AWS Data Pipeline เป็นบริการเว็บซึ่งช่วยดำเนินการและเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างบริการการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของ AWS พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลภายในองค์กรตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อใช้ AWS Data Pipeline คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในตำแหน่งที่จัดเก็บ แปลงและประมวลผลข้อมูลตามขนาด และส่งผลลัพธ์ไปยังบริการ AWS เช่น Amazon S3, Amazon RDS, Amazon DynamoDB และ Amazon EMR อย่างมีประสิทธิภาพ

AWS Data Pipeline จะช่วยให้คุณสามารถสร้างปริมาณงานประมวลผลข้อมูลอันซับซ้อนที่คงทนต่อความเสียหาย ทำซ้ำ และพร้อมใช้งานสูงได้อย่างง่ายดาย คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเตรียมความใช้งานของทรัพยากร การจัดการงานที่ต้องทำร่วมกัน การรับมือกับความล้มเหลวหรือการหยุดทำงานชั่วคราวในแต่ละงาน หรือการสร้างระบบการแจ้งเตือนที่ล้มเหลว นอกจากนี้ AWS Data Pipeline ยังช่วยให้คุณสามารถย้ายและประมวลผลข้อมูลที่ล็อกอยู่ในที่เก็บข้อมูลภายในองค์กรได้

ฟรี เงื่อนไขเบื้องต้นความถี่ต่ำ 3 รายการ

ต่อเดือนสำหรับ 12 เดือนแรกด้วย AWS Free Tier


น่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือ

AWS Data Pipeline สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายตัวและพร้อมใช้งานสูงที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดำเนินการกิจกรรมที่คงทนต่อความเสียหาย หากเกิดความล้มเหลวขึ้นในลอจิกของกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล AWS Data Pipeline จะพยายามทำกิจกรรมนั้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากยังคงเกิดความล้มเหลวขึ้น AWS Data Pipeline จะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความล้มเหลวผ่าน Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเรียกใช้ที่สำเร็จ ความล่าช้าของกิจกรรมที่วางแผนไว้ หรือความล้มเหลวได้

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

การสร้างลำดับขั้นตอนจะเป็นเรื่องง่ายด้วยคอนโซลแบบลากแล้วปล่อยของเรา เงื่อนไขเบื้องต้นทั่วไปจะรวมอยู่ในบริการ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเขียนลอจิกเพิ่มเติมเพื่อใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ Amazon S3 โดยการป้อนชื่อของบัคเก็ต Amazon S3 และเส้นทางของไฟล์ที่คุณต้องการตรวจสอบ และ AWS Data Pipeline จะทำงานที่เหลือให้คุณ 
นอกจากตัวสร้างช่องทางเสมือนที่ใช้งานได้ง่ายแล้ว AWS Data Pipeline ยังมีไลบรารีของเทมเพลตช่องทางอีกด้วย เทมเพลตเหล่านี้ทำให้การสร้างช่องทางสำหรับกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน เช่น การประมวลผลไฟล์บันทึกเป็นประจำ การเก็บถาวรข้อมูลไปยัง Amazon S3 หรือการเรียกใช้ข้อคำถาม SQL เป็นระยะได้อย่างง่ายดาย

ยืดหยุ่น

ยืดหยุ่น

AWS Data Pipeline ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น การกำหนดเวลา การติดตามการพึ่งพา และการจัดการข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้กิจกรรมและเงื่อนไขเบื้องต้นที่ AWS มีให้และ/หรือเขียนเงื่อนไขของคุณเอง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกำหนดค่า AWS Data Pipeline ให้ดำเนินการต่างๆ เช่น เรียกใช้งาน Amazon EMR ดำเนินการข้อคำถาม SQL โดยตรงกับฐานข้อมูล หรือดำเนินการแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่ทำงานบน Amazon EC2 หรือในศูนย์ข้อมูลของคุณเอง ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างช่องทางแบบกำหนดเองที่มีประสิทธิภาพเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยไม่ต้องพบกับความซับซ้อนของการกำหนดเวลาให้เชื่อถือได้และการดำเนินการลอจิกแอปพลิเคชัน

ปรับขนาดได้

ปรับขนาดได้

AWS Data Pipeline ทำให้การจ่ายงานไปยังหนึ่งเครื่องหรือหลายๆ เครื่องตามลำดับหรือพร้อมๆ กันง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่นของ AWS Data Pipeline ทำให้การประมวลผลไฟล์จำนวนหลายล้านไฟล์เป็นไปอย่างง่ายดายเหมือนกับประมวลผลเพียงไฟล์เดียว

 

ต้นทุนต่ำ

ต้นทุนต่ำ

AWS Data Pipeline ใช้งานได้ในราคาถูกและเรียกเก็บค่าบริการในอัตรารายเดือนที่ต่ำ คุณสามารถทดลองใช้ฟรีได้ภายใต้ AWS Free Usage เรียนรู้เพิ่มเติม

โปร่งใส

โปร่งใส

คุณสามารถควบคุมทรัพยากรที่ประมวลผลได้ที่ใช้ดำเนินการตรรกะทางธุรกิจได้เต็มรูปแบบ ทำให้ส่งเสริมหรือแก้ไขตรรกะได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ บันทึกการดำเนินการทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Amazon S3 โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีบันทึกที่ต่อเนื่องและมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่องทางของคุณ