Amazon Kinesis Data Stream ใช้การชำระเงินที่ง่ายตามที่คุณใช้งาน ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ และชำระค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้เท่านั้น ราคาขึ้นอยู่กับขนาดหลักสองขนาดได้แก่ Shard Hour และ PUT Payload Unit รวมถึง enhanced fan-out และการขยายระยะเวลาเก็บข้อมูล

ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator

ชั่วโมงชาร์ด

ส่วนแบ่งข้อมูลเป็นหน่วยปริมาณงานพื้นฐานของสตรีมข้อมูล Amazon Kinesis คุณระบุจำนวนของชาร์ดที่ต้องการใช้งานการสตรีมโดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนของแต่ละชาร์ดในอัตราต่อชั่วโมง

  • หนึ่งชาร์ดให้ความจุ 1MB / วินาทีหรือ 1,000 บันทึก / วินาที
  • เมื่อผู้ใช้งานข้อมูลต้องการร่วมใช้แฟน-เอาต์ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งชาร์ดแต่ละตัวสามารถให้ค่าได้สูงสุดที่ 2MB/วินาทีต่อข้อมูลเอาต์พุตและตัว สำหรับผู้บริโภคแต่ละรายที่มีการใช้งานตัวกระจายที่ปรับปรุงแล้ว
  • เมื่อผู้ที่ใช้งานข้อมูลไม่ใช้ enhanced fan-out ซึ่งชาร์ดแต่ละตัวมีความจุสูงสุดที่ 2MB/วินาทีต่อข้อมูลเอาต์พุตและตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลของข้อมูลผู้ใช้งานในวงจรของชาร์ด  

PUT Payload Unit (25KB)

บันทึกคือข้อมูลที่หน่วยสร้างข้อมูลของคุณเพิ่มเข้าไปในข้อมูลสตรีมของAmazon Kinesis PUT Payload Unit จะนับเป็น “ก้อนข้อมูล” 25 KB ซึ่งประกอบเป็นหนึ่งบันทึก ตัวอย่างเช่น บันทึก 5KB ประกอบด้วย PUT Payload Unit หนึ่งหน่วย บันทึก 45KB ประกอบด้วย PUT Payload Unit สองหน่วย และบันทึก 1MB ประกอบด้วย PUT Payload Unit 40 หน่วย PUT Payload Unit จะถูกคิดค่าบริการในอัตราต่อหนึ่งล้านหน่วย

การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว

การกระจายที่ปรับปรุงแล้วมีพัฒนาการในการอ่านแบบคู่ขนานโดยการให้ข้อมูลผู้บริโภคอ่านข้อมูลด้วยตัวเองผ่านปริมาณงานต่อชาร์ดหนึ่งตัว สูงสุดที่ 2 MB/วินาที เมื่อผู้บริโภคใช้ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วเหล่านั้น พวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงและเป็นปริมาณการรับข้อมูลต่อ GB

การขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูล (สูงสุด 7 วัน)

Amazon Kinesis Data Streams จะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้สูงสุด 24 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกเพิ่มระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลสตรีมของคุณได้สูงสุด 7 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการพิเศษป็นรายชั่วโมง Shard จากการสตรีมข้อมูลเมื่อคุณเปิดการใช้งานขยายระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

จัดการทรัพยากร AWS ของคุณ

* รับบันทึกสตรีมข้อมูลของ Amazon Kinesis ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อไม่มีการเปิดใช้งานแฟน-เอาต์ที่ปรับปรุงแล้ว

* AWS ไม่เรียกเก็บค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูลจากตัวสร้างข้อมูลของคุณไปยังข้อมูลสตรีมใน Amazon Kinesis หรือจาก อมูลสตรีม Amazon Kinesisไปยังแอปพลิเคชัน t Amazon Kinesis ของคุณ

* โปรดทราบว่า Amazon Kinesis Data Streams ยังไม่สามารถใช้งานกับ Amazon Kinesis Tier ได้ AWS Free Tier เป็นโปรแกรมที่เสนอให้ทดลองใช้กลุ่มบริการของ AWS ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Free Tier, ดูที่ AWS Free Tier.

* การรับบันทึกข้อมูลสตรีม Amazon Kinesis ไม่มีค่าใช้จ่าย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล AWS ไม่เรียกเก็บค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูลจากตัวสร้างข้อมูลของคุณไปยังข้อมูลสตรีมใน Amazon Kinesis หรือจาก ข้อมูลสตรีม Amazon Kinesisไปยังแอปพลิเคชัน Amazon Kinesis ของคุณ

* โปรดทราบว่า Amazon Kinesis Data Streams ยังไม่สามารถใช้งานกับ Amazon Kinesis Tier ได้ AWS Free Tier เป็นโปรแกรมที่เสนอให้ทดลองใช้กลุ่มบริการของ AWS ได้ฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Free Tier โปรดดู AWS Free Tier

ราคาเป็นไปตามแต่ละภูมิภาค

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าตัวผลิตข้อมูลของเราสามารถผลิตได้ที่ 100 บันทึกต่อวินาที และแต่ละบันทึกคือ 35 KB ในกรณีนี้ อัตราข้อมูลอินพุตคือ 3.4MB/วินาที (100 บันทึก/วินาที*35KB/บันทึก หารด้วย 1024 = 3.4 MB/วินาที) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ คือเราสมมติว่าปริมาณงานและขนาดข้อมูลของแต่ละบันทึกมีความเสถียรและสามารถส่งได้อย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่าเราสามารถปรับปริมาณงานของสตรีม Amazon Kinesis ได้ตลอดเวลา

อย่างแรกเราจะคำนวณจำนวนของชาร์ดที่ต้องการสำหรับการสตีรมเพื่อให้ได้ตามที่ปริมาณงานต้องการ ซึ่งชาร์ดแต่ละตัวมีความจุของข้อมูลอินพุตที่ 1MB/วินาทีและรองรับได้ 1000 บันทึก/วินาที ชาร์ด 4 ตัวให้ข้อมูลอินพุต 4MB/วินาที และรองรับ 4000 บันทึก/วินาที ดังนั้นการสตรีมด้วยชาร์ดแบบ 4 ตัวสามารถสร้างปริมาณงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจด้วยความเร็ว 3.4MB/วินาที ที่100 บันทึก/นาที

เราจึงคำนวณต้นทุนการสตรีมข้อมูล Kinesis โดยการใช้ราคาข้อมูลสตรีม Kinesis ตามราคาภูมิภาคของอเมริการตะวันออก

  • ชั่วโมงชาร์ด: หนึ่งชั่วโมงชาร์ดมีต้นทุนอยู่ที่ 0.015 USD ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 USD ต่อวัน (0.015 USD*24) สตรีมของเราใช้สี่ชาร์ดดังนั้นต้นทุนอยู่ที่ USD 1.44 ต่อวัน(USD 0.36*4) สำหรับเดือนที่มี 31 วัน ต้นทุนต่อชั่วโมงของชาร์ดคิดเป็นรายเดือนอยู่ที่ 44.64 USD (1.44 USD*31)
  • PUT Payload Unit (25KB): แต่ละบันทึกของเรามีความจุ 35KB, ซึ่งแต่ละบันทึกประกอบด้วย PUT Payload Unit สองหน่วย ตัวจัดทำข้อมูลของเราสร้างบันทึกได้ 100 บันทึก หรือ 200 หน่วย PUT Payload Units ต่อวินาทีโดยรวม ซึ่งนั่นก็คือ 267,840,000 บันทึกหรือ 535,680,000 PUT Payload Unit ต่อเดือน และในแต่ละหนึ่งล้าน PUT Payload Unit มีต้นทุนที่ 0.014 USD ต้นทุนต่อเดือนของ PUT Payload Unit คือ 7.499 USD (0.014 USD*535.68)

และเรายังสามารถเลือกเพิ่มระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลสตรีมของเราได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึงสูงสุด 7 วัน ในตัวอย่างนี้เราสมมติว่าสตรีมข้อมูลของเราเปิดใช้งานการเก็บข้อมูลแบบขยายตลอดทั้งเดือน หรือเราสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานการขยายระยะเวลาเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวในช่วงเวลาที่การเก็บรักษาข้อมูลที่ขยายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันการสูญหายของข้อมูลซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

  • ข้อมูลที่ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บ (สูงสุด 7 วัน): ข้อมูลที่ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บมีต้นทุนอยู่ที่ 0.020 USD ต่อหนึ่งชั่วโมงชาร์ด เนื่องจากสตรีมของเราใช้ 2,976 ชั่วโมงชาร์ดต่อเดือน (4 ชาร์ด*24 ชั่วโมง/วัน*31 วัน/เดือน) ข้อมูลที่ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บมีต้นทุนรายเดือนอยู่ที่ 59.52 USD (0.020 USD*2,976)

เพิ่มชั่วโมงชาร์ดและต้นทุน PUT Payload Unit ลงไปด้วยกัน ต้นทุนข้อมูลสตรีม Amazon Kinesis ของเราอยู่ที่ USD 1.68 ต่อวัน หรือ USD 52.14 ต่อเดือน สำหรับราคา 1.68 USD ต่อเดือน เรามีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสตรีมมิ่งที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้เราสามารนำเข้าข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องถึง 4 MB ต่อวินาที หรือ 337 GB ต่อวันบนความน่าเชื่อถือและยืดหยุ่นได้ นอกจากนี้เราสามารถเพิ่มระยะเวลาการเก็บสตรีมข้อมูล Amazon Kinesis ของคุณจาก 24 ชั่วโมงเป็น 7 วันด้วยการจ่ายเพิ่มอีกเพียง USD 59.52 ต่อเดือน

  • Enhanced fan-out consumer-shard hours: ราคาเพิ่มเติม Enhanced fan-out คือ USD 0.015 ต่อชาร์ดและเป็นราคาสำหรับแต่ละการใช้งานข้อมูล เนื่องจากสตรีมของเราใช้ 2,976 ชั่วโมงชาร์ดต่อเดือน (4 ชาร์ด*24 ชั่วโมง/วัน*31 วัน/เดือน) ในการใช้งาน enhanced fan-out ในช่วงเวลานี้จะมีต้นทุนอยู่ที่ 44.64 USD (2,976 x 0.015 USD) การใช้งานพร้อมกันสองเครื่องในช่วงเวลาเดียวกันจะมีต้นทุนอยู่ที่ USD 89.28
  • การกู้คืนข้อมูล Enhanced fan-out: ข้อมูลที่ถูกกู้คืนจากสตรีมโดยผู้ใช้งานที่ใช้ enhanced fan-out มีราคาอยู่ที่ USD 0.013 ต่อ GB. หากเกินหนึ่งเดือนแล้ว สตรีม Shard สองตัวได้รับข้อมูล 50,000 MB และผู้ใช้ข้อมูล 2 คนใช้ Enhanced Fan-out และเรียกดูข้อมูลทั้งหมดนี้ในเดือนนั้น จะมีการเรียกดูข้อมูล 100,000 MB (50,000 MB x 2 ผู้ใช้ชุดข้อมูล) หรือ 100 GB และจะมีค่าบริการอยู่ที่ USD 1.30 (100 GB x USD 0.013 ต่อ GB)  

เครื่องคำนวณราคา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงระดับการให้บริการของ Amazon Kinesis Data Streams โดยไปที่คำถามที่พบบ่อย

ค้นแหล่งข้อมูลของ Amazon Kinesis Data Streams เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา