AWS IoT Device Management

ลงทะเบียน จัดระเบียบ ติดตาม และจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากระยะไกลครั้งละหลายเครื่อง

AWS IoT Device Management คืออะไร

เนื่องจากการปรับใช้งาน IoT จำนวนมากประกอบด้วยอุปกรณ์หลายแสนถึงหลายล้านเครื่อง จึงจำเป็นต้องติดตาม ตรวจสอบ และจัดการฟลีตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ คุณต้องรับรองว่าอุปกรณ์ IoT ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหลังจากปรับใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว คุณยังต้องรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบสถานภาพ ตรวจจับและแก้ไขปัญหาจากระยะไกล และจัดการการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์อีกด้วย

AWS IoT Device Management ช่วยให้สามารถลงทะเบียน จัดระเบียบ ตรวจสอบ และจัดการอุปกรณ์ IoT ทุกระดับจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย เมื่อใช้ AWS IoT Device Management คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ทีละรายการหรือเป็นกลุ่ม รวมทั้งจัดการสิทธิ์การอนุญาตได้อย่างง่ายดายเพื่อให้อุปกรณ์ยังคงปลอดภัย คุณยังสามารถจัดระเบียบอุปกรณ์ของคุณ, ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์, สืบค้นสถานะของอุปกรณ์ IoT ในฟลีตของคุณ และส่งการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบผ่านทางอากาศ (OTA) โดยดำเนินการทั้งหมดนี้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ AWS IoT Device Management ไม่อิงประเภทอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีข้อจำกัดไปจนถึงรถยนต์ที่เชื่อมต่อได้ด้วยบริการเดียวกัน AWS IoT Device Management ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดฟลีตของคุณ รวมถึงลดต้นทุนและความพยายามในการจัดการการปรับใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่และหลากหลาย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าเอกสารประกอบของ AWS IoT Device Management

ประโยชน์ของการใช้ AWS IoT Device Management

การลงทะเบียนอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว

เมื่อใช้ AWS IoT Device Management คุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะของอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย เช่น ชื่ออุปกรณ์ ประเภทและปีที่ผลิต ใบรับรองและนโยบายการเข้าถึง IoT Registry เป็นกลุ่ม กำหนดให้กับอุปกรณ์ และทำให้ฟลีตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อขนาดใหญ่พร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

การจัดระเบียบอุปกรณ์ IoT ที่เรียบง่าย

AWS IoT Device Management ช่วยให้คุณจัดระเบียบอุปกรณ์ของคุณเป็นกลุ่ม และจัดการนโยบายการเข้าถึงสำหรับกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งทำให้การติดตาม ใช้งาน และจัดการอุปกรณ์ของคุณตามข้อกำหนดทางธุรกิจและความปลอดภัยเป็นเรื่องง่าย เช่น การปรับใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดในอาคาร หรือการกำหนดวิธีการที่อุปกรณ์สื่อสารถึงกัน คุณสามารถสร้างลำดับชั้นสำหรับกลุ่มของคุณได้ เช่น การจัดกลุ่มเซ็นเซอร์หลายตัวภายในยานพาหนะคันเดียวและการจัดกลุ่มยานพาหนะหลายคันในฟลีต จากนั้นอุปกรณ์ของคุณจะรับนโยบายการเข้าถึงตามลำดับชั้นของกลุ่ม

ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว

AWS IoT Device Management ช่วยให้คุณค้นหาและค้นพบอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ในฟลีตอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ตามการผสมผสานกันของคุณลักษณะต่างๆ เช่น รหัสอุปกรณ์ สถานะอุปกรณ์ และประเภทได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้

การจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลที่ง่ายดาย

AWS IoT Device Management ช่วยให้คุณรักษาสถานภาพของฟลีตอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ AWS IoT Device Management คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลได้หลังจากที่ปรับใช้งานจริง ซึ่งช่วยรับรองว่าอุปกรณ์ต่างๆ จะทำงานบนซอฟต์แวร์ล่าสุดเสมอ นอกจากนี้ คุณยังดำเนินการกับทั้งฟลีตได้จากระยะไกลอีกด้วย เช่น การรีบูต การตั้งค่ากลับเป็นค่าดั้งเดิม และแพตช์ความปลอดภัย ช่องทางที่ปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่อาจอยู่หลังไฟร์วอลล์ที่ถูกจำกัดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถดำเนินการทั้งหมดนี้ได้ผ่าน Fleet Hub ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งเปิดใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ผู้ปฏิบัติการภาคสนาม และวิศวกรของคุณสามารถดูและโต้ตอบกับฟลีตอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยทำให้สามารถเข้าถึงการจัดการฟลีตได้จากได้ทุกที่และลดเวลาในการแก้ไขปัญหา

วิธีการทำงานของ AWS IoT Device Management

AWS IoT Device Management ช่วยให้คุณลงทะเบียน จัดระเบียบ ตรวจสอบ และจัดการอุปกรณ์ IoT ทุกระดับจากระยะไกล AWS IoT Device Management ผสานรวมกับ AWS IoT Core เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบคลาวด์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถจัดการฟลีตของคุณได้จากระยะไกล AWS IoT Device Defender ตรวจสอบและติดตามฟลีต รวมถึงส่งการแจ้งเตือนหากมีการเบี่ยงเบนจากสิ่งที่คุณกำหนดว่าเป็นการทำงานปกติของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง หากคุณพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามการแจ้งเตือน คุณสามารถใช้ AWS IoT Device Management เพื่อดำเนินการบรรเทาปัญหา เช่น การผลักดันการแก้ปัญหาความปลอดภัย คุณยังสามารถส่งการอัปเดตแบบผ่านทางอากาศ (OTA) ไปยังอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass หรือ FreeRTOS ของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น ซอฟต์แวร์ AWS IoT Greengrass เวอร์ชันล่าสุดหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับอุปกรณ์ FreeRTOS ของคุณ 

วิธีการทำงาน - AWS IoT Device Management

ช่วงเวลาที่ควรใช้ AWS IoT Device Management

AWS IoT Device Management มีความสำคัญในการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม สำหรับผู้บริโภค และเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย เมื่อใช้ AWS IoT Device Management ลูกค้าสามารถจัดการฟลีตอุปกรณ์ขนาดใหญ่และหลากหลายได้ เช่น ระบบเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน เครื่องจักร กล้อง อุปกรณ์ใช้งาน ยานพาหนะ และอื่นๆ

การประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม

AWS IoT Device Management ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อฟลีตอุปกรณ์เชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดการ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งปรับใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลายแห่งได้จากระยะไกล คุณสามารถตรวจสอบตัววัดการใช้งานและประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต น้ำมันและก๊าซ และการทำเหมือง AWS IoT Device Management ยังช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลเมตาและการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ ดังนั้นคุณจึงรับทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้ AWS IoT Device Defender เพื่อตรวจสอบและตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติในฟลีตของคุณ และใช้ AWS IoT Device Management เพื่อดำเนินการบรรเทาปัญหา เช่น การปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนกับอุปกรณ์ของคุณ

การประยุกต์ใช้สำหรับผู้บริโภค

เมื่อใช้ AWS IoT Device Management คุณสามารถควบคุมความเร็วในการปรับใช้งานการอัปเดตแบบผ่านทางอากาศ (OTA) ของคุณไปยังอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคที่ใช้งานจริงอยู่แล้วได้ เช่น หลอดไฟที่เชื่อมต่อหรือเราเตอร์ WiFi คุณสามารถส่งการอัปเดตเพื่อรับรองว่าอุปกรณ์กำลังทำงานบนซอฟต์แวร์ล่าสุด รวมถึงส่งต่อการแก้ไขบักหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ คุณยังสามารถสร้างงานอย่างต่อเนื่องที่อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก

การประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์

AWS IoT Device Management ทำให้การจัดกลุ่มฟลีตอุปกรณ์ของคุณเป็นโครงสร้างแบบลำดับชั้นตามฟังก์ชัน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย หรือหมวดหมู่อื่นๆ สำหรับธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถจัดกลุ่มเซ็นเซอร์ทั้งหมดในห้อง จัดกลุ่มห้องทั้งหมดบนชั้นเดียวกัน และจัดกลุ่มชั้นทั้งหมดภายในอาคารได้ การทำดัชนีฟลีตช่วยให้คุณเข้าใจสถานะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและดำเนินการกับอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันได้ คุณสามารถใช้การลงทะเบียนแบบกลุ่มเพื่อลงทะเบียน และลงทะเบียนฟลีตอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อนำไปปรับใช้ในอาคารหรือสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่

 

ลูกค้า

Trimble

“AWS IoT Device Management ช่วยให้การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ของเรามีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุปริมาณงานในการทำงานจริงที่วางแผนไว้สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้”

- Jim Coleman ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Trimble


Philips

“เรากำลังเปิดตัวบริการ IoT ใหม่ด้านสุขภาพที่เราเชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงขนาดและความสามารถของเราได้อย่างมาก ส่วนหนึ่งของโซลูชันจาก Philips เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่แพทย์และโรงพยาบาลจะต้องพึ่งพา เพื่อให้สามารถให้บริการด้านการดูแลสุขภาพระดับชั้นหนึ่งได้ เราเลือกบริการ AWS IoT เพื่อรับรองว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการด้านขนาดและความน่าเชื่อถือของลูกค้าได้ เราได้ขยายบริการเหล่านี้เพื่อรับรองว่าข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้มีการกำหนดเส้นทางอย่างเหมาะสม อุปกรณ์ได้รับการอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด และได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้องในการใช้งานจริง การใช้ AWS IoT Device Management ทำให้เราสามารถพัฒนาความสามารถที่เราต้องการในตลาดได้อย่างรวดเร็ว”

- Dale Wiggins รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของแพลตฟอร์มดิจิทัล Philips HealthSuite

เริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Device Management

ขั้นที่ 1 - ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย เพียงไปที่ AWS IoT Device Management Console เพื่อเริ่มจัดการอุปกรณ์ IoT ของคุณ
ขั้นที่ 2 - อ่านเอกสารประกอบ AWS IoT

คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

โปรดไปที่ เอกสารประกอบของ AWS IoT Device Management เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 - เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ AWS IoT Device Management ได้ ที่นี่
 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS IoT Device Management

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน IoT Device Management
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา