ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ AWS Elastic Beanstalk คุณชำระเงินสำหรับทรัพยากร AWS (เช่น อินสแตนซ์ EC2 หรือบัคเก็ต S3) ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บและเรียกใช้แอปพลิเคชัน คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ตามที่คุณใช้จริง ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า 

ค่าบริการของการเรียกใช้เว็บไซต์ซึ่งใช้ Elastic Beanstalk จะแตกต่างไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่จำเป็นในการจัดการปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ แบนด์วิธที่แอปพลิเคชันใช้งาน และตัวเลือกฐานข้อมูลหรือพื้นที่จัดเก็บที่แอปพลิเคชันใช้ โดยปกติแล้วจะมีค่าบริการเบื้องต้นสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บสำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 และ Elastic Load Balancing ซึ่งกระจายปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ที่เรียกใช้แอปพลิเคชัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง:

ราคา Amazon EC2 (รวมถึงราคาสำหรับอินสแตนซ์ตามความต้องการ, อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและอินสแตนซ์ Spot, Load Balancing, Elastic Block Storage และการถ่ายโอนข้อมูล)

ราคา Amazon S3 (รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูล)

หากคุณต้องการใช้บริการฐานข้อมูลของ AWS ด้วย Elastic Beanstalk โปรดดูราคาจากลิงก์ด้านล่างนี้:

ราคา Amazon RDS (รวมถึงราคาสำหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง และการถ่ายโอนข้อมูล)

ราคา Amazon DynamoDB (รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ความจุของปริมาณการประมวลผล และการถ่ายโอนข้อมูล)

ราคา Amazon SimpleDB (รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูล)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากร AWS Elastic Beanstalk

ไปที่หน้าทรัพยากร AWS Elastic Beanstalk
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา