การปรับขยายฐานข้อมูล MySQL อัตโนมัติเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของแอปพลิเคชันที่มีความผันผวน

ด้วย Amazon Aurora

Amazon Aurora เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ MySQL และ PostgreSQL โดยได้รวมประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลองค์กรแบบดั้งเดิมเข้ากับความเรียบง่ายและการประหยัดค่าใช้จ่ายของฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีวิธีสร้างฐานข้อมูล Amazon Aurora และกำหนดค่าเพื่อให้ปรับขนาดอัตโนมัติโดยการเพิ่มหรือนำแบบจำลองการอ่านออก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันที่เปลี่ยนแปลงไป

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ไม่ได้รวมอยู่ใน Free Tier และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1 USD โดยให้คุณทำตามขั้นตอนในบทแนะนำสอนการใช้งานและลบทรัพยากรที่คุณมีเมื่อจบบทแนะนำสอนการใช้งาน

เกี่ยวกับบทแนะนำสอนใช้งานนี้
เวลา 10-20 นาที                                           
ค่าใช้จ่าย น้อยกว่า 1 USD
กรณีใช้งาน ฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ Amazon Aurora Amazon RDS
ผู้เข้าร่วม ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักพัฒนา
ระดับ ปานกลาง
อัปเดตล่าสุด 2 กรกฎาคม 2019

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคลัสเตอร์ Aurora DB

1.1 - เปิดเบราว์เซอร์และไปยัง Amazon RDS Console หากคุณมีบัญชี AWS แล้ว ให้เข้าสู่ระบบ Console นั้น หรือสร้างบัญชี AWS ใหม่เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

1.2 - ที่มุมขวาบน ให้เลือกเขตที่คุณต้องการเปิดใช้งานคลัสเตอร์ Aurora DB

1.3 - คลิกที่ “Create database” (สร้างฐานข้อมูล) ในหน้าต่าง Amazon Aurora

ก่อนดำเนินการต่อ ให้สลับไปยังขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลใหม่:

ตัวเลือกกลไก

1.4 - บนกลไกฐานข้อมูล ให้เลือก “Amazon Aurora”

1.5 – ในส่วน Edition ให้เลือก “Amazon Aurora with MySQL compatibility” (Amazon Aurora ที่เข้ากันได้กับ MySQL)

1.6 - ในส่วนของเวอร์ชัน ให้เลือก Aurora ในเวอร์ชันที่คุณต้องการ

1.7 – บนตำแหน่งที่ตั้งฐานข้อมูล ให้เลือก “Regional” (ระดับภูมิภาค)

คุณสมบัติฐานข้อมูล

1.8 - เลือก “One writer and multiple readers” (หนึ่งผู้เขียนและหลายคนอ่าน)

เทมเพลต

1.9 - เลือก “Production” (การผลิต)

การตั้งค่า

1.10 - เลือกตัวระบุสำหรับคลัสเตอร์ Aurora DB ของคุณ เช่น “database-1”

ขนาดอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล

1.11 – สำหรับขนาดอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล ให้เลือกอินสแตนซ์ขนาดใหญ่ (ลงท้ายด้วย .large)

ความพร้อมใช้งานและความคงทน

1.12 - เลือก “สร้าง Aurora Replica/ตัวอ่าน”

การเชื่อมต่อ

1.13 – เลือก VPC ที่คุณต้องการสร้างฐานข้อมูล

โปรดทราบว่า เมื่อสร้างแล้วจะไม่สามารถย้ายฐานข้อมูลไปยัง VPC อื่นได้

1.14 – คลิกที่ “Additional connectivity configuration” (การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม)

1.15 - เลือกค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่มเครือข่ายย่อย

1.16 - ในส่วน “Publicly accessible” (เข้าถึงได้ทุกคน) ให้เลือก “No” (ไม่)

หมายความว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจาก EC2 instance ภายใน VPC เดียวกัน

1.17 - บนกลุ่มความปลอดภัย VPC ให้เลือก “Create new” (สร้างใหม่) หากคุณมีกลุ่มความปลอดภัยที่อนุญาตให้เชื่อมต่อ TCP ขาเข้าบนพอร์ต 3306 ก็สามารถเลือกแทนได้ กลุ่มความปลอดภัยนี้จะควบคุมการเข้าใช้งานคลัสเตอร์ Aurora ของคุณ

1.18 - พิมพ์ “aurora-tutorial” ในชื่อกลุ่มความปลอดภัย VPC ใหม่

1.19 - ใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับพอร์ตฐานข้อมูล

การกำหนดค่าเพิ่มเติม

ปล่อย “Additional configuration” (การกำหนดค่าเพิ่มเติม) เป็นค่าเริ่มต้น

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการเปิดใช้การป้องกันการลบ หากคุณต้องการลบฐานข้อมูลเมื่อจบบทแนะนำสอนการใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกนี้

1.20 - ในส่วน “Deletion protection” (การป้องกันการลบ) ให้เลิกทำเครื่องหมายในส่วน “Enable deletion protection” (เปิดใช้งานการป้องกันการลบ)

ตรวจสอบและสร้าง

หลังจากที่ตรวจสอบช่องทั้งหมดในแบบฟอร์มแล้วอย่างรวดเร็ว คุณสามารถดำเนินการต่อได้

1.21 - คลิก “Create database” (สร้างฐานข้อมูล)

ในขณะที่กำลังสร้างอินสแตนซ์ คุณจะเห็นแบนเนอร์อธิบายวิธีการรับข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณควรบันทึกข้อมูลประจำตัวดังกล่าวเก็บไว้ เนื่องจากคุณจะสามารถดูรหัสผ่านนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

1.22 — คลิกที่ “View credential details” (ดูรายละเอียดข้อมูลประจำตัว)

1.23 - บันทึกชื่อ รหัสผ่าน และตำแหน่งข้อมูลคลัสเตอร์

1.24 - เมื่อปิดหน้าต่างรายละเอียดข้อมูลประจำตัวแล้ว ให้คลิกที่ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณสร้างไว้

1.25 - คัดลอกปลายทางของตัวเขียนและตัวอ่านข้อมูล คุณสามารถนำปริมาณการอ่าน/เขียนข้อมูลไปยังปลายทางของตัวเขียนข้อมูลได้ แต่แนวทางปฏิบัติที่ดี คือนำปริมาณการอ่านเท่านั้นไปยังปลายทางของตัวอ่านข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มนโยบายการปรับขนาด

Aurora Auto Scaling สามารถสร้างและลบแบบจำลองโดยอ้างอิงตามนโยบายการปรับขนาดที่คุณกำหนดได้ เมื่อปริมาณงานหรือจำนวนการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน Aurora Auto Scaling จะสามารถเพิ่มแบบจำลองของ Aurora Replica ได้ เมื่อปริมาณงานหรือจำนวนการเชื่อมต่อลดลง Aurora Auto Scaling จะลบ Aurora Replica ที่เพิ่มเข้ามาออกไปเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านความจุที่มากเกินไป

2.1 - เลือกคลัสเตอร์ Aurora DB ของคุณ

2.2 - คลิกที่ “Actions” (การดำเนินการ) แล้วเลือก “Add replica auto scaling” (เพิ่มแบบจำลอง Auto Scaling)

รายละเอียดนโยบาย

2.3 - เลือกชื่อของนโยบาย เช่น “policy-1”

2.4 - เลือกตัววัดที่ใช้สำหรับ Auto Scaling

มีตัววัดกลุ่มเป้าหมายสองตัวที่คุณสามารถใช้ได้ คือ “Average CPU utilization of Aurora Replicas” (การใช้ประโยชน์จาก CPU โดยเฉลี่ยของ Aurora Replica) และ “Average connections of Aurora Replicas” (การเชื่อมต่อโดยเฉลี่ยของ Aurora Replica) Aurora Auto Scaling ช่วยสร้างและจัดการการแจ้งเตือนของ CloudWatch ที่เรียกใช้นโยบายการปรับขนาดและคำนวณการเปลี่ยนแปลงขนาดที่อ้างอิงตามตัววัดและค่าเป้าหมาย นโยบายการปรับขนาดจะเพิ่มหรือลบ Aurora Replica ตามที่ต้องการเพื่อรักษาตัววัดให้ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ระบุ

ซึ่งตัววัดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมและปริมาณงานของแอปพลิเคชัน หากคุณจำเป็นต้องใช้งานการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวนมากของ CPU ขอแนะนำให้วัดการใช้งานของ CPU หากการสืบค้นของคุณไม่ซับซ้อน แต่คุณต้องการเพิ่มขนาดการอ่านและการเขียนข้อมูล คุณอาจใช้การวัดจำนวนการเชื่อมต่อได้

อย่าลืมว่านโยบายการปรับขนาดอาจอ้างอิงตามตัววัดเพียงตัวเดียว แต่คุณสามารถสร้างนโยบายการปรับขนาดได้มากกว่าหนึ่งรายการ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณสามารถเลือก “Average connections of Aurora Replicas” (การเชื่อมต่อโดยเฉลี่ยของ Aurora Replica)

2.5 - ใส่ “20” เป็นค่าเป้าหมาย

ซึ่งหมายความว่า Aurora Auto Scaling จะเพิ่ม Aurora Replica หากจำนวนการเชื่อมต่อถึงค่าเป้าหมายที่ 20 และจะลบแบบจำลองที่เพิ่มเข้ามาออกเมื่อจำนวนการเชื่อมต่อต่ำกว่าค่าเป้าหมาย Aurora Auto Scaling จะลบเฉพาะ Aurora Replica ที่สร้างขึ้นเอง และจะไม่ลบแบบจำลองที่คุณสร้างขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

รายละเอียดความจุของคลัสเตอร์

2.6 - ใส่ "1" เป็นความจุต่ำสุด

2.7 - ใส่ "2" เป็นความจุสูงสุด

คุณสามารถปรับแก้จำนวนของความจุต่ำสุดและสูงสุดได้ภายหลัง โดยค่าที่ใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตจะเป็นไปตามค่าประมาณของปริมาณงาน จำนวนการเชื่อมต่อ และงบประมาณของคุณ Aurora Replica ที่สร้างโดย Aurora Auto Scaling คือระดับอินสแตนซ์ DB เดียวกับที่ใช้สำหรับอินสแตนซ์หลัก

ตรวจสอบและดำเนินการต่อ

2.8 - ตรวจสอบช่องต่างๆ แล้วคลิก “เพิ่มนโยบาย”

ขั้นตอนที่ 3: ปรับเปลี่ยนนโยบายการปรับขนาด

3.1 - คลิกบนคลัสเตอร์ Aurora DB ของคุณ

3.2 - คลิกที่ “Logs & events” (บันทึกและเหตุการณ์)

3.3 - เลือกนโยบาย Auto Scaling ของคุณ

3.4 - คลิกที่ “Edit” (แก้ไข)

รายละเอียดความจุของคลัสเตอร์

3.5 - เปลี่ยนความจุสูงสุดเป็น 4

3.6 - คลิกที่ “Save” (บันทึก)

ขั้นตอนที่ 4: ลบนโยบายการปรับขนาด

4.1 - คลิกบนคลัสเตอร์ Aurora DB ของคุณ

4.2 - คลิกที่ “Logs & events” (บันทึกและเหตุการณ์) 

4.3 - เลือกนโยบาย Auto Scaling ของคุณ

4.4 - คลิก “Delete” (ลบ)

ขั้นตอนที่ 5: ลบคลัสเตอร์ของคุณ

ในการเสร็จสิ้นบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการลบคลัสเตอร์ Aurora DB เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว หากต้องการลบคลัสเตอร์ Aurora DB ของคุณ ให้ไปที่ RDS Dashboard (แดชบอร์ด RDS) แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

5.1 – เลือก "Database" (ฐานข้อมูล) ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

แล้วรายการคลัสเตอร์ Aurora DB ของคุณทั้งหมดจะปรากฏ

5.2 - เลือกอินสแตนซ์ตัวอ่านข้อมูลของคลัสเตอร์ Aurora DB ที่คุณสร้างไว้แล้วในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้

5.3 - คลิก “Actions” (การดำเนินการ) แล้วเลือก “Delete” (ลบ)

5.4 - ระบบจะแจ้งให้คุณยืนยันการดำเนินการ พิมพ์ “delete me” (ลบฉัน) จากนั้นคลิกที่ “Delete” (ลบ)

5.5 - เลือกอินสแตนซ์ตัวเขียนข้อมูลของคลัสเตอร์ Aurora DB ที่คุณสร้างไว้แล้วในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้

5.6 - คลิก “Actions” (การดำเนินการ) แล้วเลือก “Delete” (ลบ)

ระบบจะถามว่าคุณต้องการสร้างการสำรองข้อมูลขั้นสุดท้ายหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วนับว่าเป็นความคิดที่ดี แต่ไม่จำเป็นสำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้

5.7 - เลิกทำเครื่องหมายที่กล่อง “Create final snapshot” (สร้างสแนปช็อตขั้นสุดท้าย) และทำเครื่องหมายที่กล่อง “I acknowledge...” (ข้าพเจ้ารับทราบ...)

5.8 - พิมพ์ “delete me” (ลบฉัน) จากนั้นคลิกที่ “Delete” (ลบ)

สถานะคลัสเตอร์ของคุณจะเปลี่ยนเป็น “Deleting” (กำลังลบ) ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถลบกลุ่มความปลอดภัยที่คิดว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปออกได้

ขอแสดงความยินดี

คุณได้สร้างคลัสเตอร์ Aurora DB โดยใช้ Auto Scaling แล้ว คุณได้เรียนรู้วิธีปรับความจุของคลัสเตอร์ Aurora DB แบบอัตโนมัติโดยการเพิ่มหรือลบแบบจำลองการอ่านโดยอิงตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณ

บทช่วยสอนนี้เป็นประโยชน์หรือไม่