AWS Educate สำหรับพนักงาน

เข้าถึงกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถด้าน AWS ระดับเริ่มต้นที่หลากหลาย

ค้นหากลุ่มผู้กระตือรือร้นที่มีทักษะความสามารถด้าน AWS

นายจ้างสามารถโพสต์งานและเข้าถึงผู้เรียนหลายแสนคนในกว่า 200 ประเทศและเขตแดนทั่วโลกได้ผ่าน AWS Educate Job Board 

ใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีความสามารถระดับเริ่มต้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรของคุณ และทำให้การแนะนำบุคลากรใหม่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นายจ้างหลายรายรายงานว่าผู้เรียนของเราสามารถนำทักษะของตนไปใช้ในการทำงานและมีส่วนร่วมในทีมได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรม AWS Educate ช่วยส่งเสริมความสามารถให้กับพนักงานใหม่ด้วยการเร่งการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการประมวลผลระบบคลาวด์ในช่วงเวลาที่สั้นลง ดังนั้นจึงช่วยสนับสนุนการปรับใช้ในโครงการระดับโลกของ DXC ได้ ความพร้อมของทักษะด้านระบบคลาวด์กับ AWS Educate จะช่วยลดเวลาการฝึกอบรมสำหรับผู้สมัครได้อย่างแน่นอน และยังช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจได้อีกด้วย เรายินดีที่จะร่วมมือกับ AWS ในโครงการริเริ่มการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมสร้างและพัฒนาทรัพยากรที่มีความสามารถด้านระบบคลาวด์ให้กับบริษัทของเรา 

– Vidya Gothe รองผู้อำนวยการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของ DXC
งานวิจัยที่โดดเด่น
คุณค่าของแนวทาง ‘สแตกเต็มรูปแบบ’ ในการจัดการผู้มีทักษะความสามารถด้านระบบคลาวด์

AWS ร่วมกับกลุ่มกลยุทธ์องค์กรของ Tech Target เพื่อศึกษาว่า การจ้างพนักงานระดับเริ่มต้นเพื่อเสริมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์จะช่วยองค์กรจัดการปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านระบบคลาวด์ได้สำเร็จหรือไม่ เรียนรู้ว่าผู้มีทักษะความสามารถระดับเริ่มต้นจะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างไร

AWS Educate Job Board เชื่อมต่อฉันกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้อย่างไร

AWS Educate เต็มไปด้วยผู้เรียนด้านระบบคลาวด์ระดับเริ่มต้นที่มีภูมิหลังที่หลากหลายจำนวนหลายแสนรายจากทั่วโลก พวกเขามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์โดยใช้ AWS Educate เพื่อฝึกเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับระบบคลาวด์ผ่านหลักสูตรและแล็บต่างๆ ที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Management Console และพื้นฐานแมชชีนเลิร์นนิง ไปจนถึงทักษะทางวิชาชีพสำหรับสถานที่ทำงาน หลังจากจบหลักสูตรและแล็บแล้ว ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองดิจิทัลที่แสดงถึงความรู้และทักษะของตนเอง 

ในฐานะนายจ้าง คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของผู้เรียน AWS Educate และโพสต์งานของคุณเองไปที่ AWS Educate Job Board เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีทักษะเฉพาะที่คุณต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณมีงานหลายงานที่จะโพสต์หรือมักจะสร้างงานใหม่อยู่บ่อยครั้ง คุณยังสามารถเลือกใช้คุณสมบัติการโพสต์งานในการโพสต์งานบน AWS Educate Job Board โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้สมัครสามารถค้นหาและสมัครงานได้เอง

AWS Educate Interview Accelerator.jpg

“ครั้งแรกที่ผมเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานด้านวิศวกรรมระบบคลาวด์ ความรู้โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดที่พูดคุยในการสัมภาษณ์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจาก AWS Educate”

– Alfredo Colon ผู้เรียนของ AWS Educate

เข้าถึงผู้สมัคร AWS Educate เลยวันนี้

เริ่มต้นใช้งาน AWS Educate Job Board ได้ไม่ยาก ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีเลย!

โปรดทราบว่า AWS Educate ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และบริการของ AWS ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เรียน AWS ตามประเทศที่พำนัก