จ่ายเท่าที่คุณใช้

เมื่อใช้ Amazon Route 53 คุณจะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าใดๆ หรือไม่ต้องทำสัญญาผูกพันกับจำนวนการสืบค้นที่บริการตอบสำหรับโดเมนของคุณ คุณจะจ่ายตามการใช้งานสำหรับเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ AWS

 • การจัดการพื้นที่การโฮสต์: คุณจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนสำหรับแต่ละพื้นที่การโฮสต์ที่จัดการด้วย Route 53
 • การให้บริการการสืบค้น DNS: จะมีการคิดค่าใช้จ่ายจากคุณสำหรับการสืบค้น DNS ทุกรายการที่ตอบโดยบริการ Amazon Route 53 ยกเว้นการสืบค้นไปยังบันทึก Alias A ที่แม็ปกับอินสแตนซ์ Elastic Load Balancing, การกระจาย CloudFront, สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk, API Gateways, ตำแหน่งข้อมูล VPC หรือบักเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 ซึ่งมีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การจัดการชื่อโดเมน: คุณจะจ่ายค่าบริการรายปีสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่ลงทะเบียนผ่านหรือถ่ายโอนไปยัง Route 53

บิลรายเดือนที่เรียกเก็บจาก AWS จะแสดงรายการใช้งานทั้งหมดและจำนวนเงินเป็นดอลลาร์สำหรับบริการ Amazon Route 53 โดยแยกจากบริการของ AWS อื่นๆ

โซนที่มีการโฮสต์

0.50 ดอลลาร์ต่อโซนที่มีการโฮสต์ / ต่อเดือนสำหรับโซนที่มีการโฮสต์ 25 โซนแรก
0.10 ดอลลาร์ต่อโซนที่มีการโฮสต์ / ต่อเดือนสำหรับโซนที่มีการโฮสต์เพิ่มเติม

ราคาโซนที่มีการโฮสต์รายเดือนดังที่แสดงข้างต้นไม่ได้มีการคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน โซนที่มีการโฮสต์จะคิดค่าบริการเมื่อสร้างขึ้นและในวันแรกของเดือนต่อๆ ไป โซนที่มีการโฮสต์ซึ่งถูกลบภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากที่สร้างขึ้นจะไม่มีการคิดค่าบริการ แต่การสืบค้นใดก็ตามในโซนนั้นจะยังมีการคิดค่าบริการตามอัตราด้านล่าง

หากคุณต้องการมากกว่า 500 โซนที่มีการโฮสต์ โปรดติดต่อเรา

การสืบค้น

ราคาการสืบค้นต่อไปนี้มีการคิดตามส่วน ตัวอย่างเช่น โซนที่มีการโฮสต์ซึ่งมีการสืบค้นมาตรฐาน 100,000 รายการจะคิดค่าบริการ 0.040 ดอลลาร์ และโซนที่มีการโฮสต์ซึ่งมีการสืบค้นการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง 100,000 รายการต่อเดือนจะคิดค่าบริการ 0.060 ดอลลาร์

การสืบค้นมาตรฐาน

0.400 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้น 1 พันล้านแรก / เดือน
0.200 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้าน / เดือน

การสืบค้นการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง

0.600 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้น 1 พันล้านแรก / เดือน
0.300 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้าน / เดือน

การสืบค้น Geo DNS และ Geoproximity

0.700 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้น 1 พันล้านแรก / เดือน
0.350 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้าน / เดือน

การสืบค้น Alias

ลูกค้า Route 53 ปัจจุบันสืบค้นบันทึก Alias ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อบันทึกดังกล่าวได้รับการแมปเข้ากับทรัพยากร AWS ประเภทต่อไปนี้

 • Elastic Load Balancer
 • การแจกจ่าย Amazon CloudFront
 • สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk
 • บักเก็ต Amazon S3 ที่ปรับค่าเป็นจุดเชื่อมโยงเว็บไซต์

สามารถสร้างบันทึก Alias ให้การสืบค้นได้ทุกประเภท

 • การสืบค้นมาตรฐาน (บันทึกที่มี Failover คำตอบหลายค่า และนโยบาย Weighted Routing) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-DNS-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53
 • การสืบค้นการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง) ที่แสดงไว้เป็น "Intra-AWS-LBR-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53
 • การสืบค้นเชิงภูมิศาสตร์ (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามพิกัดและระยะห่าง) ที่แสดงไว้เป็น "Intra-AWS-Geo-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53

เราจะไม่คิดค่าบริการการสืบค้น DNS เมื่อชื่อ DNS และประเภทของบันทึกในการสืบค้นตรงกับบันทึก Alias ที่กำหนดเส้นทางปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับทรัพยากร AWS ประเภทใดประเภทหนึ่งที่แสดงไว้ด้านบน (เช่น Elastic Load Balancer) เราจะคิดค่าบริการการสืบค้น DNS ในอัตราปกติเมื่อชื่อตรงกันแต่ประเภทไม่ตรงกัน เช่น เมื่อการสืบค้น DNS เป็นการสืบค้นสำหรับ "AAAA” แต่ในระบบมีเพียงบันทึก "A" บางเบราว์เซอร์จะส่งทั้งการสืบค้น "A” และ "AAAA” โดยอัตโนมัติ เราจึงขอแนะนำให้สร้างทั้งบันทึก "A” และ "AAAA” หากเป็นไปได้

การไหลของปริมาณการใช้งาน

50.00 ดอลลาร์ต่อบันทึกนโยบาย/เดือน

คุณสร้างบันทึกนโยบายเมื่อเชื่อมโยงนโยบายโฟลว์ปริมาณการใช้งาน Amazon Route 53 ที่มีชื่อ DNS ที่เจาะจง (เช่น www.example.com) เพื่อให้นโยบายปริมาณการใช้งานจัดการปริมาณการใช้งานสำหรับชื่อ DNS นั้นๆ ราคารายเดือนดังที่แสดงข้างต้นมีการคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน ไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับนโยบายปริมาณการใช้งานที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชื่อ DNS โดยผ่านทางระเบียนนโยบาย

การตรวจสอบคุณภาพการทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน DNS Failover โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*
ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่สามารถสร้างรายการตรวจสอบสภาพสำหรับจุดเชื่อมโยง AWS** ที่อยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS เดียวกันได้มากถึง 50 รายการ

  ตำแหน่งข้อมูล AWS ตำแหน่งข้อมูลที่ไม่ใช่ AWS
การตรวจสอบสภาพพื้นฐาน 0.50* ดอลลาร์ต่อการตรวจสอบสภาพหนึ่งครั้ง / เดือน 0.75* ดอลลาร์ต่อการตรวจสอบสภาพหนึ่งครั้ง / เดือน

คุณสมบัติการตรวจสอบสภาพที่เลือกได้:

 • HTTPS
 • การจับคู่สตริง
 • ช่วงห่างที่รวดเร็ว
 • การวัดเวลาแฝง
1.00 ดอลลาร์ / เดือนต่อคุณสมบัติที่เลือกได้ 2.00 ดอลลาร์ / เดือนต่อคุณสมบัติที่เลือกได้


คุณสมบัติการตรวจสอบสภาพที่เลือกได้:

 • HTTPS
 • การจับคู่สตริง
 • ช่วงห่างที่รวดเร็ว
 • การวัดเวลาแฝง
1.00 USD/ เดือนต่อคุณสมบัติเสริม 2.00 USD / เดือนต่อคุณสมบัติเสริม

ราคาการตรวจสอบสภาพรายเดือนดังที่แสดงข้างต้นมีการคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

หากคุณต้องการการตรวจสอบสภาพมากกว่า 200 ครั้ง โปรดติดต่อเรา

*ลูกค้าใหม่และปัจจุบันจะไม่ต้องเสียค่าบริการสำหรับการตรวจสอบสภาพสูงถึง 50 ตำแหน่งข้อมูล AWS (ตามที่อธิบายด้านล่าง) ซึ่งอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS ของตน (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงลูกค้า AWS และเป็นโปรแกรมราคาพิเศษภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ AWS คุณจะต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานของ AWS สำหรับการใช้งานใดก็ตามที่เกินปริมาณการใช้งานฟรีตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอ ปริมาณการใช้งานที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคงเหลือในตอนท้ายของระยะเวลาข้อเสนอจะไม่มีการทบต่อ เมื่อคำนวณการใช้งานบริการของ AWS ภายใต้ข้อเสนอข้างต้น เราจะรวบรวมการใช้งานของคุณในทุกภูมิภาค AWS

** "ตำแหน่งข้อมูล AWS" คือทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ดำเนินงานอยู่ภายใน AWS (เช่น Amazon EC2 instance) ซึ่งถูกกำหนดไว้ในบัญชี AWS เดียวกันกับการตรวจสอบสภาพหรือถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีเดียวกันกับการตรวจสอบสภาพ การตรวจสอบสภาพแบบคำนวณและการตรวจสอบสภาพแบบอ้างอิงตัววัดจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นการตรวจสอบสภาพของตำแหน่งข้อมูล AWS คุณไม่ต้องเสียค่าบริการการตรวจสอบสภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing หรือบักเก็ต Amazon S3 ที่ไม่ได้กำหนดค่าเป็นจุดเชื่อมโยงเว็บไซต์ การตรวจสอบสภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing และตำแหน่งข้อมูลบักเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 จะได้รับการจัดให้มีอัตโนมัติโดย AWS และมีให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ Amazon Route 53

Route 53 Resolver

ตำแหน่งข้อมูล Route 53 Resolver

ตำแหน่งข้อมูล Route 53 Resolver ประกอบด้วยที่อยู่ IP อย่างน้อยหนึ่งรายการ ที่อยู่ IP แต่ละรายการจะตอบสนองต่อ Elastic Network Interface (ENI) หนึ่งตัว VPC หลายรายการที่สร้างขึ้นในหลายบัญชีภายในภูมิภาคเดียวกันสามารถใช้ตำแหน่งข้อมูลเดี่ยวขาออกได้

 • 0.125 USD ต่อ ENI / ชั่วโมง

DNS แบบเกิดซ้ำจะสืบค้นไปยังและจากเครือข่ายในองค์กร

จะมีการเรียกเก็บเงินเฉพาะการสืบค้นที่ผ่านตำแหน่งข้อมูลของ Route 53 Resolver ที่ไปยังหรือมาจากทรัพยากรในองค์กร จะไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับการสืบค้นที่แก้ไขเป็น Virtual Private Cloud (VPC) ภายในระบบ

 • 0.400 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้น 1 พันล้านแรก / เดือน
 • 0.200 USD ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้านรายการ / เดือน

ชื่อโดเมน

ราคาสำหรับชื่อโดเมนจะแตกต่างกันไปตาม TLD ดูรายการทั้งหมดของราคาปัจจุบันตาม TLD ชื่อโดเมนจะได้รับการลงทะเบียนในส่วนเพิ่มประจำปี ราคาที่แสดงเป็นแบบต่อโดเมน-ปี นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ขณะนี้เราไม่มีข้อเสนอราคาส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากสำหรับการลงทะเบียนโดเมน

ขีดจำกัดการลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ที่ 50 รายการต่อหนึ่งบัญชี หากต้องการขอขีดจำกัดที่มากกว่านี้ โปรดติดต่อเรา

ภาษีและเครดิตส่งเสริมการขาย

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการของทางรัฐที่คล้ายคลึงซึ่งใช้บังคับ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถใช้เครดิตส่งเสริมการขายสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดก็ตามในการลงทะเบียนชื่อโดเมน Amazon Route 53 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครดิตการส่งเสริมการขาย โปรดคลิกที่นี่

การเรียก API ระหว่าง Amazon Route 53 และ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

การใช้คอนโซล Amazon Route 53 สามารถสร้างการเรียก API ไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ได้ การดำเนินการต่างๆ เช่น การระบุเป้าหมายของบันทึก Alias จะส่งการเรียก API ไปยัง S3 เช่น LIST_ALL_MY_BUCKETS การเรียก API ไปยัง S3 อาจมีค่าใช้จ่ายในใบเสร็จ S3 โดยแสดงเป็นคำขอ LIST ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเริ่มลำดับงานนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าราคา S3

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Route 53

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Route 53 ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้