Amazon S3 มีคลาสพื้นที่จัดเก็บหลากหลายรูปแบบซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการในการเข้าถึงข้อมูล ความยืดหยุ่น และค่าใช้จ่ายของปริมาณงานของคุณ คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 นั้นสร้างขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดสำหรับรูปแบบการเข้าถึงที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานแทบทุกประเภท เช่น คลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีความต้องการด้านประสิทธิภาพสูง ข้อกำหนดด้านที่อยู่ของข้อมูล รูปแบบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนไปมา หรือพื้นที่จัดเก็บถาวร

คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ประกอบด้วย S3 Intelligent-Tiering เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลที่มีรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนไปมา, S3 Standard สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยครั้ง, S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) และ S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยครั้ง, S3 Glacier Instant Retrieval สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที, S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier) สำหรับข้อมูลระยะยาวที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที และ Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) สำหรับการเก็บถาวรในระยะยาวและการเก็บรักษาแบบดิจิทัลโดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลในหน่วยชั่วโมงในพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในระบบคลาวด์ หากคุณมีข้อกำหนดด้านที่อยู่ของข้อมูลซึ่งรีเจี้ยน AWS ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดได้ คุณสามารถใช้คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Outposts เพื่อจัดเก็บข้อมูล S3 ของคุณในองค์กรได้ นอกจากนี้ Amazon S3 ยังให้ความสามารถในการจัดการข้อมูลตลอดอายุใช้งานอีกด้วย เมื่อตั้งค่านโยบาย S3 Lifecycle แล้ว ข้อมูลของคุณจะย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บอื่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อแอปพลิเคชันของคุณ

งานทั่วไป

Amazon S3 มาตรฐาน (S3 มาตรฐาน)

S3 Standard มอบพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่มีความคงทน ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงสำหรับข้อมูลที่ได้รับการเข้าถึงเป็นประจำ ด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณงานสูง S3 Standard จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานหลายแขนงซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ เว็บไซต์แบบไดนามิก การกระจายเนื้อหา แอปพลิเคชันบนมือถือและเกม และการวิเคราะห์ Big Data คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 สามารถนำมากำหนดค่าในระดับอ็อบเจ็กต์และหนึ่งบัคเก็ตสามารถมีอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ในทั้ง S3 มาตรฐาน การจัดระดับแบบอัจฉริยะของ S3, S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย และ S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อย คุณยังสามารถใช้นโยบายรอบการใช้งาน S3 เพื่อเปลี่ยนออบเจ็กต์ระหว่างคลาสพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใดๆ

คุณสมบัติหลัก:

 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณงานสูง
 • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
 • ยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ Availability Zone ทั้งหมด
 • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งาน 99.99% ตลอดปีที่กำหนด
 • ได้รับการสนับสนุนในแง่ความพร้อมใช้งานด้วยข้อตกลงระดับบริการ Amazon S3
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บ
 • การจัดการรอบการใช้งาน S3 สำหรับย้ายอ็อบเจ็กต์แบบอัตโนมัติไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 อื่นๆ  

การเข้าถึงที่ไม่ทราบประเภทหรือที่เปลี่ยนแปลง

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering)

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering) เป็นพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แห่งแรกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บของคุณในระดับอ็อบเจกต์อย่างละเอียดโดยอัตโนมัติ โดยการย้ายข้อมูลไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่คุ้มค่าที่สุดโดยอัตโนมัติตามความถี่ในการเข้าถึง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเรียกดูข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน S3 Intelligent-Tiering ให้เวลาแฝงในระดับมิลลิวินาทีและประสิทธิภาพในปริมาณงานสูงสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยครั้ง เข้าถึงไม่บ่อย และไม่ค่อยได้เข้าถึงในระดับชั้น Frequent, Infrequent และ Archive Instant Access คุณสามารถใช้ S3 Intelligent-Tiering เป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บเริ่มต้นสำหรับปริมาณงานแทบทุกประเภทได้ โดยเฉพาะ Data Lake, การวิเคราะห์ข้อมูล, แอปพลิเคชันใหม่ และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

S3 Intelligent-Tiering จะติดตามรูปแบบการเข้าถึงและย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่ได้เข้าถึงไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าโดยอัตโนมัติ โดยจะมีค่าบริการรายเดือนเพียงน้อยนิดสำหรับการติดตามอ็อบเจกต์และระบบอัตโนมัติ S3 Intelligent-Tiering จะจัดเก็บอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติในระดับชั้นการเข้าถึงสามระดับ ได้แก่ ระดับชั้นที่เหมาะสำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้ง ระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า 40% ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงที่ไม่บ่อยครั้ง และระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า 68% ซึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ค่อยได้เข้าถึง S3 Intelligent-Tiering จะติดตามรูปแบบการเข้าถึงและย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่ได้เข้าถึงเป็นเวลา 30 วันติดต่อกันไปยังระดับชั้น Infrequent Access และหลังจาก 90 วันที่ไม่ได้เข้าถึงไปยังระดับชั้น Archive Instant Access สำหรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที คุณสามารถตั้งค่า S3 Intelligent-Tiering เพื่อติดตามและย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่ได้เข้าถึงเป็นเวลา 180 วันขึ้นไปไปยังระดับชั้น Deep Archive Access โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 95%

ไม่มีค่าบริการเรียกดูข้อมูลใน S3 Intelligent-Tiering หากเข้าถึงอ็อบเจกต์ในระดับชั้น Infrequent หรือ Archive Instant Access ในภายหลัง ระบบจะย้ายอ็อบเจกต์กลับไปยังระดับชั้น Frequent Access โดยอัตโนมัติ หากระบบจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่คุณเรียกดูข้อมูลไว้ในระดับชั้น Deep Archive ที่มีให้เลือก ก่อนที่จะสามารถเรียกดูอ็อบเจกต์ได้ คุณจะต้องกู้คืนสำเนาก่อนโดยใช้ RestoreObject  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนค่าอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร โปรดดูการคืนค่าอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร ไม่มีค่าบริการจัดระดับชั้นเพิ่มเติมเมื่อย้ายอ็อบเจกต์ระหว่างระดับชั้นการเข้าถึงในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering

คุณสมบัติหลัก:

 • ระดับชั้น Frequent, Infrequent และ Archive Instant Access มีเวลาแฝงต่ำและประสิทธิภาพที่มีปริมาณงานสูงเหมือนกันกับ S3 Standard
 • ระดับชั้น Infrequent Access ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 40%
 • ระดับชั้น Archive Instant Access ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 68%
 • เลือกใช้การเก็บถาวรแบบอะซิงโครนัสสำหรับอ็อบเจกต์ที่ไม่ค่อยได้เข้าถึง
 • ระดับชั้น Deep Archive Access มีประสิทธิภาพเหมือนกันกับ Glacier Deep Archive และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 95% สำหรับอ็อบเจกต์ที่ไม่ค่อยได้เข้าถึง
 • ออกแบบมาเพื่อให้อ็อบเจกต์มีความคงทน 99.999999999% ใน Availability Zone หลายแห่งและมีความพร้อมใช้งาน 99.9% ตลอดปีที่กำหนด
 • ได้รับการสนับสนุนในแง่ความพร้อมใช้งานด้วยข้อตกลงระดับบริการ Amazon S3
 • ค่าบริการรายเดือนเพียงน้อยนิดสำหรับการติดตามและการจัดระดับชั้นอัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไม่มีค่าบริการอายุใช้งาน ไม่มีค่าบริการเรียกดูข้อมูล และไม่มีระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ
 • อ็อบเจกต์ที่มีขนาดเล็กกว่า 128KB สามารถจัดเก็บไว้ใน S3 Intelligent-Tiering ได้ แต่ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับระดับชั้น Frequent Access เสมอ และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ

การเข้าถึงไม่บ่อย

Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย)

S3 Standard-IA เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยครั้ง แต่ยังต้องการการเข้าถึงที่รวดเร็วเมื่อจำเป็น Standard-IA ของ S3 เป็น S3 Standard ที่มีความคงทนสูง ปริมาณงานสูง และเวลาแฝงต่ำ แต่มีราคาพื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB และค่ากู้คืนต่อ GB ต่ำ ด้วยต้นทุนต่ำประกอบกับประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงจึงทำให้ S3 Standard-IA เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว การสำรองข้อมูล และทำหน้าที่เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการกู้คืนหลังภัยพิบัติ คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 สามารถนำมากำหนดค่าในระดับอ็อบเจ็กต์และหนึ่งบัคเก็ตสามารถมีอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ในทั้ง S3 มาตรฐาน การจัดระดับแบบอัจฉริยะของ S3, S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย และ S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อย คุณยังสามารถใช้นโยบายรอบการใช้งาน S3 เพื่อเปลี่ยนออบเจ็กต์ระหว่างคลาสพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใดๆ

คุณสมบัติหลัก:

 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณงานสูงเหมือน S3 มาตรฐาน
 • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
 • ยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ Availability Zone ทั้งหมด
 • ข้อมูลจะคืนสภาพได้หากมีเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone
 • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งาน 99.9% ตลอดปีที่กำหนด
 • ได้รับการสนับสนุนในแง่ความพร้อมใช้งานด้วยข้อตกลงระดับบริการ Amazon S3
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บ
 • การจัดการรอบการใช้งาน S3 สำหรับย้ายอ็อบเจ็กต์แบบอัตโนมัติไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 อื่นๆ

Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อย)

S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยแต่ยังต้องใช้การเข้าถึงที่รวดเร็วเมื่อจำเป็น S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยจะจัดเก็บข้อมูลใน Availability Zone (AZ) เดียวและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อยถึง 20% ซึ่งต่างจากคลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 อื่นๆ ที่จัดเก็บข้อมูลในสาม AZ เป็นอย่างต่ำ คลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัวเลือกที่ต้นทุนต่ำลงมาสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อย แต่ไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมใช้งานและการคืนสภาพได้แบบ S3 มาตรฐานหรือ S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย เป็นทางเลือกที่ดีที่จะจัดเก็บสำเนาสำรองที่สองสำหรับข้อมูลขององค์กรหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ได้ง่าย คุณยังสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าสำหรับข้อมูลที่จำลองมาจากรีเจี้ยนอื่นของ AWS ซึ่งใช้การจำลองข้ามรีเจี้ยนของ S3

One Zone-IA ของ S3 มอบความคงทนสูง ปริมาณงานสูง และเวลาแฝงต่ำที่เหมือนกับ S3 Standard แต่มีราคาพื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB และค่ากู้คืนต่อ GB ต่ำ คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 สามารถนำมากำหนดค่าในระดับอ็อบเจ็กต์ และหนึ่งบัคเก็ตสามารถมีอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ในทั้ง S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, Standard-IA ของ S3 และ One Zone-IA ของ S3 คุณยังสามารถใช้นโยบายรอบการใช้งาน S3 เพื่อเปลี่ยนออบเจ็กต์ระหว่างคลาสพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใดๆ

คุณสมบัติหลัก:

 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณงานสูงเหมือน S3 มาตรฐาน
 • ออกแบบมาเพื่อให้อ็อบเจ็กต์มีความคงทน 99.999999999% ในหนึ่ง Availability Zone†
 • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งาน 99.5% ตลอดปีที่กำหนด
 • ได้รับการสนับสนุนในแง่ความพร้อมใช้งานด้วยข้อตกลงระดับบริการ Amazon S3
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บ
 • การจัดการรอบการใช้งาน S3 สำหรับย้ายอ็อบเจ็กต์แบบอัตโนมัติไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 อื่นๆ

† เนื่องจาก S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยจัดเก็บข้อมูลใน AWS Availability Zone เดียว ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จะสูญหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone

การเก็บถาวร

คลาสพื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 Glacier นั้นสร้างขึ้นเพื่อการเก็บข้อมูลถาวรโดยเฉพาะ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลมากที่สุด และพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในระบบคลาวด์ คุณสามารถเลือกจากคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรสามคลาสที่เหมาะสำหรับรูปแบบการเข้าถึงและระยะเวลาในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที เช่น รูปภาพทางการแพทย์ แอสเซทสื่อ หรือข้อมูลจีโนม ให้เลือกคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Glacier Instant Retrieval ซึ่งเป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาที สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที แต่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น กรณีการใช้งานการสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนหลังภัยพิบัติ ให้เลือก S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier) ที่มาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลภายในไม่กี่นาทีหรือการเรียกดูข้อมูลเป็นจำนวนมากแบบฟรีๆ ภายใน 5-12 ชั่วโมง หากต้องการประหยัดมากยิ่งขึ้นด้านพื้นที่จัดเก็บถาวรในระยะยาว เช่น การเก็บถาวรตามข้อกำหนดและการเก็บรักษาสื่อแบบดิจิทัล ให้เลือก S3 Glacier Deep Archive ซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในระบบคลาวด์ โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลตั้งแต่ 12-48 ชั่วโมง

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval คือคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดสำหรับข้อมูลระยะยาวซึ่งไม่ค่อยได้เข้าถึงและต้องการเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาที S3 Glacier Instant Retrieval ช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 68% เมื่อเทียบกับการใช้คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) เมื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณหนึ่งครั้งต่อไตรมาส S3 Glacier Instant Retrieval ให้การเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บถาวรที่รวดเร็วที่สุด โดยมีปริมาณงานและการเข้าถึงในระดับมิลลิวินาทีที่เหมือนกันกับคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard และ Standard-IA ของ S3 S3 Glacier Instant Retrieval เหมาะสำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที เช่น รูปภาพทางการแพทย์ แอสเซทสื่อ หรือคลังเก็บเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นถาวร คุณสามารถอัปโหลดอ็อบเจกต์ไปยัง S3 Glacier Instant Retrieval ได้โดยตรง หรือใช้นโยบาย S3 Lifecycle เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า Amazon S3 Glacier Instant Retrieval »

คุณสมบัติหลัก:

 • การเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาทีโดยมีประสิทธิภาพเหมือนกันกับ S3 Standard
 • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
 • ข้อมูลจะคืนสภาพได้หากมีเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone
 • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งานของข้อมูล 99.9% ตลอดปีที่กำหนด
 • ขนาดอ็อบเจกต์ขั้นต่ำที่ 128 KB
 • ได้รับการสนับสนุนในแง่ความพร้อมใช้งานด้วยข้อตกลงระดับบริการ Amazon S3
 • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Instant Retrieval และการจัดการด้วย S3 Lifecycle สำหรับการย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ
Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier)

S3 Glacier Flexible Retrieval มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ โดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าถึง 10% (เมื่อเทียบกับ S3 Glacier Instant Retrieval) สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่เข้าถึง 1-2 ครั้งต่อปีและเรียกดูข้อมูลแบบอะซิงโครนัส S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier) คือคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที แต่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น กรณีการใช้งานการสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนหลังภัยพิบัติ S3 Glacier Flexible Retrieval มอบตัวเลือกการเรียกดูข้อมูลที่ยืดหยุ่นที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายสมดุลกับเวลาเข้าถึงได้ตั้งแต่นาทีจนถึงชั่วโมง โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลจำนวนมากแบบฟรีๆ โดยเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับความต้องการด้านการสำรองข้อมูล การกู้คืนหลังภัยพิบัติ การจัดเก็บข้อมูลภายนอก และเมื่อจำเป็นต้องเรียกดูข้อมูลเป็นครั้งคราวภายในไม่กี่นาที และคุณไม่อยากกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย S3 Glacier Flexible Retrieval ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทนของข้อมูล 99.999999999% (เลขเก้า 11 ตัว) และมีความพร้อมใช้งาน 99.99% โดยการจัดเก็บข้อมูลซ้ำใน Availability Zone ของ AWS หลายแห่งที่แยกจากกันตลอดปีที่กำหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าคลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Glacier »

