่น TCP หรือ Internet Control Message Protocol (ICMP) อย่างไรก็ตาม SOAP API และบริการเว็บ SOAP มักจะส่งเอกสาร XML ในการตอบสนอง

REST API

REST เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ที่กำหนดเงื่อนไขหกข้อเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ API ต่อไปนี้เป็นหลักการหกข้อของ REST API

 1. สถาปัตยกรรมไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์ ผู้ส่งและผู้รับมีความเป็นอิสระจากกันและกันในด้านเทคโนโลยี การจัดทำแพลตฟอร์ม ภาษาการเขียนโปรแกรม และอื่นๆ
 2. แบ่งออกเป็นชั้น เซิร์ฟเวอร์สามารถมีตัวกลางหลายตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้คำขอของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ได้ แต่ลูกค้าจะมองไม่เห็น
 3. อินเทอร์เฟซรูปแบบเดียวกัน API ส่งข้อมูลกลับมาในรูปแบบมาตรฐานที่สมบูรณ์และใช้งานได้อย่างเต็มที่
 4. ไร้สถานะ API ดำเนินการคำขอใหม่ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์โดยเป็นอิสระจากคำขอก่อนหน้า
 5. สามารถแคชได้ การตอบสนองของ API ทั้งหมดสามารถแคชได้
 6. การปรับแต่งโค้ดได้ตามความต้องการ การตอบสนอง API อาจรวมข้อมูลโค้ดย่อยได้ในกรณีที่จำเป็น

คุณส่งคำขอ REST โดยใช้คำกริยา HTTP เช่น GET และ POST การตอบสนอง Rest API มักจะอยู่เป็นในรูปแบบ JSON แต่อาจเป็นรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันได้

อ่านเกี่ยวกับ RESTful APIs »

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JSON »

เมื่อไหร่ควรใช้ SOAP และ REST

ก่อนที่จะเลือกระหว่าง SOAP และ REST ให้พิจารณาสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้ API ของคุณ ควรพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

การออกแบบแอปพลิเคชันโดยรวม

แอปพลิเคชันที่ทันสมัย เช่น แอปพลิเคชันมือถือ และแอปพลิเคชันไฮบริดทำงานได้ดีกว่ากับ REST API REST ช่วยให้คุณออกแบบแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการปรับขนาดและมีความยืดหยุ่นโดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย เช่น ไมโครเซอร์วิส และคอนเทนเนอร์ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะผสานรวมหรือขยายระบบที่ล้าสมัยที่มี SOAP API อยู่แล้ว อาจจะดีกว่าถ้าคุณเลือกใช้ SOAP ต่อไป

การรักษาความปลอดภัย

API สาธารณะมีความต้องการด้านความปลอดภัยที่ต่ำกว่าและต้องการความยืดหยุ่นที่มากกว่าเพื่อให้ทุกคนสามารถโต้ตอบได้ ดังนั้น REST จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเมื่อคุณสร้าง API สาธารณะ ในทางตรงกันข้าม API ส่วนตัวสำหรับความต้องการขององค์กรภายใน (เช่นการรายงานข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด) อาจได้ประโยชน์จากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่าใน WS-Security ของ SOAP

การปฏิบัติตามข้อกำหนด ACID

ผู้ใช้ API ของคุณต้องการความสอดคล้องที่เข้มงวดและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั่วทั้งห่วงโซ่ของการทำธุรกรรมหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าการอัปเดตหนึ่งล้มเหลว การทำธุรกรรมทางการเงินจะล้มเหลวก็ต่อเมื่อชุดข้อมูลการอัปเดตทั้งหมดล้มเหลว

SOAP มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Atomicity, consistency, isolation, and durability (ACID) ในตัว และ SOAP อาจจะเหมาะสำหรับความต้องการความสมบูรณ์ของข้อมูลสูง ในกรณีนี้ REST API อาจต้องใช้โมดูลซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในการบังคับใช้สถานะเซิร์ฟเวอร์หรือระดับฐานข้อมูล

ความแตกต่างที่สำคัญ: SOAP เทียบกับ REST

SOAP เป็นโปรโตคอล ในขณะที่ REST เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งจะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในวิธีการทำงานของ SOAP API และ REST API

การออกแบบ

SOAP API เปิดเผยฟังก์ชันหรือการดำเนินงาน ในขณะที่ REST API ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตัวอย่างเช่น พิจารณาแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลของพนักงานที่โปรแกรมอื่นสามารถจัดการ SOAP API ของแอปพลิเคชันสามารถเปิดเผยฟังก์ชันที่เรียกว่า สร้างพนักงาน ได้ ในการสร้างพนักงาน คุณจะต้องระบุชื่อฟังก์ชันในข้อความ SOAP เมื่อมีการส่งคำขอ

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชัน REST API สามารถเปิดเผย URL ที่เรียกว่า /พนักงาน และคำขอ POST ที่ส่งไปยัง URL นั้นจะสร้างระเบียนพนักงานใหม่

ความยืดหยุ่น

SOAP API มีความเข้มงวดและอนุญาตให้มีการส่งข้อความ XML ระหว่างแอปพลิเคชันเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันยังต้องรักษาสถานะของลูกค้าแต่ละรายอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าต้องจำคำขอก่อนหน้าทั้งหมดเมื่อประมวลผลคำขอใหม่

REST มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลเป็นข้อความธรรมดา, HTML, XML และ JSON และ REST ยังไร้สถานะ REST API จึงถือว่าทุกคำขอใหม่เป็นอิสระจากคำขอก่อนหน้า

ประสิทธิภาพ

ข้อความ SOAP มีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่า ซึ่งจะทำให้ส่งและประมวลผลได้ช้าลง ซึ่งอาจเพิ่มเวลาในการโหลดหน้าเว็บ

REST เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า SOAP เนื่องจาก REST มีขนาดข้อความที่เล็กกว่า การตอบสนองของ REST สามารถแคชได้ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยในแคช เพื่อให้มีเวลาการโหลดหน้าเว็บที่สั้นยิ่งขึ้น

ความสามารถในการปรับขนาด

โปรโตคอล SOAP กำหนดให้แอปพลิเคชันจัดเก็บสถานะระหว่างคำขอซึ่งจะเพิ่มความต้องการแบนด์วิดธ์และหน่วยความจำ จึงทำให้แอปพลิเคชันมีราคาแพงและมีความท้าทายในการปรับขนาด

REST แตกต่างจาก SOAP เพราะอนุญาตมีให้สถาปัตยกรรมแบบไร้สถานะและแบ่งออกเป็นชั้น ซึ่งจะทำให้ปรับขนาดได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันสามารถส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ หรืออนุญาตให้ตัวกลาง (เช่น เครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา) จัดการกับคำขอได้

การรักษาความปลอดภัย

SOAP ต้องมีชั้น WS-Security เพิ่มเติมในการทำงานกับ HTTPS WS-Security ใช้เนื้อหาส่วนหัวเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงกระบวนการที่กำหนดในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่อ่านเนื้อหาข้อความ SOAP ซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

REST สนับสนุน HTTPS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ความเสถียร

SOAP มีตรรกะการจัดการข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นในตัวและมีความเสถียรมากกว่า ในทางกลับกัน REST จะขอให้คุณลองอีกครั้งในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร และมีความเสถียรน้อยกว่า

สรุปข้อแตกต่างระหว่าง SOAP และ REST

 

 

SOAP

REST

ความหมาย 

Simple Object Access Protocol

Representational State Transfer

คืออะไร

SOAP เป็นโปรโตคอลสำหรับการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชัน

REST เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสำหรับการออกแบบอินเตอร์เฟซการสื่อสาร

การออกแบบ

SOAP API เปิดเผยการดำเนินงาน

REST API เปิดเผยข้อมูล

โปรโตคอลการขนส่ง

SOAP เป็นอิสระและสามารถทำงานร่วมกับโปรโตคอลการขนส่งได้

REST ทำงานเฉพาะกับ HTTPS เท่านั้น

รูปแบบข้อมูล

SOAP สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล XML เท่านั้น

REST สนับสนุน XML, JSON, ข้อความธรรมดา, HTML

ประสิทธิภาพ

ข้อความ SOAP มีขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้การสื่อสารช้าลง

REST มีประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่าเนื่องจากข้อความที่มีขนาดเล็กและรองรับแคช

ความสามารถในการปรับขนาด

SOAP ปรับขนาดได้ยาก เซิร์ฟเวอร์รักษาสถานะโดยการจัดเก็บข้อความก่อนหน้าทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนกับลูกค้า

REST ปรับขนาดได้ง่าย เพราะไม่มีสถานะ ข้อความทุกข้อความจึงจะประมวลผลอย่างอิสระจากข้อความก่อนหน้า

การรักษาความปลอดภัย

SOAP สนับสนุนการเข้ารหัสโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

REST สนับสนุนการเข้ารหัสโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

กรณีการใช้งาน

SOAP มีประโยชน์ในแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมและใน API ส่วนตัว

REST มีประโยชน์ในแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและใน API สาธารณะ

AWS สนับสนุนความต้องการ API ของคุณได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) มี เกตเวย์ของ Amazon API เพื่อรองรับความต้องการของ API ของคุณ เกตเวย์ API เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้นักพัฒนาสามารถสร้าง เผยแพร่ บำรุงรักษา เฝ้าติดตาม และรักษาความปลอดภัยของ API ในทุกขนาดได้ง่าย การใช้เกตเวย์ API ทำให้คุณสามารถสร้าง REST API สำหรับแอปพลิเคชันการสื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์ได้

วิธีการใช้งานที่จะเป็นประโยชน์แก่คุณจากการใช้งานเกตเวย์ API มีดังนี้

 • มอบประสิทธิภาพความเร็วสูงสำหรับทั้งคำขอและการตอบสนองของ API ให้แก่ผู้ใช้
 • อนุมัติการเข้าถึง API ของคุณด้วย AWS Identity and Access Management (IAM) และ Amazon Cognito บริการทั้งสองให้การสนับสนุน OAuth แบบเนทีฟ
 • เรียกใช้ API เดียวกันได้หลายเวอร์ชันพร้อมกันเพื่อทำซ้ำ ทดสอบ และเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการเรียก API เวลาแฝงของข้อมูล และอัตราข้อผิดพลาด 

เริ่มต้นใช้งาน REST API บน AWS โดยสร้างบัญชี AWS วันนี้

ขั้นตอนถัดไปกับ AWS