จ่ายเท่าที่คุณใช้

เมื่อใช้ Amazon Route 53 คุณจะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าใดๆ หรือไม่ต้องทำสัญญาผูกพันกับจำนวนการสืบค้นที่บริการตอบสำหรับโดเมนของคุณ คุณจะจ่ายตามการใช้งานสำหรับเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ AWS

 • การจัดการ Hosted Zone: คุณจะต้องจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนสำหรับแต่ละ Hosted Zone ที่จัดการด้วย Route 53
 • การให้บริการ DNS Query: จะมีการคิดค่าบริการสำหรับ DNS Query ทุกรายการที่ตอบโดยบริการ Route 53 ยกเว้นการสืบค้นไปยังบันทึก Alias A ที่แม็ปกับอินสแตนซ์ Elastic Load Balancing, การกระจาย Amazon CloudFront, สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk, เกตเวย์ของ Amazon API, ตำแหน่งข้อมูลสำหรับ Amazon VPC หรือบัคเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การจัดการชื่อโดเมน: คุณจะต้องจ่ายค่าบริการรายปีสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่ลงทะเบียนผ่านหรือถ่ายโอนไปยัง Route 53

ใบเสร็จรายเดือนจาก AWS จะแสดงรายการใช้งานทั้งหมดและจำนวนเงินเป็นดอลลาร์สำหรับบริการ Route 53 โดยแยกออกจากบริการของ AWS อื่น ๆ

องค์ประกอบค่าบริการ

 • DNS ที่เชื่อถือได้
 •  

  Hosted Zone และบันทึก

  • 0.50 USD ต่อ Hosted Zone ต่อเดือนสำหรับ Hosted Zone จำนวน 25 รายการแรก
  • 0.10 USD ต่อ Hosted Zone ต่อเดือนสำหรับ Hosted Zone เพิ่มเติม

  ค่าบริการ Hosted Zone รายเดือนดังที่แสดงข้างต้นไม่ได้มีการคิดตามสัดส่วนสำหรับการใช้งานที่ไม่เต็มเดือน Hosted Zone จะถูกคิดค่าบริการเมื่อสร้างขึ้น และในวันแรกของแต่ละเดือนเดือนที่ตามมา จะไม่มีการคิดค่าบริการ Hosted Zone ที่ลบออกภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นการอนุญาตให้ทดสอบ แต่จะยังคงคิดค่าบริการการสืบค้นทั้งหมดใน Hosted Zone นั้นตามอัตราด้านล่าง มีให้บริการสืบค้นบน Hosted Zone ส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Route 53

  Hosted Zone มีบันทึกมากถึง 10,000 รายการ สำหรับแต่ละ Hosted Zone ที่มีบันทึกมากกว่า 10,000 รายการ จะต้องจ่ายค่าบริการ 0.0015 USD ต่อเดือน

  หากต้องการ Hosted Zone มากกว่า 500 รายการ หรือต้องการบันทึกมากกว่า 10,000 รายการใน Hosted Zone เดียว โปรดติดต่อเรา

  การสืบค้น DNS

  ค่าบริการสืบค้นต่อไปนี้จะคิดตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น Hosted Zone ที่การสืบค้นมาตรฐาน 100,000 รายการต่อเดือนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 0.04 USD และ Hosted Zone สาธารณะที่มีการสืบค้นการกำหนดเส้นทางตามเวลาแฝง 100,000 รายการต่อเดือนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 0.06 USD Route 53 ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการสืบค้นใน Hosted Zone ส่วนตัว

  การสืบค้นมาตรฐาน
  • 0.40 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้น 1 พันล้านรายการแรกต่อเดือน)
  • 0.20 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้านรายการต่อเดือน)
  การสืบค้นการกำหนดเส้นทางตามเวลาแฝง
  • 0.60 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้น 1 พันล้านรายการแรกต่อเดือน)
  • 0.30 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้านรายการต่อเดือน)
  การสืบค้นพิกัดและระยะห่าง
  • 0.70 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้น 1 พันล้านรายการแรกต่อเดือน)
  • 0.35 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้านรายการต่อเดือน)
  การสืบค้นการกำหนดเส้นทางตาม IP*
  • 0.80 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้น 1 พันล้านรายการแรกต่อเดือน)
  • 0.40 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้านรายการต่อเดือน)

  *ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดเก็บบล็อก IP (CIDR) ไม่เกิน 1,000 รายการ แต่คุณต้องเสียค่าบริการ 0.0015 USD ต่อเดือน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง) สำหรับบล็อก IP ที่จัดเก็บไว้แต่ละบล็อกที่เกิน 1,000 รายการ


  เราคิดค่าบริการตามอัตรามาตรฐานสำหรับการสืบค้น DNS ต่อไปนี้

  • การสืบค้นชื่อโดเมนหรือชื่อโดเมนย่อยที่ตรงกับชื่อบันทึก แต่ไม่ตรงกับประเภทบันทึก ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้างบันทึกสำหรับ acme.example.com และระบุว่าเป็นประเภท A หากเรารับคำขอสืบค้น acme.example.com ประเภท AAAA เราจะคิดค่าบริการสำหรับการสืบค้นลักษณะนี้ บางเบราว์เซอร์จะส่งการสืบค้นชื่อโดเมนหรือชื่อโดเมนย่อยที่ระบุทั้งประเภท A และ AAAA โดยอัตโนมัติ เราจึงขอแนะนำให้สร้างทั้งบันทึก A และ AAAA หากเป็นไปได้
  • การสืบค้นบันทึกที่ไม่มีในระบบ (w.example.com)

  การสืบค้น Alias

  การสืบค้นเกี่ยวกับบันทึก Alias ที่เข้าเกณฑ์จะมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Route 53 คุณสามารถสร้างบันทึก alias สำหรับทรัพยากรของ AWS ได้ เช่น

  • Elastic Load Balancer
  • การแจกจ่าย Amazon CloudFront
  • สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk
  • บัคเก็ต Amazon S3 ที่ได้รับการกำหนดค่าเป็นตำแหน่งข้อมูลเว็บไซต์

  สำหรับรายการประเภททรัพยากรของ AWS ทั้งหมดที่รองรับบันทึก alias โปรดดูที่ประเภทบันทึกในคู่มือนักพัฒนา Route 53

  คุณสามารถสร้างบันทึก alias สำหรับการสืบค้นทุกประเภทที่ปรากฏในรายงานการใช้งาน Route 53 ได้ ได้แก่

  • การสืบค้นมาตรฐาน (บันทึกที่มีการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล คำตอบหลายค่า และนโยบายการกำหนดเส้นทางแบบถ่วงน้ำหนัก) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-DNS-Queries” ในรายงานการใช้งาน Route 53
  • การสืบค้นการกำหนดเส้นทางตามเวลาแฝง (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางตามเวลาแฝง) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-LBR-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53
  • การสืบค้นการกำหนดเส้นทางเชิงภูมิศาสตร์ (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางตามพิกัดและระยะห่าง) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-Geo-Queries” ในรายงานการใช้งาน Route 53
  • การสืบค้นการกำหนดเส้นทางตาม IP (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางตาม IP) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-Cidr-Queries” ในรายงานการใช้งาน Route 53

  การสืบค้น DNS ไม่มีค่าบริการ เมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งสองข้อ ดังนี้

  • ชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อย (example.com หรือ acme.example.com) และประเภทบันทึก (A) ในการสืบค้นตรงกับบันทึก alias
  • เป้าหมาย alias คือทรัพยากรของ AWS เพิ่มเติมจากบันทึก Route 53 อื่น

  เราจะคิดค่าบริการตามอัตรามาตรฐานสำหรับการสืบค้น DNS เพื่อหาชื่อและประเภทโดเมนที่ตรงกับบันทึก แต่เป้าหมาย alias ของบันทึกเป็นบันทึกอื่นที่ไม่ใช่ alias ใน Hosted Zone เดียวกัน เราจะไม่คิดค่าบริการสืบค้น DNS หากคุณสร้างกลุ่มบันทึก alias ที่อ้างอิงถึงบันทึก alias อื่นๆ และบันทึก alias สุดท้ายในกลุ่มอ้างอิงถึงทรัพยากรของ AWS เช่น Elastic Load Balancer ตัวอย่างเช่น สมมติว่า a.example.com เป็นบันทึก alias ที่อ้างอิงถึงบันทึก alias อื่น นั่นคือ b.example.com หาก b.example.com กำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังทรัพยากรของ AWS เช่น Elastic Load Balancer การสืบค้น DNS สำหรับทั้ง a.example.com และ b.example.com จะไม่มีค่าบริการ

  การเรียกใช้ API ระหว่าง Route 53 และ Amazon S3

  การใช้คอนโซล Route 53 สามารถสร้างการเรียกใช้ API ไปยัง S3 ได้ การดำเนินการต่างๆ เช่น การระบุเป้าหมายของบันทึก Alias จะส่งการเรียกใช้ API ไปยัง S3 เช่น LIST_ALL_MY_BUCKETS การเรียกใช้ API ไปยัง S3 อาจมีค่าใช้จ่ายในใบเสร็จ S3 โดยแสดงเป็นคำขอ LIST ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเริ่มขั้นตอนการทำงานนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าราคา S3

  ข้อมูลบันทึก DNS Query ที่เชื่อถือได้

  Route 53 ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับข้อมูลบันทึก DNS Query ที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดค่าการบันทึก DNS Query คุณจะต้องจ่ายค่าบริการ Amazon CloudWatch ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย) ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลเข้า การจัดเก็บถาวร และการวิเคราะห์ข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการ CloudWatch โปรดดูหน้าราคา CloudWatch

  ค่าบริการ CloudWatch ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการในข้อมูลบันทึก DNS Query ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าที่ปรากฏในข้อมูลบันทึก DNS Query ในคู่มือนักพัฒนา Route 53

  โฟลว์ของปริมาณการใช้งาน

  • 50.00 USD ต่อบันทึกนโยบายต่อเดือน

  คุณสร้างข้อมูลบันทึกนโยบายเมื่อเชื่อมโยงนโยบายโฟลว์ของปริมาณการใช้งาน Route 53 ที่มีชื่อโดเมนที่เจาะจง (เช่น www.example.com) เพื่อให้นโยบายปริมาณการใช้งานสามารถจัดการปริมาณการใช้งานสำหรับชื่อโดเมนนั้น ราคารายเดือนดังที่แสดงข้างต้นมีการคิดตามสัดส่วนสำหรับการใช้งานที่ไม่เต็มเดือน ไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับนโยบายปริมาณการใช้งานที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชื่อโดเมนโดยผ่านทางระเบียนนโยบาย

 • การตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพ
 •  

  เริ่มต้นใช้งานการใช้ระบบสำรองเพื่อให้บริการ DNS อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

  ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่สามารถสร้างรายการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพสำหรับตำแหน่งข้อมูล AWS** ที่อยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS เดียวกันได้มากถึง 50 รายการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ตำแหน่งข้อมูล AWS ตำแหน่งข้อมูลที่ไม่ใช่ AWS
  การตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพพื้นฐาน (รวมถึงการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพแบบคำนวณและการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด) 0.50 USD ต่อการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพต่อเดือน 0.75 USD ต่อการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพต่อเดือน
  ฟีเจอร์การตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพเสริม (รวมถึง HTTPS การจับคู่สตริง ช่วงคำขอด่วน และการวัดความเวลาแฝง) 1.00 USD ต่อฟีเจอร์การตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพต่อเดือน 2.00 USD ต่อฟีเจอร์การตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพต่อเดือน

  ค่าบริการการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพรายเดือนดังที่แสดงข้างต้นมีการคิดตามสสัด่วนสำหรับการใช้งานที่ไม่เต็มเดือน

  หากคุณต้องการการตรวจสอบสภาพมากกว่า 200 ครั้ง โปรดติดต่อเรา

  *ลูกค้าใหม่และปัจจุบันจะไม่ต้องเสียค่าบริการสำหรับการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพสูงถึง 50 ตำแหน่งข้อมูล AWS (ตามที่อธิบายด้านล่าง) ซึ่งอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS ของตน (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาลูกค้าของ AWS และเป็นโปรแกรมราคาพิเศษภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ AWS คุณจะต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานของ AWS สำหรับการใช้งานใดก็ตามที่เกินปริมาณการใช้งานฟรีตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอ ปริมาณการใช้งานที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคงเหลือในตอนท้ายของระยะเวลาข้อเสนอจะไม่มีการทบต่อ เมื่อคำนวณการใช้งานบริการของ AWS ภายใต้ข้อเสนอข้างต้น เราจะรวบรวมการใช้งานของคุณในทุก AWS Region

  ตำแหน่งข้อมูล AWS คือทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ดำเนินงานอยู่ภายใน AWS (เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2) ซึ่งถูกกำหนดไว้ในบัญชี AWS เดียวกันกับการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพหรือถูกเรียกเก็บค่าบริการไปยังบัญชีเดียวกันกับการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพ การตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพแบบคำนวณและการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพแบบอ้างอิงตัวชี้วัดจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพของตำแหน่งข้อมูล AWS คุณไม่ต้องเสียค่าบริการการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing หรือบัคเก็ต Amazon S3 ที่ไม่ได้กำหนดค่าเป็นตำแหน่งข้อมูลเว็บไซต์ การตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing และตำแหน่งข้อมูลบัคเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 จะได้รับการจัดให้มีอัตโนมัติโดย AWS และมีให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในฐานะส่วนหนึ่งของ Route 53

 • Resolver
 •  

  ตำแหน่งข้อมูล Resolver

  คุณสามารถกําหนดค่าตําแหน่งข้อมูล Route 53 Resolver โดยมีหรือไม่มี DNS ผ่าน HTTPS (DoH)* เพื่อแก้ไข DNS Query ระหว่างทรัพยากรในองค์กรและ VPC ในรีเจี้ยน หรือระหว่างแร็กของ AWS Outposts และทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์กรของคุณ ตำแหน่งข้อมูล Route 53 Resolver ต้องมีที่อยู่ IP อย่างน้อย 2 รายการ ที่อยู่ IP แต่ละรายการจะตอบสนองต่ออินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบยืดหยุ่น (ENI) หนึ่งตัว VPC หลายรายการที่สร้างขึ้นในหลายบัญชีภายในรีเจี้ยนเดียวกันสามารถใช้ตำแหน่งข้อมูลเดี่ยวขาออกได้

  • 0.125 USD ต่อ ENI ต่อชั่วโมง

  DNS Query แบบเรียกซ้ำไปยังและจากเครือข่ายในองค์กร

  เฉพาะการสืบค้นที่ผ่านตำแหน่งข้อมูล Route 53 Resolver (ขาเข้าหรือขาออกอย่างใดอย่างหนึ่ง) เท่านั้นที่จะถูกเรียกเก็บเงิน การสืบค้นที่แก้ไขภายในโดยใช้ Route 53 Resolver จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการ

  • 0.40 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้น 1 พันล้านรายการแรกต่อเดือน)
  • 0.20 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้านรายการต่อเดือน)

  *ขณะนี้การรองรับตําแหน่งข้อมูล Resolver สําหรับ DoH ยังไม่พร้อมใช้งานสําหรับแร็กของ AWS Outposts

  ข้อมูลบันทึกการสืบค้น Resolver

  Route 53 ไม่คิดค่าบริการสำหรับข้อมูลบันทึกการสืบค้น Resolver อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดค่าการบันทึก DNS Query คุณจะต้องจ่ายค่าบริการ Amazon CloudWatch, Amazon S3 หรือ Amazon Kinesis Data Firehose ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปลายทางเป้าหมายที่คุณเลือกสำหรับข้อมูลบันทึกของคุณ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูลบันทึก โปรดดูส่วน "ข้อมูลบันทึก" ในหน้าราคา CloudWatch

  Resolver DNS Firewall

  การสืบค้น DNS

  เราเรียกเก็บค่าบริการ DNS Query ที่มาจากภายใน VPC ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มกฎไฟร์วอลล์และ DNS Query ผ่านตำแหน่งข้อมูลขาเข้าของ Resolver จากเครือข่ายในองค์กรไปยัง VPC ที่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มกฎไฟร์วอลล์ โปรดทราบว่า DNS Query ที่เกิดจาก CNAME ต่อไปนี้จะถูกเรียกเก็บค่าบริการด้วย

  • 0.60 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้น 1 พันล้านรายการแรกต่อเดือน)
  • 0.40 USD ต่อการสืบค้นหนึ่งล้านรายการ (การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้านรายการต่อเดือน)

  ชื่อโดเมน

  เราเรียกเก็บค่าบริการสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่จัดเก็บในรายการโดเมนภายในกลุ่มกฎ ชื่อโดเมนในรายการโดเมนที่ได้รับการจัดการจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • 0.0005 USD ต่อเดือน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง)

  รายการโดเมนที่มีการจัดการ

  เมื่อคุณใช้งานรายการโดเมนที่มีการจัดการภายในกฎไฟร์วอลล์ คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการให้ชื่อโดเมนข้างต้น แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ DNS Query ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ตรงตามกฎที่ใช้รายการโดเมนที่มีการจัดการ

   

   

 • ตัวควบคุมการกู้คืนแอปพลิเคชัน
 •  

  คุณชำระเงินสำหรับตัวควบคุมการกู้คืนแอปพลิเคชัน Route 53 ได้ในสองด้าน ได้แก่ การตรวจสอบความพร้อมและคลัสเตอร์ คุณชำระเงินตามการใช้งานเท่านั้นและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับการใช้ตัวควบคุมการกู้คืนแอปพลิเคชัน Route 53

  การตรวจสอบความพร้อม: การตรวจสอบความพร้อมจะตรวจสอบทรัพยากรของคุณใน Availability Zone หรือรีเจี้ยนต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับการกู้คืน คุณจะชำระเงินเพียง 0.045 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการตรวจสอบความพร้อมที่คุณกำหนดค่าไว้ทุกรายการ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโมเดลแอปพลิเคชันโดยใช้ตัวควบคุมการกู้คืนแอปพลิเคชัน Route 53 และมีการตรวจสอบความพร้อมสำหรับกลุ่ม Auto Scaling และตาราง DynamoDB คุณจะมีการตรวจสอบความพร้อมที่กำหนดค่าไว้สองรายการ ซึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.045 USD สำหรับแต่ละรายการ ดังนั้น ใบเสร็จสำหรับการตรวจสอบความพร้อมทั้งหมดของคุณจึงเท่ากับ 0.09 USD ต่อชั่วโมง

  คลัสเตอร์: คลัสเตอร์คือชุดของตำแหน่งข้อมูลสำรองระดับรีเจี้ยนที่คุณสามารถเรียกใช้ API เพื่ออัปเดตหรือรับสถานะการควบคุมการกำหนดเส้นทางหนึ่งรายการขึ้นไป คุณจะชำระค่าบริการเพียง 2.5 USD ต่อชั่วโมงสำหรับทุกคลัสเตอร์ที่มีการกำหนดค่า คลัสเตอร์แต่ละรายการ (สูงสุด 2 รายการ) สามารถโฮสต์การควบคุมการกำหนดเส้นทางได้หลายรายการ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทริกเกอร์การใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล

 • ฟีเจอร์เพิ่มเติม
 •  

  โดเมน

  ราคาสำหรับชื่อโดเมนจะแตกต่างกันไปตาม TLD ดูรายการทั้งหมดของราคาปัจจุบันตาม TLD ชื่อโดเมนจะได้รับการลงทะเบียนในส่วนเพิ่มประจำปี ราคาที่แสดงเป็นแบบต่อโดเมนต่อปี นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ขณะนี้เราไม่มีข้อเสนอราคาส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากสำหรับการลงทะเบียนโดเมน

  คุณไม่สามารถใช้เครดิตส่งเสริมการขายสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดก็ตามในการลงทะเบียนชื่อโดเมน Route 53 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครดิตการส่งเสริมการขาย โปรดคลิกที่นี่

  ขีดจำกัดเริ่มต้นสำหรับการลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ที่ 20 รายการต่อหนึ่งบัญชี หากต้องการขอเพิ่มขีดจำกัด โปรดติดต่อเรา

  DNSSEC

  Route 53 ไม่เรียกเก็บค่าบริการจากคุณในการเปิดใช้การลงทะเบียน DNSSEC ใน Hosted Zone สาธารณะของคุณหรือเปิดใช้การตรวจสอบ DNSSEC สำหรับ Route 53 Resolver อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดใช้การลงทะเบียน DNSSEC ใน Hosted Zone สาธารณะของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ AWS Key Management Service (KMS) สำหรับการจัดเก็บคีย์ส่วนตัวและการใช้อินสแตนซ์ของคีย์เพื่อลงทะเบียนโซนของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม KMS ที่ส่วนคีย์ KMS และการจัดการ ZSK ใน Route 53 ในคู่มือนักพัฒนา Route 53 และหน้าค่าบริการของ KMS

  โปรดทราบว่าคุณสามารถเลือกใช้คีย์ AWS KMS ที่จัดการโดยลูกค้ารายเดียวซึ่งจัดเก็บไว้ใน KMS ในหลาย Hosted Zone สาธารณะได้

  โปรไฟล์ Route 53

  สำหรับโปรไฟล์ Route 53 อัตรารายชั่วโมงคือ 0.75 USD ต่อบัญชี AWS สำหรับการเชื่อมโยง Profile-VPC สูงสุด 100 รายการที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ที่บัญชีสร้างขึ้น นอกเหนือจากการเชื่อมโยง 100 รายการเริ่มต้นแล้ว จะมีค่าใช้จ่าย 0.0014 USD ต่อการเชื่อมโยง Profile-VPC ต่อชั่วโมงอีกด้วย อัตรารายชั่วโมงของระดับฐานของการเชื่อมโยง Profile-VPC 100 รายการแรกจะรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างโปรไฟล์ทั้งหมดที่เป็นของบัญชี AWS

  ตัวอย่างราคาที่ 1
  บัญชี AWS สร้างโปรไฟล์ 3 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) แต่ละโปรไฟล์เชื่อมโยงกับ 30 VPC ในบัญชี รวมเป็น 90 VPC ใน 3 โปรไฟล์

  การเชื่อมโยง Profile-VPC ทั้งหมด = 30 + 30 + 30 = 90

  เมื่อถึงสิ้นเดือนที่มี 30 วัน บัญชี AWS ของคุณจะมีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้สำหรับโปรไฟล์ Route 53 =
  [0.75 USD (ต่อชั่วโมง) (สำหรับ 100 VPC แรก) + รวมการเชื่อมโยง VPC ที่เกิน 100 * 0.0014 USD] x [24 ชั่วโมง x 30 วัน]
  = [0.75 USD + 0 USD] x 720
  = 540 USD

  ตัวอย่างราคาที่ 2
  บัญชี AWS สร้างโปรไฟล์ 1 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) โปรไฟล์เชื่อมโยงกับ 50 VPC ในบัญชี นอกจากนี้ โปรไฟล์ยังแชร์กับบัญชี AWS อื่น (โดยใช้ AWS Resource Access Manager) ซึ่งเชื่อมโยงโปรไฟล์กับ 50 VPC ในบัญชีอีกด้วย

  การเชื่อมโยง Profile-VPC ทั้งหมด = 100 (50 ในบัญชีเจ้าของ + 50 ในบัญชีที่ใช้ร่วมกัน)

  เมื่อถึงสิ้นเดือนที่มี 30 วัน บัญชี AWS ของคุณจะมีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้สำหรับโปรไฟล์ Route 53 =
  [0.75 USD (ต่อชั่วโมง) (สำหรับ 100 VPC แรก) + รวมการเชื่อมโยง VPC ที่เกิน 100 * 0.0014 USD] x [24 ชั่วโมง x 30 วัน]
  = [0.75 USD + 0 USD] x 720
  = 540 USD

  ตัวอย่างราคาที่ 3
  บัญชี AWS สร้างโปรไฟล์ Route 53 ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ที่เชื่อมโยงกับ 200 VPC ในบัญชี

  การเชื่อมโยง Profile-VPC ทั้งหมด = 200

  เมื่อถึงสิ้นเดือนที่มี 30 วัน บัญชี AWS ของคุณจะมีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้สำหรับโปรไฟล์ Route 53 =
  [0.75 USD (ต่อชั่วโมง) (สำหรับ 100 VPC แรก) + รวมการเชื่อมโยง VPC ที่เกิน 100 * 0.0014 USD] x [24 ชั่วโมง x 30 วัน]
  = [0.75 USD + 100 x 0.0014 USD] x 720
  = 640.8 USD

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Route 53

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Route 53 ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้