ทรัพยากรของ Amazon SageMaker สำหรับ ML เชิงพื้นที่

ทรัพยากร

 • คู่มือนักพัฒนา

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถเชิงพื้นที่ของ Amazon SageMaker ในคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้

  เรียนรู้เพิ่มเติม »
 • ข้อมูลอ้างอิง API

  สร้างและจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ของ Amazon SageMaker ด้วย API

  เรียนรู้เพิ่มเติม »
 • สมุดบันทึกตัวอย่าง

  เรียนรู้ว่าเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผลผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูงและ ML ได้อย่างไร

  เรียนรู้เพิ่มเติม »
 • ข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืน

  สำรวจคำแนะนำสำหรับการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า

  เรียนรู้เพิ่มเติม »
 • การแสดงข้อมูลพืชไร่ด้วยภาพ

  สำรวจคำแนะนำสำหรับการใช้ความสามารถเชิงพื้นที่ในกรณีการใช้งานด้านเกษตรกรรม

  เรียนรู้เพิ่มเติม »
 • บล็อก

  ใช้ Amazon SageMaker ในการสร้าง ฝึกฝน และนำโมเดล ML ไปใช้จริงโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่

  เรียนรู้เพิ่มเติม »