คุณสมบัติหลัก:

 • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
 • ข้อมูลจะคืนสภาพได้หากมีเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บ
 • เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานการสำรองข้อมูลและการกู้คืนหลังภัยพิบัติเมื่อต้องเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่เป็นครั้งคราวภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
 • เวลาการเรียกดูข้อมูลที่กำหนดค่าได้ ตั้งแต่นาทีจนถึงชั่วโมง พร้อมกับการเรียกดูข้อมูลจำนวนมากแบบฟรีๆ
 • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Flexible Retrieval และการจัดการด้วย S3 Lifecycle สำหรับการย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ

Amazon S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Deep Archive คือคลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีต้นทุนต่ำที่สุดจาก Amazon S3 และรองรับการเก็บรักษาในระยะยาวและการรักษาข้อมูลดิจิทัลสำหรับข้อมูลที่อาจมีการเข้าถึงปีละหนึ่งถึงสองครั้ง คลาสนี้ออกแบบมาเพื่อลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมในระดับสูง เช่น บริการด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ และภาครัฐที่ต้องเก็บรักษาชุดข้อมูลเป็นเวลา 7-10 ปีหรือนานกว่านั้นเพื่อให้ตรงตามกฎข้อบังคับ S3 Glacier Deep Archive ยังสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกแทนระบบเทปแม่เหล็กในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่คุ้มค่าและจัดการได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นไลบรารีในองค์กรหรือบริการนอกองค์กรก็ตาม S3 Glacier Deep Archive จะเสริม Amazon S3 Glacier ซึ่งเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการเก็บข้อมูลถาวรที่มีการดึงข้อมูลเป็นประจำและอาจจำเป็นต้องนำข้อมูลบางส่วนมาใช้ภายในไม่กี่นาที อ็อบเจ็กต์ทั้งหมดที่จัดเก็บใน S3 Glacier Deep Archive จะถูกทำซ้ำและจัดเก็บใน Availability Zone ซึ่งมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์อย่างน้อยสามแห่ง พร้อมป้องกันด้วยความคงทน 99.999999999% และสามารถดึงข้อมูลได้ภายใน 12 ชั่วโมง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าคลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Glacier »

คุณสมบัติหลัก:

 • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
 • คลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดออกแบบขึ้นเพื่อการเก็บข้อมูลระยะยาวเป็นเวลา 7-10 ปี
 • ทางเลือกในอุดมคติแทนไลบรารีเทปแม่เหล็ก
 • เวลาการดึงข้อมูลภายใน 12 ชั่วโมง
 • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Deep Archive และการจัดการรอบการใช้งาน S3 สำหรับการย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ

S3 on Outposts

S3 Outposts

Amazon S3 on Outposts มอบพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์สำหรับสภาพแวดล้อม AWS Outposts ในองค์กรของคุณ ด้วยการใช้ S3 API และคุณสมบัติที่มีให้บริการในภูมิภาค AWS (AWS Region) ในปัจจุบัน S3 บน Outpost ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและเรียกข้อมูลบน Outpost ของคุณ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยข้อมูล ควบคุมการเข้าถึง แท็ก และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว S3 บน Outposts มีคลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 ชั้นเดียวที่ชื่อว่า 'OUTPOSTS' ซึ่งใช้ S3 API และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องบน Outpost ของคุณได้อย่างคงทนและซ้ำซ้อน คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Outposts เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณงานที่มีข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล และเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่ต้องการโดยเก็บข้อมูลไว้ใกล้กับแอปพลิเคชันภายในองค์กร

คุณสมบัติหลัก:

 • ความเข้ากันได้ของอ็อบเจกต์ S3 และการจัดการบัคเก็ตผ่าน S3 SDK
 • ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Outposts ของคุณได้อย่างทนทานและซ้ำๆ
 • การเข้ารหัสโดยใช้ SSE-S3 และ SSE-C
 • การตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์โดยใช้ IAM และ S3 Access Points
 • ถ่ายโอนข้อมูลไปยังรีเจี้ยน AWS โดยใช้ AWS DataSync
 • การดำเนินการหมดอายุของรอบการใช้งาน S3

ประสิทธิภาพในทุกคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3

  S3 มาตรฐาน การจัดระดับแบบอัจฉริยะของ S3*
S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย
S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อย†
S3 Glacier
Instant Retrieval
S3 Glacier Flexible Retrieval S3 Glacier
Deep Archive
ออกแบบมาเพื่อความคงทน
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
ออกแบบมาเพื่อความพร้อมใช้งาน
99.99% 99.9% 99.9% 99.5% 99.9% 99.99% 99.99%
SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9% 99% 99% 99% 99%
99.9% 99.9%
Availability Zone ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3 ≥3
ค่าใช้จ่ายตามความจุขั้นต่ำต่ออ็อบเจ็กต์ ไม่ระบุ ไม่มี 128 KB 128 KB 128 KB ไม่มี ไม่มี
ค่าบริการตามระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 30 วัน 30 วัน 90 วัน 90 วัน 180 วัน
ค่าบริการเรียกดูข้อมูล ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล
ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่เรียกดู
เวลาแฝงของไบต์แรก มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที นาทีหรือชั่วโมง ชั่วโมง
ประเภทการจัดเก็บ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์
การเปลี่ยนรอบการใช้งาน ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

† เนื่องจาก One Zone-IA ของ S3 จัดเก็บข้อมูลใน AWS Availability Zone เดียว ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จะสูญหายหาก Availability Zone เกิดเสียหาย

* S3 Intelligent-Tiering จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติเพียงเล็กน้อยและมีขนาดอ็อบเจกต์ต่ำสุดที่มีสิทธิ์ในการจัดระดับอัตโนมัติที่ 128 KB สามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เล็กกว่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับระดับชั้น “Frequent Access” และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ราคา Amazon S3

** การดึงข้อมูลมาตรฐานในระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรระดับลึกไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้นจากระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวร คุณสามารถจ่ายค่าดึงข้อมูลเร่งด่วนโดยใช้ S3 Console ได้

*** เวลาแฝงของไบต์แรกของ S3 Intelligent-Tiering ของระดับชั้นการเข้าถึงบ่อยครั้งและไม่บ่อยครั้งเป็นเวลาเข้าถึงในระดับมิลลิวินาที ส่วนเวลาแฝงของไบต์แรกของระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและข้อมูลถาวรระดับลึกคิดเป็นนาทีหรือชั่วโมง

**** S3 Glacier Flexible Retrieval ต้องการ MetaData เพิ่มเติม 40 KB สำหรับแต่ละอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร ซึ่งประกอบด้วย MetaData 32 KB ที่คิดค่าบริการตามอัตรา S3 Glacier Flexible Retrieval ที่จำเป็นในการระบุและดึงข้อมูลของคุณ และข้อมูลเพิ่มเติมอีก 8 KB ที่คิดค่าบริการตามอัตรา S3 Standard ที่จำเป็นในการรักษาชื่อและ MetaData ที่ผู้ใช้กำหนดสำหรับอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรลงใน S3 Glacier Flexible Retrieval

**** S3 Glacier Deep Archive ต้องการ MetaData เพิ่มเติม 40 KB สำหรับแต่ละอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร ซึ่งประกอบด้วย MetaData 32 KB ที่คิดค่าบริการตามอัตรา S3 Glacier Deep Archive ที่จำเป็นในการระบุและดึงข้อมูลของคุณ และข้อมูลเพิ่มเติมอีก 8 KB ที่คิดค่าบริการตามอัตรา S3 Standard ที่จำเป็นในการรักษาชื่อและ MetaData ที่ผู้ใช้กำหนดสำหรับอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรลงใน S3 Glacier Deep Archive

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มทดลองใช้งาน Amazon S3 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน