ในบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาทีนี้ คุณจะจัดเก็บไฟล์ไว้ในระบบคลาวด์โดยใช้Amazon EFS คุณจะสร้างระบบไฟล์ Amazon EFS เปิดใช้งานเครื่องเสมือน Linux บน Amazon EC2 ติดตั้งระบบไฟล์ สร้างไฟล์ ยกเลิกอินสแตนซ์ และลบระบบไฟล์ออก

ทุกสิ่งที่ทำในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้สามารถใช้กับ Free Tier ได้

จัดการทรัพยากร AWS ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล

คุณสามารถสร้างระบบไฟล์เครือข่ายที่ปรับขนาดได้และพร้อมใช้งานสูงได้อย่างง่ายดายจากคอนโซล Amazon EFS


ก. เมื่อคุณ คลิกที่นี่ AWS Management Console จะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์บานใหม่ เพื่อที่คุณจะได้เปิดบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ค้างไว้ เมื่อหน้าจอนี้โหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้น ให้ค้นหา EFS ใต้ พื้นที่จัดเก็บ แล้วคลิกเพื่อเปิดคอนโซล EFS

EFS TMT main console start

(คลิกเพื่อซูม)

EFS TMT main console start

ข. ในคอนโซล Amazon EFS ให้คลิก สร้างระบบไฟล์

01-create-file-system

(คลิกเพื่อซูม)

01-create-file-system

ค. หากไม่ได้เลือก VPC เริ่มต้น ในช่องดรอปดาวน์ VPC ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ แล้วเลือก VPC เริ่มต้น ยอมรับค่าเริ่มต้นทั้งหมดใน ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าการเข้าถึงระบบไฟล์ แล้วคลิก ขั้นตอนถัดไป

02-create-file-system-step-1a

(คลิกเพื่อซูม)

02-create-file-system-step-1a

ง. ยอมรับค่าเริ่มต้นทั้งหมดใน ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าการตั้งค่าเสริม แล้วคลิก ขั้นตอนถัดไป

03-create-file-system-step-2

(คลิกเพื่อซูม)

03-create-file-system-step-2

จ. ยอมรับค่าเริ่มต้นทั้งหมดใน ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและสร้าง แล้วคลิก สร้างระบบไฟล์

04-create-file-system-step-3

(คลิกเพื่อซูม)

04-create-file-system-step-3

คุณจะต้องติดตั้งระบบไฟล์บนอินสแตนซ์ Linux ของ Amazon EC2 เพื่อเข้าถึงระบบไฟล์ของคุณ ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างและกำหนดค่า Amazon EC2 instance


ก. คลิกที่นี่เพื่อเปิดคอนโซล Amazon EC2 แล้วคลิก เปิดใช้งานอินสแตนซ์ เพื่อสร้างและกำหนดค่าเครื่องเสมือนของคุณ

05-launch-instance

(คลิกเพื่อซูม)

05-launch-instance

ข. Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถระบุซอฟต์แวร์และข้อกำหนดของอินสแตนซ์ที่คุณต้องการใช้ ในหน้าจอนี้ ตัวเลือกจะแสดงขึ้นมาให้คุณเลือก Amazon Machine Image (AMI) ซึ่งเป็นเทมเพลตที่มีข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ (เช่น ระบบปฏิบัติการ เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชัน) 

จาก AMI คุณจะเปิดใช้งานอินสแตนซ์ ซึ่งเป็นสำเนาของ AMI ที่ทำงานในฐานะเซิร์ฟเวอร์เสมือนในระบบคลาวด์

สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้หา Amazon Linux AMI แล้วคลิก เลือก

06-select-ami

(คลิกเพื่อซูม)

06-select-ami

ค. ตอนนี้คุณจะได้เลือกประเภทอินสแตนซ์ ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยการรวมส่วนต่างๆ ที่หลากหลายของ CPU, หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บ และความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้คุณสามารถเลือกการผสมผสานที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ประเภท Amazon EC2 Instance

ตัวเลือกเริ่มต้นของ t2.micro ควรจะได้รับการตรวจสอบแล้ว ประเภทอินสแตนซ์นี้ครอบคลุมอยู่ใน Free Tier และมีความสามารถในการคำนวณเพียงพอที่จะจัดการกับปริมาณงานง่ายๆ คลิกตรวจสอบและเปิดใช้งาน ที่ด้านล่างของหน้า

07-review-and-launch

(คลิกเพื่อซูม)

07-review-and-launch

ง. คุณสามารถตรวจสอบการกำหนดค่า พื้นที่จัดเก็บ การติดแท็ก และการตั้งค่าความปลอดภัยที่ได้รับเลือกสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้ เราก็ขอแนะนำให้คุณยอมรับค่าเริ่มต้นสำหรับการสอนใช้งานนี้

คลิก เปิดใช้งาน ที่ด้านล่างของหน้า

08-launch-instance-end

(คลิกเพื่อซูม)

08-launch-instance-end

จ. ในหน้าจอถัดไป ระบบจะขอให้คุณเลือกคู่คีย์ที่มีอยู่เดิมหรือสร้างคู่คีย์ใหม่ คู่คีย์จะใช้สำหรับเข้าสู่อินสแตนซ์ของคุณ (เหมือนกับกุญแจบ้านที่ใช้ไขประตูเข้าบ้าน)

เลือก เลือกคู่คีย์ที่มีอยู่เดิม และเลือกคู่คีย์ หรือ เลือก สร้างคู่คีย์ใหม่ และตั้งชื่อว่า MyKeyPair จากนั้น คลิกปุ่ม ดาวน์โหลดคู่คีย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่คีย์อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับผู้ใช้ Windows: เราขอแนะนำให้บันทึกคู่คีย์ไว้ในไดเรกทอรีผู้ใช้ของคุณในไดเรกทอรีย่อยที่ชื่อ .ssh (เช่น C:\user\{yourusername}\.ssh\MyKeyPair.pem)

เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถใช้ Windows Explorer สร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยจุดมหัพภาคได้ นอกเสียจากว่าคุณจะลงท้ายชื่อโฟลเดอร์ด้วยจุดมหัพภาคเช่นกัน หลังจากที่คุณป้อนชื่อ (.ssh.) จุดมหัพภาคจุดหลังจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux users: เราขอแนะนำให้บันทึกคู่คีย์ของคุณไว้ในไดเรกทอรีย่อย .ssh จากไดเรกทอรีหลักของคุณ (เช่น ~/.ssh/MyKeyPair.pem)

หมายเหตุ: หากคุณจำไม่ได้ว่าเก็บคีย์ส่วนตัว SSH (ไฟล์ที่คุณกำลังดาวน์โหลด) ไว้ที่ไหน คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนของคุณได้

หลังจากที่คุณได้จัดเก็บคู่คีย์แล้ว ให้คลิก เปิดใช้งานอินสแตนซ์ เพื่อเริ่มต้นใช้อินสแตนซ์ Linux ของคุณ

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ของคุณ

09-create-keypair-launch

(คลิกเพื่อซูม)

09-create-keypair-launch

ฉ. คลิก ดูอินสแตนซ์ บนหน้าจอถัดไปเพื่อดูอินสแตนซ์และสถานะของอินสแตนซ์ที่คุณเพิ่งเริ่มใช้

10-view-instance

(คลิกเพื่อซูม)

10-view-instance

ช. จดที่อยู่ IP สาธารณะของอินสแตนซ์ AWS คุณจำเป็นต้องใช้ที่อยู่นี้เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ในขั้นตอนที่ 4 ของส่วน ค.

หมายเหตุ: หากอินสแตนซ์ของคุณอยู่ระหว่างการเริ่มต้นเปิดใช้งาน ที่อยู่ IP สาธารณะอาจจะยังไม่แสดงขึ้นมาในตอนนี้ คอลัมน์สถานะอินสแตนซ์จะแสดงขึ้นมาให้คุณเห็นหากอินสแตนซ์ยังคงทำงานอยู่ และคอลัมน์ตรวจสอบสถานะจะแจ้งให้คุณทราบหากอินสแตนซ์ผ่านการตรวจสอบ 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเสร็จสิ้นการเตรียมการแล้ว คุณสามารถรีเฟรชค่าเหล่านี้ได้โดยการกดปุ่มรีเฟรชที่ด้านขวาเหนือตาราง

11-ip-address

(คลิกเพื่อซูม)

11-ip-address

ซ. มอบสิทธิ์การเข้าถึงระบบไฟล์ให้แก่เครือข่ายอินสแตนซ์ของคุณ เมื่อเลือกอินสแตนซ์ของคุณไว้แล้ว ให้เลือก การดำเนินการ > ระบบเครือข่าย > เปลี่ยนกลุ่มความปลอดภัย

12-change-security-groups-animated

(คลิกเพื่อซูม)

12-change-security-groups-animated

ฌ. เลือกช่องกาเครื่องหมายสำหรับ กลุ่มความปลอดภัย VPC เริ่มต้น แล้วคลิก กำหนดกลุ่มความปลอดภัย

หมายเหตุ: คุณควรตรวจสอบกลุ่มความปลอดภัย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มความปลอดภัย launch-wizard-1 และ กลุ่มความปลอดภัย VPC เริ่มต้น

13-assign-security-groups

(คลิกเพื่อซูม)

13-assign-security-groups

หลังจากเปิดใช้งาน Amazon EC2 instance ของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์

ผู้ใช้ Windows: ให้เลือก Windows ด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง Git Bash

สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux: ให้เลือก Mac / Linux ด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

 • Windows

  ก. ดาวน์โหลด Git สำหรับ Windows ที่นี่ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาโดยยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้น (ซึ่งจะเป็นการติดตั้ง Git Bash ในฐานะส่วนหนึ่งของ Git)

  Getting-Started-VM1

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM1

  ข. คลิกขวาบนเดสก์ท็อป (ไม่ใช่คลิกไอคอนหรือไฟล์) และเลือก Git Bash Here เพื่อเปิดพรอมต์คำสั่ง Git Bash

  Getting-Started-VM2

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM2
 • Mac / Linux

  คอมพิวเตอร์ Mac หรือ Linux ของคุณมักมีไคลเอ็นต์ SSH รวมอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถตรวจหาไคลเอ็นต์ SSH ได้โดยพิมพ์ ssh ที่บรรทัดคำสั่ง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักคำสั่งนี้ โปรเจกต์ OpenSSH ได้เตรียมการติดตั้งเครื่องมือ SSH แบบเต็มรูปแบบฟรีไว้ให้คุณดาวน์โหลด

  ก. สำหรับผู้ใช้ Mac: เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลโดยการกด Command + Space แล้วพิมพ์ terminal ในหน้าต่างค้นหา จากนั้นกด enter เพื่อเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

  สำหรับผู้ใช้ Linux: เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

  Getting-Started-CLI-OSX1

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-CLI-OSX1

  ข. ใช้คำสั่ง chmod เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์คีย์ส่วนตัวของคุณไม่สามารถดูจากสาธารณะได้โดยการป้อนคำสั่งต่อไปนี้: chmod 400 ~/.ssh/mykeypair.pem เพื่อจำกัดสิทธิ์ให้คีย์ SSH ส่วนตัวของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ คุณจะต้องตั้งค่านี้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละคีย์ SSH ที่มี

  Getting-Started-VM3

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM3

ค. ใช้ SSH เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของคุณ ในกรณีนี้ ชื่อผู้ใช้คือ ec2-user ส่วนคีย์ SSH จะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่เราได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ของส่วน ง. และที่อยู่ IP จะมาจากขั้นตอนที่ 2 ของส่วน ฉ. รูปแบบคือ ssh -i {เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ .pem} ec2-user@{ที่อยู่ IP ของอินสแตนซ์}

ผู้ใช้ Windows: ป้อน ssh -i 'c:\Users\ชื่อผู้ใช้ของคุณ\.ssh\MyKeyPair.pem' ec2-user@{IP_Address} (เช่น ssh -i 'c:\Users\adamglic\.ssh\MyKeyPair.pem' ec2-user@52.27.212.125)

ผู้ใช้ Mac/Linux: ป้อน ssh -i ~/.ssh/MyKeyPair.pem ec2-user@{IP_Address} (เช่น ssh -i ~/.ssh/MyKeyPair.pem ec2-user@52.27.212.125)

หมายเหตุ: หากคุณเริ่มอินสแตนซ์ของ Linux ที่ไม่ใช่ Amazon Linux อาจมีการใช้ชื่อผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ชื่อผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ ec2-user, root, ubuntu และ fedora หากคุณไม่แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบคือชื่อใด ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ AMI ของคุณ

ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ไม่สามารถสร้างความถูกต้องของโฮสต์ 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)’ ฟิงเกอร์พรินท์ของคีย์ RSA ได้แก่ 1f:51:ae:28:df:63:e9:d8:cf:38:5d:87:2d:7b:b8:ca:9f:f5:b1:6f คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเชื่อมต่อ (yes/no)

พิมพ์ yes แล้วกด enter

Getting-Started-VM4

(คลิกเพื่อซูม)

Getting-Started-VM4

ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

คำเตือน: เพิ่ม 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA) อย่างถาวรไปยังรายชื่อโฮสต์ที่รู้จักแล้ว

จากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ ขณะนี้คุณได้เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือน Linux ของ AWS ในระบบคลาวด์แล้ว

Getting-Started-VM7

(คลิกเพื่อซูม)

Getting-Started-VM7

เพื่อเข้าถึงระบบไฟล์ ให้คุณติดตั้งระบบไฟล์โดยใช้คำสั่งติดตั้ง Linux มาตรฐาน และชื่อ DNS ของระบบไฟล์ เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะสามารถทำงานกับไฟล์และไดเรกทอรีต่างๆ ในระบบไฟล์ของคุณได้เหมือนกับที่ทำงานกับระบบไฟล์ภายใน Amazon EFS ใช้โปรโตคอล NFSv4.1


ก. คลิกที่นี่เพื่อเปิดคอนโซล Amazon EFS แล้วเลือกปุ่มตัวเลือกที่อยู่ถัดจากระบบไฟล์ของคุณเพื่อแสดงรายละเอียด


ข. เลือกลิงก์ คำแนะนำการติดตั้ง Amazon EC2

17-mount-instructions

(คลิกเพื่อซูม)

17-mount-instructions

ค. จากหน้าต่าง คำแนะนำการติดตั้ง Amazon EC2 คุณสามารถอ่านไปจนถึงหัวข้อ การตั้งค่า EC2 instance ของคุณ หัวข้อนี้จะแนะนำขั้นตอนในการติดตั้งไคลเอ็นต์ NFS ลงบน EC2 instance ของคุณ ไคลเอ็นต์ NFS ได้ติดตั้งอยู่บน EC2 instance อยู่แล้วเมื่อคุณเปิดใช้งาน เพื่อที่คุณจะได้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

17.5-mount-instructions

(คลิกเพื่อซูม)

17.5-mount-instructions

ง. สร้างไดเรกทอรีใหม่บนอินสแตนซ์ของคุณโดยการคัดลอกคำสั่ง sudo mkdir efs

18-mount-instructions-mkdir

(คลิกเพื่อซูม)

18-mount-instructions-mkdir

จ. วางและเรียกใช้คำสั่ง sudo mkdir efs ในหน้าต่าง SSH ของคุณ

19-ssh-mkdir-efs

(คลิกเพื่อซูม)

19-ssh-mkdir-efs

ฉ. กลับไปที่หน้าต่าง คำแนะนำการติดตั้ง Amazon EC2 ติดตั้งระบบไฟล์ของคุณเป็นไดเรกทอรีใหม่

คัดลอกคำสั่ง sudo mount –t nfs4… ทั้งหมด

คลิก ปิด ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

20-mount-instructions-mount

(คลิกเพื่อซูม)

20-mount-instructions-mount

ช. วางและเรียกใช้คำสั่ง sudo mount –t nfs4… ทั้งหมดในหน้าต่าง SSH ของคุณ

21-ssh-mount

(คลิกเพื่อซูม)

21-ssh-mount

ซ. ตรวจสอบยืนยันว่าระบบไฟล์ของคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้: 

df -h 

22-ssh-df-h

(คลิกเพื่อซูม)

22-ssh-df-h

ฌ. สร้างไฟล์ทดสอบในระบบไฟล์ใหม่ของคุณโดยการเรียกใช้คำสั่ง dd ธรรมดาเพื่อสร้างไฟล์ 1GiB ในไดเรกทอรีใหม่ของคุณ เรียกใช้คำสั่ง dd ต่อไปนี้ในหน้าต่าง SSH ของคุณ:

sudo dd if=/dev/zero of=~/efs/1GiB bs=1M count=1024 status=progress

คุณสามารถยกเลิกเครื่องเสมือนและระบบไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดายจาก AWS Management Console อันที่จริง การยกเลิกทรัพยากรที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป


ก. อันดับแรก คุณจะต้องยกเลิก Amazon EC2 instance ของคุณ คลิกที่นี่เพื่อเปิดคอนโซล Amazon EC2 เลือกกล่องที่อยู่ถัดจากอินสแตนซ์ที่คุณสร้างขึ้น จากนั้น คลิกปุ่ม การดำเนินการ ไปยัง สถานะอินสแตนซ์ แล้วคลิก ยกเลิก

คุณจะต้องยืนยันการยกเลิกของคุณ โดยเลือก ใช่ ยกเลิก

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวินาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่ออินสแตนซ์ของคุณถูกยกเลิกแล้ว สถานะอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกแล้ว” บนคอนโซล EC2 ของคุณ

23-terminate-instance-animated

(คลิกเพื่อซูม)

23-terminate-instance-animated

ข. ตอนนี้ คุณจะลบระบบไฟล์ของคุณออกจากคอนโซล Amazon EFS คลิกที่นี่เพื่อเปิดคอนโซล Amazon EFS เลือกปุ่มตัวเลือกที่อยู่ถัดจากระบบไฟล์ที่คุณสร้าง แล้วคลิก ปุ่ม การดำเนินการ และคลิก ลบระบบไฟล์

ยืนยันว่าคุณต้องการลบระบบไฟล์โดยพิมพ์ ID ของระบบไฟล์ลงในช่องข้อความ คลิก ลบระบบไฟล์

24-delete-file-system-animated

(คลิกเพื่อซูม)

24-delete-file-system-animated

ขอแสดงความยินดี! คุณได้สร้างระบบไฟล์เครือข่ายแรกในระบบคลาวด์ Amazon EFS คือระบบไฟล์ที่ใช้ร่วมกันที่สามารถปรับขนาดได้และใช้งานง่ายที่ขยายและย่อส่วนโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณเพิ่มและลบไฟล์ นอกจากนี้ คุณยังจ่ายค่าบริการในส่วนของพื้นที่จัดเก็บที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างระบบไฟล์เครือข่ายโดยใช้ Amazon EFS จาก Management Console กันไปแล้ว จากนี้ไป เชิญเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับ Amazon EFS ด้วยการชมหัวข้อการเสวนาเชิงเทคนิคออนไลน์ของ AWS รับชม เจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับ Amazon EFS >>