ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ประเมินใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Simple Monthly Calculator

0.50 ดอลลาร์ต่อโซนที่มีการโฮสต์ / ต่อเดือนสำหรับโซนที่มีการโฮสต์ 25 โซนแรก
0.10 ดอลลาร์ต่อโซนที่มีการโฮสต์ / ต่อเดือนสำหรับโซนที่มีการโฮสต์เพิ่มเติม

ราคาโซนที่มีการโฮสต์รายเดือนดังที่แสดงข้างต้นไม่ได้มีการคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน โซนที่มีการโฮสต์จะคิดค่าบริการเมื่อสร้างขึ้นและในวันแรกของเดือนต่อๆ ไป โซนที่มีการโฮสต์ซึ่งถูกลบภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากที่สร้างขึ้นจะไม่มีการคิดค่าบริการ แต่การสืบค้นใดก็ตามในโซนนั้นจะยังมีการคิดค่าบริการตามอัตราด้านล่าง

หากคุณต้องการมากกว่า 500 โซนที่มีการโฮสต์ โปรดติดต่อเรา

ราคาการสืบค้นต่อไปนี้มีการคิดตามส่วน ตัวอย่างเช่น โซนที่มีการโฮสต์ซึ่งมีการสืบค้นมาตรฐาน 100,000 รายการจะคิดค่าบริการ 0.040 ดอลลาร์ และโซนที่มีการโฮสต์ซึ่งมีการสืบค้นการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง 100,000 รายการต่อเดือนจะคิดค่าบริการ 0.060 ดอลลาร์

0.400 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้น 1 พันล้านแรก / เดือน
0.200 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้าน / เดือน

0.600 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้น 1 พันล้านแรก / เดือน
0.300 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้าน / เดือน

0.700 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้น 1 พันล้านแรก / เดือน
0.350 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านการสืบค้น – การสืบค้นมากกว่า 1 พันล้าน / เดือน

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี
หรือลงชื่อเข้าใช้ Console

รับสิทธิ์การใช้งาน AWS Free Tier หนึ่งปีพร้อมคุณสมบัติการสนับสนุนพื้นฐาน AWS รวมถึงบริการลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชม. ฟอรัมสนับสนุนและอื่นๆ

โปรดทราบว่า Amazon Route 53 ไม่พร้อมใช้งานบน AWS Free Tier ในปัจจุบัน

ลูกค้า Route 53 ปัจจุบันสืบค้นบันทึก Alias ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อบันทึกดังกล่าวได้รับการแมปเข้ากับทรัพยากร AWS ประเภทต่อไปนี้

 • Elastic Load Balancer
 • การแจกจ่าย Amazon CloudFront
 • สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk
 • บักเก็ต Amazon S3 ที่ปรับค่าเป็นจุดเชื่อมโยงเว็บไซต์

สามารถสร้างบันทึก Alias ให้การสืบค้นได้ทุกประเภท

 • การสืบค้นมาตรฐาน (บันทึกที่มี Failover คำตอบหลายค่า และนโยบาย Weighted Routing) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-DNS-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53
 • การสืบค้นการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง) ที่แสดงไว้เป็น "Intra-AWS-LBR-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53
 • การสืบค้นเชิงภูมิศาสตร์ (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามพิกัดและระยะห่าง) ที่แสดงไว้เป็น "Intra-AWS-Geo-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53

เราจะไม่คิดค่าบริการการสืบค้น DNS เมื่อชื่อ DNS และประเภทของบันทึกในการสืบค้นตรงกับบันทึก Alias ที่กำหนดเส้นทางปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับทรัพยากร AWS ประเภทใดประเภทหนึ่งที่แสดงไว้ด้านบน (เช่น Elastic Load Balancer) เราจะคิดค่าบริการการสืบค้น DNS ในอัตราปกติเมื่อชื่อตรงกันแต่ประเภทไม่ตรงกัน เช่น เมื่อการสืบค้น DNS เป็นการสืบค้นสำหรับ "AAAA” แต่ในระบบมีเพียงบันทึก "A" บางเบราว์เซอร์จะส่งทั้งการสืบค้น "A” และ "AAAA” โดยอัตโนมัติ เราจึงขอแนะนำให้สร้างทั้งบันทึก "A” และ "AAAA” หากเป็นไปได้

50.00 ดอลลาร์ต่อบันทึกนโยบาย/เดือน

คุณสร้างบันทึกนโยบายเมื่อเชื่อมโยงนโยบายโฟลว์ปริมาณการใช้งาน Amazon Route 53 ที่มีชื่อ DNS เจาะจง (เช่น www.example.com) เพื่อให้นโยบายปริมาณการใช้งานจัดการปริมาณการใช้งานสำหรับชื่อ DNS นั้นๆ ราคารายเดือนดังที่แสดงข้างต้นมีการคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน ไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับนโยบายปริมาณการใช้งานที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชื่อ DNS โดยผ่านทางบันทึกนโยบาย

เริ่มต้นใช้งาน DNS Failover โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*
ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่สามารถสร้างรายการตรวจสอบสภาพสำหรับจุดเชื่อมโยง AWS** ที่อยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS เดียวกันได้มากถึง 50 รายการ

  ตำแหน่งข้อมูล AWS ตำแหน่งข้อมูลที่ไม่ใช่ AWS
การตรวจสอบสภาพพื้นฐาน 0.50* ดอลลาร์ต่อการตรวจสอบสภาพหนึ่งครั้ง / เดือน 0.75* ดอลลาร์ต่อการตรวจสอบสภาพหนึ่งครั้ง / เดือน

คุณสมบัติการตรวจสอบสภาพที่เลือกได้:

 • HTTPS
 • การจับคู่สตริง
 • ช่วงห่างที่รวดเร็ว
 • การวัดเวลาแฝง
1.00 ดอลลาร์ / เดือนต่อคุณสมบัติที่เลือกได้ 2.00 ดอลลาร์ / เดือนต่อคุณสมบัติที่เลือกได้

ราคาการตรวจสอบสภาพรายเดือนดังที่แสดงข้างต้นมีการคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

หากคุณต้องการการตรวจสอบสภาพมากกว่า 200 ครั้ง โปรดติดต่อเรา

*ลูกค้าใหม่และปัจจุบันจะไม่ต้องเสียค่าบริการสำหรับการตรวจสอบสภาพสูงถึง 50 ตำแหน่งข้อมูล AWS (ตามที่อธิบายด้านล่าง) ซึ่งอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS ของตน (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงลูกค้า AWS และเป็นโปรแกรมราคาพิเศษภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ AWS คุณจะต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานของ AWS สำหรับการใช้งานใดก็ตามที่เกินปริมาณการใช้งานฟรีตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอ ปริมาณการใช้งานที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคงเหลือในตอนท้ายของระยะเวลาข้อเสนอจะไม่มีการทบต่อ เมื่อคำนวณการใช้งานบริการของ AWS ภายใต้ข้อเสนอข้างต้น เราจะรวบรวมการใช้งานของคุณในทุกภูมิภาค AWS

** "ตำแหน่งข้อมูล AWS" คือทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ดำเนินงานอยู่ภายใน AWS (เช่น Amazon EC2 instance) ซึ่งถูกกำหนดไว้ในบัญชี AWS เดียวกันกับการตรวจสอบสภาพหรือถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีเดียวกันกับการตรวจสอบสภาพ การตรวจสอบสภาพแบบคำนวณและการตรวจสอบสภาพแบบอ้างอิงตัววัดจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นการตรวจสอบสภาพของตำแหน่งข้อมูล AWS คุณไม่ต้องเสียค่าบริการการตรวจสอบสภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing หรือบักเก็ต Amazon S3 ที่ไม่ได้กำหนดค่าเป็นจุดเชื่อมโยงเว็บไซต์ การตรวจสอบสภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing และตำแหน่งข้อมูลบักเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 จะได้รับการจัดให้มีอัตโนมัติโดย AWS และมีให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ Amazon Route 53

เมื่อใช้ Amazon Route 53 Auto Naming คุณจะชำระเงินสำหรับทรัพยากร Route 53 ที่สร้างขึ้นโดย API เท่านั้น: โซนที่มีการโฮสต์ของ Route 53, การสืบค้น DNS และการตรวจสอบสภาพ Route 53

ราคาสำหรับชื่อโดเมนจะแตกต่างกันไปตาม TLD ดูรายการทั้งหมดของราคาปัจจุบันตาม TLD ชื่อโดเมนจะได้รับการลงทะเบียนในส่วนเพิ่มประจำปี ราคาที่แสดงเป็นแบบต่อโดเมน-ปี นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ขณะนี้เราไม่มีข้อเสนอราคาส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากสำหรับการลงทะเบียนโดเมน

ขีดจำกัดการลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ที่ 50 รายการต่อหนึ่งบัญชี หากต้องการขอขีดจำกัดที่มากกว่านี้ โปรดติดต่อเรา

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีบังคับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการของทางรัฐที่คล้ายคลึง หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถใช้เครดิตส่งเสริมการขายสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดก็ตามในการลงทะเบียนชื่อโดเมน Amazon Route 53 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Promotional Credit โปรดคลิกที่นี่

การใช้คอนโซล Amazon Route 53 สามารถสร้างการเรียก API ไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ได้ การดำเนินการต่างๆ เช่น การระบุเป้าหมายของบันทึก Alias จะส่งการเรียก API ไปยัง S3 เช่น LIST_ALL_MY_BUCKETS การเรียก API ไปยัง S3 อาจมีค่าใช้จ่ายในใบเสร็จ S3 โดยแสดงเป็นคำขอ LIST ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเริ่มลำดับงานนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าราคาของ S3