AWS Elastic Beanstalk

ใช้และปรับขนาดเว็บแอปพลิเคชัน

อัปโหลดและปรับใช้เว็บแอปพลิเคชันด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว

เน้นไปที่การเขียนโค้ดแทนการจัดเตรียมและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

เลือกและ Retain ทรัพยากร AWS ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนแอปพลิเคชันของคุณทั้งหมดเอาไว้

ใช้การตั้งค่าที่สามารถปรับได้เพื่อดำเนินการปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานสูงสุดในขณะที่ลดต้นทุนลง

ทำงานอย่างไร

AWS Elastic Beanstalk จะใช้เว็บแอปพลิเคชัน คุณจึงให้ความสนใจกับธุรกิจของคุณได้

แผนภาพแสดงวิธีที่ AWS Elastic Beanstalk ช่วยให้ผู้ใช้สร้างสภาพแวดล้อมในการอัปโหลดและตั้งค่าแอปพลิเคชัน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Elastic Beanstalk (2:14)
เหตุใดต้อง Elastic Beanstalk
Elastic Beanstalk คือบริการสำหรับการปรับขนาดและการนำเว็บแอปพลิเคชันและบริการไปใช้จริง เพียงแค่อัปโหลดโค้ดของคุณ Elastic Beanstalk จะจัดการการติดตั้งใช้งานโดยอัตโนมัติ – ตั้งแต่การจัดเตรียมขีดความสามารถ การปรับสมดุลโหลด การปรับขนาดอัตโนมัติ ไปจนถึงการติดตามสภาพแอปพลิเคชัน

กรณีการใช้งาน

เปิดเว็บแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว

ปรับใช้เว็บแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ในไม่กี่นาทีโดยปราศจากความยุ่งยากในการจัดสรรและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างแบ็คเอนด์ API บนมือถือสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ใช้ภาษาโปรแกรมที่คุณชื่นชอบเพื่อสร้างแบ็คเอนด์ API บนมือถือ โดย Elastic Beanstalk จะจัดการแพทช์และอัปเดตให้

Replatform แอปพลิเคชันธุรกิจที่สำคัญ

ย้ายแอปพลิเคชันคงสถานะได้ออกจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมไปยัง Elastic Beanstalk และเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวอย่างปลอดภัย

วิธีเริ่มต้น

สำรวจคุณสมบัติ AWS Elastic Beanstalk

อ่านเกี่ยวกับวิธีที่ Elastic Beanstalk จะช่วยให้คุณนำแอปพลิเคชันไปใช้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Elastic Beanstalk

เรียนรู้วิธีจัดการแอปพลิเคชันและสภาพแวดล้อม

หาคำตอบให้กับคำถามของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ


สำรวจ AWS เพิ่มเติม