สำหรับการแทรกโฆษณา AWS Elemental MediaTailor คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนโฆษณาที่แทรกลงในวิดีโอสตรีมของคุณ หากคุณใช้คุณสมบัติการแปลงรหัสโฆษณาในตัวในอัตราที่มีการแปลงรหัสมากกว่า 10 ครั้งต่อการแทรกโฆษณา 1000 ครั้ง จะมีค่าบริการสำหรับการแปลงรหัสโฆษณาที่เพิ่มเติม

สำหรับ MediaTailor Channel Assembly นั้น คุณจะจ่ายค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับช่องแบบเส้นตรงที่กำลังใช้งานอยู่ ระยะเวลาของแต่ละช่องที่ใช้งานจะปัดเศษให้ใกล้กับนาทีที่สุด

คุณจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หาก Channel Assembly แสดงรายการ กลุ่มโฆษณา หรือรายการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจาก MediaTailor จะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทาง CDN อื่นที่ไม่ใช่ Amazon CloudFront 

ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ราคาการแทรกโฆษณา

ต้นทุนต่อการแทรกโฆษณาหนึ่งพันครั้ง/เดือน

ราคาการแปลงรหัสโฆษณา

เพื่อปรับคุณภาพวิดีโอของเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับโปรแกรมหลัก AWS Elemental MediaTailor จึงจัดให้มีการแปลงรหัสเนื้อหาวิดีโอขณะใช้งานโดยใช้ AWS Elemental MediaConvert โดยสามารถแปลงรหัสโฆษณาที่ไม่ซ้ำกัน 10 ครั้งต่อการแทรกวิดีโอหนึ่งพันครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การแปลงรหัสโฆษณาเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราลำดับชั้นพื้นฐานตามความต้องการสำหรับการใช้งาน MediaConvert

ตัวอย่างเช่น ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เอาต์พุตที่แปลงรหัสแล้วอยู่ที่อัตรา 0.0075 USD ต่อนาทีสำหรับ SD, 0.015 USD ต่อนาทีสำหรับ HD, และ 0.003 USD ต่อนาทีสำหรับเนื้อหาที่เป็นเสียงอย่างเดียว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่หน้าราคา AWS Elemental MediaConvert

ราคา Channel Assembly

ราคาต่อชั่วโมงของช่องแบบเส้นตรงที่ใช้งาน

ตัวอย่างราคา

 • ตัวอย่างที่ 1: การแทรกโฆษณา
 • ตัวอย่างที่ 2: การแปลงรหัสโฆษณา
 • ตัวอย่างที่ 3: Channel Assembly
 • ตัวอย่างที่ 1: การแทรกโฆษณา
 • หากมีผู้ชม 1,000 คนกำลังชมสตรีมสดที่มีการพักโฆษณา 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีโฆษณาต่างหาก 5 ตัว จะส่งผลให้มีการแทรกโฆษณาทั้งหมด 15,000 ครั้ง และจะมีค่าใช้จ่าย 11.25 USD ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

  การพักโฆษณา 3 ครั้ง * โฆษณา 5 ตัว = โฆษณา 15 ตัว
  โฆษณา 15 ตัว * ผู้ชม 1000 คน = การแทรกโฆษณา 15,000 ครั้ง
  การแทรกโฆษณา 15,000 ครั้ง * 0.75 USD ต่อการแทรกโฆษณา 1000 ครั้ง = 11.25 USD

  ในสถานการณ์นี้ ชิ้นงานโฆษณา 150 รายการรวมอยู่ในราคาการแปลงรหัสแล้วโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

 • ตัวอย่างที่ 2: การแปลงรหัสโฆษณา
 • พิจารณากรณีใช้งานเดียวกับตัวอย่างที่ 1 โดยมีการแทรกโฆษณา 15,000 ครั้งในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สมมติว่าโปรแกรมหลักใช้กลุ่มบิตเรตที่ปรับได้กับ 5 สตรีม สำหรับ 5 สตรีมของโปรแกรมหลัก 2 สตรีมเป็น HD และ 3 สตรีมเป็น SD หากการแทรกโฆษณา 15,000 ครั้ง แต่ละครั้งมีความยาว 30 วินาที และจำเป็นต้องแปลงรหัสโฆษณา 200 ตัวให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับโปรแกรมหลัก ราคาสำหรับการแปลงรหัสจะเท่ากับ 1.3125 USD

  ชิ้นงานโฆษณา 200 รายการ - ชิ้นงานโฆษณาฟรี 150 รายการ = ชิ้นงานโฆษณา 50 รายการที่ถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราลำดับชั้นพื้นฐานของ AWS Elemental MediaConvert ตามความต้องการในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

  ชิ้นงานโฆษณา 50 รายการ * 30 วินาที = 25 นาที
  (25 นาที * 2 สตรีม HD ต่อโฆษณา * 0.015 USD = 0.75 USD)
  (25 นาที * 3 สตรีม SD ต่อโฆษณา * 0.0075 USD = 0.5625 USD)

  0.75 USD + 0.5625 USD = 1.3125 USD

 • ตัวอย่างที่ 3: Channel Assembly
 • หากคุณมีช่องแบบเส้นตรงแบบกลุ่มที่ใช้งานในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โดยมีโปรแกรมที่ทำงานแบบวนรอบ และช่องจะเริ่มทำงานและปล่อยให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันวนรอบตามโปรแกรมที่กำหนดไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ราคาของคุณสำหรับเดือนนั้นจะเท่ากับ 73.00 USD

  730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน * 0.10 USD ต่อชั่วโมงที่ใช้งาน = 73.00 USD

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณให้บริการเนื้อหานอก AWS หากส่วนของโฆษณาและรายการที่ปรับแต่งเฉพาะตัวถูกส่งไปยังปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน CDN อย่าง Amazon CloudFront จะต้องเสียค่าบริการการแสดงโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต

มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่หน้าแหล่งข้อมูล