AWS IoT Events ช่วยให้เซ็นเซอร์และแอปพลิเคชัน IoT สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ระบุได้ง่ายขึ้น เช่น เครื่องจักรชำรุด สายพานติดขัดหรือการผลิตเอาต์พุตที่ชะลอตัว และตอบสนองโดยเริ่มการดำเนินการต่างๆ หรือการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ AWS IoT Events ช่วยให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ทั่วทั้งระบบได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า และเริ่มการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการปรับปรุงคุณภาพการผลิต

AWS IoT Events ให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือการใช้บริการที่บังคับ

ตรวจสอบราคาอย่างรวดเร็ว

การประเมินข้อความ

ในแต่ละครั้ง การวัดการประเมินข้อความจะมีการวัดส่วนเพิ่มครั้งละ 1 KB เมื่อลอจิกเครื่องตรวจจับเหตุการณ์ประเมินข้อความขาเข้าเพื่อพิจารณาว่าควรเริ่มการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่ การวัดข้อความขนาด 1 KB ที่ประเมินโดยเครื่องตรวจจับเหตุการณ์เดียวจะมีการวัดเป็นการประเมินข้อความครั้งเดียว การวัดข้อความขนาด 2 KB ที่ประเมินโดยเครื่องตรวจจับเหตุการณ์เดียวจะมีการวัดเป็นการประเมินข้อความสองครั้ง การวัดข้อความขนาด 1 KB ที่ถูกส่งถึงเครื่องตรวจจับเหตุการณ์ 10 เครื่องจะมีการวัดเป็นการประเมินข้อความ 10 ครั้ง

การวัดการประเมินข้อความจะมีการวัดเป็นส่วนเพิ่ม 1 KB และสามารถเริ่มการดำเนินการภายนอกสูงสุด 2 ครั้ง การวัดการดำเนินการเพิ่มเติม 2 ครั้งในแต่ละชุด จะมีการวัดเป็นการประเมินข้อความใหม่หนึ่งครั้ง

เริ่มการดำเนินการแล้ว

AWS IoT Events สามารถเริ่มดำเนินการไปยังบริการของ AWS ภายนอก เมื่อตรวจพบเหตุการณ์เฉพาะหรือการเปลี่ยนผ่านสถานะ เช่น การเรียกใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda เพื่อเปิดไฟเมื่อเซนเซอร์การตรวจจับคนตรวจพบการเคลื่อนไหว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเริ่มการดำเนินการสูงสุด 2 ครั้งสำหรับการประเมินข้อความแต่ละครั้ง การวัดข้อความขาเข้าที่เริ่มการดำเนินการมากกว่า 2 ครั้ง จะมีการวัดเป็นการประเมินข้อความเพิ่มเติม โดยมีการเพิ่มการดำเนินการที่เริ่มแล้ว 2 ครั้ง ตัวอย่างเช่น การประเมินข้อความเดียวที่เริ่มการดำเนินการ 2 ครั้ง จะถือเป็นการประเมินข้อความ 1 ครั้ง การประเมินข้อความที่เริ่มดำเนินการ 4 ครั้ง จะถือเป็นการประเมินข้อความ 2 ครั้ง

การแจ้งเตือน

คุณสมบัติการแจ้งเตือนนี้ช่วยคุณตั้งค่า แสดงภาพ และจัดการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนตามกฎเพื่อเข้าถึงพฤติกรรมของอุปกรณ์และระบุปัญหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินสำหรับทุกอินสแตนซ์ของการแจ้งเตือนที่ใช้งานเพื่อประเมินข้อความ ระบบจะถือว่ามีการใช้การแจ้งเตือนโดยรวมในช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินรายเดือนหากมีการประเมินข้อความอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงหนึ่งเดือน โดยคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับการประเมินข้อความที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน คุณยังจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้ AWS Lambda และ Amazon Simple Notification Service (SNS) หากคุณตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนสำหรับส่งการเตือนที่เริ่มการดำเนินการโดยตัวแจ้งเตือน

ราคาการแจ้งเตือน: 0.10 USD ต่อการแจ้งเตือนหนึ่งครั้งต่อเดือน

ราคาสำหรับการแจ้งเตือนเหมือนกันในทุกรีเจี้ยน AWS ที่มี AWS IoT Events พร้อมให้บริการ

AWS Free Tier

AWS Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่คุณสร้างบัญชี AWS ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ AWS Free Tier คุณจะได้รับการประเมินข้อความ 2,500 ครั้งแรกต่อเดือนโดยไม่เสียค่าบริการเป็นเวลา 12 เดือนซึ่งเป็นช่วงทดลองใช้งานฟรี เมื่อการใช้งานฟรีของคุณสิ้นสุดลงหรือถ้าแอปพลิเคชันของคุณใช้ Free Usage Tier เกินที่กำหนด คุณก็เพียงจ่ายตามอัตราที่เกินมา ในแต่ละเดือน การใช้งานของคุณจะได้รับการคำนวณทั่วทุกภูมิภาคและนำไปใช้กับค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าการใช้งานฟรีจะไม่มีการสะสมจากระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบไปยังรอบถัดไป

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1 – การประเมินข้อความอย่างง่าย

กลุ่มรถบรรทุก 500 คันได้รับการกำหนดรูปแบบใน AWS IoT Events โดยมีรูปแบบเครื่องตรวจจับแบบเดียว (สร้างอินสแตนซ์ 500 รายการโดยอัตโนมัติตามข้อความขาเข้า) การส่งข้อมูลในระยะไกลของลูกค้าใช้เซนเซอร์บนรถบรรทุกแต่ละคันในการส่งข้อมูล (1 KB payload) ทุก 1 นาทีเพื่อประเมินสถานะของรถบรรทุก การเปลี่ยนสถานะ (การประเมินข้อความ 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง) เป็นผลให้มีการดำเนินการกับหัวข้อ Amazon SNS

จำนวนข้อความการประเมินต่อรถบรรทุกหนึ่งคัน: 1 ข้อความ / นาที * 60 นาที / ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง / วัน * 30 วัน = การประเมินข้อความ 43,200 ครั้งต่อรถบรรทุกหนึ่งคันต่อเดือน

จำนวนข้อความการประเมินสำหรับรถบรรทุกรวมทั้งหมด: 500 คัน * (การประเมินข้อความ 43,200 ครั้งต่อรถบรรทุกหนึ่งคัน) = การประเมินข้อความ 21,600,000 ครั้งต่อเดือน

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = การประเมินข้อความ 21.6 ล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน * 15.00 USD/การประเมินข้อความหนึ่งล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน = 324.00 USD

ตัวอย่างที่ 2 – การประเมินข้อความที่มีการดำเนินการหลายครั้ง

เพิ่มเติมจากตัวอย่างที่ 1 แล้ว สมมติว่าตอนนี้คุณต้องการส่งทุกข้อความไปยังหัวข้อ MQTT (โปรโตคอลการรับส่งข้อความ IoT มาตรฐาน) (การดำเนินการภายนอก 1 ครั้ง) เขียนไปยังตาราง Amazon DynamoDB และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดำเนินงานกลุ่มรถบรรทุกที่ใช้ Amazon SNS ในทุกครั้งที่สถานะรถบรรทุกมีการเปลี่ยนแปลง (สมมติมีการประเมินข้อความ 1 ครั้งจากทุก 5 ครั้ง จะเป็นผลให้สถานะรถบรรทุกเปลี่ยนไป) การประมาณการใช้งานและค่าบริการรวมต่อเดือนมีดังต่อไปนี้
ข้อความขาเข้าซึ่งเริ่มการดำเนินการ 1 ครั้งไปยังหัวข้อ MQTT: (4/5) * 21.6 ล้าน = 17.28 ล้าน
จำนวนการประเมินข้อความสำหรับข้อความขาเข้าซึ่งเริ่มการดำเนินการ 1 ครั้ง: 17.28 ล้าน

ข้อความขาเข้าซึ่งเริ่มการดำเนินการ 3 ครั้ง (ไปยังหัวข้อ MQTT, Amazon DynamoDB และ Amazon SNS): (1/5) * 21.6 ล้าน = 4.32 ล้าน
จำนวนการประเมินข้อความสำหรับข้อความขาเข้าซึ่งเริ่มการดำเนินการ 3 ครั้ง: 4.32 ล้าน * (การประเมินข้อความ 2 ครั้งต่อข้อความขาเข้าหนึ่งรายการ) = 8.64 ล้าน

จำนวนการประเมินข้อความรวมทั้งหมด: 17.28 ล้าน + 8.64 ล้าน = การประเมินข้อความ 25.92 ล้านครั้ง

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = การประเมินข้อความ 25.92 ล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน * 15.00 USD/การประเมินข้อความหนึ่งล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน = 388.80 USD

ตัวอย่างที่ 3 – การประเมินข้อความสำหรับข้อความขนาดใหญ่

เพิ่มเติมจากตัวอย่างที่ 2 สมมติว่าตอนนี้คุณต้องการประเมินข้อความขนาด 1.5 KB โดยใช้ AWS IoT Events แทนข้อความขนาด 1 KB การประมาณการใช้งานและค่าบริการรวมต่อเดือนมีดังต่อไปนี้

ข้อความขาเข้าซึ่งเริ่มการดำเนินการ 1 ครั้งไปยังหัวข้อ MQTT: 17.28 ล้าน
จำนวนการประเมินข้อความสำหรับข้อความขาเข้าซึ่งเริ่มการดำเนินการ 1 ครั้ง: 17.28 ล้าน * (การประเมินข้อความ 2 ครั้งต่อข้อความขาเข้าหนึ่งรายการ) = 34.56 ล้าน

ข้อความขาเข้าซึ่งเริ่มการดำเนินการ 3 ครั้ง (ไปยังหัวข้อ MQTT, Amazon DynamoDB และ Amazon SNS): 4.32 ล้าน
จำนวนการประเมินข้อความสำหรับข้อความขาเข้าขนาด 1.5 KB ซึ่งเริ่มการดำเนินการ 3 ครั้ง: 4.32 ล้าน * (การประเมินข้อความ 3 ครั้งต่อข้อความขาเข้าหนึ่งรายการ) = 12.96 ล้าน

หมายเหตุ: ข้อความขาเข้าขนาด 1.5KB ที่มีการดำเนินการ 3 ครั้ง จะถือเป็น: การประเมินข้อความมาตรฐาน 1 ครั้ง + 1 การประเมินข้อความส่วนเพิ่มสำหรับขนาดข้อความ + 1 การประเมินข้อความส่วนเพิ่มสำหรับการดำเนินการ 3 ครั้ง = 3 การประเมินข้อความต่อข้อความขาเข้าหนึ่งรายการ

จำนวนการประเมินข้อความรวมทั้งหมด 34.56 ล้าน + 12.96 ล้าน = การประเมินข้อความ 47.52 ล้านครั้ง

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = การประเมินข้อความ 47.52 ล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน * 15.00 USD/การประเมินข้อความหนึ่งล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน = 712.80 USD

ตัวอย่างที่ 4 – การแจ้งเตือน

คุณได้สร้างการกำหนดการแจ้งเตือนเดียวสำหรับกลุ่มรถบรรทุก 500 คันใน AWS IoT Events การส่งข้อมูลในระยะไกลของลูกค้าใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันบนรถบรรทุกแต่ละคันในการส่งข้อมูลระดับน้ำมันในรถไปยัง AWS Cloud และแจ้งเตือนผู้จัดการกลุ่มรถบรรทุกเมื่อระดับน้ำมันในรถบรรทุกต่ำกว่า 10% โดยดูจาก ID รถบรรทุก (ค่าหลัก) ในเพย์โหลดจากเซนเซอร์บนรถบรรทุกแต่ละคัน จะมีการสร้างการแจ้งเตือนหนึ่งครั้งอัตโนมัติสำหรับรถบรรทุกแต่ละคัน 500 คัน (สร้างการแจ้งเตือน 500 ครั้ง) เพื่อตรวจจับเมื่อระดับน้ำมันในรถบรรทุกแต่ละคันต่ำกว่า 10%

ในตัวอย่างนี้ เราสมมติให้เซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำมันของรถบรรทุกแต่ละคันส่งข้อมูลทุก 15 นาที จุดข้อมูลแต่ละจุดเหล่านี้จะเริ่มดำเนินการประเมินของการแจ้งเตือน สำหรับการแจ้งเตือนแต่ละรายการ สมมติว่าผู้จัดการกลุ่มรถบรรทุกที่ใช้การส่งข้อมูลในระยะไกลตอบกลับโดยการรับทราบ ปิดใช้งาน หรือรีเซ็ตการแจ้งเตือน 5 ครั้งต่อวัน สุดท้าย เราอนุมานว่ามีการอัปเดตเกณฑ์การแจ้งเตือนหนึ่งครั้งโดยผู้ดูแลระบบการแจ้งเตือนในช่วงหนึ่งเดือน (แจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันในรถบรรทุกต่ำกว่า 5% แทน 10%) สถานะของการแจ้งเตือนสำหรับรถบรรทุกแต่ละคันจะได้รับการประเมินอีกครั้งเมื่อมีค่าระดับน้ำมันใหม่ จะมีการอัปเดตเกณฑ์หรือเมื่อผู้จัดการกลุ่มรถบรรทุกดำเนินการกับการแจ้งเตือน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือนที่ใช้งาน: 0.10 USD/หนึ่งการแจ้งเตือน/เดือน ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน * การแจ้งเตือน 500 ครั้ง = 50 USD

จำนวนการประเมินข้อความทั้งหมด = จำนวนจุดข้อมูลที่ได้รับ + จำนวนการอัปเดตเกณฑ์ + จำนวนการดำเนินการของผู้ใช้

จำนวนจุดข้อมูลที่ได้รับต่อการแจ้งเตือนต่อเดือน = 1 จุดข้อมูลต่อ 15 นาที * 60 นาที / ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน/เดือน = 2,800

จำนวนการอัปเดตเกณฑ์ต่อการแจ้งเตือนต่อเดือน = 1

จำนวนการดำเนินการของผู้ใช้ต่อการแจ้งเตือนต่อเดือน = 5 การดำเนินการของผู้ดำเนินงาน/วัน * 30 วัน/เดือน = 150

จำนวนการประเมินข้อความทั้งหมดต่อการแจ้งเตือนต่อเดือนคือ 2,800 + 1 + 150 = 3,031

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการประเมินข้อความ = การประเมินข้อความ 3,031 ครั้งต่อการแจ้งเตือน * การแจ้งเตือน 500 ครั้ง * 15 USD / การประเมินหนึ่งล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 รีเจี้ยน = 22.73 USD

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = 50 USD (ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือนที่ใช้งาน) + 22.73 USD (สำหรับการประเมินข้อความ) = 72.73 USD ต่อเดือนสำหรับรถบรรทุก 500 คัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IoT Events
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IoT Events

อ่านคำถามที่พบบ่อยของ AWS IoT Events

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS ฟรี
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย IoT Events ใน Console
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นใช้งานใน AWS IoT Events Console

ลงชื่อเข้าใช้