Amazon Kinesis Data Streams เป็นบริการข้อมูลการสตรีมที่มีการจัดการเต็มรูปแบบแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้นำเข้าและจัดเก็บข้อมูลบันทึก เหตุการณ์ คลิกสตรีม และรูปแบบอื่นๆ ของการสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่น Kinesis Data Streams ใช้การชำระเงินที่ง่ายตามที่คุณใช้งาน ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ และระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้เท่านั้น Kinesis Data Streams มีโหมดความจุสองโหมด ได้แก่ แบบตามความต้องการและแบบที่เตรียมใช้งาน และทั้งสองโหมดมาพร้อมตัวเลือกการเรียกเก็บเงินเฉพาะ คลิกแท็บต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้

 • โหมดตามความต้องการ
 • โหมดความจุแบบตามความต้องการทำให้คุณชำระค่าบริการต่อ GB ของข้อมูลที่เขียนและอ่านจากสตรีมข้อมูลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องระบุปริมาณการประมวลผลการอ่านและเขียนที่คุณต้องการให้แอปพลิเคชันของคุณทำงาน Kinesis Data Streams จะปรับปริมาณงานของคุณได้ทันทีเมื่อเพิ่มขึ้นหรือลดลง

  ในโหมดตามความต้องการ ราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่นำเข้าและเรียกดูพร้อมกับค่าบริการต่อชั่วโมงสำหรับแต่ละสตรีมข้อมูลในบัญชีของคุณ มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติเสริม ได้แก่ การขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูล (เกิน 24 ชั่วโมงแรกและภายในเจ็ดวันแรก) การเก็บรักษาข้อมูลระยะยาว (เกินเจ็ดวันและไม่เกินหนึ่งปี) และการกระจายที่ปรับปรุงแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับแต่ละสตรีมที่ทำงานในโหมดความจุตามความต้องการในบัญชีของคุณในอัตรารายชั่วโมง

  โหมดความจุตามความต้องการอาจดีที่สุดหากคุณสร้างสตรีมข้อมูลใหม่ที่ไม่ทราบปริมาณงาน มีการรับส่งข้อมูลในแอปพลิเคชันที่คาดการณ์ไม่ได้ หรือไม่ต้องการจัดการความจุ

  ข้อกำหนดสำคัญ

  ข้อมูลเข้า: ข้อมูลที่นำเข้าไปยัง Kinesis Data Streams จะเรียกเก็บเงินต่อ GB ที่เขียนลงในสตรีมข้อมูลของคุณ ซึ่งคำนวณจากจำนวนบันทึกข้อมูลที่คุณส่งไปยังบริการ คูณด้วยขนาดของแต่ละบันทึกที่ปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียง 1 KB (1,024 ไบต์) ที่สุด ตัวอย่างเช่น หากแต่ละบันทึกข้อมูลของคุณมีขนาด 4.5 KB Kinesis Data Streams จะนับว่าแต่ละบันทึกมีขนาดข้อมูลที่นำเข้าอยู่ที่ 5 KB ข้อมูลทั้งหมดที่นำเข้าไปยัง Kinesis Data Streams จะได้รับการจัดเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  ข้อมูลออก: ข้อมูลที่เรียกดูจาก Kinesis Data Streams จะเรียกเก็บเงินต่อ GB ที่อ่านจากสตรีมข้อมูล ซึ่งคำนวณจากจำนวนบันทึกที่เรียกดู คูณด้วยขนาดของแต่ละบันทึก ไม่มีการใช้ปัจจัยในการปัดเศษสำหรับการคำนวณนี้ หากแต่ละบันทึกข้อมูลของคุณมีขนาด 4.5 KB Kinesis Data Streams จะนับว่าแต่ละรายการมีขนาดข้อมูลที่ส่งออกอยู่ที่ 4.5 KB

  ต่อสตรีม: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับแต่ละสตรีมที่ทำงานในโหมดความจุตามความต้องการในบัญชีของคุณในอัตรารายชั่วโมง

  การขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูล: Kinesis Data Streams จะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้สูงสุด 24 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น การขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะให้ตัวเลือกในการขยายพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 7 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตรา GB ต่อเดือนสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้เกิน 24 ชั่วโมง สูงสุด 7 วัน

  การเก็บรักษาข้อมูลระยะยาว: การเก็บรักษาข้อมูลระยะยาวจะให้ตัวเลือกในการจัดเก็บสตรีมข้อมูลสูงสุด 365 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราการขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับ 7 วันแรก จากนั้นจะเรียกเก็บค่าบริการด้วยอัตรา GB ต่อเดือนที่ต่ำลงสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บเกิน 7 วันจนถึงระยะเวลาการเก็บรักษาที่คุณระบุไว้

  การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว: การกระจายที่ปรับปรุงแล้วปรับปรุงการอ่านแบบขนานโดยให้ปริมาณการประมวลผลการอ่านต่อชาร์ดของตนเองแก่ผู้ใช้ข้อมูล สูงสุด 2 MB/วินาที เมื่อผู้ใช้ใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว จะมีค่าบริการเพิ่มเติมต่อ GB ของข้อมูลที่เรียกดู

  ราคาเป็นไปตามแต่ละภูมิภาค

  ตัวอย่างราคา

  สมมติว่าคุณส่งข้อมูลการสตรีม 1,000 บันทึกต่อวินาที โดยแต่ละบันทึกมีขนาด 3 KB ไปยัง Amazon Kinesis Data Stream ที่ทำงานในโหมดความจุตามความต้องการในสหรัฐฯ-ตะวันออก คุณต้องการเก็บรักษาข้อมูลไว้หนึ่งวันและประมวลผลโดยใช้ผู้ใช้เพียงรายการเดียว ค่าบริการรายเดือนของคุณจะได้รับการคำนวณดังนี้:

  ขนาดบันทึก 3 KB ปัดขึ้นให้ใกล้เคียงกับ 1 KB มากที่สุด = 3 KB

  ข้อมูลที่นำเข้า (GB ต่อวินาที) = (1,000 บันทึก/วินาที * 3 KB/บันทึก) / 1,048,576 KB/GB = 0.00286 GB/วินาที

  ข้อมูลที่นำเข้า (GB ต่อเดือน) = 30 วัน/เดือน * 86,400 วินาที/วัน * 0.00286 GB/วินาที = 7,413.12 GB/เดือน

  เนื่องจากคุณมีผู้ใช้บริการหนึ่งราย:
  ข้อมูลที่เรียกดู (GB ต่อวินาที) = 1 (ผู้ใช้บริการ) * (1,000 บันทึก/วินาที * 3 KB/บันทึก) / 1,048,576 KB/GB = 0.00286 GB/วินาที

  ข้อมูลที่เรียกดู (GB ต่อเดือน) = 30 วัน/เดือน * 86,400 วินาที/วัน * 0.00286 GB/วินาที = 7,413.12 GB/เดือน

  การเก็บรักษาหนึ่งวันรวมอยู่ในค่าบริการที่นำเข้าข้อมูล

  ราคาในสหรัฐฯ-ตะวันออกอยู่ที่ 0.08 USD ต่อ GB ของข้อมูลที่นำเข้า

  ค่าบริการรายเดือนของข้อมูลเข้า = 7,413.12 GB * 0.08 USD/GB = 593.04 USD

  ราคาในสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออกอยู่ที่ 0.040 USD ต่อ GB ของข้อมูลที่เรียกดู

  ค่าบริการรายเดือนของข้อมูลออก = 7,413.12 GB * 0.040 USD/GB = 296.50 USD

  เนื่องจากมีการใช้งานสตรีมเป็นเวลา 30 วันในเดือนดังกล่าว:
  ค่าบริการต่อสตรีม = 30 * 24 * 0.040 (อัตรา) = 28.80 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = 593.04 USD + 296.50 USD + 28.80 USD = 918.34 USD

 • โหมดที่เตรียมใช้งาน
 • โหมดความจุที่เตรียมใช้งานทำให้คุณระบุจำนวนส่วนแบ่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณตามอัตราคำขอเขียนและอ่าน ส่วนแบ่งข้อมูลคือหน่วยความจุที่ให้ปริมาณการประมวลผลการเขียน 1 MB/วินาทีและการอ่าน 2 MB/วินาที

  โหมดความจุที่เตรียมใช้งานอาจดีที่สุดหากคุณมีปริมาณการรับส่งข้อมูลในแอปพลิเคชันที่คาดการณ์ได้ เรียกใช้แอปพลิเคชันที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลที่สม่ำเสมอหรือค่อยๆ เพิ่มขึ้น หรือสามารถคาดการณ์ความต้องการด้านความจุเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้

  ข้อกำหนดสำคัญ

  ชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูล: ส่วนแบ่งข้อมูลเป็นหน่วยปริมาณงานพื้นฐานของสตรีมข้อมูล Amazon Kinesis คุณระบุจำนวนส่วนแบ่งข้อมูลที่ต้องการภายในสตรีมของคุณตามข้อกำหนดปริมาณงานของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนของแต่ละส่วนแบ่งข้อมูลในอัตราต่อชั่วโมง

  หนึ่งส่วนแบ่งข้อมูลให้ความจุในการนำเข้า 1 MB/วินาทีหรือ 1,000 บันทึก/วินาที

  เมื่อผู้ใช้ข้อมูลใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งแต่ละส่วนแบ่งข้อมูลสามารถให้เอาต์พุตข้อมูลได้สูงสุดที่ 2 MB/วินาทีสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการที่ใช้งาน

  เมื่อผู้ที่ใช้งานข้อมูลไม่ใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งส่วนแบ่งข้อมูลแต่ละตัวมีความจุสูงสุดที่ 2 MB/วินาทีต่อข้อมูลเอาต์พุตและตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลของข้อมูลผู้ใช้งานในวงจรของส่วนแบ่งข้อมูล

  PUT Payload Unit (25 KB): บันทึกคือข้อมูลที่หน่วยสร้างข้อมูลของคุณเพิ่มเข้าไปยังสตรีมข้อมูล Amazon Kinesis PUT Payload Unit จะนับเป็น “ก้อนข้อมูล” 25 KB ซึ่งประกอบเป็นหนึ่งบันทึก ตัวอย่างเช่น บันทึก 5 KB ประกอบด้วย PUT Payload Unit หนึ่งหน่วย, บันทึก 45 KB ประกอบด้วย PUT Payload Unit สองหน่วย และบันทึก 1 MB ประกอบด้วย PUT Payload Unit 40 หน่วย PUT Payload Unit จะถูกคิดค่าบริการในอัตราต่อหนึ่งล้านหน่วย

  การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว: การกระจายที่ปรับปรุงแล้วปรับปรุงการอ่านแบบขนานโดยให้ปริมาณการประมวลผลการอ่านต่อชาร์ดของตนเองแก่ผู้ใช้ข้อมูล (สูงสุด 2 MB/วินาที) เมื่อผู้ใช้ใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงต่อชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลผู้ใช้ และต่อ GB ของข้อมูลที่เรียกดู

  การขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูล: Kinesis Data Streams จะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้สูงสุด 24 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น การขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะให้ตัวเลือกในการขยายพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 7 วัน เมื่อคุณเริ่มการขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูล คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในแต่ละชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสตรีมข้อมูลของคุณ

  การเก็บรักษาข้อมูลระยะยาว: การเก็บรักษาข้อมูลระยะยาวจะให้ตัวเลือกในการจัดเก็บสตรีมข้อมูลสูงสุด 365 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราการขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับ 7 วันแรก จากนั้นจะเรียกเก็บค่าบริการด้วยอัตรา GB ต่อเดือนของข้อมูลที่จัดเก็บเกิน 7 วันจนถึงระยะเวลาการเก็บรักษาที่คุณระบุไว้

  การเรียกดูข้อมูลที่เก็บรักษาระยะยาว: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราต่อ GB สำหรับการเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บเกิน 7 วัน หากคุณเรียกดูข้อมูลโดยใช้ GetRecords API คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บตามค่าเริ่มต้น 24 ชั่วโมง หรือการขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูล 7 วัน คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกดูข้อมูลระยะยาว หากใช้ผู้ใช้บริการการกระจายที่ปรับปรุงแล้ว (SubscribeToShard API)

  ราคาเป็นไปตามแต่ละภูมิภาค

  ตัวอย่างราคา

  สมมติว่าตัวผลิตข้อมูลของคุณสามารถผลิตได้ที่ 100 บันทึกต่อวินาที และแต่ละบันทึกคือ 35 KB ในกรณีนี้ อัตราข้อมูลอินพุตคือ 3.4 MB/วินาที (100 บันทึก/วินาที * 35 KB/บันทึก หารด้วย 1,024 = 3.4 MB/วินาที) สามารถคำนวณง่ายๆ ได้ดังนี้เช่น ปริมาณงานและขนาดข้อมูลของแต่ละบันทึกเสถียรและสามารถส่งได้อย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่าเราสามารถปรับปริมาณงานของสตรีม Amazon Kinesis ได้ตลอดเวลา

  อย่างแรกเราจะคำนวณจำนวนของส่วนแบ่งข้อมูลที่ต้องการสำหรับการสตรีมเพื่อให้ได้ตามที่ปริมาณงานต้องการ ซึ่งส่วนแบ่งข้อมูลแต่ละตัวมีความจุของข้อมูลอินพุตที่ 1 MB/วินาทีและรองรับได้ 1,000 บันทึก/วินาที ชาร์ด 4 ตัวให้ข้อมูลอินพุต 4 MB/วินาที และรองรับ 4,000 บันทึก/วินาที ดังนั้นการสตรีมด้วยชาร์ดแบบ 4 ตัวสามารถสร้างปริมาณงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจด้วยความเร็ว 3.4 MB/วินาที ที่ 100 บันทึก/วินาที

  เราจึงคำนวณค่าใช้จ่าย Kinesis Data Streams รายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐฯ-ตะวันออก:

  ชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูล: หนึ่งชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.015 USD ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 USD ต่อวัน (0.015 USD * 24) สตรีมของเราใช้ส่วนแบ่งข้อมูล 4 ส่วน ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1.44 USD ต่อวัน(0.36 USD * 4) สำหรับเดือนที่มี 31 วัน ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลรายเดือนจะอยู่ที่ 44.64 USD (1.44 USD * 31)

  PUT Payload Unit (25KB): แต่ละบันทึกของเรามีความจุ 35KB, ซึ่งแต่ละบันทึกประกอบด้วย PUT Payload Unit สองหน่วย ตัวจัดทำข้อมูลของคุณสร้างบันทึกได้ 100 บันทึก หรือ 200 หน่วย PUT Payload Units ต่อวินาทีโดยรวม ซึ่งนั่นก็คือ 267,840,000 บันทึกหรือ 535,680,000 PUT Payload Unit ต่อเดือน และในแต่ละ 1 ล้าน PUT Payload Unit มีค่าใช้จ่ายที่ 0.014 USD ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ PUT Payload Unit จะอยู่ที่ 7.499 USD (0.014 USD * 535.68)

  และเรายังสามารถเลือกเพิ่มระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลสตรีมของเราได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึงสูงสุด 7 วัน ในตัวอย่างนี้ เราสมมติว่าสตรีมข้อมูลได้เปิดใช้งานการขยายเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตลอดทั้งเดือน หรือคุณสามารถเลือกการขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูลได้เฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญในการป้องกันข้อมูลสูญหาย ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายเวลาเก็บรักษา

  ข้อมูลที่ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บ (สูงสุด 7 วัน): ข้อมูลที่ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.020 USD ต่อหนึ่งชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูล เนื่องจากสตรีมของเราใช้ 2,976 ชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลต่อเดือน (4 ส่วนแบ่งข้อมูล * 24 ชั่วโมง/วัน * 31 วัน/เดือน) ข้อมูลที่ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บของคุณจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ 59.52 USD (0.020 USD * 2,976)

  เมื่อเพิ่มชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลและค่าใช้จ่าย PUT Payload Unit ลงไปด้วยกัน ค่าใช้จ่าย Amazon Kinesis Data Streams ทั้งหมดจะอยู่ที่ 1.68 USD ต่อวัน หรือ 52.14 USD ต่อเดือน สำหรับราคา 1.68 USD ต่อเดือน คุณมีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลการสตรีมที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งทำให้เราสามารถนำเข้าข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องถึง 4 MB ต่อวินาที หรือ 337 GB ในลักษณะที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่น นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาจาก 24 ชั่วโมงเป็น 7 วันด้วยการจ่ายเพิ่มอีกเพียง 59.52 USD ต่อเดือน

  นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกเก็บรักษาข้อมูลนานกว่า 7 วันและใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้วได้ 

  การเก็บข้อมูลระยะยาว (ข้อมูลที่เก่ากว่า 7 วัน): สมมติว่าคุณต้องการเก็บรักษาสตรีมข้อมูลไว้ 30 วัน คุณจะเสียค่าการขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูลตามราคาชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 7 วัน (ดูการคำนวณทางด้านบน) และราคาการเก็บรักษาข้อมูลระยะยาวเกิน 7 วัน ถึง 30 วัน (ระยะเวลา 23 วัน) สำหรับราคาการเก็บรักษาระยะยาว 23 วันนั้น จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 0.023 USD/GB-เดือนสำหรับพื้นที่จัดเก็บ และ 0.021 USD ต่อ GB สำหรับการเรียกดูข้อมูล หากคุณใช้ผู้ใช้เริ่มต้น (GetRecords API) เมื่ออิงตามอัตราอินพุตข้อมูล 3.4 MB/วินาที คุณจะสะสม 3.4 (อัตราอินพุต) * 1,024 * 1,024 * 3,600 = 12,902,400,000 ไบต์ในหนึ่งชั่วโมง

  ในปลายเดือน คุณจะมียอดการใช้งานดังนี้:

  3,565,158 * 23 วัน * 24 ชั่วโมง/วัน = 7,122,124,800,000 ไบต์-ชั่วโมง

  เราจะแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็น GB ต่อเดือนได้ดังนี้:
  7,122,124,800,000 ไบต์-ชั่วโมง / 1,073,741,824 ไบต์ต่อ GB = 6,633 GB ต่อเดือน

  ดังนั้นราคาพื้นที่จัดเก็บรวมสำหรับการเก็บรักษา 23 วัน = 6,633 * 0.023 USD = 152.56 USD ต่อเดือน

  การเรียกดูข้อมูลระยะยาว (ข้อมูลที่เก่ากว่า 7 วัน): หากคุณเรียกดูข้อมูลระยะยาวทั้งหมดโดยใช้ผู้ใช้เดี่ยวที่ใช้ GetRecords API เพื่อดึงข้อมูลบันทึก คุณจะเสียค่าเรียกดูเฉพาะสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้เกิน 7 วันแรก เนื่องจากคุณเรียกดูข้อมูล 6,623 GB คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการอยู่ที่ 6,623 * 0.021 = 139.08 USD เมื่อถึงสิ้นเดือน ข้อมูลระยะยาวที่เรียกดูโดยใช้ผู้ใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้วจะมีค่าใช้จ่ายตามอัตราการเรียกดูข้อมูลของการกระจายที่ปรับปรุงแล้วตามที่อธิบายด้านล่าง

  ผู้ใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว-ชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูล: ค่าบริการเพิ่มเติมของการกระจายที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.015 USD ต่อส่วนแบ่งข้อมูล และเป็นราคาเพิ่มเติมต่อผู้ใช้ข้อมูล เนื่องจากสตรีมของคุณใช้ 2,976 ชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลต่อเดือน (ส่วนแบ่งข้อมูล 4 ส่วน * 24 ชั่วโมง/วัน * 31 วัน/เดือน) การใช้งานการกระจายที่ปรับปรุงแล้วของผู้ใช้ในช่วงเวลานี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 44.64 USD (2,976 x 0.015 USD) การใช้งานพร้อมกันสองเครื่องในช่วงเวลาเดียวกันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 89.28 USD

  การเรียกดูข้อมูลการกระจายที่ปรับปรุงแล้ว: ข้อมูลที่เรียกดูจากสตรีมโดยผู้ใช้ที่ใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้วมีค่าบริการอยู่ที่ 0.013 USD ต่อ GB หากเกินหนึ่งเดือนแล้ว สตรีมส่วนแบ่งข้อมูลสองตัวได้นำเข้าข้อมูล 50,000 MB และผู้ใช้ข้อมูล 2 รายใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้วและเรียกดูข้อมูลทั้งหมดนี้ในเดือนดังกล่าว ข้อมูลทั้งหมดที่เรียกดูจะอยู่ที่ 100,000 MB (50,000 MB * ผู้ใช้ 2 รายการ) หรือ 97.6 GB เนื่องจากแต่ละ GB มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.013 USD ค่าใช้จ่ายในการกระจายที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดจะอยู่ที่ 1.26 USD (97.6 * 0.013 USD)

* การรับบันทึกจากสตรีมข้อมูล Amazon Kinesis นั้นฟรีเมื่อข้อมูลจัดเก็บตามค่าเริ่มต้น 24 ชั่วโมง หรือสูงสุด 7 วันสำหรับการขยายเวลาเก็บรักษาข้อมูล คุณจะถูกเรียกเก็บตามอัตราต่อ GB สำหรับการเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บแบบการเก็บรักษาระยะยาว 7 วันจนถึงขีดจำกัดสูงสุด 365 วัน

* หากคุณเลือกใช้การกระจายที่ปรับปรุงแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงต่อผู้ใช้-ชั่วโมงส่วนแบ่งข้อมูลและต่อ GB ของข้อมูลที่เรียกดู

* AWS ไม่เรียกเก็บค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูลจากตัวสร้างข้อมูลของคุณไปยัง Amazon Kinesis Data Streams หรือจาก Amazon Kinesis Data Streams ไปยังแอปพลิเคชันที่ใช้งานหนักของคุณหากทรัพยากรทั้งหมดอยู่ในรีเจี้ยนเดียวกัน

* AWS ไม่คิดค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหากตัวผลิตข้อมูลของคุณกำลังเขียนไปยัง Kinesis Data Stream ในรีเจี้ยนอื่น อย่างไรก็ตาม ในโหมดตามความต้องการ คุณจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมหากแอปพลิเคชันที่ใช้งานหนักของคุณกำลังอ่านข้อมูลจากสตรีมข้อมูลในรีเจี้ยน AWS อื่นๆ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐาน

* โปรดทราบว่า Amazon Kinesis Data Streams ยังไม่พร้อมให้บริการใน AWS Free Tier ในขณะนี้ AWS Free Tier เป็นโปรแกรมที่เสนอให้ทดลองใช้กลุ่มบริการของ AWS ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Free Tier โปรดดู AWS Free Tier

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงระดับการให้บริการของ Amazon Kinesis Data Streams โดยไปที่คำถามที่พบบ่อย

ค้นแหล่งข้อมูลของ Amazon Kinesis Data Streams เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา