AWS Elemental Conductor เป็นโซลูชันแบบในสถานที่สำหรับบริหารจัดการแอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์ของวิดีโอถ่ายทอดสด ระบบนี้มอบการเข้ารหัสวิดีโอที่มีความพร้อมใช้งานสูง การบริหารจัดการที่ปลอดภัย และการตรวจสอบที่ครอบคลุม รวมถึงส่งมอบงานผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้งานบนเว็บที่ใช้งานง่าย ส่วนซ้ำซ้อนที่ลูกค้ากำหนดจะรองรับการไหลของสัญญาณที่ต่อเนื่องและบริการที่ไร้ข้อติดขัด การแจ้งเตือนแบบครอบคลุมและความสามารถในการรายงานทำให้การตรวจสอบสถานะ การรักษาคุณภาพการบริการ และการมอบความมั่นใจในการดำเนินงานเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถนำ AWS Elemental Conductor ไปปรับใช้แบบในสถานที่ในรูปแแบบแอปพลิเคชันหรือในรูปแบบซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ AWS ได้ในสถานประกอบการของคุณ

คุณสมบัติหลัก

การจัดการงาน

AWS Elemental Conductor ช่วยให้คุณสามารถจัดการปริมาณงานของตัวเข้ารหัสหลากหลายตัวได้แบบเรียลไทม์ เริ่ม หยุด และแก้ไขช่องวิดีโอได้อย่างมั่นใจ การควบคุมแบบอิงตามงานช่วยมอบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมหลายร้อยช่องได้พร้อมกัน

ความยืดหยุ่นที่ปรับได้

การดูแลเวิร์กโฟลว์วิดีโอถ่ายทอดสดให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องคือภารกิจที่สำคัญยิ่ง AWS Elemental Conductor ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตัวเข้ารหัสที่ซ้ำซ้อนให้เป็นเป้าหมายการเปลี่ยนระบบและกำหนดระดับความซ้ำซ้อนตามต้องการเพื่อให้รับกับเป้าหมายด้านความยืดหยุ่นและเวลาพร้อมให้บริการของคุณ ใช้ AWS Elemental Conductor เพื่อกำหนดค่ากลุ่มความซ้ำซ้อน 1+1, N+M, และ N+1 ได้อย่างง่ายดายด้วยการสลับความซ้ำซ้อนด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ 

การเฝ้าติดตามอย่างครอบคลุม

การดูข้อมูลเวิร์กโฟลว์วิดีโอถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถบ่งชี้ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดปัญหาใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการมอบบริการหรือประสบการณ์รับชม AWS Elemental Conductor ช่วยให้คุณติดตามตรวจสอบระบบการประมวลผลวิดีโอทั้งหมดได้พร้อมกัน และสามารถเข้าไปดูเพื่อตรวจสอบยืนยันสถานะของช่องของตัวเข้ารหัสแต่ละตัวได้ การรวบรวมการแจ้งเตือนและข้อความต่างๆ เข้าด้วยกัน ผนวกับการกรองขั้นสูงทำให้ติดตามตรวจสอบและบริการจัดการความผิดพลาดได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการที่ปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยให้เวิร์กโฟลว์วิดีโอถ่ายทอดสดของคุณพร้อมทั้งควบคุมว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงตัวเข้ารหัสของคุณได้ รวมถึงควบคุมการให้สิทธิ์อนุญาตของผู้ใช้แต่ละระดับ มีการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบเปิดให้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ บันทึกการตรวจสอบถูกเก็บรักษาไว้เพื่อบันทึกการดำเนินการของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